Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

Поясни рівність x : 7 = 42 : 21 за таблицею. Роз­в'яжи задачу іншим способом.

Ціна

Кількість

Вартість

Однакова

7 зош.

21 грн

?

42 грн

 

Завдання 2

Автомобіль долає 360 км за 6 год. На скільки йому треба збільшити швидкість, щоб подолати цю відстань на 1 год швидше?

 

Завдання 3

Склади та розв'яжи задачі за короткими запи­сами.

1) 3 с — 10 м

69 с  — ?

Завдання 4

Накресли два прямокутники, що мають однакові площі, але різні сторони. Знайди їхні периметри.

 

Завдання 5

Склади не менше ніж три вирази, що дорівнюють нулю, використовуючи цифри 1, 2, 3, 4, 5 та арифметичні дії.

 

Завдання 6

На двох полицях 84 книжки. На першій полиці в 6 разів більше книжок, ніж на другій. Скільки книжок на кожній полиці?

Вказівка: запиши задачу коротко та розв'яжи її.

 

Завдання 7

Склади та розв'яжи рівняння.

1) Якщо невідоме число збільшити на 450, то діста­немо добуток чисел 215 і 4. Знайди невідоме число.

2) Якщо різницю невідомого числа і числа 560 змен­шити в 4 рази, буде 140. Знайди невідоме число.

 

Завдання 8

Розгадай «математичні» ребуси.

Інші завдання дивись тут...