Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

Поясни рівність x : 7 = 42 : 21 за таблицею. Роз­в'яжи задачу іншим способом.

Ціна
Кількість
Вартість
Однакова
 
6 з.
21 грн
?
42 грн

x : 7 = 42 : 21 – однакова ціна зошита.

1 спосіб

42 : х = 21 : 7

42 : х = 3

х = 42 : 3

х = 14 (з.)

2 спосіб

1) 21 : 7 = 3 (грн.) – ціна зошита.

2) 42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 10 + 4 = 14 (з.) – купили інших зошитів. 

Відповідь: купили 14 зошитів.

 

Завдання 2

Автомобіль долає 360 км за 6 год. На скільки йому треба збільшити швидкість, щоб подолати цю відстань на 1 год швидше?

Швидкість
Час
Відстань
?
6 год
360 км
?
?, на 1 год менше
380 км
Розв’язання
1) 6  1 = 5 (год) – час руху зі збільшеною швидкістю.
2) 360 : 6 = 60 (км/год) – початкова швидкість.
3) 360 : 5 = 72 (км/год) – збільшена швидкість.
4) 72  60 = 12 (км/год)
Відповідь: на 12 км/год треба збільшити швидкість.

 

Завдання 3

1. За 3 с спортсмен пробіг 10 м. Скільки метрів він пробіжить за хвилину?

Короткий запис

3 с — 10 м

60 с  — ?

Розв'язання

1) 60 : 3 = 20 (р.) – у стільки разів більше пробіжить.

2) 10 • 20 = 200 (м) – пробіжить спортсмен за 60 с.

Відповідь: за хвилину спортсмен пробіжить 200 метрів.

2. Першого дня посадили 3 ряди груш. Другого дня посадили 4 ряди яблунь по 50 дерев порівно в кожному ряду. Скільки садили груш у одному ряду, якщо всього посадили 440 фруктових дерев?

Короткий запис

І  3 р. груш по ? д.

ІІ  4 р. по 50 д.

Усього — 440 д.

Розв'язання

1) 50 • 4 = 200 (д.) – посадили яблунь.

2) 440 – 200 = 240 (д.) – посадили груш.

3) 240 : 3 = 80 (д.) – груш у одному ряді.

Відповідь: у одному ряду 80 груш.

 

Завдання 4

Накресли два прямокутники, що мають однакові площі, але різні сторони. Знайди їхні периметри.

Розв'язання

4 см • 3 см = 6 см • 2 см = 12 (см2) – площі прямокутників.

Розв'язання

1) (4 + 3) • 2= 7 • 2 = 14 (см) – периметр першого прямокутника.

2) (2 + 6) • 2 = • 2 = 16 (см) – периметр другого прямокутника.

Відповідь: 14 см і 16 см.

 

Завдання 5 Склади не менше ніж три вирази, що дорівнюють нулю, використовуючи цифри 1, 2, 3, 4, 5 та арифметичні дії.

15 – 12 – 3 = 0

(5 – 4) – 1 = 0

3 • 2 – (5 + 1) = 6 – 6 = 0

Завдання 6

На двох полицях 84 книжки. На першій полиці в 6 разів більше книжок, ніж на другій. Скільки книжок на кожній полиці?

Короткий запис

Разом — 84 кн.

— ?, у 5 разів більше, ніж на II

II — ?

Розв'язання

1) 6 + 1 = 7 (частин) – становлять книжки на двох полицях.

2) 84 : 7 = 12 (кн.) – припадає на 1 частину, або книжок на другій полиці.

2) 12 • 6 = 72 (кн.) – книжок на першій полиці.

Відповідь: 72 книжки і 12 книжок.

 

Завдання 7 Рівняння

1) Якщо невідоме число збільшити на 450, то діста­немо добуток чисел 215 і 4. Знайди невідоме число.

х + 450 = 215 • 4

х + 450 = 860 

х = 860 – 450

х = 410

Відповідь: невідоме число 410

х 215

     4

  860

_860

  450

  410

2) Якщо різницю невідомого числа і числа 560 змен­шити в 4 рази, буде 140. Знайди невідоме число.

(х – 560) : 4 = 140

х – 560 = 140 • 4 

х – 560 = 560

х = 560 + 560

х = 1120

Відповідь: невідоме число 1120

х 140

    4 

  560

+560

  560

 1120

 

Завдання 8 Розгадай «математичні» ребуси.

(Відро без ві) та (гриби без гри) = дро + би = дроби

(В і д) та  (с) та (танк без к) та (ь) = від + с + тань = відстань

Інші завдання дивись тут...