Інші завдання дивись тут...

Завдання 753 Порядок дій

60 • 8 + 20  240 : 5 = 480 + 20 – 48 = 500 – 48 = 452

120 + 80  210 : 7 • 5 = 120 + 60 – 30 • 5 = 120 + 60 – 150 = 30

140 • 2  480 : 40 = 280 – 12 = 268

 

Завдання 754

Дві оранжереї мають однакову довжину. Ширина першої 10 м, а площа — 400 м2. Ширина другої на 18 м більша від ширини першої. Яка площа другої оранжереї?

  

Довжина

Ширина

Площа

 I 

Однакова

 

10 м

400 м2

II 

?, на 18 м

?

Розв'язання

1) 10 + 18 = 28 (м) – ширина II оранжереї

2) 400 : 10 = 40 (м) – довжина кожної оранжереї

3) 28  40 = 1120 (м2)

Відповідь: площа другої оранжереї 1120 м2.

 

Завдання 755

Розміри спортивного комплексу, який має форму прямокутника, — 125 м і 350 м. 14 950 м2 займає ковзанка, а 2/3 решти площі — спортивні майданчики. Знайди площу спортивних майданчиків.

Розв'язання

1) х 125

       350

      625

     375   

     43750 (м2) – площа спортивного комплексу

2) _43750

     14950

     28800 (м2) – решта площі

3) 28800 : 3 • 2 = 9600 • 2 = 19200 (м2)

Відповідь: площа спортивних майданчиків 19200 м2.

Завдання 756

640 • 428  65600 : 164 • 208 = 190720

_508254 | 254 

 508       2001

    _254

      254

         0

х 428

    640

 1712

2568  

273920

_65600| 164

 656     400

    0

х 208

     400

   83200

_273920

   83200

  190720

349160 : 116  720 • 132 : 108 = 2130

 

 

_390260 | 130 

 390       3002

    _260

      260

         0

_349160| 116

 348      3010

   _116

     116

        0

х 132

    720

   264

  924  

  95040

_95040| 108

 864     880

 _864

   864

      0

_3010

   880

  2130

Завдання 757

З ділянки зібрали 3000 кг картоплі. Першого дня відправили на склад 500 кг, а другого дня  у 5 разів більше. Скільки кілограмів картоплі залишилося?

 Зібрали 

Відправили

Залишилося

 3500 кг

500 кг

?

II  ?, у 5 разів більше

Розв'язання

1) 500  5 = 2500 (кг) – відправили II дня

2) 2500 + 500 = 3000 (кг) – відправили за два дні разом

3) 3500  3000 = 500 (кг)

Відповідь: залишилося 500 кг картоплі.

 

Завдання 758

Урок тривав 2/3 год, перерва 1/6 год. Скільки хвилин тривають разом 3 уроки і 2 такі перерви?

Короткий запис

1 ур.  2/3 год

3 ур.  ?

1 п.  1/6 год

2 ур.  ?

Разом — ?

Розв'язання

1) 60 : 3  2 = 20 • 2 = 40 (хв) – тривав урок

2) 60 : 6  1 = 10 • 1 = 10 (хв) – тривала перерва

3) 40  3 = 120 (хв) – тривають 3 уроки

4) 10  2 = 2(хв) – тривають 2 перерви

5) 120 + 20 = 140 (хв) = 2 год 20 хв

Відповідь: 3 уроки і 2 такі перерви тривають разом 2 год 20 хв.

 

Завдання 759

Побудуй лінійну діаграму про масу продуктів у столовій ложці, узявши 1 клітинку за 5 грамів. Рис — 20 грамів, борошно — 25 грамів, греч­ка — 25 грамів, сіль — 30 грамів, цукор — 25 грамів.

Розв'язання

1) 20 : 5 = 4 (кл.) – рис

2) 25 : 5 = 5 (кл.) – борошно, гречка, цукор

3) 30 : 5 = 6 (кл.) – сіль

Побудували діаграму за умови, що □ = 5 г.

Рис       

Борошно □□

Гречка   □□□

Сіль      □□□

Цукор    □□□

 

Завдання 760

х   256

    403

    768

1792   

103168

_8976| 44 

 88     204

 _176

   176

      0

_11345| 44 

   88     257

  _254

    220

    _345

      308

        37 (ост.)

Завдання 761

Як розділити 35 горіхів на 2 частини так, щоб менша частина, збільшена у 2 рази, дорівню­вала більшій, зменшеній у 3 рази?

Розв'язання

• х + х : 3 = 35

• х + х = 105

• х = 105

х = 105 : 7

х = 15

15 • 2 = 30 (г.) – менша частина

15 : 3 = 5 (г.) – більша частина

Відповідь: менша частина 30 горіхів, більша частина 5 горіхів.

 

Завдання 762

Дівчинці 10 років. Вона старша за сестру на 2 роки 6 місяців і молодша за брата на 2 роки 9 місяців. Скільки років її сестрі та брату?

Розв'язання

1) 10 років – 2 роки 6 міс. = 9 років 12 міс. – 2 роки 6 міс. = 7 років 6 міс. – вік сестри

2) 10 років + 2 роки 9 міс. = 12 років 9 міс. – вік братові

Відповідь: сестрі 7 років 6 місяців, брату 12 років 9 місяців.

 

Завдання 763

20726 : 86 • 5 = 1205

17808 : 56 • 8 = 2544

365• 750 : 146 = 1875

_20726 | 86 

 172      241

 _352

   344

     _86

       86

         0

х 241

     5

 1205

_17808 | 56 

 168      318

 _100

    56

   _448

     448

        0

х 318

     8

 2544

х 365

    750

 1825

2555   

273750

_273750 | 146  

 146        1875

_1277

  1168

  _1095

    1022

     _730

       730

          0

Завдання 764

240 : 8 + 4 • 8 = 30 + 32 = 62

Як треба поставити в цьому виразі дужки, щоб його значення дорівнювало: 160? 272?

240 : (8 + 4) • 8 = 240 : 12 • 8 = 20 • 8 = 160

(240 : 8 + 4) • 8 = (30 + 4) • 8 = 34 • 8 = 272

Інші завдання дивись тут...