Інші завдання дивись тут...

Завдання 1076. 

110 + 220 – 50 • 5 : 10 = 305

50 • 5 = 250

250 : 10 = 25

110 + 220 = 330

330 – 25 = 305

1000 – 800 • 10 : 100 = 920

800 • 10 = 8000

8000 : 100 = 80

1000 – 80 = 920

110 + 220 – 50 : (10 • 5) = 329

10 • 5 = 50

50 : 50 = 1 

110 + 220 = 330

330 – 1 = 329 

(1000 – 800) • 10 : 100 = 20

1000 – 800 = 200

200 • 10 = 2000

2000 : 100 = 20

 

Завдання 1077. 

3000 – 37 800 : 84 : 18 + 589 = 3564 

_37800 | 84  

 336       450

  _420

   420

     0  

_450 | 18

 36    25

 _90

  90

   0

_3000

     25

  2975

+ 2975

    589

   3564

(364 • 92 + 230 230) : 46 = 5733

х  364

     92

    728

 3276  

 33488

+ 230230

    33488

   263718

_263718 | 46   

 230        5733

 _337

  322

  _151

   138

   _138

    138

       0

 

Завдання 1078. 

26 кг 372 г : 76 – 22 кг 88 г : 88 = 347 г – 251 г = 96 г

_26372 | 76  

 228      347 

 _357

  304

  _532

   532

     0

_22088 | 88  

 176       251

 _448

   440

    _88

     88

      0

_347

  251

   96

З0 км 8 м : 88 + 14 км 600 м • 42 = 613 541 м = 613 км 541 м

_30008 | 88  

 264       341

 _360

  352

   _88

    88

     0

х  14600

     42  

    292

  584    

  613200

+ 613200

       341

   613541

10 кг : 5 г = 10000 г : 5 г = 2000
10 м : 5 см = 1000 см : 5 см = 200

 

Завдання 1079. Склади й розв'яжи рівняння.

1) Яке число треба поділити на 61, щоб дістати 305?

х : 61 = 305

х = 305 • 61

х = 18605

18605 : 61 = 305

305 = 305

х   305 

      61

     305

  1830  

  18605

_18605 | 61  

 183       305

   _30

      0

   _305

    305

       0

2) На яке число треба поділити 540, щоб одержати 20?

540 : х = 20

х = 540 : 20

х = (400 + 140) : 20

х = 27

540 : 27 = (270 + 270) : 27 = 10 + 10 = 20

20 = 20

 

Завдання 1080. Фермер зібрав 1445 ц картоплі. 245 ц він залишив для годівлі тварин, а 5/6 решти продав. Скільки центнерів картоплі продав фермер?

Розв'язання.

1) 1445 – 245 = 1200 (ц) – решта картоплі.

2) 1200 : 6 • 5 = 1000 (ц) – картоплі продав фермер.

Відповідь: фермер продав 1000 ц картоплі.

 

Завдання 1081. Заповни пропуски в таблиці. Числа останнього стовпчика спробуй знайти випробовуванням.

Довжина 45 м

320 см2:16 см=

= 20 см

40дм:2-8дм=

=12 дм

6 см
Ширина 20 м 16 см 8 дм 4 см
Площа

45 м • 20м=

=900 м2

320 см2

12дм8дм=

=96 дм2

24 см2
Периметр

(45 м+20 м)2=

= 130 см

(20см+16см)•2=

= 72 см

40 дм 20 см

20 см : 2 = 10 см - довжина півпериметра (сума довжини і ширини)

20 см : 2 = 4 см + 6 см, бо  4 • 6 =24 см2

 

Завдання 1082*. Мотоцикліст за 4 год проїхав 148 км, проїжджаючи за кожну годину на 2 км менше, ніж за попередню. Скільки кілометрів проїхав мотоцикліст за четверту годину?

Розв'язання.

Нехай х (км) – відстань проїхав за першу годину, тоді 

х – 2 (км) – відстань пройшов за другу годину,

(х – 2) - 2 (км) – відстань пройшов за третю годину,

(х – 2 - 2) - 2 (км) – відстань пройшов за четверту годину.

Складемо рівняння

х + (х – 2) + (х – 2 - 2) + (х – 2 - 2 - 2) = 148

х + х – 2 + х – 2 - 2 + х – 2 - 2 - 2 = 148

4 • х – 12 = 148

4 • х = 148 + 12

4 • х = 160

х = 160 : 4

х = 40 (км) – проїхав за першу годину.

х – 2 - 2 - 2 = 40 – 2 - 2 - 2 = 40 - 6 = 34 (км) – проїхав за четверту годину.

Відповідь: за четверту годину мотоцикліст проїхав 34 км.

 

Завдання 1083°. 

1) Добуток чисел 2684 і 16 зменш у 8 разів. 

2684 • 16 : 8 = 5368

х 2684 

     16

 16104   

 2684  

 42944

_42944 | 8    

 40        5368

 _29

  24

  _54

   48

   _64

    64

     0

2) Частку чисел 784 і 28 збільш у 14 разів.

784 : 28 • 14 = 392

_784 | 28 

 56     28

 _224

  224

     0

х 28

  14

112

28 

392

 

Завдання 1084°. Велосипедист їхав 3 год з однаковою швидкістю. Якщо він проїде ще 6 км, його шлях дорівнюватиме 45 км. З якою швидкістю їхав велосипедист?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 45 – 6 = 39 (км) – відстань проїхав за 3 год.

2) 39 : 3 = 13 (км/год) – швидкість велосипедиста.

2 спосіб.

Нехай х (км) – швидкість велосипедиста, тоді складемо рівняння

• х + 6 = 45

• х = 45 – 6

• х = 39

х = 39 : 3 

х = 13

Відповідь: швидкість велосипедиста 13 км/год.

 

Завдання 1085. 

800 : 400 = 800 : (100 • 4) = 800 : 100 : 4 = 8 : 4 = 2

6400 : 800 = 6400 : (100 • 8) = 6400 : 100 : 8 = 64 : 8 = 8 

7400 : 100 = 74

 

Завдання 1086. 

613 : 300 = 2 (ост. 13) 5448 : 600 = 9 (ост. 48)

_34586 | 700   

 2800      49 (ост. 286)

 _6586

  6300

   286

 

Завдання 1087*. 

_852 | 213

 852     4

    0

_20349 | 323

 1938      63

   _969

    969

       0 

Пояснення. Ділене та дільник – трицифрові числа, тому в частці буде одноцифрове число. Щоб дібрати цифру частки, поділимо 852 на 200. Для цього 852 поділимо на 100, а 8 поділимо на 2; буде 4. Перевіримо цифру 4. 213 помножити на 4, буде 852. Цифру 4 дібрано правильно.

 

Завдання 1088. 

_2268 | 324 

 2268    7

      0

Завдання 1089. 546 іграшок розклали в 42 коробки. Скільки таких коробок треба, щоб розкласти 1118 іграшок? 

Розв'язання.

1) 546 : 42 = 13 (ігр.) – іграшок у 1 коробці.

2) 1118 : 13 = 86 (к.) – треба коробок.

_546 | 42

 42     13

_126

 126

    0  

_1118 | 13 

 104      86 

    78

    78

     0

Відповідь: треба 86 коробок. 

 

Завдання 1090. З двох міст, відстань між якими 2775 км, одночасно назустріч один одному вилетіли два літаки. Швидкість першого літака 475 км/год, а другого – 450 км/год. Через скільки годин літаки зустрінуться?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 475 + 450 = 925 (км/год) – швидкість зближення.

2) 2775 : 925 = 3 (год) – час зближення.

2 спосіб.

1) 475 + 450 = 925 (км) – відстань проходять за 1 год.

2) 2775 : 925 = 3 (год) – час зближення.

Відповідь: літаки зустрінуться через 3 год.

 

Завдання 1091°. 

1) Суму чисел 4752 і 6840 поділи на 72.

(4752 + 6840) : 72 = 161

+4752

  6840

 11592

_11592 | 72  

   72       161

  _439   

   432

    _72

     72

      0

2) Від числа 9280 відніми частку чисел 33 048 і 54.

9280 – 33048 : 54 = 8668

_33048 | 54

 324      612

   _64

    54

   _108

    108

       0

_9280

   612

  8668

 

Завдання 1092°. Нова бібліотека отримала 3128 книжок. Частину книжок розставили на полиці, по 34 на кожну, і залишилося розставити ще 680 книжок. Скільки полиць зайняли книжками?

Розв'язання.

1) 680 : 34 = 20 (п.) – полиць залишилось розставити.

2) 3128 – 680 = 2448 (кн.) – книжок розтавили на полицях.

3) 2448 : 34 = 72 (п.) – полиць зайняли розтавлені книжки.

4) 20 + 72 = 92 (п.) – полиць зайняли книжками.

 

_2448 | 34 

 238      72

   _68

    68

     0

Відповідь: книжками зайняли 92 полиці.

 

Завдання 1093. Поясни, як знайшли частки. Перевір їх множенням.

_149929 | 247 

 1482       607

  _1729

   1729

       0

Перевірка

х   607

    247

   4249

  2428 

 1214  

 149929

_192780 | 306 

 1836       630

   _918

    918

       0

Перевірка

х  306

     630

    918

  1836 

  192780

 

Завдання 1094.

36 • 28 : 24 = 42

х  36

   28

  288

  72 

 1008

_1008 | 24 

   96     42

   _48

    48

     0 

(36 + 28) • 24 = 1536

+ 36

   28

   64

х   64

    24

  256

128  

1536

4085 + 32 • 85 = 6805

х   32

    85

  160

 256  

 2720

+ 2720

   4085

   6805

6048 : 72 : 12 = 84 : 12 = 7

 

_6048 | 72  

 576      84

 _288

  288

     0

6048 : (72 : 12) = 1008

_72 | 12

 72     6

   0 

 

_6048 | 6    

 6        1008

 _0

  0

  _4

   0

  _48

   48

    0    

 (4085 + 32) • 85 = 349945

+ 4085

      32

   4117

х  4117

      85

  20585

 32936  

 349945

  

Завдання 1095*. Віднови рівності, вставляючи знаки арифметичних дій.

27 • 9 • З = 729 

27 : 9 : З = 1 

(27 – 9) • З = 54

27 • 9 – З = 240

27 : 9 • З = 9

(27 + 9) : З = 12

 

Завдання 1096. Склади за таблицею задачу про збирання огірків.

Зібрали Відправили Залишилося
□ кг

I – □ кг

II – ?, у 5 разів більше?

?

З ділянки зібрали 240 кг огірків. У перший кіоск відправили 20 кг огірків, а в другий у 5 разів більше. Скільки кілограмів огірків залишилося?

 

Завдання 1097*. На а грн купили Ь однакових загальних зошитів. Скільки таких зошитів можна купити на с грн?

Розв'язання. Вираз с : а : Ь

1) а : Ь (грн) – ціна зошита.

2) с : а : Ь (з.) – зошитів можна купити на с грн.

  

Завдання 1098. Урок триває 2/3 год, перерва 1/6 год. Скільки хвилин тривають разом 3 уроки і 2 такі перерви?

Розв'язання.

1) 60 : 3 • 2 = 40 (хв) – триває урок.

2) 60 : 6 • 1 = 10 (хв) – триває перерва.

3) 40 • 3 = 120 (хв) – тривають 3 уроки.

4) 10 • 2 = 20 (хв) – тривають 2 перерви.

5) 120 + 20 = 140 (хв) – тривають разом 3 уроки та 2 перерви.

Відповідь: 3 уроки та 2 перерви тривають разом 140 хв.

 

Завдання 1099°. З однієї ділянки зібрали 5428 ц столових буряків, а з другої – у 7 разів більше. Четверту частину всіх буряків поклали в овочесховище. Скільки центнерів буряків поклали в овочесховище?

Розв'язання.

1) 5428 • 7 = 37996 (ц) – буряків зібрали з другої ділянки.

2) 5428 + 37996 = 43424 (ц) – всього буряків зібрали.

3) 43424 : 4 = 10856 (ц) – буряків поклали в овочесховище.

х 5428

       7

 37996

+ 37996

    5428

   43424

_43424 | 4     

 4         10856

 _3

  0

 _34

  32

  _22

   20

   _24

    24

     0    

 

Завдання 1100°. Розміри спортивного комплексу, який має форму прямокутника, 125 м і 350 м. 14 950 м2 займає ковзанка, а 2/3 решти площі – спортивні майданчики. Знайди площу спортивних майданчиків.

Розв'язання.

1) 125 • 350 = 43750 (м2) – площа спортивного комплексу.

2) 43750 – 14950 = 28800 (м2) – решта площі.

3) 28800 : 3 • 2 = 19200 (м2) – площа спортивних майданчиків.

х   125

      350

     625

    375    

    43750

_ 43750

  14950

  28800

_28800 | 3   

 27       9600

 _18

  18

    0

х 9600

    2  

 19200

Відповідь: площа спортивних майданчиків 19200 м2.

Інші завдання дивись тут...