Інші завдання дивись тут...

Завдання 801

З двох пунктів, відстань між якими 24 км, одночасно в одному напрямку вийшов спортс­мен і виїхав велосипедист. Швидкість спортс­мена 6 км/год, а велосипедиста — у 3 рази більша. Через скільки годин велосипедист наздожене спортсмена?

Розв'язання

1) 6  3 = 18 (км/год) – швидкість велосипедиста

2) 18  6 = 12 (км/год) – швидкість зближення

3) 24 : 12 = 2 (год)

Відповідь: через 2 години велосипедист наздожене спортсмена.

 

Завдання 802

З двох пристаней назустріч одна одній ви­пливли моторна і вітрильна яхти. Швидкість моторної яхти 42 км/год, а вітрильної — у 3 рази менша. Яка відстань між пристаня­ми, якщо яхти зустрілися через 2 год?

  

Швидкість

Час

Відстань

 Моторна 

42 км/год

2 год

 ? 

 

 Вітрильна 

?, у 3 рази менша

Розв'язання

1) 42 : 3 = 14 (км/год) – швидкість вітрильної яхти

2) 42 + 14 =56 (км/год) – швидкість зближення

3) 56  2 = 112 (км)

Відповідь: між пристанями 112 кілометрів.

 

Завдання 803

З аеродрому в протилежних напрямках виле­тіли пасажирський і транспортний літаки. Швидкість пасажирського літака 900 км/год, а транспортного на 1/3 менша. Через скільки годин відстань між літаками буде 3000 км?

  

Швидкість

Час

Відстань

 Пасажирський 

900 км/год

? год

 3000 км 

 

 Транспортний 

?, на 1/3 менша

Розв'язання

1) 900 : 3 = 300 (км/год) – 1/3 швидкості пасажирського літака

2) 900  300 = 600 (км/год) – швидкість транспортного літака

3) 900 + 600 = 1500 (км/год) – швидкість віддалення

4) 3000 :  1500 = 2 (год)

Відповідь: за 2 год між літаками буде 3000 км.

 

Завдання 804

Коли моторний човен та яхта почали одночас­но рухатися назустріч одне одному по озеру, відстань між ними була 30 км. Вони зустріли­ся через 1 год. Якби моторний човен був на відстані 20 км від яхти й почав її наздоганя­ти, то за 3 год 20 хв він би її наздогнав. Знай­ди швидкості моторного човна та яхти.

Розв'язання

30 км = 30000 м, 20 км= 20000 м, 1 год = 60 хв, 3 год 20 хв = 200 хв

1) 30000 : 60 = 500 (м/хв) – швидкість зближення

2) 20000 : 200 = 100 (м/хв) – на стільки менша швидкість яхти

3) (500  100) : 2 = 200 (м/хв) = 12 (км/год) – швидкість яхти

200 (м/хв) = 200 м • 60 год = 12000 (м/год) = 12 (км/год)

4) 500  200 = 300 (м/хв) = 18 (км/год) – швидкість моторного човна

300 (м/хв) = 300 м • 60 год = 18000 (м/год) = 18 (км/год) 

Відповідь: швидкість моторного човна 18 км/год і швидкість яхти 12 км/год.

 

Завдання 805

Від станції одночасно в протилежних напрям­ках відійшли два поїзди. Швидкість першого поїзда 90 км/год, другого — на 5 км/год більша. Яка відстань буде між поїздами через 3 год?

  

Швидкість

Час

Відстань

 I 

90 км/год

3 год

 ? 

 

 II 

?, на 5 км/год більша

Розв'язання

1) 90 + 5 = 95 (км/год) – швидкість II човна

2) 90 + 95 =185 (км/год) – швидкість зближення

3) 185  3 = 555 (км)

Відповідь: між поїздами буде 555 кілометрів.

 

Завдання 806

Рухаючись орбітою навколо Сонця, Земля за 1 с проходить 29 км 800 м. Яку відстань пройде Земля за 10 хв?

Короткий запис

1 с — 29 км 800 м

10 хв — ?

Розв'язання

29 км 800 м = 29800 м, 10 хв = 600 с

1) 600 : 1 =  600 (р.) – у стільки разів більше витратить часу

2) 29800  600 = 17880000 (м) = 17880 (км)

Відповідь: Земля пройде 17880 кілометрів.

 

Завдання 807

Від берега у протилежних напрямках одно­часно відпливли 2 човни. Перший проплив 72 км, а другий за той самий час — на 18 км менше. З якою швидкістю рухався кожний човен, якщо вони за годину віддалялися на 42 км

Розв'язання

1) 72  18 = 54 (км) – проплив II човен

2) 72 + 54 = 126 (км) – відстань між човнами

3) 126 : 42 = 3 (год) – час руху кожного човна

4) 72 : 3 = 24 (км/год) – швидкість I човна

5) 54 : 3 = 18 (км/год) – швидкість II човна

Відповідь: швидкість першого човна 24 км/год, швидкість другого човна 18 км/год.

 

Завдання 808

Купили однакову кількість світлодіодних ламп потужністю 5 вольт за ціною 45 грн за штуку і потужністю 7 вольт за ціною 54 грн за штуку. За всі лампи заплатили 594 грн. Яка вартість ламп різної потужності окремо?

між поїздами через 3 год?

Лампи  

Ціна

Кількість

Вартість

 

 5 вольт 

45 грн

Однакова

 

?

594 грн

 7 вольт 

54 грн

?

Розв'язання

1) 45 + 54 = 99 (грн) – ціна ламп разом

2) 594 : 99 = 6 (л.) – кількість ламп кожного виду

3) 45  6 = (40 + 5) • 6 = 240 + 30 = 270 (грн) – вартість 5 вольтових ламп

4) 54  6 = (50 + 4) • 6 = 300 + 24 = 324 (грн) – вартість 7 вольтових ламп

Відповідь: вартість 270 гривень і 324 гривень ламп різної потужності окремо.

 

Завдання 809

Фермер працював на тракторі 8 год. До обіду він витратив 35 л пального, а після обіду — 21 л. Скільки годин працювали на тракторі до обіду й скільки — після обіду, якщо витрата пального за кожну годину була одна­кова?

  

Витрата за 1 год

Час

Витрата

 До обіду 

Однакова

?

8 год

 

35 л

 Після обіду 

?

21 л

Розв'язання

1) 35 + 21 = 56 (л) – всього витратив

2) 56 : 8 = 7 (л.) – витратив за 1 год

3) 35 : 7 = 5 (год) – працював до обіду

4) 21 : 7 = 3 (год) – працював  після обіду

Відповідь: на тракторі працювали 5 год до обіду і 3 год після обіду.

 

Завдання 810

На двох ділянках сіяли льон. Площа першої ділянки 5 га, це на 2 га більше, ніж площа другої. На першій ділянці висіяли на 240 кг насіння льону більше, ніж на другій. Скільки кілограмів насіння льону висіяли на кожній ділянці, якщо норми висіву однакові? Розв'я­жи двома способами.

  

Норма висіву

Площа 

Загальна кількість посівного матеріалу

 I 

Однакова

 

5 га, це на 2 га більше

?, на 240 кг більше

 II 

?

?

Розв'язання

1-й  спосіб

1) 5  2 = 3 (га) – площа II ділянки

2) 5  3 = 2 (га) – на стільки більша площа I ділянки

3) 240 : 2 = 120 (кг) – норма висіву

4) 120  5 = 600 (кг) – висіяли на I ділянці

5) 120  3 = 360 (кг) – висіяли на II ділянці

2-й  спосіб

1) 5  2 = 3 (га) – площа II ділянки

2) 5  3 = 2 (га) – на стільки більша площа I ділянки

3) 240 : 2 = 120 (кг) – норма висіву

4) 120  5 = 600 (кг) – висіяли на I ділянці

5) 600  240 = 360 (кг) – висіяли на II ділянці

Відповідь: висіяли 600 кг льону на першій ділянці і 360 кг льону на другій ділянці.

Інші завдання дивись тут...