303 • 3 = 909 
110 • 7 = 770
432 • 2 = 864
286 • 10 = 2860
8000 : 100 = 80
0 : 3000 = 0
4000 : 1 = 4000
Завдання 399
5 см = 5/10 дм 
8 см = 8/10 дм 
7 см = 7/10 дм
10 см = 10/10 дм
Завдання 400
1/3 від 1 хв — це 60 с : 3 = 20 с
2/3 від 1 хв — це 60 с : 3 • 2 = 40 с
5/6 від 1 хв — це 60 с : 6 • 5 = 50 с
1/12 від 1 хв — це 60 с : 12 = 5 с
 
Завдання 401 
1/3 від 12033 — це 12033 : 3 = 4011
4/7 від 336455 — це 336455 : 7 • 4 = 192260
2/3 від 305013 — це 305013 : 3 • 2 = 203342

_12033 |  3    

 12        4011

   _3

     3

      _3

        3

        0

_336455 |  7    

 28         48065

 _56

   56

     _45

       42

       _35

         35

           0

х 48065

         4

 192260

_305013 |  3    

 3          101671

   _5

     3

    _20

      18

      _21

        21

          _3

            3

             0

х 101671

          2

  203342

Завдання 402
1) У залі кінотеатру 600 місць. Під час кіносеансу глядачі зайняли четверту частину місць. Скільки місць у залі зайняли глядачі?
Короткий запис
Всього  600 м.
Зайняли  ?, 1/4 всіх місць
Розв'язання
600 : 4 = 150 (м.)
Відповідь: глядачі зайняли 150 місць.
2) На кораблі пливе 150 туристів, причому вони займають четверту частину всіх місць, призначених для пасажирів. Скільки місць для пасажирів на кораблі?
Короткий запис
Пливе  150 т., що становить 1/4 всіх місць
Всіх місць  ?
Розв'язання
150  4 = 600 (м.)
Відповідь: на кораблі 600 місць.
 
Завдання 403 
а 
 3 
 6 
 10 
 13 
 17 
 20 
40 – 2 • a
 34 
 28 
 20
 14
 6
 0
Завдання 404 Порядок дій
28014 : (5 • 6 – 46 : 2) = 4002 
1) 5 • 6 = 30
2) 46 : 2 = 23
3) 30 – 23 = 7
4) 28014 : 7 = 4002
57018 : (81 : 9 – 3) = 9503 
1) 81 : 9 = 9
2) 9 – 3 = 6
3) 57018 : 6 = 9503 
Завдання 405
На птахофермі біля ставка було 1152 птахи, причому 5/6 від цієї кількості становили качки, а решту — гуси. На скільки більше качок, ніж гусей, було на птахофермі?
Короткий запис
Всього  1152 пт.
Качки  ?, 5/6 від всього
Гуси  ?, решту
Розв'язання
1) 1152 : 6  5 = 960 (пт.) – качок
2) 1152 – 960 = 192 (пт.) – гуси
3) 960 – 192 = 768 (пт.)
Відповідь: на 768 птахів більше качок, ніж гусей.
 
Завдання 406 
150465 : 5 • 2 = 60186
169236 : 9 • 2 = 37608
140166 : 6 • 5 = 116805
104046 : 3 • 2 = 69364

 

 

 

_150465 |  5    

 15         30093

    _46

      45

      _15

        15

          0

х 30093

        2

  60186

_169236 |  9    

   9        18804

_79

  72

  _72

    72

      _36

        36

          0

х 18804

        2

  37608

_140166 |  6    

  12        23361

  _20

    18

    _21

      18

      _36

        36

           _6

             6

             0

х 23361

        5

 116805

_104046 |  3    

   9        34682

  _14

    12

    _20

      18

      _24

        24

          _6

            6

             0

х 34682

        2

  69364

Завдання 407
У Фатіми в гаманці було 725 грн. Вона купила картину, витративши 3/5 від цієї суми. Скільки гривень залишилось у Фатіми?
Короткий запис
Всього  725 грн
Картина  ?, 3/5 від всього
Залишилося  ?
Розв'язання
1) 725 : 5  3 = 435 (грн) – було грошей і Фатіми
2) 725 – 435 = 290 (грн)
Відповідь: у Фатіми залишилося 290 гривень.
 
Завдання 408 
840 : 2 = (800 + 40) : 2 = 400 + 20 = 420
4800 : 6 = 800
3200 : 8 = 400
540 : 6 = 90
321 • 3 = (300 + 20 + 1) • 3 = 900 + 60 + 3 = 963
5001 • 9 = (5000 + 1) • 9 = 45000 + 9 = 45009
408 • 2 = (400 + 8) • 2 = 800 + 16 = 816
 
Завдання 409 
2 см = 2/100 м
3 м = 3/1000 км
7 см = 7/100 м
6 м = 6/1000 км
Завдання 410
1/3 від 1 год  це 60 хв : 3 = 20 хв
5/6 від 1 год  це 60 хв : 6 • 5 = 50 хв
2/12 від 1 год  це 60 хв : 12 • 2 = 10 хв
3/20 від 1 год  це 60 хв : 20 • 3 = 9 хв
1/60 від 1 год  це 60 хв : 60 = 1 хв
 
Завдання 411 
Площа кімнати в однокімнатній квартирі 18 м2, а площа кухні становить 4/9 від площі кімнати. Яку площу займають кімната і кухня разом?
Короткий запис
Кімната  18 м2
Кухня  ?, 4/9 від площі кімнати
Загальна площа  ?
Розв'язання
1) 18 : 9  4 = 8 (м2– площа кухні
2) 18 + 8 = 26 (м2)
Відповідь: площа кімнати і кухні разом 26 м2.
 
Завдання 412 
4326 : 3 • 2  6845 : 5 • 2 = 146

_4326 |  3  

 3       1442

_13

  12

  _12

    12

      _6

        6

        0

х 1442

       2

  2884

_6845 |  5  

 5       1369

_18

  15

  _34

    30

    _45

      45

        0

х 1369

       2

  2738

_2884

  2728

    146

Завдання 413 
Дві ластівки одночасно вилетіли назустріч одна одній зі швидкістю 23 м/с. Через скільки секунд ластівки зустрінуться, якщо відстань між ними була 920 м?
Короткий запис
v1 = v2 = 23 м/с
= 920 м
 ?
Розв'язання
1) 23 + 23 = 46 (м/с) – швидкість зближення
2) 920 : 46 = 20 (с)
Відповідь: ластівки зустрінуться через 20 секунд.
 
Завдання 414 «Розгорни» кільця і запиши вирази.

102153 : 3 + 68102 = 102153

265314 : 6 + 221095 = 265314

123456 • 3 – 246912 = 123456

214151 • 4 – 642453 = 214151

Завдання 415
Чи порушиться рівновага терезів, якщо із двох однакових гир або кульок залишити тільки одну? Не порушиться

(x – 5) • 2 = 6 • 2

(x – 5) • 2 = 12

x – 5 = 12 : 2

x – 5 = 6

x = 6 + 5

х = 11

x – 5 = 6

x = 6 + 5

x = 11

 

Завдання 416

 

37570

 

40451

 

43332   46213   49094   51975   54856

34567

 

37448   40329   43210   46091   48972   51853  
Завдання 417
6805 : 5 • 3  6472 : 8 • 3 = 1656

_6805 |  5  

 5       1361

_18

  15

  _30

    30

      _5

        5

        0

х 1361

       3

  4083

_6472 |  8 

 64      809

   _72

     72

       0

х 809

      3

 2427

_4083

  2427

  1656

Завдання 418 
У вагон товарного потяга вміщується 4833 коробки із телевізорами. На заводі завантажили 7/9 цього вагона. Скільки коробок із телевізорами ще можна туди покласти?
Короткий запис
У вагоні  4833 к.
Завантажили  ?, 7/9 вагона
Покласти  ?
Розв'язання
1) 4833 : 9  7 = 3759 (к.) – завантажили коробок
2) 4833  3759 = 1074 (к.)
Відповідь: туди можна покласти ще 1074 коробки із телевізорами.