ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА З КЛАС

Завдання 1. В одній гривні 100 копійок. 1 грн = 100 к.

2 грн = 2 • 1 грн = 2 • 100 к. = 200 к.

4 грн = 4 • 1 грн = 4 • 100 к. = 400 к.

5 грн = 5 • 1 грн = 5 • 100 к. = 500 к.

9 грн = 9 • 1 грн = 9 • 100 к. = 900 к.

7 грн = 7 • 1 грн = 7 • 100 к. = 700 к.

10 грн = 10 • 1 грн = 10 • 100 к. = 1000 к.

 

Завдання 2. Довжина стрибка кенгуру 12 м. Скільки метрів подолає кенгуру трьома такими стрибками?

Розв'язання.

1) 12 • 3 = (10 + 2) • 3 = 10 • 3 + 2 • 3 = 30 + 6 = 36 (м) - метрів подолає кенгуру.

Відповідь: кенгуру подолає 36 метрів.

 

Завдання 3

257, 275, 527, 572, 725, 752

ЛІТЕРА

 

Завдання 4. Колобок подолав 6 клітинок двома однаковими кроками. Скільки клітинок він подолає трьома такими кроками?

Розв'язання.

1) 6 : 2 = 3 (к.) - клітинок в одному кроці.

2) 3 • 3 = 9 (к.) - подолає клітинок.

Відповідь: колобок подолає 9 клітинок.

 

Завдання 5

А + 1 = В

Доданок менший за суму.

В ˃ А

 

Завдання 6. 

40 - 5 • 4 = 40 - 20 = 20

88 + 8 : 4 = 88 + 2 = 90

6 • 6 + 6 : 3 = 36 + 2 = 38

3 • 4 + 4 • 3 = 12 + 12 = 24

42 - (42 - 24) = 42 - (42 - 22 - 2) = 42 - 18 = 42 - 12 - 6 = 24 

27 : (27 : 3) = 27 : 9 = 3

 

Завдання 7. Музикант зіграв три однакові за тривалістю мелодії за 9 хвилин. За скільки хвилин він зіграє 4 такі мелодії?

Розв'язання.

1) 9 : 3 = 3 (м.) - час 1 мелодії.

2) 4 • 3 = 12 (хв.) - треба хвилин на 4 мелодії.

Відповідь: 4 мелодії музикант зіграє за 12 хв. 

 

Завдання 8. Виконай ділення і з допомогою відповідей розшифруй слова.

К З

С 4

В 5

О 6

Н 7

А 8

Л 9

Розв'язання.

10 : 2 = 5 В

12 : 2 = 6 О

15 : 3 = 5 В

14 : 2 = 7 Н

16 : 2 = 8 А

9 : 3 = 3 К

18 : 3 = 6 О

18 : 2 = 9 Л

24 : 4 = 6 О

12 : 3 = 4 С

16 : 4 = 4 С

З0 : 5 = 6 О

8 : 2 = 4 С

21 : 3 = 7 Н

24 : 3 = 8 А

 

Завдання 9. 

18 : 6 = 3

15 : 5 = 3

12 : 3 = 4

27 : 3 = 9

8 • 4 = 32

4 • 4 = 16

3 • 5 = 15

6 • 5 = 30

7 • 6 = 42

8 • 3 = 24

2 • 6 = 12

5 • 5 = 25

 

Завдання 10. Мама купила 4 однакові загальні зошити, заплативши за них 8 грн. Скільки гривень коштують 3 такі зошити?

Розв'язання.

1) 8 : 4 = 2 (грн) - ціна зошита.

2) 2 • 3 = 6 (грн) - коштують 3 такі зошити.

Відповідь: 3 такі зошити коштують 6 грн.

 

Завдання 11. 

5 • 4 - 8 : 2 = 20 - 4 = 16 

16 : (2 • 2) = 16 : 4 = 4

24 - (12 - 6) = 24 - 6 = 24 - 4 - 2 = 20 - 2 = 18 

36 - 36 : З = 36 - (30 + 6) : 3 = 36 - (30 : 3 + 6 : 3) = 36 - (10 + 2) = 36 - 12 = 24

4 • З + 4 • 4 = 12 + 16 = (10 + 10) + (2 + 6) = 20 + 8

 

Завдання 12. 

60 : 6 = 10

81 : 9 = 9

90 : 3 = 30

32 : 8 = 4

40 : 5 = 8

36 : 4 = 9

56 : 7 = 8

45 : 5 = 9

 

Завдання 13. 

2 грн 54 к. = 2 грн + 54 к. = 2 • 1 грн + 54 к. = 2 • 100 к. + 54 к. = 200 к. + 54 к. = 254 к.  

4 грн 80 к. = 4 грн + 80 к. = 4 • 1 грн + 80 к. = 4 • 100 к. + 80 к. = 400 к. + 80 к. = 480 к.

8 грн 06 к. = 8 грн + 06 к. = 8 • 1 грн + 06 к. = 8 • 100 к. + 06 к. = 800 к. + 06 к. = 806 к.

9 грн 99 к. = 9 грн + 99 к. = 9 • 1 грн + 99 к. = 9 • 100 к. + 99 к. = 900 к. + 99 = 999 к.

 

Завдання 14. Маса кавуна 8 кг. За обідом з'їли 1/4 частину кавуна. Скільки кілограмів кавуна з'їли?

Розв'язання.

1) 8 : 4 • 1 = 2 (кг) - з'їли кілограмів кавуна.

Відповідь: з'їли 2 кг кавуна.

 

Завдання 15. За три дні будівельна фірма спорудила 6 однакових дачних будиночків. Скільки будиночків спорудить за наступні 2 дні?

За 3 дні - 6 б.    

За 2 дні - ?   

Розв'язання.

1) 6 : 3 = 2 (б.) - будує будиночків за 1 день.

2) 2 • 2 = 4 (б.) - спорудить будиночків за 2 дні.

Відповідь: за наступні 2 дні спорудить 4 дачних будиночків.

 

Завдання 16. 

А - 1 = В

Зменшуване більше за різницю.

А ˃ В

 

Завдання 17. 

346, 364, 436, 463, 634, 643

ГОДИНА

 

Завдання 18. 

1) Жовтий колобок подолав 6 клітинок двома однаковими кроками. Скільки клітинок він подолає дев'ятьма такими кроками?

2 кроки - 6 кл.

9 кроків - ? кл.

Розв'язання.

1) 6 : 2 = 3 (к.) - клітинок в одному кроці.

2) 3 • 9 = 27 (к.) - подолає клітинок 9 кроками.

Відповідь: 9 кроками він подолає 27 клітинок.

2) Оранжевий колобок подолав 6 клітинок двома однаковими кроками. Скількома такими кроками він подолає 9 клітинок?

6 кл. - 2 кроки

9 кл. - ? кроків

Розв'язання.

1) 6 : 2 = 3 (к.) - клітинок в одному кроці.

2) 9 : 3 = 3 (к.) - треба кроків.

Відповідь: 9 клітинок подолає за 3 кроки.

 

Завдання 19. 

5 • 6 - 8 • 0 = 30 - 0 = 30

4 • 8 + 8 : 4 = 32 + 2 = 34

542 • 0 = 0

542 • 1 = 542

0 : 500 = 0

500 : 1 = 500

20 : 10 = 2

10 • 5 = 50

 

Завдання 20. 

Р 2

А З

К 4

М 5

О 6

Ш 7

Л 8

30 : 6 = 5 М 

21 : 7 = 3 А

12 : 6 = 2 Р

28 : 7 = 4 К

24 : 8 = 3 А

10 : 5 = 2 Р

15 : 5 = 3 А

25 : 5 = 5 М

20 : 5 = 4 К

18 : 6 = 3 А

24 : 6 = 4 К

42 : 7 = 6 О

35 : 7 = 5 М

27 : 9 = 3 А

14 : 7 = 2 Р

 

Завдання 21. Малярі пофарбували два однакові автомобілі за 18 хвилин. Скільки автомобілів вони пофарбують за 45 хвилин, якщо працюватимуть із такою самою продуктивністю?

18 хв - 2 ав.

45 хв - ? ав.

Розв'язання.

1) 18 : 2 = 9 (хв) - час фарбування 1 машини.

2) 45 : 9 = 5 (ав.) - пофарбують автомобілів.

Відповідь: за 45 хвилин малярі пофарбують 5 автомобілів.

 

Завдання 22. 

48 - 48 : 6 = 48 - 8 = 40

6 • 8 + 5 • 9 = 48 + 45 = 48 + 42 + 3 = 93

365 • 1 = 365

240 : 1 = 240

20 : 20 = 1

0 : 50 = 0

5 • 9 - 7 = 45 - 7 = 45 - 5 - 2 = 30 - 2 = 28

8 • (7 - 7) = 8 • 0 = 0

 

Завдання 23. 

5 • 8 = 40

4 • 9 = 36

6 • 5 = 30

6 • 7 = 42

8 • 8 = 64

5 • 6 = 30

6 • 4 = 24

9 • 9 = 81

 

Завдання 24. В одному метрі 100 сантиметрів. 1 м = 100 см

2 м = 2 • 1 м = 2 • 100 см = 200 см

4 м = 4 • 1 м = 4 • 100 см = 400 см

3 м = 3 • 1 м = 3 • 100 см = 300 см

7 м = 7 • 1 м = 7 • 100 см = 700 см

5 м = 5 • 1 м = 5 • 100 см = 500 см

9 м = 9 • 1 м = 9 • 100 см = 900 см

 

Завдання 25.

1) Бригада малярів пофарбувала 8 однакових дверей за 2 години. Скільки таких дверей пофарбує ця бригада за 3 години, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю?

2 год - 8 д.  

3 год - ? д.

Розв'язання.

1) 8 : 2 = 4 (д.) - малюють дверей за 1 год.

2) 4 • 3 = 12 (д.) - пофарбує дверей за 3 год.

Відповідь: за 3 год бригада пофарбує 12 дверей.

2) Бригада малярів пофарбувала 2 однакові дахи за 8 годин. За скільки годин ця бригада пофарбує 3 такі дахи, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю?

2 дахи - 8 год 

3 дахи - ? год

Розв'язання.

1) 8 : 2 = 4 (год.) - треба часу на 1 дах.

2) 4 • 3 = 12 (год.) - треба часу на 3 дахи.

Відповідь: за 12 год бригада пофарбує 3 дахи.