Інші завдання дивись тут...

Завдання 426. Знайди значення кожного виразу в стовпчику, використовуючи значення першого.

546 + 64 = 610 

546 + (64 + 25) = (546 + 64) + 25 = 610 + 25 = 635

(546 – 200) + 64 = (546 + 64) – 200 = 610 – 200 = 410

253 + 467 = 720

253 + (467 – 300) = (253 + 467) – 300 = 720 – 300 = 420

(253 + 20) + 467 = (253 + 467) + 20 = 720 + 20 = 740

 

Завдання 427. За першою рівністю знайди значення невідомого у поданих рівняннях.

1) 643 + 238 = 881 

(643 + а) + 238 = 890

(643 + 238) + а = 890

881 + а = 890

а = 890 – 881

а = 9

2) 596 + 284 = 880 

596 + (284 –  Ь) = 700

(596 + 284) – Ь = 700

880 – Ь = 700

Ь = 880 – 700

Ь = 180

 

Завдання 428. Чи можна розв'язати задачу, не виконуючи обчислень?

Було Продали Привезли ще Стало
150 кг 82 кг 82 кг ?

Розв'язання.

Так.

150 - 82 + 82 = 150

Відповідь: стало 150 кг.

 

Завдання 429. Скільки днів тривають весна і літо? Зима? Осінь?

Грудень 31 день

Січень 31 день

Лютий 28–29 днів

Березень 31 день

Квітень 30 днів

Травень 31 днів

Червень 30 днів

Липень 31 день

Серпень 31 день

Вересень 30 днів

Жовтень 31 день

Листопад 30 днів

Розв'язання.

31 + 30 + 31 = 92 (дн.) – днів весною.

30 + 31 + 31 = 92 (дн.) – днів літом.

31 + 31 + 28 = 90 або 31 + 31 + 29 = 91 (дн.) – днів взимку.

30 + 31 + 30 = 91 (дн.) – днів восени.

 

Завдання 430. 1) На який день тижня припав твій день народження у минулому році? У цьому році? 2) Скільки неділь і субот у першій чверті? Скільки навчальних днів?

 

Завдання 431. У двох школах міста навчається 2078 учнів. У першій школі — 1107 учнів. Скільки учнів навчається у другій школі?

Розв'язання.

1) 2078 – 1107 = 971 (уч.) – учнів у другій школі.

Відповідь: у другій школі навчається 971 учень.

 

Завдання 432. 

х + 3478 = 78452 

х = 78452 – 3478

х = 74974

74974 + 3478 = 78452

78452 = 78452

с –  4300 = 5700

с = 5700 + 4300

с = 10000

10000 – 4300 = 5700

5700 = 5700

 

Завдання 433. Периметр прямокутника дорівнює 26 см. Довжина прямокутника 7 см. Накресли цей прямокутник і знайди його площу.

Розв'язання.

1) 26 : 2 = 13 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини та ширини).

2) 13 – 7 = 6 (см) – ширина прямокутника.

3) 7 • 6 = 42 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 42 см2.

 

Завдання 434. Прочитай вирази. У межах яких розрядів треба виконати дії?

213567 + 11456 (десятків тисяч)

345802 + 34791 (десятків тисяч)

 

Завдання 435

5874 + 6985 + 567 = 13426

+ 5874

   6985

 12859

+ 12859

      567

   13426

124078 + 34565 + 32 567 = 191301

+ 124078

    34656

   158734

+ 158734

    32567

   191301

4465 + 48888 = 53353

+ 48888

    4465

   53353

45673 + 4567 = 50240

+ 45673

    4537

   50240

 

Завдання 436. 

+ 32486

    5625

     391

  38502

+57892

   6385

  24589

  88866

+   5678

  737830

      494

  744002

+135806

   76093

  450704

  662603

 

Завдання 437. За таблицею зробіть розрахунок надходження зерна на заготівельний пункт. Виконайте перевірку, обчислюючи результат у стовпчиках і в рядках.

Дата Вид зерна Усього
Пшениця, ц Жито, ц Овес, ц Ячмінь, ц
15 серпня 2178 1717 678 438 5011
16 серпня 2471 1839 683 518 5511
17 серпня 2378 1956 718 386 5438
18 серпня 3050 2357 804 495 6706
19 серпня 3160 2491 863 567 7081
Усього 13237 10360 3746 2404 29747

 

Завдання 438. Розв'яжи задачі.

1) У трьох секторах стадіону футбольний матч спостерігало 32 370 глядачів, причому в першому секторі — 11240 глядачів, а в другому — на 390 осіб більше, ніж у першому. Скільки глядачів було у третьому секторі?

Розв'язання.

1) 11240 + 390 = 11630 (г.) – глядачів у другому секторі.

2) 11240 + 11630 = 22870 (г.) – глядачів у першому і другому секторі разом.

3) 32370 – 22870 = 9500 (г.) – глядачів у третьому секторі.

Відповідь: у третьому секторі було 9500 глядачів.

2) За один день три каси магазину обслужили 2145 покупців. Перша каса обслужила 960 осіб, це на 96 осіб більше, ніж друга. Скільки покупців обслужила третя каса магазину?

Розв'язання.

1) 960 – 96 = 864 (п.) – обслужила покупців друга каса.

2) 960 + 864 = 1824 (п.) – обслужила покупців перша та друга каса.

3) 2145 – 1824 = 321 (п.) – обслужила покупців третя каса.

Відповідь: третя каса магазину обслужила 321 покупця.

 

Завдання 439. Назви багатокутники, які не містять кута А. Знайди периметр чотирикутника.

Розв'язання.

KBCD, KBCDE

 

Завдання 440. Перший футбольний матч відвідало 15 727 уболівальників. Це на 1855 уболівальників менше, ніж відвідало другий матч. Скільки вболівальників було на обох матчах?

Розв'язання.

1) 15727 + 1855 = 17582 (уб.) – уболівальників на другому матчі.

2) 15727 + 17582 = 33309 (уб.) – всього уболівальників.

Відповідь: на обох матчах було 33309 уболівальників.

 

Завдання 441. 

_ 180506

    32994

   147512

Перевірка.

+ 147512

    32994

   180506

_ 104007

    56748

    47259

Перевірка.

+ 47259

   56748

  104007

 

Завдання 442. Розглянь обчислення. Поміркуй, як зміниться різниця, якщо змінюватиметься зменшуване. 

340 –  60 = 280

(340 + 20) – 60 = 360 – 60 = 300

(340 – 20) – 60 = 320 – 60 = 260

Якщо зменшуване збільшити (зменшити) на кілька одиниць, то різниця збільшиться (зменшиться) на стільки само одиниць.

 

Завдання 44З. Знайди значення виразів, користуючись значенням першого виразу.

569 – 245 = 324 

(569 + 100) – 245 = (569 – 245) + 100 = 324 + 100 = 424

(569 – 69) – 245 = (569 – 245) – 69 = 324 – 69 = 324 – 24 – 75 = 300 – 75 = 225

984 –  672 = 312

(984 – 200) – 672 = (984 – 672) – 200 = 312 – 200 = 112

(984 + 6) – 672 = (984 – 672) + 6 = 312 + 6 = 318

 

Завдання 444. 

Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на 1? 

а – b

а – b + 1  = (а – b) + 1

Різниця збільшиться на 1.

Зменшити на 1? 

а – b

а – b – 1  = (а – b) – 1

Різниця зменшиться на 1.

Збільшити на 100?

а – b

а – b + 100  = (а – b) + 100

Різниця збільшиться на 100.

 

Завдання 445. Розглянь пари рівнянь. Не розв'язуючи їх, скажи, як зміниться значення невідомого у другому рівнянні. 

х – 286 = 334    

х – 286 = 334 + 60

Невідоме збільшиться на 60.

х – 456 = 244

х – 456 = 244 + 56

Невідоме збільшиться на 56.

 

Завдання 446. 1) Склади за короткими записами три задачі і розв'яжи їх.

Було Продали Залишилося
46 кг 38 кг ?
46 кг і 24 кг 38 кг ?
2 мішки по 46 кг 38 кг ?

2) Розглянь вирази, складені до задач. Як змінювалося зменшуване у виразах? Зроби висновок.

46 – 38

(46 + 24) – 38   зменшуване збільшилось на 24

(46 • 2) – 38     зменшуване збільшилось у 2 рази

 

Завдання 447. Знайди суму трьох відрізків. Розглянь, як розв'язувати задачу графічно.

 

Завдання 448. Знайди різницю двох відрізків.

 

Завдання 449. 

+ 55946

    5831

  61777

+ 60128

    9782

   69910

_ 20341

    1852

   18489

_ 300805

     7791

  293014

 

Завдання 450. Накресли квадрат зі стороною 5 см. Знайди його периметр і площу.

Розв'язання.

1) Р = 5 см • 4 = 20 см – периметр квадрата.

2) S = 5 см • 5 см = 25 см2 – площа квадрата.

Інші завдання дивись тут...