Інші завдання дивись тут...

Завдання 309

84000 : 6 = 14000

84000 : 60 = 8400 : 6 = 1400

84000 : 600 = 840 : 6 = 140

68000 : 4 = 17000

68000 : 40 = 6800 : 4 = 1700

68000 : 400 = 680 : 4 = 170

42000 : 3 = 14000

42000 : 30 = 4200 : 3 = 1400

42000 : 300 = 420 : 3 = 140

 

Завдання 310

Голуб за одну годину пролітає 96 км. Скільки метрів пролітає голуб за одну хвилину?

1 год = 60 хв, 96 км = 96000 м

Короткий запис

60 хв  96000 м

1 хв  ?

Розв'язання

96000 : 60 = 9600 : 6  = 1600 (м/хв)

Відповідь: голуб пролітає 1600 м за 1 хв.

 

Завдання 311

1) Мотоцикліст і пішохід одночасно вирушили на­зустріч один одному. Швидкість мотоцикліста становить 50 км/год, а швидкість пішохода — 5 км/год. На скільки кілометрів вони зближуються за 1 год? за 2 год? за 3 год?

50 + 5 = 55 (км)  на стільки зближуються за 1 год

(50 + 5) • 2 = 55 • 2 = 110 (км) – на стільки зближуються за 2 год

(50 + 5) • 3 = 55 • 3 = 165 (км) – на стільки зближуються за 3 год

2) Поясни, що таке «рух назустріч» і «одночасний рух».

Рух назустріч  це рух назустріч один одному. 

Одночасний рух  це рух, який розпочинається в один і той самий час.

 

Завдання 312

Із села до міста виїхав автомобіль, рухаючись зі швидкістю 62 км/год. Одночасно назустріч йому з міста виїхав мотоцикліст, рухаючись зі швид­кістю 40 км/год. Вони зустрілися через 2 год. Яка відстань між селом і містом?

Розв'язання

I спосіб

1) 62 • 2 = 124 (км) – проїде перший автомобіль за 2 год

2) 40 • 2 = 80 (км)  проїде другий автомобіль за 2 год

3) 124 + 80 = 204 (км)

II спосіб

1) 62 + 40 = 102 (км)  ближуються за 1 год

2) 102 • 2 = 204 (км)

Відповідь : відстань між селом і містом 204 км.

 

Завдання 313

Два пішоходи вирушили назустріч один одному й зустрілися через 20 хв. Якою була відстань між ними на початку руху, якщо відомо, що перший пішохід рухався зі швидкістю 75 м/хв, а другий — зі швидкістю 68 м/хв?

Розв'язання

I спосіб

1) 75 • 20 = 1500 (м) – пройде перший пішохід

2) 68 • 20 = 1360 (м) – пройде другий пішохід

3) 1500 + 1360 = 2860 (м) = 2 км 860 м

II спосіб

1) 75 + 68 = 143 (м) – зближуються за 1 хв

2) 143 • 20 = 2860 (м) = 2 км 860 м

Відповідь : на початку руху між ними було 2 км 860 м.

 

Завдання 314 Рівняння

b • 8 = 64320 : 30

b • 8 = 2144

b = 2144 : 8

b = 268

 

х : 30 – 168 = 427

х : 30 = 427 + 168

х : 30 = 595

х = 595 • 30

х = 17850

_64320 |  30  

 60        2144

 _43

   30

  _132

    120

    _120

      120

         0

_2144 |  8   

 16       268

 _54

   48

   _64

     64

       0

+ 427

   168

   595

х 595

     30

 17850

Завдання 315

Гострі кути: BOA, COD

Тупі кути: BOC, AOD

 

Завдання 316

Розв'яжи задачу зручним для тебе способом.

Від двох протилежних кінців озера назустріч один одному вирушило два човни. Перший чо­вен плив зі швидкістю 5 км/год, а другий — зі швидкістю 7 км/год. Через 2 год вони зустріли­ся. Знайди відстань між протилежними кінцями озера.

 
Швидкість
Час
Відстань
I
 5 км/год
 2 год 
?
II
 7 км/год
Розв'язання

1) 5 + 7 = 12 (км) – зближуються за 1 год

2) 12 • 2 = 24 (км)

Відповідь: між протилежними кінцями озера 24 км.

 

Завдання  317 Рівняння

с • 60 = 1920

с = 1920 : 60

с = 32

y : 70 = 1420

y  = 1420 • 70

y =  99400

_1920 |  60

 180      32

 _120

   120

      0

х 1420

     70

  99400

Завдання 318

44400 : 4 = 11100

44400 : 400 = 444 : 4 = 111

640000 : 80 = 64000 : 8 = 8000

640000 : 800 = 6400 : 8 = 800

1000000 : 10 = 100000 : 1 = 100000

1000000 : 1000 = 1000 : 1 = 1000

 

Завдання 319

_12700 |  50 

 100       254

 _270

   250

   _200

     200

        0

_43650 |  50

 400       873

 _365

   350

   _15

     150

        0

_135780 |  60  

 120        2263

 _157

   120

   _378

     360

     _180

       180

          0

Завдання 320

_29340 |  60 

 240       489

 _534

   480

   _540

     540

        0

_43650 |  50

 400      873

 _365

   350

   _150

     150

        0

_31280 |  80

 240       391

 _728

   720

     _80

       80

         0

_57680 |  80

 560       721

 _168

   160

     _80

       80

         0

135780 : 60 – 1825 = 438

485640 : 90 + 2078 = 5396 

_135780 |  60 

 120        2263

 _157

   120

   _378

     360

     _180

       180

          0

_ 2263

  1825

   438

_485640 |  90 

 450        5396

 _356

   270

   _864

     810

     _540

       540

          0

+ 5396

   2078

   7474

Завдання 321

Із села до міста, відстань між якими становить 78 км, виїхав велосипедист і одночасно назу­стріч йому з міста виїхав мотоцикліст. Швидкість велосипедиста дорівнює 13 км/год, що стано­вить п'яту частину швидкості мотоцикліста. Че­рез скільки годин вони зустрінуться?

 Хлопчики
Швидкість
Час
Загальна відстань
Велосипедист
 13 км/год, що становить 1/5
?
78 км
Мотоцикліст
 ?

Розв'язання

1) 13 • 5 = 65 (км/год) – швидкість мотоцикліста

2) 13 + 65 = 78 (км/год) – швидкість зближення

3) 78 : 78 = 1 (год)

Відповідь : вони зустрінуться через 1 год.

 

Завдання 322

З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два вантажні автомобілі. Один рухався зі швидкістю 70 км/год, а інший — зі швидкіс­тю 75 км/год. Яка відстань буде між ними через 5 год, якщо відстань між містами дорівнює 868 км?

 
Швидкість
Час
Загальна відстань
I
 70 км/год
5 год
?
868 км
II
 75 км/год
Розв'язання

1) 70 + 75 = 145 (км) – зближуються за 1 год

2) 145 • 5 = 725 (км) – зближуються за 5 год

3) 868 – 725 = 143 (км)

Відповідь : між ними буде 143 км через 5 год.

 

Завдання 323

Розглянь діаграму, на якій показано кількість відвідувачів готелю впродовж року.

1) У лютому в готелі було 600 відвідувачів.

2) У листопаді в готелі було від 800 до 900 відвідувачів.

3) Готель був зачинений у жовтні.

4) У готелі зупинилося більше 200 і менше 400 відвідувачів у таких місяцях: січень, березень, травень, червень, листопад.

5) Найбільше відвідувачів було в таких двох місяцях:  липень, серпень. Як ти думаєш, чому? Це час літніх відпусток і шкільних канікул.

 

Завдання 324

1280  5 : 80 = 6400 : 80 = 640 : 8 = 80

5025 – 2920 : 40 = 4952

З • (1812 – 895) = 2751

х 1280

     5 

  6400

_2920 |  40

 280      73

 _120

   120

      0

_5025

    73

 4952

 

_1812

   895

   917

х 917

     3

 2751

Завдання 325

Відстань між двома равликами, що повзуть назустріч один одному, дорівнює 24 см. Один із них повзе зі швидкістю 2 см/с, а інший — зі швидкіс­тю 1 см/с. Через який час вони зустрінуться?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
 2 см/с
? с
24 см
II
 1 см/с
Розв'язання

1) 2 + 1 = 3 (см) зближуються за 1 с.

2) 24 : 3 = 8 (с)

Відповідь : вони зустрінуться через 8 с.

Інші завдання дивись тут...

  • Алена
    Можно в задачах будет условие , зарание спасибо. ------------ Умови подаємо для задач.
    7 квітня 2022 12:37