Інші завдання дивись тут...

Завдання 26. Скільки деталей робітник виготовив за три дні, якщо першого дня він виготовив а деталей, другого — k деталей, а третього — х деталей?

Склади вираз і знайди його значення, якщо а = 226, k = 269, х = 274.

Розв'язання.

1) а + k + х  = 226 + 269 + 274 = (226 + 274) + 269 =

= 500 + 269 = 769 (д.) – виготовив деталей.

Відповідь: робітник виготовив 769 деталей.

 

Завдання 27. У змаганнях брали участь 18 хлопчиків і 9 дівчаток. У скільки разів більше хлопчиків, ніж дівчаток, брало участь у змаганнях?

Розв'язання.

1) 18 : 9 = 2 (разів) – у стільки разів більше хлопчиків, ніж дівчаток.

Відповідь: у змаганнях брало участь у 2 рази більше хлопчиків, ніж дівчаток. 

 

Завдання 28. З городу зібрали 12 кг огірків, а кабачків — у 3 рази більше. Скільки кілограмів огірків і кабачків зібрали з городу?

Розв'язання.

1) 12 • 3 = 36 (кг) – зібрали кабачків.

2) 12 + 36 = 48 (кг) – зібрали огірків та кабачків.

Відповідь: з городу зібрали 48 кг огірків і кабачків.

 

Завдання 29. 

890 – 7 • 9 + 1 = 890 – 63 + 1 = 827 + 1 = 828

470 – 350 + 189 = 220 + 189 = 409

857 + 13 • 3 = 857 + 39 = 857 + 33 + 6 = 890 + 6 = 896

1000 – (259 + 711) = 1000 – 970 = 30

 

Завдання 30. 

81 : 9 + 9 = 9 + 9 = 18

112 – 6 – 8 = 106 – 6 – 2 = 100 – 2 = 98

72 : 8 + 72 : 9 = 9 + 8 = 17

127 + 13 • 3 = 127 + 39 = 127 + 33 + 6 = 160 + 6 = 166

7 • 8 : 4 = 56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

96 : 3 : 2 = 96 : (3 • 2) = 96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 60 : 6 + 36 : 6 = 10 + 6 = 16

 

Завдання 31. Перший учень називає числа від 7 до 12, а другий — у 3 рази більші; другий називає «круглі» двоцифрові числа, а перший — у 10 разів менші.

Розв'язання.

7, 8, 9, 10, 11, 12

7 • 3 = 21, 8 • 3 = 24, 9 • 3 = 27, 10 • 3 = 30, 11 • 3 = 33, 12 • 3 = 36

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

Завдання 32. 

х 114

     8

  912

х 127

     6

  762

х 213

     4

  852

х 479

     2

  958

 

Завдання 33. 

1) Добуток чисел 23 і 5 зменшити на 100.

(23 • 5) – 100 = (20 + 3) • 5 – 100 = (20 • 5) + (3 • 5) – 100 =

= 100 + 15 – 100 = 15

2) Різницю чисел 456 і 300 збільшити у 2 рази.

(456 – 300) • 2 = 156 • 2 = (100 + 50 + 6) • 2 = 100 • 2 + 50 • 2 + 6 • 2 =

= 200 + 100 + 12 = 312

3) Суму числа 500 і добутку чисел 121 і 4.

500 + (121 • 4) = 500 + (100 + 20 + 1) • 4 = 500 + (100 • 4) + (20 • 4) + (1 • 4) =

= 500 + 400 + 80 + 4 = 984

 

Завдання 34. Скільки годин у добі? Скільки секунд у хвилині? Скільки хвилин у годині?

Розв'язання.

1 доба = 24 год. 1 хв = 60 сек 1 год = 60 хв 

 

Завдання 35. Скільки хвилин становить половина години? 1/6 години?  1/3 години?

Розв'язання.

1 год : 2 = 60 хв : 2 = 30 хв

1 год : 6 = 60 хв : 6 = 10 хв

1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

 

Завдання 36. На майданчику гралося 45 дітей. П'яту частину всіх дітей становили дівчатка, а решту — хлопчики. Скільки хлопчиків гралося на майданчику?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 45 : 5 = 9 (д.) – серед дітей було дівчат.

2) 45 – 9 = 36 (д.) – серед дітей було хлопчиків.

2 спосіб.

1) 5 – 1 = 4 (частин) – частин припадало на хлопчиків.

2) 45 : 5 • 4 = 36 (д.) – серед дітей було хлопчиків.

Відповідь: серед дітей було 36 хлопчиків.

 

Завдання 37. Сергійко купив книжку за 18 грн, витративши третину всіх своїх грошей. Скільки грошей було у Сергійка до купівлі книжки?

Розв'язання.

Якщо 18 грн уже становить 1/3 частини, тоді

1) 18 : 1 • 3 = (10 + 8) • 3 = 30 + 24 = 54 (грн) – було грошей.

Відповідь: у Сергійка було 54 гривні.

 

Завдання 38. Виміряй довжину відрізка СК. У зошиті накресли відрізок АВ, довжина якого становить половину відрізка СК.

 

Завдання 39. Марійка прочитала 25 сторінок книжки, що становило третину загальної кількості сторінок. Скільки сторінок у книжці?

Розв'язання.

Якщо 25 сторінок уже становить 1/3 від усіх сторінок, тоді

1) 25 : 1 • 3 = (20 + 5) • 3 = 20 • 3 + 5 • 3 = 60 + 15 = 75 (ст.) – сторінок у книжці.

Відповідь: у книжці 75 сторінок.

 

Завдання 40. Виконай множення у стовпчик. 

х 115

     4

  460

х 343

     2

  686

х 116

     5

  580

х 417

     2

  834

 

Завдання 41. 

80 –  7 • 9 + 1 = 80 – 63 + 1 = 17 + 1 = 18

470 – 350 + 189 = 120 + 189 = 120 + 180 + 9 = 300 + 9 = 309

857 + 13 • 3 = 857 + (10 + 3) • 3 = 857 + 30 + 9 = 887 + 3 + 6 = 896

1000 – (259 + 711) = 1000 – 970 = 30

 

Завдання 42. 

198 – (50 + 96 : 4) = 124

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 80 : 4 + 16 : 4 = 20 + 4 = 24

24 + 50 = 74

198 – 74 = 124

198 –  50 + 96 : 4 = 198 – 50 + 24 = 148 + 24 = 148 + 22 + 2 = 170 + 2 = 172

(198 – 50 + 96) : 4 = (148 – 96) : 4 = (148 – 48 – 48) : 4 = (100 – 48) : 4 =

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 40 : 4 + 12 : 4 = 10 + 3 = 13 

180 –  (51 + 45) : З = 180 – 96 : 3 = 180 – (90 + 6) : 3 = 180 - (90 : 3 + 6 : 3) =

= 180 - (30 + 2) = 180 - 30 - 2 = 150 - 2 = 148

180 –  51 – 45 : З = 180 – 51 + (30 + 15) : 3 = 180 – 51 + 10 + 5 = 195 – 51 = 144

180 –  (51 + 45 : 3) = 180 – (51 + 15) = 180 – 66 = 180 – 60 – 6 = 120 – 6 = 114 

 

Завдання 43. 

314 = 300 + 10 + 4

506 = 500 + 6

103 = 100 + 3

243 = 200 + 40 + 3

 

Завдання 44. 

874 –  104 • 2 = 874 – 208 = 874 – 204 – 4 = 670 – 4 = 666

х 104

     2

  208

403 • 2 – 749 = 806 – 749 = 806 – 706 – 43 = 100 – 43 = 57

х 403

     2

  806

 215 • 3 + 5 • 71 = 645 + 355 = 1000

х 215

     3

  645

х 71

    5

 355

 

Завдання 45. Порівняй вирази. Що в них спільне, а що відмінне? Знайди їхні значення.

х 17

    4

  68

х 107

     4

  428

х 45

    2

  90

х 405

     2

  810

х 39

    3

 117

х 309

     3

  927

Спільне: другий множник є одноцифровим числом.

Відмінне: перший множник і добуток є багатоцифровими числами.

 

Завдання 46. Які з рівностей є рівняннями? Прочитай їх. Розв'яжи рівняння на вибір.

7 • 8 + 13 = 69 

600 –  х = 500

х = 600 – 500

х = 100

600 – 100 = 500

500 = 500

а • 10 = 100

а = 100 : 10

а = 10

10 • 10 = 100

100 = 100

1000 –  900 = 50 + 50

 

Завдання 47. В а однакових автобусах умістилося по Ь пасажирів. Сформулюй запитання до задачі. Запиши за даною умовою математичний вираз і знайди його значення, якщо а = 4, Ь = 35.

Розв'язання.

Скільки всього пасажирів?

ь • а = 35 • 4 = 140 (п.) – всього пасажирів.

 

Завдання 48. У бабусиному сервізі L видів тарілок по 12 штук, а в маминому — р видів тарілок по 12 штук. На скільки більше тарілок у бабусиному сервізі, ніж у маминому?

Склади вираз і знайди його значення, якщо L = 6, р = 4. 

Розв'язання.

12 • L – 12 • р = 12 • (L – р) = 12 • (6 – 4) = 12 • 2 = 24 (шт.) – на стільки більше тарілок у бабусиному сервізі, ніж у маминому.

Відповідь: на стільки більше тарілок у бабусиному сервізі, ніж у маминому.  

 

Завдання 49. Виміряй сторони трикутника. Обчисли його периметр.

Розв'язання.

Р = FE + EH + FH

 

Завдання 50. До магазину привезли 205 пакетів борошна по 2 кг борошна у кожному пакеті, та 105 пакетів по 5 кг борошна у кожному. Скільки кілограмів борошна привезли до магазину?

Розв'язання.

1) 205 • 2 + 105 • 5 = 410 + 525 = 935 (кг) – привезли борошна.

Відповідь: до магазину привезли 935 кг борошна.

Інші завдання дивись тут...