Інші завдання дивись тут...

Завдання 64 Виразили в метрах кожну довжину

6 км = 6000 м

42 км = 42000 м

58 км 210 м = 58210 м

15 км 4 м = 15004 м

Завдання 65, 66

1) 10 км 010 м • 4 = 10 км • 4 + 10 м • 4 = 40 км 40 м

2) 30 м 3 дм = 303 дм

х 303 дм

      3   

  909 дм

909 дм = 90 м 9 дм

3)

х 21 м 05 см

           3   

  63 м 15 см

х 102 м 20 см

           4     

   408 м 80 см

Завдання 67

х 4 м 88 см

         5   

 24 м 40 см

х 25 м 8 дм

         9     

 232 м 2 дм

х 116 км 300 м

            7     

  814 км 100 м

х 15 м 06 см

           9   

 135 м 54 см

х 30 м 9 дм

          7   

 216 м 3 дм

х 140 км 241 м

            2     

  280 км 482 м

Завдання 68  Порядок дій

27 м 55 см • 4 + 6 м 45 см • 2 – 70 м 80 см = 52 м 30 см

5 м 6 дм • 6 + 5 м 7 дм – 2 м 7 дм • 2 = 33 м 9 дм

х 27 м 55 см

           4    

 110 м 20 см

х 6 м 45 см

         2   

 12 м 90 см

+ 110 м 20 см

    12 м 90 см

   123 м 10 см

_123 м 10 см

   70 м 80 см

   52 м 30 см 

х 5 м 6 дм

        6     

 33 м 6 дм

х 2 м 7 дм

        2   

  5 м 4 дм

+ 33 м 6 дм

    5 м 7 дм

   39 м 3 дм

_ 39 м 3 дм

    5 м 4 дм

   33 м 9 дм

Завдання 69

На виготовлення однієї сукні для танців вико­ристовують 7 м 80 см стрічки. У танцювальному колективі — 8 дівчаток. Скільки метрів стрічки використають для виготовлення суконь для них?

Розв'язання

х 7 м 80 см

        8     

 62 м 40 см

Відповідь: використають 62 м 40 см стрічки для виготовлення суконь.

 

Завдання 70

Знайди площу ділянки прямокутної форми, якщо її довжина дорівнює 38 м, а ширина — 9 м.

Розв'язання

38 • 9 = 342 (м2)

Відповідь: площа прямокутної ділянки 342 м2.

 

Завдання 71

Мотузку перерізали на дві частини так, що пер­ша частина стала в 4 рази довша за другу. Чому дорівнює довжина кожної частини мотузки, якщо перша частина на 18 м довша за другу?

Розв'язання

1) 4 – 1 = 3 (ч.) – на стільки довша

2) 18 : 3 = 6 (м)  1 частина

3) 6 • 1 = 6 (м) – перша мотузка

4) 6 • 4 = 24 (м) – друга мотузка

Відповідь: довжина першої мотузки 6 метрів, а другої — 24 метрів.

 

Завдання 72

На оздоблення однієї занавіски використову­ють 8 м 40 см тасьми, а на оздоблення одного покривала — 3 м 65 см. Пошили 6 занавісок і 8 покривал. Скільки тасьми використали?

Розв'язання

1) х 8 м 40 см

            6    

     50 м 40 см – на занавіски

2) х 3 м 65 см

            8    

    29 м 20 см – на покривала

3) + 50 м 40 см

      29 м 20 см

      79 м 60 см

Відповіді: використали 79 м 60 см тасьми

Завдання 73

х 8 м 5 см

        6    

 48 м 30 см

х 47 дм 2 см

           3    

 141 дм 6 см

х 151 км 020 м

             10  

 1510 км 200 м

х 6 км 700 м

         9     

 60 км 300 м

Інші завдання дивись тут...