Інші завдання дивись тут...

Завдання 326. 

147 + 347 –  357 = 137 + 10 + 347 – 357 = 137 + (357 – 357) = 137

147 + (347 –  347) = 147 + 0 = 147

789 + 0 + 100 = 889

349 + 349 + 0 = 349 + 341 + 8 = 690 + 8 = 698

 

Завдання 327. Довжина грядки 14 м, а ширина — на 5 м менша. Сьому частину грядки засадили капустою. Обчисли площу грядки, засаджену капустою.

Розв'язання.

1) 14 – 5 = 9 (м) – ширина грядки.

2) 14 • 9 = (10 + 4) • 9 = 90 + 36 = 126 (м2) – площа грядки.

3) 126 : 7 = (70 + 56) : 7 = 10 + 8 = 18 (м2) – площа під капустою.

Відповідь: площа грядки, засаджена капустою, 18 м2

 

Завдання 328. Знайди периметр кожної фігури.

Периметр кожної фігури дорівнює сумі довжин кожної сторони.

 

Завдання 329. Визнач, яка задача розв'язується додаванням, і розв'яжи її.

1) На ставку плавало 72 качки, а гусей — у 20 разів більше. Скільки гусей плавало на ставку?

2) На свято прийшло 472 дітей і 127 дорослих. Скільки всього осіб прийшло на свято?

Розв'язання.

472 + 127 = 599 (ос.) – вийшло осіб на свято.

Відповідь: на свято прийшло 599 осіб.

3) Кількість мешканців міста Києва на 1 січня 2014 року становила 2 868702 осіб, а міста Львова — 729038. У якому місті мешканців більше? На скільки більше?

 

Завдання 330. 

(835 – 794) • 9 + 0 = 369

_ 835

   794

     41

х 41

    9

 369

5 • (67 + 0) –  321 = 5 • 67 – 321 = 14

х 67

    5

 335

_ 335

   321

    14

 

Завдання 331. Поясни розв'язання задачі.

У шкільних змаганнях брали участь а хлопчиків і Ь дівчаток. Скільки учнів брали участь у змаганнях? Обчисли, якщо а = 39, b = 28.

1 – й спосіб

а + b 

39 + 28 = 67 

2 – й спосіб

b + а

28 + 39 = 67

 

Завдання 332. Знайди значення виразів х + с і с + х, якщо х = 348 і с = 257.

Якщо х = 348 і с = 257, то х + с = 348 + 257 = 605

Якщо х = 348 і с = 257, то с + х = 257 + 348 = 605

+348

  257

  605

 

Завдання 333. Поясни складання рівностей. 

68 + 75 = 143

75 + 68 = 143 

68 + 75 = 75 + 68

300 + 40 = 340

40 + 300 = 340 

300 + 40 = 40 + 300

 

Завдання 334. Накресли перший відрізок завдовжки 4 см, а другий — 6 см. Збільш перший відрізок на 6 см, а другий — на 4 см. Порівняй довжини обох відрізків.

Розв'язання.

4 + 6 = 10 (см) – довжина першого відрізка.

6 + 4 = 10 (см) – довжина другого відрізка.

10 = 10

Відповідь: довжини обох відрізків стали однаковими.

 

Завдання 335. 

До магазину привезли 46 кг яблук, 72 кг апельсинів і 52 кг бананів. Скільки кілограмів фруктів привезли до магазину?

1– й спосіб. Обчислимо масу яблук і апельсинів та до цієї суми додамо масу бананів.

(46 + 72) + 52 (кг)

2– й спосіб. Обчислимо масу апельсинів і бананів та цю суму додамо до маси яблук.

46 + (72 + 52) (кг)

Поясни рівність, складену до цієї задачі.

(а + b) + с = а + (b + с) – сполучний закон додавання. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього чисел.

 

Завдання 336. Виконай дії, використовуючи переставний і сполучний закони.

328 + (42 + 68) = (328 + 42) + 68 = 370 + 68 = 370 + 30 + 37 = 438

(115 + 97) + 183 = 115 + (97 + 183) = 115 + (183 + 17 + 80) = 115 + 280 = 395 

 

Завдання 337

48 + 67 + 18 = (48 + 67) + 18 = 48 + (67 + 18)

64 + 39 + 78 = (64 + 78) + 39 = (39 + 78) + 64

 

Завдання 338. 

639 + (61 + 37) = (639 + 61) + 37 = 700 + 37 = 737

357 + 391 + 43 = (357 + 43 ) + 391 = 400 + 391 = 791

581 + 684 + 19 = (581 + 19) + 684 = 600 + 684 = 1284

(492 + 43) + 8 = (492 + 8) + 43 = 500 + 43 = 543

648 + 125 + 75 = 648 + (125 + 75) = 648 + 200 = 848

(123 + 123) + 77 = (123 + 77) + 123 = 200 + 123 = 323

 

Завдання 339. 

43 + 22 + 8 + 17 + 40 = 130

43 + (22 + 8) + 17 + 40 = 43 + 30 + 17 + 40 = 130

(43 + 17) + 22 + (8 + 40) = 60 + 22 + 48 = 130

(22 + 8) + (43 + 17) + 40 = 30 + 60 + 40 = 130

 

Завдання 340.

89 + 784 + 11 = (89 + 11) + 784 = 100 + 784 = 884

44 + (56 + 179) = (44 + 56) + 179 = 100 + 179 = 279

(34 + 785) + 15 = 34 + (785 + 15) = 34 + 800 = 834

(679 + 281) + 21 = (679 + 21) + 281 = 700 + 281 = 981

 

Завдання 341. Першого дня зібрали 176 ц яблук, другого дня — на 24 ц більше. Скільки всього центнерів яблук зібрали за 2 дні? Склади вираз до задачі, обчисли зручним способом.

Розв'язання.

176 + (176 + 24) = 176 + 200 = 376 (ц) – зібрали яблук.

Відповідь: за 2 дні зібрали 376 ц яблук.

 

Завдання 342. Фермер купив на базарі індика масою 16 кг, гусака масою 8 кг і півня масою 4 кг. Яка загальна маса всіх птахів?

Розв'язання.

16 + 8 + 4 = (16 + 4) + 8 = 20 + 8 = 28 (кг) – маса всіх птахів.

Відповідь: загальна маса всіх птахів 28 кг.

 

Завдання 343. У палаці дитячої творчості шаховий гурток відвідують 14 дітей, гурток авіамоделювання — 15 дітей, а хорового співу — 26 дітей. Скільки всього дітей відвідують ці гуртки?

Розв'язання.

14 + 15 + 26 = (14 + 26) + 15 = 40 + 15 = 55 (д.) – всього дітей відвідують гуртки.

Відповідь: гуртки відвідують 55 дітей.

 

Завдання 344. 

784 –  383 = 401

918 –  543 = 918 – 513 – 30 = 405 – 30 = 375 

510 –  319 = 510 – 310 – 9 = 200 – 9 = 191 

900 –  47 = 900 – 40 – 7 = 860 – 7 = 853

714 –  520 = 714 – 514 – 6 = 200 – 6 = 194

887 –  139 = 887 – 137 – 2 = 750 – 7 = 743

6000 –  600 + 6 = 5400 + 6 = 5406

8000 –  2000 + 2 = 6000 + 2 = 6002

 

Завдання 345. 1) Прочитай задачу.

Спортивний комплекс «Динамо» впродовж тижня відвідали 540 спортсменів. Із них 150 футболістів, 180 баскетболістів, а решта — легкоатлети. Скільки легкоатлетів відвідали спортивний комплекс протягом тижня?

2) Розглянь способи розв'язування задачі.

1– й спосіб. 

540 – (150 + 180) = 210

2– й спосіб. 

540 – 150 –  180 = 210 

Відповідь: 210 легкоатлетів.

3) Поясни складання рівності а –  (b + с) = а –  b –  с. Зроби висновки.

Щоб відняти суму від числа, достатньо послідовно відняти від нього кожний доданок окремо.

 

Завдання 346. Для приготування смородинового напою взяли 250 г смородини, 150 г цукру, 500 г води, трохи кориці. Усього напою вийшло 902 г. Скільки грамів кориці використали для приготування напою?

Розв'язання.

1 спосіб

250 + 150 + 500 = 900 (г) – узяли смородини, цукру, води.

902 – 900 = 2 (г) – використали кориці.

2 спосіб

902 – (250 + 150 + 500) = 902 – 900 = 2 (г) – використали кориці.

Відповідь: для приготування напою використали 2 г кориці.

 

Завдання 347. Прочитай задачі і поясни складені до них буквені вирази.

1) На овочевій базі було 410 ц картоплі. Магазину відвантажили 149 ц. Скільки центнерів картоплі залишилося на базі?

а – b = 410 – 149 = 261 (ц) 

2) На складі було 896 т паперу. На видання рекламної газети витратили 275 т паперу, а на видання дитячого журналу — 390 т. Скільки тонн паперу залишилося на складі?

а – (b + с) = 896 – (275 + 390) = 231 (ц)

3) На теплоході було 258 пасажирів. На першій зупинці зійшло 98 осіб, на другій — 45 жінок і 23 дитини. Скільки пасажирів залишилося на теплоході?

а – (Ь + с + d) = 258 – (98 + 45 + 23) = 92 (ц)

 

Завдання 348. Склади і розв'яжи задачі.

У парку росло 980 лип, беріз та кленів. Серед них було 700 лип і беріз разом.  Скільки було кленів і беріз, якщо лип було 361?

Розв'язання.

1) 700 – 361 = 339 (д.) – серед дерев росло беріз.

2) 980 – 700 = 280 (д.) – серед дерев росло кленів.

Відповідь: у парку росло 339 беріз і 280 кленів.

У парку росла 361 липа. Разом лип і беріз було 700 дерев, а беріз і кленів – 619. Скільки було беріз? Скільки було кленів? Скільки всього дерев росло в парку?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 700 – 361 = 339 (д.) – росло беріз.

2) 619 – 339 = 280 (д.) – росло кленів.

3) 700 + 280 = 980 (д) – росло усіх дерев.

2 спосіб

1) 700 – 361 = 339 (д.) – росло беріз.

2)  619 – 339 = 280 (д.) – росло кленів.

3) 619 + 361 = 980 (д) – росло усіх дерев.

3 спосіб

1) 700 – 361 = 339 (д.) – росло беріз.

2) 619 – 339 = 280 (д.) – росло кленів.

3) 361 + 339 + 280 = 980 (д) – росло усіх дерев.

Відповідь: у парку росло 339 беріз, 280 кленів, всього росло 980 дерев.

 

Завдання 349. Назви чотирицифрове число, яке закінчується цифрою 7 і яке менше від 2347.

Розв'язання.

2337 < 2347

 

Завдання 350. На скільки трицифрових чисел більше, ніж двоцифрових?

(одноцифрових чисел 10, двоцифрових чисел 100, трицифрових чисел 1000, чотирицифрових чисел 10000 і т. д.) 

Розв'язання.

Трицифрові числа 100, 101, 102, ..., 109

                      110, 111, 112, ..., 119

                                 ...

                      990, 991, 992, ..., 999

Усього трицифрових чисел 10 • 100 = 1000. 

Двоцифрові числа 10, 11, 12, ..., 19

                      20, 21, 22, ..., 29

                              ...

                      90, 91, 92, ..., 99   

Усього двоцифрових чисел 10 • 10 = 100.

1000 – 100 = 900 – на стільки трицифрових чисел більше, ніж двоцифрових.

Інші завдання дивись тут...