Інші завдання дивись тут...

Завдання 279

Футбольний м'яч може летіти зі швидкістю 30 км/год, а волан для гри в бадмінтон — зі швид­кістю 240 км/год. У скільки разів швидкість вола­на перевищує швидкість футбольного м'яча?

Короткий запис

Швидкість м'яча  30 км/год

Швидкість волана  240 км/год. У скільки разів більше  ?

Розв'язання
240 : 30 = 8 (р.)
Відповідь: у 8 разів швидкість волана перевищує швидкість футбольного м'яча.

 

Завдання 280

Швидкість у формулах позначають латинською літерою V, час — літерою t, відстань (шлях) — літерою s.

v = s : t

Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час.

s = v • t

Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час.

t = s : v.

Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість.

 

Завдання 281

1) Склади три задачі за таблицею і розв'яжи їх.

1) Мотоцикліст рухається зі швидкістю 50 км/год. Яку відстань він подолає за 2 год?

Швидкість

Час

Відстань

50 км/год

2 год

?

Розв'язання 
50 • 2 = 100 (км)
Відповідь: мотоцикліст подолає 100 кілометрів.

2) Мотоцикліст рухається зі швидкістю 50 км/год. За який час він подолає відстань 100 км?

Швидкість

Час

Відстань

50 км/год

?

100 км

Розв'язання 
100 : 50 = 2 (год)
Відповідь: за 2 години мотоцикліст подолає цю відстань.

3) Мотоцикліст проїхав 100 км за 2 год. З якою швидкістю він їхав?

Швидкість

Час

Відстань

?

2 год

100 км

Розв'язання 
100 : 2 = 50 (км/год)
Відповідь: мотоцикліст їхав зі швидкістю 50 км/год.

2) v = s : t

Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час.

s = v • t

Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час.

t = s : v.

Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість.

 

Завдання 282

Потяг рухався зі швидкістю 70 км/год. До зу­пинки він був у дорозі 3 год. Решту шляху після зупинки він подолав з тією самою швидкістю за 2 год. Яку відстань подолав потяг? Побудуй схему до задачі. Розв'яжи задачу.

До зупинки

Швидкість

Час

Відстань

До зупинки

70 км/год

 

3 год

?

 

Після зупинки

2 год

Розв'язання
1) 3 + 2 = 5 (год) – час в дорозі
2) 70  5 = 350 (км)
Відповідь: потяг подолав 350 кілометрів.

 

Завдання 283

На поєдинок зі змієм Кирило Кожум'яка біг 6 хв зі швидкістю 160 м/хв. На зворотний шлях він витратив 10 хв. На скільки метрів за хвилину зменшилася швидкість Кирила Кожум'яки?

Напрямок

Швидкість

Час

Відстань

Прямий

160 м/хв

На скільки менша?

6 хв

однакова

 

Зворотній

?

10 хв

Розв'язання
1) 160 • 6 = 960 (м) – відстань
2) 960 : 10 = 96 (м/хв) – швидкість на зворотньому шляху
3) 160  96 = 64 (м/хв)
Відповідь: на 64 м/хв зменшилася швидкість Кирила Кожум'яки.

 

Завдання 284

2345  7 = 16415

3858 : 3 = 1286

12408 • 6 – 12408 : 6 = 72380

х 2345

       7

 16415

_3858 | 3     

 3        1286

 _8

   6

  _25

    24

    _18

      18

        0

х 12408

        6

  74448

_12408 | 6   

 12       2068

   _40

     36

     _48

       48

         0

_ 74448

    2068

  72380

Завдання 285 Дії з іменованими числами.

2 км 600 м : 4 = 2600 м : 4 = 650 м

246 м2 : 3 м = 82 м

3 т 175 кг • 4 = 12 т 700 кг

75 км/год • 2 = 150 км/год

_2600 | 4     

 24       650 (м)

 _20

   20

     0

_246 | 3  

 24      82

   _6

     6

     0

х 3 т 175 кг

          4   

 12 т 700 кг

х 75 км/год

    2         

 150 км/год

Завдання 286

1) Дві доби — більше, ніж 48 год. Хибне твердження

2) 5 хв — менше, ніж 350 с. Правильне твердження

3) 7 діб дорівнюють двом тижням. Хибне твердження

4) Кожний місяць року триває 30 діб. Хибне твердження

 

Завдання 287

Швидкість вантажного автомобіля становить 55 км/год, а легкового — на 25 км/год більша. Скільки кілометрів проїде легковий автомобіль за 4 год?

 

Швидкість

Час

Відстань

Вантажний

55 км/год

4 год

 

 

Легковий

?, на 25 км/год більша

?

Розв'язання
1) 55 + 25 = 80 (км/год) – швидкість легкового автомобіля
2) 80   4 = 320 (км)
Відповідь: легковий автомобіль проїде 320 кілометрів.

 

Завдання 288 Порядок дій

12086 • 9 : 6 = 18129
15063 • 4 – 5024 : 8 = 59624

х 12086

        9

 108774

_108774 | 6     

  6          18129

 _48

   48

     _7

       6

      _17

        12

        _54

          54

            0

х 15063

        4

  60252

_5024 | 8   

 48       628

 _22

   16

   _64

     64

       0

_ 60252

     628

  59624

Інші завдання дивись тут...