Інші завдання дивись тут...

Завдання 776. Пішохід перебував у дорозі 3 год, рухаючись зі швидкістю 5 км/год. Яку відстань пройшов пішохід?

Повтори задачу за таблицею. Поясни схему.

–>

_____________

    5 км/год

Швидкість Час Відстань
5 км/год 3 год ?

Розв'язання.

1) 5 • 3 = 15 (км) – відстань подолав пішохід.

Відповідь: пішохід подолав відстань 15 км.

 

Завдання 777. Водій їхав зі швидкістю 56 км/год і доїхав до місця призначення за 6 год. Яку відстань подолав водій?

Розв'язання.

1) 56 • 6 = 336 (км) – відстань подолав.

Відповідь: водій подолав відстань 336 км.

 

Завдання 778. Пішохід рухався зі швидкістю 4 км/год і дійшов до місця призначення за 3 год. З якою швидкістю він має проходити зворотний шлях, щоб подолати його за 2 год?

Розв'язання.

1) 4 • 3 = 12 (км) – відстань пройшов пішохід.

2) 12 : 2 = 6 (км/год) – швидкість на зворотному шляху.

Відповідь: зворотний шлях пішохід має проходити зі швидкістю 6 км/год.

 

Завдання 779.

Від пункту А до пункту В — 140 км. Із пункту А виїхав автобус зі швидкістю 53 км/год. На якій відстані від пункту В буде автобус через дві години?

Розв'язання.

1) 53 • 2 = 106 (км) – відстань від пункту А.

2) 140 – 106 = 34 (км) – відстань від пункту В.

Відповідь: через 2 год автобус буде на відстані 34 км від пункту В.

 

Завдання 780. Накресли квадрат зі стороною 6 см. Знайди його периметр і площу. Як зміниться периметр і площа, якщо сторону квадрата зменшити у 2 рази?

Розв'язання.

Р = 6 см • 4 = 24 см – периметр квадрата зі стороною 6 см.

S = 6 см • 6 см = 36 см2 – площа квадрата зі стороною 6 см.

Треба накреслити квадрат зі стороною 6 см (12 клітинок зошита).

6 см : 2 = 3 см – сторона меншого квадрата.

Р = 3 см • 4 = 12 см – периметр квадрата зі стороною 3 см.

24 : 12 = 2 (рази) – периметр зменшиться у 2 рази.

S = 3 см • 3 см = 9 см2 – площа квадрата зі стороною 3 см.

36 : 9 = 4 (рази) – площа зменшиться у 4 рази.

 

Завдання 781. Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Якщо площу городу зменшити в 9 разів, то дістанемо площу саду, яка становить 7325 м2. Знайди площу городу.

Розв'язання.

Нехай х (м2) – площа городу, тоді складемо рівняння 

х : 9 = 7325

х = 7325 • 9

х = 65925

Відповідь: площа городу дорівнює 65925 м2.

 

Завдання 782. Михайлик іде зі швидкістю 95 м/хв. Знайди відстань від дому Михайлика до спортивного клубу, якщо відомо, що він проходить її за 9 хвилин.

Розв'язання.

1) 95 • 9 = 855 (м) – відстань від дому до спортклубу.

Відповідь: відстань від дому Михайлика до спортклубу 855 метрів.

 

Завдання 783. 

2348 • 300 = 2348 • 3 • 100 = 7044 • 100 = 704400

568 • 700 = 568 • 7 • 100 = 3976 • 100 = 397600

489 • 600 –  425 • 400 = 489 • 6 • 100 – 425 • 4 • 100 =

= (489 • 6 – 425 • 4) • 100 = (2934 – 1700) • 100 = 1234 • 100 = 123400

43 • 5 000 + 128 • 90 = 43 • 5 • 1000 + 128 • 9 • 10 =

= 215 • 1000 + 1152 • 10 = 215000 + 11520 = 226520

 

Завдання 784. За записами поясни, як виконують множення чисел, які закінчуються нулями.

800 • 40 = 8 • 100 • 4 • 10 = 8 • 4 • 100 • 10 = 32000

1400 • 500 = 14 • 100 • 5 • 100 = 14 • 5 • 100 • 100 = 700000

 

Завдання 785. Розглянь, як виконували обчислення.

х 6700

    50  

 335000

х 1380

      300

   414000

 

Завдання 786. 

х 2400

    90 

 216000

х 1460

      40

   58400

х 4360

      80

  348800

х 24100

      40 

   964000

 

Завдання 787. 

360 • 50 = 360 • 5 • 10 

270 • 40 < 270 • 4 • 100,            бо 270 • 40 < 270 • 40 • 10

320 • 60 ˃ 320 • 6 + 320 • 10,      бо 320 • 60 ˃ 320 • 16

310 • 50 ˃ 310 • 5 + 310 • 10,      бо 310 • 50 ˃ 310 • 15 

 

Завдання 788. Пішохід рухається зі швидкістю 75 м/хв. Який шлях подолає він за 1 год?

Відповідь: за 1 год пішохід пройде 75 м.

 

Завдання 789. Пасажир проїхав автобусом 180 км. Швидкість автобуса 60 км/год. Скільки годин їхав пасажир автобусом? 

Розв'язання.

1) 180 : 60 = 3 (год) 

Відповідь: пасажир їхав автобусом 3 години.

 

Завдання 790. Мотоцикліст рухається зі швидкістю 75 км/год. За скільки годин віл проїде 300 км? Повтори умову задачі за таблицею.

Швидкість Час Відстань
75 км/год ? 300 км

Розв'язання.

1) 300 : 75 = 300 : (5 • 5 • 3) = 300 : 5 : 5 : 3 = 4 (год) – потрібно часу.

Відповідь 300 км зі швидкістю 75 км/год мотоцикліст проїде за 4 години.

 

Завдання 791. Вантажівка без причепа проїхала відстань 480 км зі швидкістю 60 км/год. Автомобіль з причепом проїхав цю відстань зі швидкістю 40 км/год. На скільки більше часу перебував у дорозі автомобіль з причепом?

Розв'язання.

1) 480 : 60 = 8 (год) – час у дорозі вантажівки без причепа.

2) 480 : 40 = 12 (год) – час у дорозі вантажівки з причепом.

3) 12 – 8 = 4 (год) – на стільки більше часу перебував у дорозі автомобіль з причепом, ніж без причепа.

Відповідь: автомобіль з причепом перебував у дорозі на 4 год більше, ніж без причепа.

 

Завдання 792. Перший велосипедист, рухаючись зі швидкістю 12 км/год, проїхав відстань 36 км. Скільки за той самий час проїде другий велосипедист, якщо його швидкість на 2 км/год більша?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 36 : 12 = 3 (год) – час у дорозі першого велосипедиста.

2) 12 + 2 = 14 (км/год) – швидкість другого велосипедиста.

3) 14 • 3  = 42 (км) – відстань поїде другий велосипедист за той же час.

2 спосіб

1) 36 : 12 = 3 (год) – час у дорозі першого велосипедиста.

2) 2 • 3 = 6 (км) – відстань додатково пройде другий велосипедист.

3) 36 + 6 = 42 (км) – відстань поїде другий велосипедист за той же час.

Відповідь: за той самий час другий велосипедист проїде 42 км. 

 

Завдання 793. 

х 1500

    300

  450000

х 840

    200

 168000

5600 • 40 – 7310 • 30 = 4700

 

 

х 5600

    40  

 224000

х 7310

      З0

  219300

_ 224000

   219300

      4700

(2241 : 9) • 400 = 99600

 

 

 

 

 

 

_2241 | 9  

 18      249

  44

  36

    81

    81

     0 

х 249

      400

   99600

 

 

 

 

 

Завдання 794. Поясни розв'язання прикладів. 

1) 27 000 : 3000 = 9

27 тис. : 3 тис. = 9 

27000 : 3000 = 9

27000 : 3000 = 27 000 : (3 • 1 000) = 27000 : 1000 : 3 = 27 : 3 = 9

2) 8400 : 70 = 120 

8400 : (7 • 10) = 8400 : 10 : 7 = 120

8400 : 70 = (7000 + 1400) : 70 = 7000 : 70 + 1400 : 70 = 7000 : 10 : 7 +

+ 1400 : 10 : 7 = 100 + 20 = 120

 

Завдання 795. 

3600 : 4 = 900

48050 : 5 = (45000 + 3000 + 50) : 5 = 9000 + 600 + 10 = 9610

6000 : 8 = 6000 : 2 : 4 = 3000 : 4 = (2800 + 200) : 4 = 700 + 50 = 750

3600 : (4 • 10) = (3600 : 4) : 10 = 900 : 10 = 90

48050 : (5 • 10) = (48050 : 5) : 10 = 9610 : 10 = 961

60000 : (8 • 10) = 60000 : 10 : 8 = 6000 : 8 = 750

Порівняй відповіді. Зроби висновок.

Якщо дільник зменшити (збільшити) у деяку кількість разів, то й частка зменшиться (збільшиться) у стільки ж разів. Якщо ділене і дільник збільшити (зменшити) у деяку кількість разів, то частка не зміниться.

 

Завдання 796. Виконай ділення будь– яким способом.

68000 : 400 = 68000 : 100 : 4 = 680 : 4 = (400 + 280) : 4 = 100 + 70 = 170

4200 : 30 = 4200 : 10 : 3 = 420 : 3 = (300 + 120) : 3 = 100 + 40 = 140

5700 : 300 = 5700 : 100 : 3 = 57 : 3 = (30 + 27) : 3 = 10 + 9 = 19

7800 : 60 = 7800 : 10 : 6 = 780 : 6 = (600 + 180) : 6 = 100 + 30 = 130

 

Завдання 797. Склади три задані за таблицею і розв'яжи їх.

Швидкість Час Відстань

Швидкість у формулах позначають

латинською літерою v,

час — літерою t,

відстань (шлях) — літерою S.

50 км/год 2 год ?

Як знайти відстань за швидкістю і часом? 

S = v • t

50 км/год ? 100 км

Як знайти час за відстанню і швидкістю? 

t = S : v

? 2 год 100 км

Як знайти швидкість за відстанню і часом?

v = S : t

Автомобіль рухається зі швидкістю 50 км/год. Яку відстань він подолає за 2 год?

Розв'язання.

S = v • t = 50 км/год • 2 год = 100 км 

Відстань до місця призначення 100 км. За скільки годин автомобіль приїде до місця призначення, якщо його швидкість 50 км/год?

Розв'язання.

t = S : v = 100 км : 50 км/год = 2 год

Відстань між містами 100 км. З якою швидкістю треба їхати автомобілю, щоб подолати цю відстань за 2 год?

Розв'язання.

v = S : t = 100 км : 2 год = 50 км/год

 

Завдання 798. Швидкість вантажівки 42 км/год, а легкової машини — на 24 км/год більша. Скільки кілометрів проїде легкова машина за 4 год?

Розв'язання.

Розв'язання.

1) 42 + 24 = 66 (км/год) – швидкість легкової машини.

2) 66 • 4 = 264 (км) – відстань проїде легкова машина.

Відповідь: легкова машина проїде 264 км.

 

Завдання 799. Чи правильні висловлення?

1) 5 хвилин менше, ніж 300 секунд. Хибне.

5 хв = 5 • 60 с = 300 с.

5 хв = 300 с.

2) 7 днів дорівнюють двом тижням. Хибне.

2 тижні = 2 • 7 днів = 14 днів

3) Кожний місяць складається з 30 днів. Хибне.

Наприклад, лютий має 28 або 29 днів.

 

Завдання 800. На поєдинок зі змієм Кирило Кожум'яка прибіг за 6 хвилин зі швидкістю 160 м/хв. На зворотний шлях він витратив 10 хвилин. На скільки зменшилася швидкість Кирила Кожум'яки?

Розв'язання.

1) 160 • 6 = 960 (м) – відстань до місця поєдинку.

2) 960 : 10 = 96 (м/хв) – швидкість на зворотній дорозі.

3) 160 – 96 = 64 (км/год) – на стільки зменшилась швидкість.

Відповідь: швидкість Кирила Кожум'яки зменшилась на 64 км/год.

Інші завдання дивись тут...