Інші завдання дивись тут...

Завдання 442

Суму чисел 2290 і 2650 зменшити в 19 разів.

(2290 + 2650) : 19 = 260 

+ 2290

   2650

   4940 

_4940 |  19  

 38        260

_114

  114

     0

Частка числа 338000 і різниці чисел 100 і 35.

338000 : (100 – 35) = 338000 : 65 = 5200 

_338000 |  65  

  325       5200

  _130

    130

       0

Добуток різниці чисел 1000 і 467 та числа 56.

(1000 – 467) • 56 = 533 • 56 = 29848 

_1000

   467

   533

x 533

    56

 3198

2665 

29848

Завдання 443, 444

2842 : 14 = (2800 + 42) : 14 = 2800 : 14 + 42 : 14 = 200 + 3 = 203

_2842 |  14 

  28      203

    _42

      42

        0 

_840 |  28

  84     30

    0 

_18662 |  62 

  180      301

    _62

      62

        0

_39078 |  13 

  39      3006

     _78

       78

         0

Завдання 445

_22050 | 21  

 21       1050

 _105

   105

      0

_52320 | 48   

 48        1090

 _432

   432

      0

_49080 | 12  

  48       4090

  _108

    108

       0

× 1050
    21
  105
 210   
 22050
× 1090
    48

   872

  436 

  52320

× 4090
    12

   818

  409  

  49080

Завдання 446

Кравчиня купила два шматки тканини: один — завдовжки 6 м, а інший — завдовжки 10 м. За другий шматок вона заплатила на 380 грн більше, ніж за перший. Яка вартість кожного шматка тканини, якщо ціна за 1 м — однакова?

 

Ціна

Довжина

Вартість

I

Однакова

6 м

 ? 

II

10 м

?, на 380 грн більша

Розв’язання
110  6 = 4 (м) – на стільки більше тканини в II шматку
2) 380 : 4 = (360 + 20) : 4 = 95 (грн) – ціна тканини
3) 95  6 = 570 (грн) – вартість першого шматка
4) 95  10 = 950 (грн) – вартість другого шматка
Відповідь: вартість першого шматка 570 грн, а вартість другого шматка 950 грн.

 

Завдання 447

1) Бабуся законсервувала 13 банок огірків і 16 та­ких само банок помідорів. Помідорів вона за­консервувала на 6 кг більше, ніж огірків. Скільки кілограмів помідорів і скільки кілограмів огірків окремо законсервувала бабуся?

 

У 1 банці

Кількість банок

Всього

Огірків

Однакова

13

 ? 

Помідорів

16

?, на 6 кг більша

Розв’язання
116  13 = 3 (б.) – на стільки більше банок помідорів
2) 6 : 3 = 2 (кг) – маса 1 банки
3) 2  13 = 26 (кг) – законсервувала огірків
4)  16 = 32 (кг) – законсервувала помідорів
Відповідь: бабуся законсервувала 26 кг огірків і 32 кг помідорів.

2) Яка різниця є в умові задачі? Бабуся законсервувала помідорів на 6 кг більше, ніж огірків. Яку різницю можна знайти за даними задачі? Різницю банок. 

 

Завдання 448

У перший автомобіль залили 25 л бензину, а в другий — 38 л такого самого бензину. Водій другого автомобіля заплатив на 338 грн більше, ніж водій першого. Скільки гривень заплатив за бензин кожний водій?

 

Ціна

Кількість літрів

Вартість

I

Однакова

25

 ? 

II

38

?, на 338 грн більша

Розв’язання
138  25 = 13 (л) – на стільки більше літрів у II автомобілі
2) 338 : 13 = 26 (грн) – ціна бензину
3) 26  25 = 650 (грн) – заплатив перший водій
4) 26  38 = 988 (грн) – заплатив другий водій
Відповідь: перший водій заплатив 650 грн, а другий водій заплатив 988 грн.

 

Завдання 449

Письмове ділення

_3456 | 32 

 32      108

 _256

   256

      0

_6447 | 21  

 63       307

 _147

   147

      0

_38592 | 64  

  384      603

    _192

      192

         0

Перевірка письмовим множенням

× 108
    32
  216
 324 
 3456
× 307
    21

  307

 614 

 6447

× 603
    64

 2412

3618 

38592

Інші завдання дивись тут...