Інші завдання дивись тут...

Завдання 412

Назви відомі тобі одиниці вимірювання маси.

Грам (г), кілограм (кг), центнер (ц), тонна (т)

 

Завдання 413

Горобець — 60 г, собака — 50 кг, кінь — 4 ц, кашалот — 40 т

 

Завдання 414

1 кг = 1000 г     1 ц = 100 кг
1 т = 1000 кг     1 т = 10 ц

Завдання 415 Одиниці вимірювання

1) Виразили в кілограмах:

8 т = 8000 кг

6 ц = 600 кг

8 ц 5 кг = 805 кг

5 т 5 ц = 5500 кг

2) Виразили у тоннах:

6000 кг = 6 т

30 000 кг = 30 т

40 000 кг = 40 т

3) Виразили у грамах:

5 кг = 5000 г

20 кг = 20000 г

14 кг = 14000 г

6 кг 005 г = 6005 г

 

Завдання 416 Маса 1 л води становить 1 кг. Яка маса 100 л води? 1000 л води?

100 л = 100 кг

1000 л = 1000 кг

 

Завдання 417 Із кожного центнера винограду отримують 25 кг родзинок. Скільки кілограмів родзинок отрима­ють з 1 т винограду?

Короткий запис

1 ц  25 кг

1 т  ?

Розв'язання

1 т = 10 ц

25 • 10 = 250 (кг)

Відповідь: з 1 т винограду отримають 250 кг родзинок.

 

Завдання 418 Хлібозавод щодоби працює у три зміни й за кожну зміну там випікають 5 т пшеничного хліба, а житнього — у 2 рази більше. Скільки всього тонн хліба випікають на заводі за добу? За 10 діб?

Розв'язання

1) 5 • 2 = 10 (т)  випікають житнього хліба кожну зміну

2) 5 + 10 = 15 (т)  випікають пшеничного і житнього хліба кожну зміну разом

3) 15  3 = 45 (т)  випікають щодоби

4) 45 • 10 = 450 (т)

Відповідь: за добу випікають 45 тонн хліба, за 10 діб  450 тонн.

 

Завдання 419

Назви одиниць довжини: метр, сантиметр, міліметр, дециметр, кілометр

Назви одиниць маси: кілограм, грам, тон­на

 

Завдання 420

1 т = 10 ц      1 ц = 100 кг       1 т = 1000 кг

 

Завдання 421

Якщо с = 96, тоді с : 8 + с = 96 : 8 + 96 = (80 + 16) : 8 + 96 = 10 + 2 + 96 = 108 

Якщо с = 240, тоді с : 8 + с = 240 : 8 + 240 = 30 + 240 = 270

Якщо с = 800, тоді с : 8 + с = 800 : 8 + 800 = 100 + 800 = 900

 

Завдання 422, 423

У зоопарку бегемоту щодня дають 25 кг овочів і фруктів, а слонові — у З рази більше. Скільки кі­лограмів овочів і фруктів потрібно слонові і двом бегемотам на тиждень?

Розв'язання

1) 25 • 3 = 75 (кг)  щодня слону

2) 25 • 2 = 50 (кг)  щодня двом бегемотам

3) 75 + 50 = 125 (кг)  щодня слону та двом бегемотам разом

4) 125 • 7 = 875 (кг) 

Відповідь: слонові та двом бегемотам на тиждень потрібно 875 кілограмів овочів та фруктів.

 

Завдання 424

Якщо b = 99, тоді b – b : 9 = 99 – 99 : 9 = 99 – 11 = 88

Якщо b = 450, тоді b – b : 9 = 450 – 450 : 9 = 450 – 50 = 400

Якщо b = 900, тоді b – b : 9 = 900 – 900 : 9 = 900 – 100 = 800

 

Завдання 425  Дано довжини 5 см, 55 мм, 2 дм, 27 см, 100 м, 2 км

Довжини від найменшої до найбільшої: 5 см, 55 мм, 2 дм, 27 см, 100 м, 2 км

 

Завдання 426

1) довжина екватора земної кулі 40 075 км (со­рок тисяч сімдесят п'ять);

2) довжина річки Ніл 6 690 км (шість тисяч шіст­сот дев'яносто);

3) висота гори Кіліманджаро в Африці 5 895 м (п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять);

4) висота найвищої гори в Україні — Говерли — 2 061 м (дві тисячі шістдесят один).

 

Завдання 427 Дано маси  2 ц, 2 г, 2 т, 2 кг

Подані маси від найбільшої до найменшої: 2 т, 2 ц, 2 кг, 2 г

 

Завдання 428

1) маса синього кита може сягати 150 т (ста п'ятдесяти);

2) маса білого носорога може становити 5 000 кг (п'ять тисяч);

3) маса чорного носорога може становити 1 400 кг (одну тисячу чотириста);

4) маса африканського слона може становити 7 500 кг (сім тисяч п’ятсот).

 

Завдання 429  Записали кожну масу в менших одиницях вимірювання:

7 т = 70 ц

10 т = 10000 кг

8 ц = 800 кг

4 кг = 4000 г

2 т 3 ц = 2300 кг

3 т 9 ц = 3900 кг

 

Завдання 430

Із двох міст назустріч один одному виїхали два автомобілі. Перший з них проїхав до місця зу­стрічі 340 км. Це на 65 км більше, ніж проїхав другий. Знайди відстань між містами.

Розв'язання

1) _340

       65

      275 (км)  проїхав другий автомобіль

2) + 340

      275

      615 (км)

Відповідь: відстань між містами 615 кілометрів.

Завдання 431

Другого дня вантажівки вивезли з поля 525 ц картоплі. Це на 78 ц більше, ніж вони вивезли першого дня. Скільки всього центнерів картоплі вивезли з поля за два дні?

Розв'язання

1) _525

       78

     447 (ц)  вивезли першого дня

2) + 525

      447

      972 (ц)

Відповідь: за два дні з поля вивезли 972 центнерів картоплі.

 

Завдання 432

У магазині за три дні продали 1 т цукру. За пер­ший день продали 200 кг цукру, а за другий — удвічі більше, ніж за перший. Скільки кілограмів цукру продали за третій день?

Розв'язання

1) 200 • 2 = 400 (кг)  за другий день

2) 200 + 400 = 600 (кг)  за перший і другий день разом

3) 1000 – 600 = 400 (кг)

Відповідь: за третій день продали 400 кілограмів цукру.

 

Завдання 433 Порядок дій

810 : 9 • 5 = 90 • 5 = 450

420 : 7 • 4 = 60 • 4 = 240

500 – 70 + 30 = 430 + 30 = 460

920 – 50 + 90 = 870 + 90 = 960

800 – (478 + 86) = 236

+ 478 

    86

   564

_ 800

   564

   236

184 + (640 – 276) = 548

_ 640 

   276

   364

+ 184 

   364

   548

Завдання 434 Записали кожну довжину в менших одиницях вимірювання

15 км = 15000 м

31 км = 31000 м

5 м 2 дм = 520 см

7 м = 7000 мм

2 дм 9 см = 290 мм

1 м 5 см = 1050 мм

 

Завдання 435

Маса п'яти однакових мішків картоплі становить 2 ц. Знайди масу семи таких мішків картоплі.

Короткий запис

5 м.  2 ц

7 м.  ?

Розв'язання

2 ц = 200 кг

1) 200 : 5 = 40 (кг)  маса мішка картоплі

2) 40 • 7 = 280 (кг)

Відповідь: маса семи таких мішків картоплі 280 кілограмів.

Інші завдання дивись тут...

  • ЖІНЕШКА
    Нормально
    Топчіііікк БЕЗ ОШИБОК
    8 листопада 2022 08:41