Інші завдання дивись тут...

КРОК 27
Завдання 276

Чек 1

Чек 2

Чек 3

_500

  125

  375 (грн)

_1000

   321

   679 (грн)

_1500

 1230

   270 (грн)

Завдання 277
Продовження ... Знайди решту, якщо сума покупки збільшиться удвічі.
1) 500  (125 • 2) = 500 – 250 = 250 (грн)
2) 1000  (321 • 2) = 1000 – 642 = 358 (грн)
3) решти не буде
 
Завдання 278 Письмове множення
Виконали правильно
 
Завдання 279

Ціна телевізорів

Кількість телевізорів

Вартість телевізорів

32560 грн

10

32560  10 = 325600 грн

72060 грн : 6 = 12010 грн

6

72060 грн

1450 грн

29000 грн : 1450 грн = 20

 29000 грн

Завдання 280 Письмове множення
х  5123
     123
  15369
 10246
 5123   
 630129
х  2121
     403
   6363
8484   
854763
х 1563
    312
  3126
 1563
4689   
487656
х  1441
    305
   7205
4323   
439505

Завдання 281, 282

Накресли відрізок АВ довжиною 12 см. Познач точкою М середину цього відрізка, а точкою Р — середину відрізка АМ. Виміряй довжину відрізка АР. У скільки разів довжина відрізка АР менша за довжину відрізка АВ?
12 : 2 = 6 (см) – довжина відрізка АМ
6 : 2 = 3 (см) – довжина відрізка АР
12 : 3 = 4 (р.) 
Відповідь: у 4 рази довжина відрізка АР менша за довжину відрізка АВ.
 
Завдання 283
Склади і розв’яжи задачі за схемами.
1) Задача 1
Розв'язання
1) 1550 – 250 = 1300 (кг) – у двох коморах порівно
2) 1300 : 2 = 650 (кг) – в кожній коморі 
3) 650 + 250 = 900 (кг)
Відповідь: у першій коморі було 650 кг, у другій коморі було 900 кг.
2) Задача 1
Розв'язання
1) 521 + 250 = 771 (кг) – у другій  коморі
2) 771 + 521 = 1292 (кг)
Відповідь: у двох коморах 1292 кг овочів.
 
Завдання 284
Три робітники виготовили разом 762 деталі. Скільки деталей виготовив кожний робітник, якщо перший і другий разом виготовили 411 деталей, а другий і третій — 468 деталей?
Короткий запис
Разом  762 д.
I, II — 411 д.
II, III — 468 д. 
— ?, II — ?, III — ?
Розв'язання

1) _762

     411

     351 (д.) – III робітник

2) _468

     351

     117 (д.) – II робітник

3) _411
     117
     294 (д.) – I робітник
Відповідь: перший робітник виготовив 294 деталі, другий робітник — 117 деталей, третій робітник  351 деталей.
Завдання 285
На птахофермі було 896 птахів: курей, індиків та качок. Курей та індиків разом було 593, а курей та качок — 623. Скільки окремо курей, качок та індиків було на птахофермі?
Короткий запис
Разом  896 пт.
Курей, індиків — 593 пт.
Курей, качок — 623 пт. 
Курей — ?, Качок — ?, Індиків — ?
Розв'язання

1) _896

     593

     303 (пт.) – качок

2) _623

     303

     320 (д.) – курей

3) _593
     320
     273 (д.) – індиків
Відповідь: було 320 курей, 303 качок і 273 індиків.
Завдання 286
Служба доставки води щодня розвозить 1452 бутлі води місткістю 19 л. Скільки літрів такої води доставляють за тиждень?
Розв'язання

1) х 1452

        19

    27588 (л) – щодня

2) х 27588
           7
    193116 (л)
Відповідь: за тиждень доставляють 193116 літрів.
Крок 30
Завдання 287
1) На Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежників прибуло 12 команд по 6 осіб із різних областей України і 3 команди по 6 осіб із міста Києва. Скільки всього учасників прибуло на фестиваль?
Розв'язання
• 12 + 6 • 3 = 90 (ос.)
Відповідь: на фестиваль прибуло 90 осіб.
2) На змагання дружин юних пожежників прибуло а команд по 6 осіб із різних областей України і b команд по 6 осіб із міста Києва. Скільки усього учасників прибуло на фестиваль?
Розв'язання
• a + 6 • b (ос.)
Відповідь: на фестиваль прибуло 6 • a + 6 • b осіб.
 
Завдання 288
47  17  3
524  328 • 1
34 + 35
• х + 8
 x
• x
Завдання 289
Зайвий вираз: 23 – 20 – 3
 
Завдання 290
Одна муха летіла зі швидкістю 300 м/хв, а інша — а м/хв. Яку відстань подолала кожна муха за 2 хв?
Розв'язання
1) 300 • 2 = 600 (м) – пролетіла одна муха
2) а • 2 (м) – пролетіла інша муха
 
Завдання 291
Власна швидкість катера 45 км/год, а швидкість течії річки — v км/год. З якою швидкістю катер ішов за течією річки, а з якою — проти течії?
Розв'язання
1) 45 + v (км/год) – швидкість катера за течією річки
2) 45  v (км/год) – швидкість катера проти течії річки
 
Завдання 292
Зібрали 10 ящиків груш по а кг і 15 ящиків яблук по с кг. Про що можна дізнатися за допомогою виразів, якщо яблук зібрали більше, ніж груш?
а  10 (кг) – зібрали груш
с + а (кг) – груш і яблук в одному ящику
а  10 + с  15 (кг) – всього груш і яблук
10 + 15 (ящ.) – всього ящиків
с  15 – а  10 (кг) – на стільки більше зібрали яблук, ніж груш
 
Завдання 293
Відрізок АВ у 3 рази коротший, ніж відрізок АС. Знайди довжину відрізка ВС, якщо довжина відрізка АВ дорівнює а см.
Розв'язання
а  3 + а (см) – довжина відрізка ВС
 
Завдання 294
Якщо х = 10, у = 7, то 100  10 – 11  7 = 1000 – 77 = 923
Якщо х = 20, у = 65, то 100  20 – 11  65 = 2000 – 715 = 1285
Якщо х = 35, у = 105, то 100  35 – 11  105 = 3500 – 1155 = 2345
Якщо х = 52, у = 31, то 100  52 – 11  31 = 5200 – 341 = 4859
Якщо х = 63, у = 201, то 100  63 – 11  201 = 6300 – 2211 = 4089
Якщо х = 74, у = 321, то 100  74 – 11  321 = 7400 – 3531 = 3869
Якщо х = 8, у = 35, то 100  8 – 11  35 = 800 – 385 = 415
 
Завдання 295
Микола Петрович має на картці а грн. Яким має бути значення а, щоб він зміг купити всі речі, зображені на малюнку, розрахувавшись карткою? Скільки грошей, за цієї умови, залишиться?
Розв'язання

1)+2507

      250

     2757 (грн) – вартість куртки і сумки

2) +1055

     2079

     3134 (грн) – вартість кросівок і телефону

3) +2757
     3134
     5891 (грн) – вартість покупки
Відповідь: на картці має бути не менше 5891 гривень.
Завдання 296
Продовження ... Яким може бути значення а, щоб Микола Петрович купив усі речі, крім найдорожчої? Яка сума грошей, за цієї умови, залишиться на картці?
250 + 1055 + 2079 = 3384 (грн)  може бути значення а
3384  3384 = 0 (грн)  залишиться на картці
 
Завдання 297
Склади вираз, за допомогою якого можна визначити периметр кожного чотирикутника. Обчисли його, якщо а = b = 240 cм, c = 300 cм, d = 450 cм.
Розв'язання
(240 + 300) • 2 = 540 • 2 = 1080 (см)
240 • 4 = 960 (см)
240 + 240 + 300 + 450 = 1230 (см)
 
Завдання 298

11265 + 1353 < 125  203

    12618            25375

98765 – 12345 > 125  102

   86420               12750

36900 : 3 < 106  125 + 40

 12300              13290

41205 – 11353 > 125 + 111  222

  29852                       24767

Завдання 299
Накресли два квадрати так, щоб їх спільною частиною були:

а) відрізок

б) трикутник

в) чотирикутник;

г) п’ятикутник.

Завдання 300
Які ще фігури можна отримати, якщо накладати у різний спосіб один на одного два квадрати?