Інші завдання дивись тут...

КРОК 53
Завдання 531
Промені, прямі, відрізки.
 
Завдання 532 Порівняй дроби

3/5 > 3/7

2/9 > 2/11

2/7 < 3/7

5/11 < 9/11

Завдання 533

Маса паперу в книжці становить 420 г, а маса обкладинки — 1/10 маси паперу. Знайди загальну масу 5 таких книжок.
Короткий запис
1 кн.  ?, папір 420 г і обкладинка 1/10 від 420 г
5 кн  ?
Розв'язання
1) 420 : 10 = 42 (г) – маса обкладинки
2) 420 + 42 = 462 (г) – маса книжки
3) 462  5 = 2310 (г)
Відповідь: маса 5 таких книжок 2310 грам.
 
Завдання 534
Пасажир проїхав 130 км, що склало 1/4 усього шляху. Скільки кілометрів йому залишилося проїхати?
Короткий запис
Проїхав  130 км, це 1/4 шляху
Шлях  ?
Залишилося  ?
Розв'язання
1) 130 : 1  4 = 520 (км) – весь шлях
2) 520 – 130 = 390 (км)
Відповідь: пасажиру залишилося проїхати 390 кілометрів.
 
Завдання 535
Довжина першого відрізка дорівнює 120 см. Другий відрізок становить 2/3 цього відрізка. На скільки сантиметрів перший відрізок довший?
Короткий запис
 120 см.
II  ?, 2/3 відрізка I
На скільки довший  ?
Розв'язання
1) 120 : 3  2 = 80 (см) – II відрізок
2) 120 – 80 = 40 (см)
Відповідь: на 40 см перший відрізок довший.
 
Завдання 536
Знайди площу круга, якщо площу його частини (у м2) вказано на рисунку.
25 • 10 = 250 (м2– площа круга з одною частиною 25 м2
• 8 = 56 (м2– площа круга з одною частиною 7 м2
102 • 6 = 612 (м2– площа круга з одною частиною 102 м2
235 • 4 = 940 (м2– площа круга з одною частиною 235 м2
 
Завдання 537
У цистерні було 640 л бензину. Першого дня використали 3/5 усієї кількості бензину, а другого — 1/8 того, що залишилося після першого дня. Скільки літрів бензину залишилося після другого дня?
Короткий запис
Всього — 640 л
 ?, 3/5 від всього
II  ?, 1/8 після I дня
Залишилося  ?
Розв'язання
1) 640 : 5  3 = 384 (л) – I дня
2) 640 – 384 = 256 (л) – залишилося після I дня
3) 256 : 8 = 32 (л) – II дня
4) 384 + 32 = 416 (л) – використали I і II дня разом
5) 640 – 416 = 224 (л)
Відповідь: після другого дня залишилося 224 л бензину.
 
Завдання 538
У цистерні 1325 л води. Спочатку в неї долили 4/5 такої кількості води, що була цистерні, а потім відлили 5/9 частин всієї води. Скільки літрів води залишилося в цистерні?
Короткий запис
Всього — 1325 л
Долили  ?, 4/5 від всього
Відлили  ?, 5/9 від стало
Залишилося  ?
Розв'язання
1) 1325 : 5  4 = 1060 (л) – долили
2) 1325 + 1060 = 2385 (л) – стало
3) 2385 : 9 • 5 = 1325 (л) – відлили
4) 2385 – 1325 = 1060 (л)
Відповідь: залишилося в цистерні 1060 літрів.
 
КРОК 54 
Завдання 539 Якому рисунку відповідає кожен із поданих дробів?
1) 1/4  Б; 2) 1/6  В; 3) 1/3  А
 
Завдання 540
Установи відповідність між числом і його шостою частиною.
1) 486 : 6 = 81  В
2) 540 : 6 = 90  А
3) 612 : 6 = 102  Б
 
Завдання 541
Прямокутник і квадрат мають спільну сторону, довжина якої 3 см. Накресли ці прямокутник і квадрат, якщо площа квадрата становить третину площі прямокутника.
Розв'язання
1) 3  3 = 9 (см2– площа квадрата
2) 9 : 1 • 3 = 27 (см2– площа прямокутника
3) 27 : 3 = 9 (см) – довжина прямокутника
Сторони прямокутника 3 см і 9 см.
 
Завдання 542
На швейній фабриці є тканини чотирьох кольорів: білого кольору 90 м, синього — 250 м, зеленого — 240 м, жовтого — 60 м. Для пошиття багаторазових торбинок використали 1/3 частину білої тканини, 1/5 частину синьої, 1/8 частину зеленої і 1/4 частину жовтої тканини. Скільки усього метрів тканини використали для пошиття багаторазових торбинок?
Розв'язання
1) 90 : 3 = 30 (м) – використали білої тканини
2) 250 : 5 = 50 (м) – використали синьої тканини
3) 240 : 8 = 30 (м) – використали зеленої тканини
4) 60 : 4 = 15 (м) – використали жовтої тканини
5) 30 + 50 + 30 + 15 = 125 (м)
Відповідь: усього використали 125 м тканини.
 
Завдання 543
Степан упіймав 24 сомики, що склало 4/5 усього улову. Скільки усього риби впіймав Степан?
Короткий запис
54 р.  це 4/5 улову
Улов  ?
Розв'язання
24 : 4  5 = 30 (р.)
Відповідь: Степан упіймав 30 рибин.
 
Завдання 544 Порядок дій 
25  12 + 108164 : 4  = 27341
305  70 – 72864 : 8 = 12242
158412 : 6 + 22  101 = 28624

х 25

  12

  50

 25 

 300

_108164| 4     

   8       27041

  _28

    28

      _16

        16

          _4

            4

            0

+   300

  27041

  27341

х 305

     70

 21350

_72864| 8     

 72        9108

  _8

    8

    _64

      64

        0

_ 21350

    9108

   12242

_158412| 6     

  12       26402

  _38

    36

    _24

      24

        _12

          12

            0

х 101

    22

   202

  202 

  2222

+ 26402

    2222

   28624

КРОК 55

Завдання 545
Скільки двомісних кімнат необхідно додати до 7 тримісних, щоб поселити 31 гостя?
Розв'язання
1) 3  7 = 21 (г.) – поселять у трьохмісних
2) 31  21 = 10 (г.) – залишиться
3) 10 : 2 = 5 (к.) 
Відповідь: необхідно додати 5 двомісних кімнат.
 
Завдання 546
Мрійниця накладає один трикутник на другий (повністю або частково). Після цього обводить контур отриманої фігури на папері. Який малюнок не зможе отримати Мрійниця? г) квадрат
 
Завдання 547
Ідучи до школи, Мрійниця робить 820 кроків. Кожні 10 кроків — це 5 м. Скільки метрів від дому Мрійниці до школи?
Короткий запис
10 кр.  5 м
820 кр.  ?
Розв'язання
1) 820 : 10 = 82 (р.) – у стільки разів більше
2)  82 = 410 (м)
Відповідь: від дому Мрійниці до школи 410 метрів.
 
Завдання 548
Мрійниця з’їдає 300 г малини за 6 хв, а Поспішайко — удвічі швидше. Скільки грамів малини з'їдять вони разом за 6 хв?
Короткий запис
Мрійниця  6 хв  300 г
Поспішайко  3 хв  300 г
Разом  6 хв  ?
Розв'язання
1) 300 : 6 = 50 (г) – Мрійниця за 1 хв
2) 300 : 3 = 100 (г) – Поспішайко за 1 хв
3) 50 + 100 = 150 (г) – разом за 1 хв
4) 150 • 6 = 900 (г)
Відповідь: разом вони з'їдять 900 г малини.
 
Завдання 549
Скількома способами з торбинки, у якій міститься 4 хустинки різних кольорів, можна дістати 2 хустинки? Шістьма способами
 
Завдання 550
Минулого року в школі навчалося на 25 дівчаток більше, ніж хлопчиків. А на початку цього року в школу прийшло ще 80 хлопчиків і 65 дівчаток. Кого більше в школі: хлопців чи дівчат? На скільки?
Розв'язання
1) 25 + 65 = 90 (д.) – на стільки стало більше дівчаток
2) 90  80 = 10 (д.) 
Відповідь: на 10 дівчат більше, ніж хлопців.
 
Завдання 551
Розмір аркуша 20 см на 15 см. На скільки прямокутників можна розрізати цей аркуш, якщо прямокутники мають розміри 4 см на 5 см?
Розв'язання
1) 20 • 15 = 300 (см2) – площа аркуша
2) • 5 = 20 (см2) – площа прямокутника
3) 300 : 20 = 15 (пр.)
Відповідь: на 15 прямокутників можна розрізати цей аркуш.
 
Завдання 552
У кролів і півнів разом 50 голів і 120 ніг. Скільки кролів і скільки півнів?
Розв'язання
1) 50 • 2 = 100 (н.) – якби усіх було по 2 ноги
2) 120 - 100 = 20 (н.) – зайві ноги
3) 20 : 2 = 10 (пт.) – кролів
4) 50 – 10 = 40 (пт.) – півнів
Відповідь: 10 кролів і 40 півнів.