Інші завдання дивись тут...

КРОК 64
Завдання 628
1) За набір із 6 чашок заплатили 2100 грн. Яка ціна однієї чашки?
Короткий запис
6 ч. — 2100 грн
1 ч — ?
Розв’язання
2100 : 6 = 350 (грн)
Відповідь: ціна чашки 350 гривень.
2) За 100 тенісних м'ячів заплатили 200 грн. Яка ціна одного м'яча?
Короткий запис
100 м. — 200 грн
1 м. — ?
Розв’язання
200 : 100 = 2 (грн)
Відповідь: ціна м'яча 2 гривні.

 

Завдання 629 Рівняння

100  (30 : х) = 600

30 : х = 6

х = 30 : 6

х = 5

(500  х) : 10 = 3000

(500  х) = 3000 • 10

500  х = 30000

х = 30000 : 500

х = 60

Завдання 630
Маса 10 м2 паперу — 600 г. Яка маса 500 м2 такого паперу?
Короткий запис
10 м2 — 600 г

500 м2 — ?

Розв’язання

1) Яка маса 1 м2 паперу?

600 : 10 = 60 (г)

2) Яка маса 500 м2 такого паперу?

60  500 = 30000 (г) = 30 (кг)
Відповідь: 30 кілограмів.

 

Завдання 631
Із 4 тонн залізної руди виплавили 2 тонни сирої сталі. Скільки потрібно залізної руди, щоб виплавити 100 тонн такої сталі?
Короткий запис
2 т — 4 т

100 т — ?

Розв’язання

1) 4 : 2 = 2 (т) – потрібно залізної руди для виплавлення 1 т сталі
2) 2  100 = 200 (т)
Відповідь: потрібно 200 т залізної руди.

 

Завдання 632
У 100 г лосося — 20 г білків. Скільки білків у 2 кг лосося?
Короткий запис
20 г — 100 г

? — 2 кг

Розв’язання

2 кг = 2000 г

1) 2000 : 100 = 20 (р.) – у стільки разів більше лосося
2) 20  20 = 400 (г)
Відповідь: у 2 кг лосося 400 г білків.

 

Завдання 633
1600 пляшок води порівну завезли у 8 продуктових магазинів. У скільки із цих магазинів було завезено 1200 пляшок води?
Короткий запис
8 м. — 1600 пл.

? — 1200 пл.

Розв’язання

1) 1600 : 8 = 200 (пл.) – завезли в один магазин

2) 1200 : 200 = 6 (м.)
Відповідь: у 6 магазинів було завезено 1200 пляшок води.

 

Завдання 634
2000 т охолодженого кам’яновугільного коксу порівну завантажили в 50 вагонів. Скільки потрібно таких вагонів, щоб порівну завантажити ще 1200 т охолодженого кам’яновугільного коксу?
Короткий запис
50 в. — 2000 т

? — 1200 т

Розв’язання

1) 2000 : 50 = 40 (т) – завантажили в один вагон

2) 1200 : 40 = 30 (в.)
Відповідь: ще потрібно 30 вагонів.

 

Завдання 635
За 3 зимові дні 5 кіз з’їдають 60 кг сіна. Скільки кілограмів сіна потребують 8 кіз на 1 день?
Короткий запис
5 к., 3 дн. — 60 кг

8 к., 1 дн. — ?

Розв’язання
1) 60 : 5 = 12 (кг)  одна коза за 3 дні
2) 12 : 3 = 4 (кг)  одна коза за 1 день
3) 4 ∙ 8 = 32 (кг)  8 кіз за 1 день
Відповідь: 32 кг.

 

Завдання 636
1) За 3 дні п'ять корів з'їдають 45 кг сіна. Скільки кілограмів сіна потрібно одній корові на три дні?
Короткий запис
3 дн., 5 к. — 45 кг
3 дн., 1 к. — ?

Розв’язання

1) 5 : 1 = 5 (к.) – у стільки разів менше корів
2) 45 : 5 = 9 (кг)
Відповідь: потрібно 9 кг сіна одній корові на три дні.
2) За 3 дні одна корова з'їдає 9 кг сіна. Скільки кілограмів сіна потрібно одній корові на один день?
Короткий запис
3 дн., 1 к. — 9 кг
1 дн., 1 к. — ?

Розв’язання

1) 3 : 1 = 3 (р.) – у стільки разів менше днів
2) 9 : 3 = 3 (кг)
Відповідь: потрібно 3 кг сіна одній корові на один день.

 

Завдання 637
За 2 дні 9 однаково завантажених автомобілів перевезли 360 т піску. Скільки піску перевезе за 1 день один такий автомобіль?
Короткий запис
9 авт., 2 дн. — 360 т

1 авт., 1 дн. — ?

Розв’язання

1) 360 : 9 = 40 (т) – одне авто за 2 дні

2) 40 : 2 = 20 (т)
Відповідь: за один день такий автомобіль перевезе 20 тонн.

 

Завдання 638
Продовження ... За скільки днів 3 таких автомобілі перевезуть 300 т піску?
Короткий запис
1 авт., 1 дн. — 20 т

3 авт., ? дн. — 300 т

Розв’язання

1) 300 : 3 = 100 (т) – всього перевезе одне авто

2) 100 : 20 = 5 (дн.)
Відповідь: три таких автомобілів перевезуть 300 т піску за 5 днів.

 

Завдання 639
Три ящики печива по 12 пачок у кожному коштують 324 грн. Яка ціна однієї пачки печива?
Короткий запис
3 ящ., по 12 п. — 324 грн

1 п. — ?

Розв’язання

1) 12  3 = 36 (п.) – всього пачок печива

2) 324 : 36 = 9 (грн)
Відповідь: ціна пачки печива 9 гривень.

 

Завдання 640 Вирази в кілограмах.
30000 г = 30 кг
77000 г = 77 кг 
15 т = 15000 кг 
18 ц = 1800 кг
Завдання 641 Порядок дій
(23496 – 17432)  (73128 – 15136 – 57964) = 169792 
(34961 + 1003) : (98145 – 98109) = 999
_ 23496
   17432
    6064
_ 73128
   15136
   57992 
_ 57992
   57964
        28 
х 6064
      28
  48512
 12128 
 169792
 
+ 34961
    1003
   35964
_ 98145
   98109
        36

_35964 | 36  

 324       999

 _356

   324

    _324

      324

         0

КРОК 65
Завдання 642
На полі працювали дві групи учнів по 4 особи в кожній. На діаграмі відображено кількість овочів (у кг), яку зібрав кожен учень групи. Яка група учнів зібрала овочів більше?

Розв’язання

1) 50 + 30 + 35 + 30 = 145 (кг) – зібрала перша група

2) 50 + 40 + 35 + 40 = 165 (кг) – зібрала друга група
145 кг < 165 кг
Відповідь: друга група зібрала овочів більше.

 

Завдання 643 Порівняй вирази без обчислень.
347800 : 100 < 347800 : 50
561200 : 10 > 561200 : 20
Завдання 644 
У скільки разів 800 більше від 8; 10; 20; 50; 100?
800 : 8 = 100
800 : 10 = 80
800 : 20 = 40
800 : 50 = 16
800 : 100 = 8
Завдання 645
У мами — 1000 грн купюрами по 20 грн, а у тата 5000 грн купюрами по 500 грн. У кого більше купюр? На скільки? У скільки разів більше?
Короткий запис
1000 грн  ? к., по 20 грн
5000 грн  ? к., по 500 грн
У кого більше? На скільки? У скільки разів більше?

Розв’язання

1) 1000 : 20 = 50 (к.) – у мами

2) 5000 : 500 = 10 (к.) – у тата
3) 50 – 10 = 40 (к.) – на стільки більше купюр у мами
4) 50 : 10 = 5 (р.) – у стільки разів більше купюр у мами
Відповідь: у мами на 40 купюр більше і у 5 разів більше, ніж у тата.

 

Завдання 646
Маса п’ятдесяти однакових глибоких тарілок — 10 кг, а маса двадцяти однакових плоских тарілок — 2 кг. У скільки разів маса однієї глибокої тарілки більша за масу плоскої?
Короткий запис
Глибокі — 50 т. — 10 кг
1 т — ? У ? р .
Плоскі — 20 т. — 2 кг
1 т. — ?
Розв’язання
10 кг = 10000 г, 2 кг = 2000 г
1) 10000 : 50 = 200 (г) — маса 1 глибокої тарілки
2) 2000 : 20 = 100 (г) — маса 1 плоскої тарілки
3) 200 : 100 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази 1 така глибока тарілка важча, ніж 1 така плоска тарілка.

 

Завдання 647
У шістдесяти скрипок — 240 струн, а у п’ятнадцяти однакових арф — 720 струн. У скільки разів більше струн в однієї такої арфи, ніж в однієї скрипки?
Короткий запис
60 скр. — 240 струн
1 скр. — ? У ? р.
15 арф. — 720 струн
1 арф. — ?
Розв’язання
1) 240 : 60 = 4 (стр.)  в однієї скрипці
2) 720 : 15 = 48 (стр.)  в однієї арфи
3) 48 : 4 = 12 (р.)
Відповідь: у 12 разів більше струн в однієї такої арфи, ніж в однієї скрипки.

 

Завдання 648
16000 аркушів паперу поклали в упаковки по 250 аркушів, а 448000 аркушів — в упаковки по 1000 аркушів. У скільки разів більше упаковок по 250 аркушів паперу, ніж упаковок по 1000 аркушів?
Короткий запис
16000 арк. — ? уп., по 250 арк.
448000 арк. — ? уп., по 1000 арк.
У скільки р. більше — ?
Розв’язання
1) 16000 : 250 = 64 (уп.)  по 250 аркушів
2) 448000 : 1000 = 448 (уп.)  по 1000 аркушів
3) 448 : 64 = 7 (р.)
Відповідь: у 7 разів більше упаковок по 250 аркушів паперу, ніж упаковок по 1000 аркушів.

 

Завдання 649
У дев’ятнадцяти однакових склянках — 3420 грамів оливкової олії, а у тридцяти восьми чайних ложках — 190 грамів олії. У скільки разів більше оливкової олії в одній такій склянці, ніж в одній такій ложці?
Короткий запис
19 скл. — 3420 г
1 скл. — ? У ? р.
38 л. — 190 г
1 л. — ?
Розв’язання
1) 3420 : 19 = 180 (г)  в 1 склянці
2) 190 : 38 = 5 (г)  в 1 ложці
3) 180 : 5 = 36 (р.)
Відповідь: у 36 разів більше оливкової олії в одній такій склянці, ніж в одній такій ложці.

 

Завдання 650
Перша майстриня на кожну балетну пачку витрачала по 15 м фатину, а друга — по 13 м. У скільки разів більше балетних пачок пошила перша майстриня з 810 м фатину, ніж друга з 234 м?
Короткий запис
810 м — ? п., по 15 м
234 м — ? п., по 13 м
У скільки п. більше — ?
Розв’язання
1) 810 : 15 = 54 (п.)  пошила перша майстриня
2) 234 : 13 = 18 (п.)  пошила друга майстирня
3) 54 : 18 = 3 (р.)
Відповідь: у 3 рази більшебалетних пачок пошила перша майстриня, ніж друга.

 

Завдання 651
Побудуй дві різні ламані ABCD, якщо AB = 35 мм, BC = 4 см, CD = 25 мм, DE = 52 мм. Виміряй відстань між точками А і Е у кожному випадку.

 

КРОК 66
Завдання 652 У скільки разів одне число менше від іншого?
151800 : 1518 = 100
458000 : 45800 = 10
27560 : 10 = 27560
Завдання 653 Рівняння
а + 6300 : 70 = 2090
а + 90 = 2090  90
а = 2000
81000 : 90 + с = 2900
900 + с = 2900
с = 2900 – 900
с = 2000
Завдання 654 
Маса восьми однакових скейтбордів — 36 кг. Яка маса тридцяти двох таких скейтбордів?
Короткий запис
8 ск. — 36 кг

32 ск. — ?

Розв’язання

1) 32 : 8 = 4 (р.) – у стільки разів більше скейтбордів

2) 36  4 = 144 (кг)
Відповідь: маса тридцяти таких скейтбордів 144 кілограми.

 

Завдання 655
У двох кілограмах петрушки — 3 г вітаміну С. Скільки грамів вітаміну С у дванадцяти кілограмах такої петрушки?
Короткий запис
2 кг — 3 г

12 кг — ?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (р.) – у стільки разів більше петрушки

2) 3  6 = 18 (г)
Відповідь: у дванадцяти кілограмах такої петрушки 18 г вітаміну С.

 

Завдання 656
Із шести тонн залізної руди отримують 4 тонни чавуну. Скільки тонн чавуну отримають із 3672 тонн залізної руди?
Короткий запис
6 т руди — 4 т чавуну
3672 т руди — ?
Розв’язання
1) 3672 : 6 = 612 (р.) — у стільки разів більше отримують чавуну
2) 4  612 = 2448 (т)
Відповідь: 2448 т чавуну отримають із 3672 т залізної руди.

 

Завдання 657
Щоб приготувати борщ, на кожні 120 г м’яса треба взяти 60 г буряка. Скільки грамів буряка потрібно взяти на 300 г м’яса?
Розв’язання
1) 120 : 60 = 2 (г) — м’яса треба взяти на 1 г буряка
2) 300 : 2 = 150 (г) — буряка треба взяти
Відповідь: на 300 г м’яса треба взяти 150 г буряка.

 

Завдання 658
Для виготовлення шпал для семи кілометрів трамвайної колії необхідно 1000 дерев. Скільки таких дерев можна «врятувати», якщо на п’ятдесяти шести кілометрах трамвайної колії замість дерев’яних шпал використати шпали з перероблених пластикових відходів?
Короткий запис
7 км — 1000 д.

56 км — ?

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (р.) – у стільки разів збільшиться відстань

2) 8  1000 = 8000 (д.)
Відповідь: можна «врятувати» 8000 дерев.

 

Завдання 659
Над створенням шести кілограмів шовку працюють 36000 гусеней шовковичного шовкопряду. Скільки має бути таких гусеней, щоб створити 24 кг шовкової нитки?
Короткий запис
6 кг — 36000 г.

24 кг — ?

Розв’язання

1) 36000 : 6 = 6000 (г.) – для 1 кг шовкової нитки

2) 6000  24 = 144000 (г.)
Відповідь: має бути 144000 таких гусеней.

 

Завдання 660
На дев’яти гектарах ділянки на однаковій відстані одне від одного посадили 2520 фісташкових дерев. Скільки дерев на трьох гектарах цієї ділянки?
Короткий запис
9 га — 2520 д.

3 га — ?

Розв’язання

1) 2520 : 9 = 280 (д.) – на площі 1 га 

2) 280  3 = 840 (д.)
Відповідь: на трьох гектарах цієї ділянки 840 дерев.

 

Завдання 661
Із тринадцяти кілограмів винограду вийшло 10 л соку. Скільки потрібно такого винограду для двохсот п’ятдесяти літрів соку?
Короткий запис
13 кг — 10 л

? — 250 л

Розв’язання

1) 250 : 10 = 25 (р.) – у стільки разів більше соку

2) 13  25 = 325 (л)
Відповідь: потрібно 325 л соку.