CТОРІНКА 35
Завдання 1
Запишіть формули обчислення периметра квадрата і прямокутника.
Р = а • 4, де а  сторона квадрата
Р = (а + b) • 2, де а, b  сторони прямокутника.
Виміряйте сторони поданих фігур і знайдіть їх периметри.
Короткий запис
a = 2 cм
Р  ?
Розв'язання 
Р = 2 • 4 = 8 (см)
Відповідь: периметр 4 см 
Короткий запис
a = 5 cм, b = 2 cм
Р  ?
Розв'язання 
Р = (5 + 2) • 2 = 14 (см)
Відповідь: периметр 14 см  

Завдання 2

Побудуйте квадрат зі стороною 4 см і прямокутник зі сторонами 6 см і 3 см. Обчисліть їх периметри зручним для себе способом.
Р = 4 • 4 = 16 (см) – периметр квадрата зі стороною 4 см
Р =(3 + 6) • 2 = 18 (см)  периметр прямокутника зі сторонами 6 см і 3 см.

 

Завдання 3
Усередині квадрата розмістили трикутник. Площа квадрата більша.

 

1 км = 1000 м 

1 м = 100 см 

1 см = 10 мм

1 дм = 10 см

1 м = 10 дм

 
CТОРІНКА 36

Завдання 5, 6

Одиниці вимірювання обчислення площі, що займає територія України, км2;  хлібних крихт на столі мм2; ілюстрації в журналі см2.

 

Завдання 8
А. Одиниці вимірювання площі від менших до більших: мм2см2дм2, м2км2а, га
Б. Скористайся поданою вище таблицею та доповни рівності.
2 дм2200 см2 
3 м230000 см2 

4 м2 = 40000 см2 

2 а = 200 м2 
3 га = 30000 м2 

5 см2 = 500 мм2  

300 дм23 м2
40000 см24 м2
200 см22 дм2

Завдання 9

До млина впродовж чотирьох днів привозили пшеницю: перші два дні — по 200 ц, а в наступні два дні — по 150 ц. Першого дня з пшениці змололи 160 ц борошна, а решту всієї пшениці змололи порівну протягом наступних п’яти днів. По скільки центнерів пшениці мололи на борошно щодня?
Розв'язання
1) 200 • 2 = 400 (ц) – перші два дні
2) 150 • 2 = 300 (ц) – наступні два дні
3) 400 + 300 = 700 (ц) – за всі дні
4) 700 – 160 = 90 (ц) – решта
5) 90 : 5 = 18 (ц)
Відповідь: мололи 18 ц пшениці на борошно щодня
 
CТОРІНКА 37

Завдання 1

Побудуйте квадрат зі стороною 5 см і прямокутник зі сторонами 4 см і 2 см. Обчисліть їх периметри.
Р = 5 • 4 = 20 (см) – периметр квадрата зі стороною 5 см
Р = (4 + 2) • 2 = 12 (см)  периметр прямокутника зі сторонами 4 см і 2 см.

 

Завдання 2, 3
= а • а  формула обчислення площі квадрата зі стороною а
= • 3 = 9 (см2 площа квадрата зі стороною 3 см.
= а • b  формула обчислення площі прямокутника зі сторонами а см і b см.
= • 2 = 6 (см2)  площа прямокутника зі сторонами 3 см і 2 см.

 

Завдання 4
Довжина прямокутника 12 см, а ширина — 7 см. Обчисліть площу прямокутника.
S = 12  7
S = 84 (см2)
Довжина прямокутника 4 см, а ширина — 20 мм. Обчисліть площу прямокутника.
20 мм = 2 см
S = 4  2
S = 8 (см2)
Довжина сторони квадрата — 6 см. Обчисліть площу прямокутника.
S = 6  6
S = 36 (см2)
 
CТОРІНКА 38
Завдання 5
Побудуйте квадрат зі стороною 3 см і прямокутник зі сторонами 6 см і 2 см. Знайдіть периметр і площу кожної фігури.
Р = 3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата зі стороною 3 см
= • 3 = 9 (см2 площа квадрата зі стороною 3 см.
Р = (6 + 2) • 2 = 16 (см)  периметр прямокутника зі сторонами 6 см і 2 см
= • 2 = 12 (см2)  площа прямокутника зі сторонами 6 см і 2 см.

 

Завдання 6
Підлогу в кімнаті завдовжки 6 м і завширшки 4 м покрили прямокутними кахлями розміром 4 дм на 2 дм. Скільки кахлів використали?
Розв'язання
1) 4 • 2 = 8 (дм2– площа 1 кахлі
2) 60 • 40 = 2400 (дм2– площа підлоги
3) 2400 : 8 = 300 (к.)
Відповідь: використали 300 кахлів.

 

Завдання 7
А. Обчисли периметр і площу кожного прямокутника.
Р = (5 + 2) • 2 = 14 (см) – периметр прямокутника зі сторонами 5 і 2 см.
= • 2 = 10 (см2)  площа прямокутника зі сторонами 5 см і 2 см.
Р = (70 + 14) • 2 = 168 (мм2– периметр прямокутника зі сторонами 7 см і 14 мм.
= 70 • 14 = 980 (мм2)  площа прямокутника зі сторонами 7 см і 14 мм
Б. Виміряй сторони квадрата та прямокутника. Обчисли периметр та площу кожного.
Короткий запис
а = 4 см
Р1  ?
S1  ?
Розв'язання
Р1 = 4 • 4 = 16 (см)
S1 = • 4 = 16 (см2)
Відповідь: периметр 4 см,
площа 16 см2 
Короткий запис
с = 5 см, b = 2 см
Р2  ?
S2  ?
Розв'язання
Р2= (5 + 2) • 2 = 14 (см)
S2 = • 2 = 10 (см2)
Відповідь: периметр 14 см,
площа 10 см2.

Завдання 8

4 м2 = 400 дм2 
2 дм2 = 200 см2  
24 м2 = 2400 дм2 
36 м2 = 3600 дм2  
3 см2 = 300 мм2
2 дм2 = 200 см2.

Завдання 9

Запишіть число і місяць, коли до кінця року залишається 2 міс. і 18 діб.

 

Завдання 10
А. Яка площа прямокутника зі сторонами 8 дм і 4 дм? Обчисли.
Короткий запис
a = 8 дм, b = 4 дм
 ?
Розв'язання
= • 4 = 32 (дм2)
Відповідь: площа 32 дм2.
Б.

х 3425

       4

 13700 
72345 – 6307  2 = 59731

х 6307

       2

 12614

_72345

  12614

  59731

1 ц – 50 кг = 50 кг

х 3405

       4

 13620
8540 : 5 + 12702 = 14410

_8540 |  5  

 5       1708

_35

  35

    _40

      40

        0

+ 1708

  12702

  14410

2 т – 700 кг = 1300 кг

 

CТОРІНКА 39
Завдання 1
Знайдіть площу прямокутного саду, якщо його довжина 20 м, а ширина — на 4 м менша.
Розв'язання
1) 20 – 4 = 16 (м) – ширина
2) 16 • 20 = 320 (м2– площа підлоги
Відповідь: площа прямокутного саду 320 м2.

 

Завдання 2
Побудуйте два прямокутники зі сторонами 5 см і 4 см; 7 см і 3 см. Обчисліть периметр і площу кожного.
Р = (5 + 4) • 2 = 18 (см)  периметр прямокутника зі сторонами 5 см і 4 см.

= • 4 = 20 (см2)  площа прямокутника зі сторонами 5 см і 4 см.

Р = (7 + 3) • 2 = 20 (см)  периметр прямокутника зі сторонами 7 см і 3 см.

= • 3 = 21 (см2)  площа прямокутника зі сторонами 7 см і 3 см.

 

Завдання 3
А. Площа прямокутника становить 42 см2, а ширина — 6 см. Знайдіть довжину прямокутника. Яку дію виконали?
Розв'язання
42 : 6 = 7 (см) – довжина
Відповідь: довжина прямокутника 7 см.
Яку дію виконали? Ділення
Б. Площа квадрата становить 25 см2. Яку довжину має його сторона? 5 см.

 

Завдання 4
Попрацюйте з таблицею, яка містить дані про площу найбільших країн Європи.
Найбільша за площею країна Україна.
Площа України більша, ніж площа Німеччини на 246050 км2.
_603628
  357578
  246050 (км2)
Площа України більша, ніж площа Швеції на 153333 см2.
_603628
 450295
 153333 (км2)
Площа України більша, ніж площа Великої Британії на 358808 км2.
_603628
 244820
 358808 (км2)
 
CТОРІНКА 40
Завдання 5 
Довжина прямокутного басейну 25 м, а ширина — на 10 м менша. Знайдіть периметр і площу басейну.
Розв'язання
1) 25 – 10 = 15 (м) – довжина
2) (25 + 15) • 2 = 80 (м) – периметр
3) 25 • 15 = 375 (м2– площа
Відповідь: периметр 800 м, а площа 375 м2.

 

Завдання 6
За поданим планом городу знайдіть площу ділянок землі, які відвели для капусти, моркви та цибулі.
Розв'язання
1) • 5 = 40 (м2– ділянка капусти
2) • 3 = 12 (м2– ділянка моркви
3) (5 – 3) • 4 = 8 (м2– ділянка цибулі

 

Завдання 7
А. Шкільний коридор, що має прямокутну форму, завширшки 5 м і завдовжки 24 м. Які його периметр і площа?
Розв'язання
Р = (5 + 24) • 2 = 58 (см)  периметр прямокутника зі сторонами 5 м і 24 м.

= • 24 = 120 (см2 площа прямокутника зі сторонами 5 м і 24 м.

Б. Довжина прямокутної кімнати 7 м, а ширина — на 2 м менша. Яка площа кімнати? А периметр?
Розв'язання
1) 7 – 2 = 5 (м) – довжина
2) 7 • 5 = 35 (м2– площа
3) (7 + 5) • 2 = 24 (м) – периметр
Відповідь: площа кімнати 35 м2, периметр 24 м.

 

Завдання 8
Знайдіть площу водосховищ України. Площа Київського водосховища 922 км2, Кременчуцького — на 1328 км2 більша, ніж Київського, а Дніпровського — на 1840 км2 менша, ніж Кременчуцького.
Розв'язання

1) +  922

      1328

      2250 (км2– площа Кременчуцького водосховища 

2) _ 2250

      1840

        410 (км2– площа Дніпровського водосховища

3) +  922

      2250

       410

      3582 (км2)

Відповідь: площа водосховищ України 3582 км2.

Завдання 9
Порівняйте площі областей між собою. Обчислення виконайте письмово.

 _33310

   28748

    4562 

_33310

  28131

   5179

_33310

   8097

  25113

_28748

   8097

  20651

_28748

  28131

     617

_28131

   8097

  20034