CТОРІНКА 92

Завдання 1 Дії з іменованими величинами

2 м 9 дм • 2 = 29 дм • 2 = 58 дм = 5 м 8 дм

4 м 12 см • 5 = 412 см • 5 = 2060 см = 20 м 60 дм

1 см 5 мм • 4 = 15 мм • 4 = 60 мм = 6 см

2 кг 250 г • 3 = 2250 г • 3 = 6750 г = 6 кг 750 г

2 км 250 м • 4 = 2250 м • 4 = 9000 м = 9 км

4 ц 20 кг • 5 = 420 кг • 5 = 2100 кг = 21 ц

х 29

    2

   58 (дм)

х 412

     5

 2060 (см)

х 15

    4

  60 (мм)

х 2250

      3 

  6750 (г)

х 2250

      4 

  9000 (м)

х 420

    5 

 2100 

Завдання 2

2 м 45 см • 21 = 51 м 45 см

9 м 12 см : 12 = 76 см

1 км 512 м : 63 м = 24

 

Завдання 3

4 кг 320 г • 26 = 4320 г • 26 = 112320 = 112 кг 320 г

94 т 5 ц : 35 = 945 ц : 35 = 27 ц = 2 т 7 ц

125 кг : 25 = 5 кг

х 4320

    26

 2592

 864   

112320 (г)

_945 | 35 

  70     27 (ц)

 _245

   245

      0

_125 | 25 

  125    5 (кг)

     0

Завдання 4

А. 2 м 15 см • 24 = 215 см • 24 = 5160 см = 51 м 60 см

9 ц 10 кг : 26 = 910 кг : 26 = 35 кг

2 м 40 см : 12 см = 240 см : 12 см = 20

4 грн 50 коп. • 23 = 450 коп. • 23 = 10350 коп. = 103 грн 50 коп.

х 215

    24

   860

  430   

  5160 (см)

_910 | 26 

  78    35 (кг)

 _130

   130

      0

_240 | 12 

  24    2 (кг)

    0

х 450

   23

  135

  90   

 10350 (коп.)

Б. 17 дм 5 см • 36 = 175 см • 36 = 6300 см = 630 дм

13 кг 64 г : 46 = 13064 г : 46 = 284 г

9 км 295 м : 65 м = 9295 м : 65 м = 143 

х 175

    36

 1050

 525   

 6300 (см)

_13064 | 46 

   92       284 (кг)

  _386

    368

    _184

      184

         0

_9295 | 65 

  65      143

 _279

   260

   _195

     195

        0

Завдання 5

Із першого баштану зібрали 2 т 300 кг кавунів, з другого — удвічі більше, а з третього стільки, скільки з першого і другого баштанів разом. Скільки всього кілограмів кавунів зібрали з трьох баштанів?

Короткий запис

 2 т 300 кг

II  ?, у 2 р. більше

III  ?, з I i II разом

Разом  ?

Розв'язання

2 т 300 кг = 2300 кг

1) х 2300

       2   

      4600 (кг) – з II баштану

2) + 2300

      4600

      6900 (кг) – з III баштану

3) + 6900

      6900

     13800 (кг) = 13 т 800 кг

Відповідь: з трьох баштанів зібрали 13 т 800 кг.

Завдання 6

У кондитерському цеху за першу зміну виготовили 12 тортів по 1 кг 150 г кожний, за другу — 14 тортів по 1 кг 400 г. На скільки маса 14 тортів більша за масу 12 тортів?

Короткий запис

I — 12 т. по 1 кг 150 г

II — 14 т. по 1 кг 400 г. На скільки кг більше  ?

Розв'язання

1 кг 150 г = 1150 г, 1 кг 400 г = 1400 г

1) х 1150

       12 

     230

   115   

   13800 (г) – за I зміну

2) х 1400

      14

      56

    14    

    19600 (г) – за II зміну

3) _ 19600

      13800

        5800 (г) = 5 кг 800 г

Відповідь: на 5 кг 800 г маса 14 тортів більша за масу 12 тортів.

СТОРІНКА 93

Завдання 7

До крамниці привезли 400 кг моркви і 200 кг цибулі в 30 ящиках, маса овочів у яких була однакова. Скільки було ящиків з морквою і цибулею окремо?

однакової оплати праці?

  

 Маса 1 ящика 

 Кількість ящиків 

Маса

Моркви

Однакова

?

 30 

400 кг

Цибуля

?

 200 кг 

Розв'язання

1) 400 + 200 = 600 (кг) – маса овочів

2) 600 : 30 = 20 (кг) – маса 1 ящика

3) 400 : 20 = 20 (ящ.) – з морквою

4) 200 : 20 = 10 (ящ.) – з цибулею

Відповідь: привезли 20 ящиків з морквою і 10 ящиків з цибулею.

 

Завдання 8

Побудуйте прямокутник, площа якого становить 24 см2, а ширина 4 см.

24 : 4 = 6 (см) – довжина прямокутника

Завдання 9

675 га землі засіяли різними культурними рослинами: 3/5 житом, а решту — пшеницею. Жита зібрали по 15 т з гектара, а пшениці — по 18 т. Чого зібрали більше і на скільки?

Розв'язання

1) 675 : 5 • 3 = 405 (га) – площа з житом

_675 | 5    

  5      135

 _17

   15

   _25

     25

       0

х 135

     3

  405

2) 675 – 405 = 270 (га) – площа з пшеницею

3) х 405

       15

    2025

    405 

    6075 (т) – зібрали жита

4) х 270

      18

     216

     27 

     4860 (т) – зібрали пшениці

5) _ 6075

      4860

      1215 (т)

Відповідь: на 1215 т більше зібрали жита.

Завдання 10 Дії з іменованими числами

7 кг 320 г • 24 = 7320 г • 24 = 175680 г = 175 кг 680 г

13 м 4 см : 2 = 1304 см : 2 = 652 см = 6 м 52 см

2 км 120 м • 12 = 2120 м • 12 = 25440 м = 25 км 440 м

2 ц 36 кг • 72 = 236 кг • 72 = 16992 кг = 169 ц 92 кг

7 ц 68 кг : 24 = 768 кг : 24 = 32 кг

9 ц 45 кг • 23 = 945 кг • 23 = 21735 кг = 217 ц 35 кг

5 т : 25 кг = 5000 кг : 25 кг = 200

4 км : 50 м = 4000 м : 50 м = 80

7 т : 20 кг = 7000 кг : 20 кг = 350

х 7320

    24

 2928

1464 

175680

_1304| 2  

  12    652

  _10

    10

      _4

        4

         0

х 2120

    12

   424

  212  

  25440

х 236

    72

   472

 1652 

 16992

_768| 24

  72   32

  _48

    48

      0

х 945

    23

 2835

1890 

21735

_5000| 25 

  50   200

    0

_4000| 50

  400   80

     0

_7000| 20

  600  350

_1000

  1000

       0

Перевірка:

_175680| 24  

  168     7320

   _76

     72

     _48

       48

         0

х 652

     2

 1304

_25440| 12  

  24     2120

  _14

    14

      _4

        4

        0

_16992| 72 

  144    236

  _259

    216

    _432

      432

         0

х32

 24

128

64 

768

_21735| 23 

  207    945

  _103

     92

    _115

      115

         0

х 25

    200

   5000

х 80

   50

  4000

х 350

    20

   7000

 

Завдання 11 Дії з іменованими числами

3 км 612 м : 84 = 3612 м : 84 = 43 м

14 км 147 м : 43 м = 14147 м : 43 м = 329

3 кг 772 г : 82 = 3772 г : 82 = 46 г

7 ц 31 кг : 43 = 731 кг : 43 = 17 кг

13 кг 902 г : 42 = 13902 г : 42 = 331 г

3 м 50 см : 25 см = 350 см : 25 см = 14

_3612| 84

  336   43

  _252

    252

       0

_14147| 43 

  129    329

  _124

     86

    _387

      387

         0

_3772| 82

  328   46

  _492

    492

       0

_731| 43

 43    17

_301

  301

     0

_13902| 42 

  126    331

  _130

    126

     _42

       42

         0

_350| 25

  25   14

 _100

   100

      0

Завдання 12

На цукровому заводі виробили 14 т 364 кг цукру. Першого дня відвезли на склад 5/9 усього цукру, другого — 3/4 від решти цукру. Яка маса цукру залишилася на заводі?

Короткий запис

Було — 14364 кг

I — ?, 5/9 усього цукру

II — ?, 3/4 від решти

Залишилося — ?

Розв'язання

1) Яку масу цукру відвезли на склад першого дня?

14364 : 9 • 5 = 7980 (кг)

2) Яка маса решти цукру?

14364 – 7980 = 6384 (кг)

3) Яку масу цукру відвезли другого дня?

6384 : 4 • 3 = 4788 (кг)

4) Скільки цукру залишилося на заводі?

6384 – 4788 = 1596 (кг)

Відповідь: на заводі залишилося 1596 кг цукру.

 

СТОРІНКА 94

Завдання 13 Дії з іменованими числами

4 кг 400 г : 11 г = 4400 г : 11 г = 400

6 кг : 15 = 6000 г : 15 = 400 г

_4400| 11 

  44    400 

    0

_6000| 15

 60     400 (г)

   0

Завдання 14

Шматок мотузки завдовжки 4 м 75 см треба розрізати на дві части­ни так, щоб одна з них була на 2 м 25 см коротша за іншу. Знайдіть довжину кожної частини мотузки.

Розв'язання

1) _ 4 м 75 см

      2 м 25 см

      2 м 50 см (кг) – подвоєна довжина мотузки

2) 2 м 50 см : 2 = 1 м 25 см – довжина одної частини мотузки

3) + 1 м 25 см

      2 м 25 см

      3 м 50 см – довжина другої частини мотузки

Відповідь: довжина одної мотузки 1 м 25 см, а другої мотузки 3 м 50 см.

Завдання 15

А. 5 ц 40 кг : 15 = 540 кг : 15 = 36 ц

19 т 2 ц : 4 = 192 ц : 4 = 48 ц

2 м 45 см : 5 см = 245 см : 5 см = 49

5 км 376 м : 6 = 5376 м : 6 = 896 м 

_540 | 15 

  45    36 (ц) 

  _90

    90

      0

_192 | 4  

 16    48 (ц)

 _32

   32

     0

_245 | 5  

 20     49

 _45

   45

     0

_5376 | 6  

 48      896 (м)

 _57

   54

   _36

     36

       0

Б. 5 т 250 кг : 15 = 5250 кг : 15 = 350 кг

8 км 280 м : 24 = 8280 м : 24 = 345 м

26 км 372 м : 76 м = 26372 м : 76 м = 347

23 т 65 кг : 35 кг = 23065 кг : 35 кг = 659

_5250 | 15 

  45     350 (кг) 

  _75

    75

      0

_8280 | 24 

  72     345 (м) 

 _108

    96

   _120

     120

        0

_26372 | 76 

  228     347 

  _357

    304

    _532

      532

         0

_23065 | 35 

  45       659 

  _75

    75

      0

Завдання 16

Вартість 12 однакових пральних машин становить 75 936 грн. Яка вартість 6 таких пральних машин?

Короткий запис

12 м. — 75936 грн

6 м.  ?

Розв'язання

1-й спосіб

75936 : 12 • 6 = 6328 • 6 = 37968 (грн)

2-й спосіб

75936 : (12 : 6) = 75936 : 2 = 37968 (грн)

Відповідь: вартість 6 пральних машин 37968 гривень.

 

Завдання 17

Із першого поля зібрали 34 т 50 ц гречки, а з другого — на 5 т 60 ц менше. Скільки гречки зібрали з обох полів?

Короткий запис

 34 т 50 ц

II  ?, на 5 т 60 ц менше

Разом  ?

Розв'язання

34 т 50 ц = 390 ц, 5 т 60 ц = 110 ц

1) _ 390

      110

      280 (ц) – зібрали з II поля

2) + 390

      280

      670 (ц) = 67 (т)

Відповідь: з обох полів зібрали 67 тонн гречки.

Завдання 18

Довжина поля 150 м, а ширина становить 1/3 довжини. Пшеницею засіяли 3/5 площі поля, а решту — житом. Яку площу займає жито?

Короткий запис

Довжина  150 м

Ширина  ?, 1/3 довжини

Пшениця  ?, 3/5 площі

Житом  ?, решту

Розв'язання

1) 150 : 3 = 50 (м) – ширина

2) 150 • 50 = 7500 (м2– площа поля

3) 7500 : 5 • 3 = 4500 (м2– пшеницею засіяли

4) 7500  4500 = 3000 2)

Відповідь: жито займає 3000 м2.

 

Завдання 19

8 м 56 см • 14 = 856 см • 14 = 11984 см = 119 м 84 см

26 м 80 см : 4 = 2680 см : 4 = 670 см = 6 м 70 см

12 кг 240 г • 24 = 12240 г • 24 = 293760 г = 293 кг 760 г

51 т 6 ц : 43 = 516 ц : 43 = 12 ц = 1 т 2 ц

97 м 2 дм : 27 дм = 972 дм : 27 дм = 36

49 м : 35 дм = 490 дм : 35 дм = 14

х 856

    14

 3424

 856 

11984 (см)

_2680 | 4    

 24       670 (см)

 _28

   28

     0

х 12240

      24

   4896

  2448   

  293760 (г)

_516 | 43  

 43      12 (ц)

 _86

   86

     0

_972 | 27

 81     36

_162

  162

     0

_490 | 35

 35     14

_140

  140

     0

Перевірка:

_11984 | 14    

 112        856

  _78

    70

    _84

      84

        0

х 670

    4 

 2680

_293760 | 24    

  24        12240

  _53

    48

    _57

      48

      _96

        96

          0

х 12

  43

  36

 48 

 516

х 36

  27 

 252

 72 

 972

х 14

   35

   70

  42 

  490

Інші завдання дивись тут...