Інші завдання дивись тут...

Завдання 466

а) Знайди:

1/2 від 400 л = 400 л : 2 = 200 л

1/5 від 400 л = 400 л : 5 = 80 л

1/8 від 400 л = 400 л : 8 = 50 л

1/10 від 400 л = 400 л : 10 = 40 л

1/20 від 400 л = 400 л : 20 = 20 л

1/2 від 1280 кг = 1280 кг : 2 = (1200 кг + 80 кг) : 2 = 640 кг

1/5 від 1280 кг = 1280 кг : 5 = (1000 кг + 200 кг + 40 кг + 40 кг) : 5 = 256 кг

1/8 від 1280 кг = 1280 кг : 8 = (800 кг + 400 кг + 80 кг) : 8 = 160 кг

1/10 від 1280 кг = 1280 кг : 10 = 128 кг

1/20 від 1280 кг = 1280 кг : 20 = 64 кг

Що більше 1/2 чи 1/20? 1/2

б) Знайди число, якщо 1/2 його дорівнює 380 коп.; 46 грн; 300 хв.

38 коп. • 2 = (30 коп. + 8 коп.) • 2 = 60 коп. + 16 коп. = 76 коп.

46 грн • 2 = (40 грн + 6 грн) • 2 = 80 грн + 12 грн = 92 грн

301 хв • 2 = 602 хв

 

Завдання 467

Знайди помилки, не виконуючи обчислень (визнач прогнозуванням кількість цифр у частці):

21844 : 43 = 508 (помилка, бо у частці має бути 3 цифри)

22842 : 27 = 8046 (помилка, бо у частці має бути 3 цифри)

161500 : 38 = 425 (помилка, бо у частці має бути 4 цифри)

 

Завдання 468

Обчисли значення лише тих виразів, у яких ділене і частка матимуть однакову кількість цифр. Значення виразів, у яких ділене і частка матимуть однакову кількість цифр, одержимо тоді, коли перше неповне ділене є одноцифровим числом.

_82720 | 8     

         10340

 _27

   24

   _32

     32

       0

_9380 | 4    

 8       2345 

_13

  12

  _18

    16

    _20

      20

       0

_8595 | 3    

 6       2865 

_25

  24

  _19

    18

    _15

      15

        0

592106 : 1 = 502106

Завдання 469

За схемою склади задачі. Розв’яжи їх.

1) Відстань між велосипедистами, коли вони поїхали в протилежні населені пункти була 10 км. Перший велосипедист їхав зі швидкістю 5 км/год, другий  4 км/год.  Яка відстань між населеними пунктами, якщо на дорогу вони витратили 3 години?

Розв'язання

1) 5 + 4 = 9 (км/год) – швидкість віддалення

2) 9 • 3 = 27 (км) – відстань подолали велосипедисти

3) 27 + 10 = 37 (км)

Відповідь: між населеними пунктами 37 кілометрів.

2) Велосипедисти їхали 3 год в протилежні сторони, кожен до свого населеного пункту, відстань між якими 37 км. Перший велосипедист їхав зі швидкістю 5 км/год, другий  4 км/год. Яка відстань була між ними до початку руху?

Розв'язання
1) 5 + 4 = 9 (км/год) – швидкість віддалення
2) 9 • 3 = 27 (км) – відстань подолали велосипедисти
3) 37 – 27 = 10 (км)
Відповідь: між велосипедистами до початку руху 37 кілометрів.

 

Завдання 470

Першого дня велосипедист проїхав 30 км за 2 год. Скільки кілометрів проїде велосипедист другого дня за 3 год, якщо їхатиме з такою самою швидкістю?

Розв'язання (30 : 2) • 3

1) 30 : 2 = 15 (км/год) – швидкість велосипедиста.

2) 15 • 3 = 45 (км) – проїде другого дня.

Відповідь: велосипедист проїде другого дня 45 кілометрів.

Задачу можна розв'язати рівняннями: х : 3 = 30 : 2, 30 : 2 = х : 3

Нехай х (км) – відстань другого дня. Складемо рівняння:

х : 3 = 30 : 2

х : 3 = 15

х = 15 • 3

х = 45 (км) – відстань за другий день

Відповідь: 45 кілометрів проїде велосипедист другого дня.

 

Завдання 471

Для здійснення покупок на території іншої держави потрібно обміняти гривні на національну валюту цієї держави. В обмінних пунктах 1 долар США коштує 27 грн, коли здаєш, і 28 грн, коли купуєш. Скільки гривень можна отримати, здаючи 50 доларів? 125? Скільки доларів можна придбати за 1540 грн? За 8400 грн?

Розв'язання

1) х 27

       50

    1350 (грн) – отримають, здаючи 50 доларів 

2) х  27

     125

     135

     54

    27   

    3375 (грн) – отримають, здаючи 125 доларів

3) _1540 | 28 

     140     55 (д.) – придбають доларів за 1540 грн

     _140

       140

          0

4) _8400 | 28  

     84      300 (д.) – придбають доларів за 8400 грн

       0

Завдання 472 

а) 1/2 від 2 ц; 4 кг; 600 г; 10 т; 5 ц.

1/2 від 2 ц = 2 ц : 2 = 1 ц

1/2 від 4 кг = 4 кг : 2 = 2 кг

1/2 від 600 г = 600 г : 2 = 300 г

1/2 від 10 т = 10 т : 2 = 5 т

1/2 від 5 ц = 500 кг : 2 = 250 кг

б) 1/6 від 1 доби; 12 год; 1 год; 3 год; 54 хв; 72 см.

1/6 від 1 доби = 24 год : 6 = 4 год

1/6 від 12 год = 12 год : 6 = 2 год

1/6 від 1 год = 60 хв : 6 = 10 хв

1/6 від 3 год = 3 год : 6 = 180 хв : 6 = 30 хв

1/6 від 54 хв = 54 хв : 6 = 9 хв

1/6 від 72 см = 72 хв : 6 = 12 хв

 

Завдання 473

Протягом двох днів, рухаючись з однаковою швидкістю, велосипедист проїхав 75 км. Першого дня він був у дорозі 2 год, а другого — 3 год. Скільки кілометрів долав велосипедист кожного дня?

  Швидкість

Час

Загальна відстань

I

Однакова

 

2 год

?

 75 км

 

 II 

3 год

?

Розв'язання

1) 2 + 3 = 5 (год) – час у дорозі

2) 75 : 5 = 15 (км/год) – швидкість

3) 15 • 2 = 30 (км) – подолав першого дня

4) 15 • 3 = 45 (км/год) – подолав другого дня

Відповідь: велосипедист подолав 30 км першого дня і 45 км другого дня.

 

Завдання 474

Периметр трикутника АВС дорівнює 25 см. Перша сторона більша від другої на 2 см, а від третьої — на 3 см. Яка довжина третьої сторони?

Короткий запис

Периметр - 25 см

 ?, на 2 см більша від II і на 3 см більша від III

II  ?

III  ?

Розв'язання

1) 3 – 2 = 1 (см)  різниця сторін
2) 25  1 = 24 (см)  порівно
3) 24 : 3 = 8 (см)  II сторона
4) 8 + 2 = 10 (см)  I сторона
5) 10  3 = 7 (см)  III сторона
Відповідь: довжина третьої сторони 7 см.

Інші завдання дивись тут...