Інші завдання дивись тут...

ОКРУГЛЕННЯ ЧИСЕЛ. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

Завдання 30. Дані числа 700 320 500 784 30 640 300 325 400 115.

320 = 300 + 20

784 = 700 + 80 + 4

640 = 600 + 40

325 = 300 + 20 + 5

115 = 100 + 10 + 5

Круглі: 700, 320, 30, 640, 300, 400

 

Завдання 31. У господаря 189 кущів винограду.

189 ≈ 200. Відповідь: у господаря приблизно 2 сотні кущів.

 

Завдання 32.

а) Округли число до десятків

431 ≈ 430       878 ≈ 880        643 ≈ 640          567 ≈ 570

б) Округлити число до сотень

375 ≈ 400       204 ≈ 200        829 ≈ 800          777 ≈ 800

 

Завдання 33. Обчислення з прийомом округлення

34 + 59 = 34 + 60 – 1 = 60 + (34 – 1) = 60 + 33 = 93

76 – 38 = 76 – 40 + 2 = (76 + 2) – 40 = 78 – 40 = 38

 

Завдання 34Обчислення з прийомом округлення

57 + 69 = 57 + 70 – 1 = 70 + (57 – 1) = 70 + 56 = 70 + 30 + 26 = 126

245 + 159 = 245 + 160 – 1 = (245 – 1)  + 160 = 244 + 160 = 404

 

67 + 18 = 67 + 20 – 2 = 20 + (67 – 2) = 20 + 65 = 85

423 + 248 = 423 + 250 – 2 = (423 – 2) + 250 = 421 + 250 = 671

  

Завдання 35. До млина привезли 46 т пшениці, а жита на 15 т менше. Скіль­ки всього тонн зерна привезли до млина?

Пшениці – 46 т

Жита – ?, на 15 т менше, ніж пшениці

Всього - ? т

Розв’язання.  Вираз 46 + (46 – 15)

1) 46 – 15 = 31 (т) – жита привезли.

2) 46 + 31 = 77 (т.) – зерна привезли до млина.

Відповідь: 76 тонн зерна привезли до млина.

 

Завдання 36

18 • 10 + (40 – 30) • 5 = 230

1) 18 • 10 = 180

2) 40 – 30 = 10

3) 10 • 5 = 50

4) 180 + 50 = 180 + 20 + 30 = 230

 

18 • 10 + 40 – 30 • 5 = 70

1) 18 • 10 = 180

2) 30 • 5 = 150

3) 180 + 40 = 180 + 20 + 20 = 220

4) 220 – 150 = 220 – (120 + 30) = 220 – 120 – 30 = 70

 

(350 + 150 : 5) • 2 = 760

1) 150 : 5 = 30

2) 350 + 30 = 380

3) 380 • 2 = (300 + 80) • 2 = 600 + 160 = 760

 

(350 + 150) : 5 • 2 = 200

1) 350 + 150 = 500

2) 500 : 5 = 100

3) 100 • 2 = 200

 

810 – 810 : 90 = 801

1) 810 : 90 = 9

2) 810 – 9 = 801

 

(810 – 810) : 90 = 0

1) 810 – 810 = 0

2) 0 : 90 = 0

 

Завдання 37. До хлібного магазину привезли 1 000 батонів. До обіду прода­ли 780 батонів. На скільки батонів менше залишилося, ніж продали?

Розв'язання.

1) 1000 – 780 = 220 (б.) – батонів залишилося.

2) 780 – 280 = 560 (б.) – на стільки менше батонів залишилося, ніж продали.

Відповідь: на 560 батонів менше залишилося, ніж продали.

 

Завдання 38Обчислення з прийомом округлення

324 – 189 = 324 - 200 + 11 = 124 + 11= 135

843 – 698 = 843 – 700 + 2 = 143 + 2 = 145

786 + 45 = 786 + 100 – 55 = 886 – 55 = 831

834 – 589 = 834 – (600 - 11) = 834 - 600 + 11 = 234 + 11 = 245

882 – 494 = 882 – (500 - 6) = 882 - 500 + 6 = 382 + 6 = 388

Інші завдання дивись тут...