Інші завдання дивись тут...

ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ

Завдання 86. Висновок, як залежить добуток від зміни множників.

8 • 4 = 32

(8 • 2) • 4 = (8 • 4) • 2 = 32 • 2 = 64

16 • 4 = 64

 

8 • 4 = 32

(8 • 2) • (4 : 2) = (8 • 2) • (2 • 2 : 2) = 8 • 2 • 2 = 8 • 4 = 32

16 • 2 = 32

 

5 • 4 = 50

(5 • 2) • (4 • 3) = (5 • 4) • (2 • 3) = 20 • 6 = 120

10 • 12 = 120

 

9 • 15 = 135

(9 • 3) • (15 : 3) = 9 • 3 • (5 • 3 : 3) = 9 • (3 • 5) = 9 • 15 = 135

27 • 5 = 135

 

 

Завдання 87. Жаба живе 10 років, а слон у 10 разів довше. Вік черепахи у 2 рази довший, ніж вік слона. На скільки років довше живе черепаха від жаби? На скільки років довше живе черепаха від слона?

Розв’язання.

1) 10 • 10 = 100 (р.) – років живе слон.

2) 100 • 2 = 200 (р.) – років живе черепаха.

3) 200 – 10 = 190 (р.) – на стільки років довше живе черепаха від жаби.

4) 200 – 100 = 100 (р.) – на стільки років довше живе черепаха від слона.

 

Завдання 88. Яблуня може рости 200 років, це в 5 разів менше, ніж дуб. Сосна може рости у 2 рази довше, а липа в 3 рази довше, ніж яблуня. На якому з рисунків позначено вік цих рослин? Склади 2 прості задачі за цими даними.

Яблуня може рости 200 років, це в 5 разів менше, ніж дуб. Скільки років живе дуб?

Розв’язання.

1) 200 • 5 = 1000 (р.) – років живе дуб.

Відповідь: 1000 років живе дуб.

 

Яблуня може рости 200 років. Липа може рости в 3 рази довше, ніж яблуня. Скільки років живе липа?

Розв’язання.

1) 200 • 3 = 600 (р.) – років росте липа.

Відповідь: 600 років росте липа.

 

Яблуня може рости 200 років. Сосна може рости у 2 рази довше, ніж яблуня. Скільки років живе сосна?

Розв’язання.

1) 200 • 2 = 400 (р.) – років росте сосна.

Відповідь: 400 років живе сосна.

 

Завдання 89. Поясни, як використано залежність зміни добутку від зміни множника для обчислень.

25 •  8 = (25 • 2) • (8 : 2) = 50 • 4 = 200

5 • 18 = (5 • 2) • (18 : 2) = 10 • 9 = 90

 

Завдання 90. Мурашка за 1 хв пробігає 4 м. Скільки метрів вона пробіжить за 10 хв? За 20 хв?

Розв’язання.

1) 4 • 10 = 40 (м) – метрів пробіжить за 10 хв.

2) 4 • 20 = 80 (м) – метрів пробіжить за 20 хв.

 

Завдання 91. Накресли 2 такі квадрати, щоб периметр першого був 8 см, а другого в 3 рази більший. У скільки разів сторона другого квадрата буде більшою від сторони першого?

Розв’язання.

1) 8 : 4 = 2 (см) – сторона меншого квадрата.

2) (8 • 3) : 4 = 6 (см) – сторона більшого квадрата.

3) 6 : 2 = 3 (рази) – у стільки сторона другого квадрата буде більшою від першого квадрата.

 

Завдання 92. Знаючи, що 25 • 4 = 100, обчисли

(4 • 2) • 25 = (4 • 25) • 2 = 100 • 2 = 200

4 • (25 • 3) = (4 • 25) • 3 = 100 • 3 = 300

16 • 25 = (4 • 4) • 25 = (4 • 25) • 4 = 100 • 4 = 400

24 • 25 = (6 • 4) • 25 = 6 • (4 • 25) = 6 • 100 = 600

 

Завдання 93

703 • 1 = 703

1 • 327 = 327

410 • 0 = 0

541 • 0 = 0

231 • 3 = 693

215 • 4 = 860

0 • 415 = 0

0 • 100 = 0

 

Завдання 94. Для шкільної бібліотеки придбали 10 упаковок художньої літератури, по 12 книжок у кожній, і 8 упаковок довідників, по 15 книжок у кожній. Скільки всього книжок придбано для бібліотеки?

По 12 книжок 10 упаковок

По 15 книжок 8 упаковок

Всього – ? книжок

Розв’язання.

Спосіб 1

1) 12 • 10 = 120 (кн.) – всього книжок художньої літератури.

2) 15 • 8 = 120 (кн.) – всього книжок-довідників.

3) 120 + 120 = 240 (кн.) – всього книжок придбано для бібліотеки.

Спосіб 2

1) 12 • 10 = (4 • 3) • (2 • 5) = (4 • 2) • (3 • 5) = 8 • 15 (кн.) – книжок художньої літератури і довідників порівну.

2) 12 • 10 • 2 = (12 • 2) • 10 = 24 • 10 = 240 (кн.) – всього книжок придбано для бібліотеки.

Відповідь: 240 книжок придбано для бібліотеки.

 

Завдання  95. Ціна цукерок в одному пакеті — 50 грн, а в іншому – 100 грн. Маса пакетів однакова. Вартість якого пакета більша і в скільки разів?

Розв’язання.

Якщо за одиницю маси взяти пакет, то ціна пакета дорівнюватиме вартості пакета. При однаковій масі за пакет з дорожчими цукерками треба буде заплатити більше.

1) 100 : 50 = 2 (рази) – у стільки разів більша вартість пакета з цукерками аа 100 грн.

Інші завдання дивись тут...