Інші завдання дивись тут...

Завдання 425 Круглі числа

а) Кожне число розташоване між такими круглими числами: 30 36 40; 60 63 70

б) 2022, 30; 40, 47, 50; 90, 98, 100; 130, 131, 140; 200, 249, 300; 500, 501, 600; 700, 756, 800; 900, 999, 1000

 

Завдання 426 Округлення чисел

54 ≈ 50

322 ≈ 320

322 ≈ 300 

29 ≈ 30

288 ≈ 290

288 ≈ 300

25 ≈ 30

735 ≈ 740

785 ≈ 800  

294 : 49 ≈ 300 : 50 = 6 

 

Завдання 428

219 : 73 ≈ 210 : 70 = 3
282 : 47 ≈ 300 : 50 = 6
384 : 48 ≈ 400 : 50 = 8

_219 |  73

  219     3

     0

_282 | 47

  282    6

     0  

_384 |  48

  384     8

     0

 

Завдання 429

Для школи придбали 4 столи, по 192 грн кожний, і на таку саму суму 12 парт. Яка ціна парти?

Розв’язання
а) діями:
1) х 192
         4
      768 (грн) – вартість столів
2) _768 | 12

     72     64 (грн)

       48
       48
         0
Відповідь: ціна парти 64 гривні.
 б) складанням виразу.
 192 • 4 : 12 = 64 (грн) – ціна парти

Спрогнозуй: парта буде дорожчою чи дешевшою від стола? Дешевшою, бо 12 > 4

 

Завдання 430

_472 | 59

  472    8

     0

_348 | 58

  348    6

     0

_423 | 47

  423    9

     0 

х 49

  18

 392

 49 

 882

Завдання 431

48 • 9 < 48 • 10
53 • 12 > 53 • 11
392 : 49 < 392 : 8
240 : 48 > 240 : 120
350 + 240 > 349 + 239
350 – 240 = 349 – 239

 

Завдання 432

Для виготовлення мельхіорових ложок, виделок і ножів використовують сплав з міді, цинку й нікелю. За круговою діаграмою визнач, скільки грамів кожного металу міститься в трьох наборах, що складаються з ножа, виделки, столової і чайної ложок.

Розв’язання
1) 86 + 70 + 42 + 118 = 316 (г) – маса набору
2) 316 • 3 = 948 (г) – маса трьох таких наборів
3) 948 : 2 • 1 = 474 (г) – маса міді
4) 948 : 4 • 1 = 237 (г) – маса цинку
5) 474 + 237 = 711 (г) – маса міді і цинку разом
6) 948  711 = 237 (г)
Відповідь: в трьох наборах міститься 474 г міді, 237 г цинку і 237 г нікелю.

 

Завдання 433

_364 | 52

  364    7

     0

_343 | 49

  343    7

     0

_462 | 77

  462    6

     0 

х 28

  25

 140

 56 

 700

Завдання 434

У шкільну їдальню завезли 3 мішки рису, по 32 кг в кожному, і 5 мішків пшона, по 25 кг в кожному. За тиждень використали 24 кг рису та 30 кг пшона. Скільки кілограмів крупів залишилося в їдальні?

Крупи

Завезли

Використали

Залишилося

Рис

3 мішки по 32 кг в кожному

24 кг

     ?

Пшоно

5 мішків по 25 кг в кожному

30 кг

Розв’язання
1) 32 • 3 = 96 (кг) – рису завезли
2) 25 • 5 = 125 (кг) – пшона завезли
3) 96 + 125 = 221 (кг) – завезли крупів
4) 24 + 30 = 54 (кг) – використали крупів
5) 221  54 = 167 (кг)
Відповідь: в ідальні залишилося 167 кг крупів.

 

Завдання 435

Упиши пропущені знаки дій і дужки, щоб рівності стали правильними (істинними).
90 : 15 6 = 0
72 : (36 : 4) = 8
(72 36) 4 = 144
72 : 9 + 2 = 10
64 + 15 2 = 94
(64 15) • 2 = 98

Інші завдання дивись тут...