Інші завдання дивись тут...

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

Завдання 126

300 + 20 + 8 + 200 + 90 + 7 = (300 + 200) + (20 + 90) + (8 + 7) = 500 + 110 + 15 = 625

800 + 40 + 9 – 300 – 30 – 3 = (800 – 300) + (40 – 30) + (9 – 3) = 500 + 10 + 6 = 516

400 + 50 + 3 + 100 + 20 + 5 = (400 + 100) + (50 + 20) + (3 + 5) = 500 + 70 + 8 = 578 

500 + 70 + 8 – 200 – 50 – 1 = (500 – 200) + (70 – 50) + (8 – 1) = 300 + 20 + 7 = 327

Запиши ці вирази як суму і різницю двох трицифрових чисел.

300 + 20 + 8 + 200 + 90 + 7 = 328 + 297

800 + 40 + 9 – 300 – 30 – 3 = 849 – (300 + 30 + 3) = 849 – 333

400 + 50 + 3 + 100 + 20 + 5 = 453 + 125

500 + 70 + 8 – 200 – 50 – 1 = 578 – (200 + 50 + 1) = 578 – 251

 

Завдання 127

+328

  297

  625

_849

  333

  516

+345

  235

  580

+238

    42

  280

_747

  358

  389

_345

  235

  110

_438

    21

  417

+274

  367

  641

 

Завдання 128

+405

  278

  683

+405

    38

  443

+357

  473

  830

+448

  289

  737

_384

  279

  105

_563

  275

  288

_914

  419

  495

_510

  398

  112

 

Завдання 129. Від суми чисел 719 і 35 відняти різницю чисел 803 і 574

(719 + 35) – (803 – 574) = 525

+719

    35

  754

_803

  574

  229

_754

  229

  525

 

Завдання 130. У класній бібліотеці а книжок. За місяць бібліотека поповнилася на b книжок, а учні взяли для читання с книжок Скільки книжок залишилося в бібліотеці наприкінці місяця? Склади вираз для розв'язання задачі і знайди його значення, якщо а = 483, b = 109, с = 173

Розв’язання. Вираз а + b – с

а + b (кн.) – книжок стало в бібліотеці.

а + b – с (кн.) – книжок залишилося в бібліотеці наприкінці місяця.

Якщо а = 483, b = 109, с = 173, то а + b – с = 483 + 109 – 173 = 419

+483

  109

  592

_592

 173

 419

Відповідь: 419 книжок залишилося в бібліотеці наприкінці місяця.

 

Завдання 131. Склади та розв'яжи задачу про свою шкільну чи класну бібліотеку. Збери для цього необхідну інформацію.

У шкільній бібліотеці 12 книг зі слов'янськими  міфами. Три учні читають такі книжки в читальному залі, а решту книг узяли додому інші учні. Скільки книг зі слов'янськими міфами учні забрали читати додому?

Розв’язання.

1) 12 – 3 = 9 (кн.) – книг зі слов'янськими міфами учні забрали читати додому.

Відповідь: 9 книг зі слов'янськими міфами учні забрали читати додому. 

 

Завдання 132.

349 + 118 + 456 = 923

+349

  118

  467

+467

  456

  923

278 + 315 + 146 = 739

+278

  315

  593

+593

  146

  739

624 – 338 – 125 = 161

_624

 338

 286

_286

 125

 161

635 – 274 – 347 = 14

_635

 274

 361

_361

  347

    14

624 + 338 – 125 = 837

+624

  338

  962

_962

 125

 837

635 – 274 + 347 = 708

_635

 274

 361

+361

  347

  708

 

Завдання 133. Через дві точки А і В проведено пряму MN. Запиши всі фігури, які є на рисунку.

Точки А, В.

Пряма MN.

Промінь АМ, АN, МВ, ВN

Відрізок АВ

 

Завдання 134. Довжина відрізка АВ дорівнює 27 мм, а довжина відрізка ВС — 35 мм. Якою може бути довжина відрізка АС?

Розв’язання.

Якщо точка В лежить на відрізку АС, тоді

АС = АВ + АС = 27 мм + 35 мм = 62 мм

Якщо точка В не лежить на відрізку АС, тоді

АС < АВ + ВС

АС < 27 мм + 35 мм

АС < 62 мм

Відповідь: АС ≤ 62 мм

 

Завдання 135

+308

    45

  353

+308

    49

  357

_407

  132

  275

_270

  184

    86

 

Завдання 136. П’ять однакових зошитів у клітинку коштують 9 грн 50 к. Скільки коштуватимуть 3 такі зошити? 4 зошити?

9 грн 50 к. = 950 к.

Розв’язання.

1 спосіб

1) 950 : 5 = (500 + 450) : 5 = 100 + 90 = 190 (к.) – ціна зошита.

2) 190 • 3 = (100 + 90) • 3 = 300 + 270 = 570 (к.) = 5 грн 70 к. – коштують 3 таких зошити.

3) 190 • 4 = (100 + 90) • 4 = 400 + 360 = 760 (к.) = 7 грн 60 к. – коштують 4 таких зошити.

2 спосіб

1) 950 : 5 = (500 + 450) : 5 = 100 + 90 = 190 (к.) – ціна зошита.

2) 190 • 3 = (100 + 90) • 3 = 300 + 270 = 570 (к.) = 5 грн 70 к. – коштують 3 таких зошити.

3) 570 + 190 = 570 + 130 + 60 = 760 (к.) = 7 грн 60 к. – коштують 4 таких зошити.

 

Завдання 137. Не виконуючи дій, назви й запиши корені рівнянь.

х + 20 = 115 + 20

х = 115

х – 300 = 524 – 300

х = 524

х • 10 = 15 • 10

х = 15

Інші завдання дивись тут...