Інші завдання дивись тут...

Завдання 447

Прочитай числа 18, 81, 100, 170, 195, 200, 233.
Числа, що діляться націло на 2: 18, 100, 170, 200 
Числа, що діляться нацыло на 5: 100, 170, 195, 200
Числа, які одночасно є в обох рядах: 100, 170, 200
На яке число вони діляться без остачі? На 10

 

Завдання 448
47 вишиванок розкладали в пакунки, по 5 у кожний. Скільки вишиванок було в останньому пакунку?
Розв'язання
47 : 5 = 9 (ост. 2) 

Відповідь: в останньому пакунку було 7 вишиванок.

 

Завдання 449 Ділення з остачею

а) 32 : 5 = 6 (ост. 2).

б) 47 : 6 = 7 (ост. 5), бо 6 • 7 + 5 = 47

52 : 7 = 7 (ост. 3), бо 7 • 7 + 3 = 52

85 : 4 = 21 (ост. 1), бо 4 • 21 + 1 = 85

36 : 24 = 1 (ост. 12), бо 24 • 1 + 12 = 36

48 : 10 = 4 (ост. 8), бо 10 • 4 + 8 = 48

48 : 15 = 3 (ост. 3), бо 15 • 3 + 3 = 48

76 : 10 = 7 (ост. 6), бо 10 • 7 + 6 = 76

13 : 2 = 6 (ост. 1), бо 2 • 6 + 1 = 13

в) Чи можливо менше число поділити на більше, наприклад, 2 : 5?

2 : 5 = 0 (ост. 2)

 

Завдання 450

а) 2 : 5 = 0 (ост. 2), бо 2 = 5  0 + 2 

б) 2 : 5 = 0 (ост. 2)
3 : 8 = 0 (ост. 3)
4 : 10 = 0 (ост. 4)
7 : 9 = 0 (ост. 7)
9 : 13 = 0 (ост. 9)
5 : 6 = 0 (ост. 5)
7 : 15 = 0 (ост. 7)
15 : З0 = 0 (ост. 15)
 
Завдання 451
1) 24 = 5 • 4 + 4, 24 : 5 = 4 (ост.4) 
43 = 8 • 5 + 3, 43 : 8 = 5 (ост.3)
73 = 10 • 7 + 3, 73 : 10 = 7 (ост.3)
2) Остача під час ділення числа на 5? 1, 2, 3, 4
Остача під час ділення числа на 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Остача під час ділення числа на 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Остача під час ділення числа на 99? 1, 2, …, 97, 98

 

Завдання 452

360 : 24 = 15

365 : 24 = 15 (ост. 5) 

 

Завдання 453 Ділення з остачею

_847 | 30        

 60       28 (ост. 7)

_247

  240

     7 

_930 | 20       

  80      46 (ост. 10)

_130

  120

    10

_418 | 34 

  34     12 (ост. 10)

  _78

    68

    10 

_438 | 27 

  27     16 (ост. 6)

_168

  162

     6

Завдання 454

296 : 37 = 8 

299 : 37 = 8 (ост. 3)

300 : 37 = 8 (ост. 4)

Завдання 455

Для дитячого садка купили 12 ляльок по ціні 43 грн і декілька машинок по ціні 35 грн. Скільки купили машинок, якщо за них заплатили на 9 грн більше, ніж за ляльки?

Назва товару

Ціна

Кількість

Вартість

Лялька

43 грн

12

?

Машинка

35 грн

?

?, на 9 грн більша

Розв’язання

1) х 43

      12

      86

     43

     516 (грн)  вартість ляльок

2) 516 + 9 = 525 (грн)  вартість машинок

_525 | 35  

 35      15

_175

  175

     0

Відповідь: купили 15 машинок.

Завдання 456 Ділення з остачею

_425 | 7  

  42      60 (ост. 5)

    _5

      0

      5

_425 | 26  

  26       16 (ост. 9)

_165

  156

     9

_425 | 73  

  365      5 (ост. 60)

    60

_734 | 5  

  5        146 (ост. 4)

_23

  20

    34

    30

      4

_734 | 32  

  64      22 (ост. 30)

  _94

    64

    30

_734 | 82  

  656     8 (ост. 78)

    78

Завдання 457

У кіоску продано 25 наборів простих олівців, по 12 грн кожний, і 46 наборів кольорових олівців, по 15 грн кожний. Яка вартість проданого товару?

Назва товару

Ціна

Кількість

Вартість

Набір простих олівців

12 грн

25

?

Набір кольорових олівців

15 грн

46

Розв’язання

1) х 12

      25

      60

     24

     300 (грн)  вартість наборів простих олівців

1) х 15

      46

      90

     60

     690 (грн)  вартість наборів кольорових олівців

3) +300

     690

     990 (грн)

Відповідь: вартість проданого товару 990 гривень.

Завдання 458

Відомо, що людина протягом доби спить у середньому 8 год. Скільки приблизно часу проспить людина за одне літо? За зиму? За рік?

Розв’язання

Днів у місяцях : літа 92 дні, зима 90 днів (у невисокосному році), рік 365 днів (у невисокосному році).

1) 8 • 92 = 736 (год) – проспить людина за одне літо.

2) 8 • 90 = 720 (год) – проспить людина за одну зиму в невисокосний рік.

3) 8 • 365 = 2920 (год) – проспить людина за один невисокосний рік.

Інші завдання дивись тут...