Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Завдання 147. Всі числа, більші від 150, але менші від 200, які ді­ляться без остачі на 5 повинні закінчуватися нулем або п’ятіркою:

155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195

 

Завдання 148. Запиши в порядку зростання всі трицифрові числа, вико­ристовуючи цифри 3, 4, 7 (цифри в кожному числі не повто­рюються).

Розв’язання.

Знайдемо трицифрові числа з цифр 3, 4, 7, де цифри не повторюються.

    3

4      7

7      4

   4

7     3

3     7

    7

3      4

4      3

Числа, що починаються цифрою 3: 347, 374

Числа, що починаються цифрою 4: 473, 437

Числа, що починаються цифрою 7: 734, 743

Напишемо усі знайдені числа в порядку зростання: 347, 374, 437, 473, 734, 743.

Відповідь: 347, 374, 437, 473, 734, 743

 

Завдання 149.

170 • 3 + 225 • 2 = 960

х170

    3 

  510

х225

      2

  450

+510

  450

  960

 

Завдання 150. Ділення з остачею

Спосіб 1.

25 : б = 4 (ост. 1)         

76 : 5 = 15 (ост. 1)

87 : 4 = 21 (ост. 3)

73 : 10 = 7 (ост. 3)

Спосіб 2.

25 : б = 4 (ост. 1)

_76 | 5   

 5       15

 26 

 25

   1 (ост.)

_87 | 4  

 8       21

  7

  4

  3 (ост.)

_73 | 10  

 70       1

   3 (ост.)

 

 

Завдання 151.

а) П'ять однакових наборів фломастерів коштують 300 грн. Скільки коштують 10 таких наборів фломастерів?

5 наборів – 300 грн.

10 наборів - ? грн.

Розв’язання. 

1 спосіб

Вираз 300 : 5 • 10

1) 300 : 5 = 60 (грн.) – коштує 1 набір (ціна набору).

2) 60 • 10 = 600 (грн.) – коштують 10 таких наборів.

2 спосіб. Вираз 10 : 2 • 300

1) 10 : 5 = 2 (рази) – у стільки разів більше візьмемо наборів.

2) 300 • 2 = 600 (грн.) – коштують 10 таких наборів.

Відповідь: 600 гривен коштують 10 таких наборів.

 

б) За 180 грн купили 6 однакових наборів фломастерів. Скільки таких наборів можна купити за 210 грн?

Розв’язання. Вираз 210 : 180 : 6

1) 180 : 6 = 30 (грн.) – коштує 1 набір (ціна набору).

2) 210 : 30 = 7 (н.) – наборів можна купити.

Відповідь: 7 наборів можна купити.

 

Завдання 152. Великий набір фломастерів коштує а грн, а малий у b ра­зів дешевший. Скільки коштують с малих наборів? Дай від­повідь на запитання задачі виразом та знайди його числове значення, якщо а = 36, b = 4, с= 10.

Розв’язання. Вираз а : b • с

а : b (грн.) – коштує малий набір.

а : b • с (грн.) – коштують с малих наборів.

Якщо а = 36, b = 4, с = 10, тоді а : b • с = 36 : 4 • 10 = 9 • 10 = 90 (грн.)

Відповідь: 90 гривень.

 

Завдання 153.

Якщо а = 130, Ь = 120, с = 4, d = 200, k = 2, тоді (а – b : с + d) •  k = (130 – 120 : 4 + 200) • 2 = 600

1) 120 : 4= 30

2) 130 – 30 = 100

3) 100 + 200 = 300

3) 300 • 2 = 600

 

Якщо a =30, b = 20, с = 15, тоді а • b – b • с + с • а = (30 • 20 – 20 • 15 + 15 • 30) = 750

1) 30 • 20 = 600

2) 20 • 15 = 20 • (10 + 5) = 20 • 10 + 20 • 5 = 200 + 100 = 300

3) 15 • 30 = (10 + 5) • 30 = 10 • 30 + 5 • 30 = 300 + 150 = 450

4) 600 – 300 = 300

5) 300 + 450 = 750

 

Завдання 154. Виконай дії письмово. Зроби перевірку двома способами.

+586

  275

  861

+356

  299

  655

_646

  385

  261

_520

  325

  195

Перевірка

_861

 586

 275

Перевірка

_655

 299

 356

Перевірка

+261

  385

  646

Перевірка

+195

  325

  520

Перевірка

_861

 275

 586

Перевірка

_655

 356

 299

Перевірка

_646

 261

 385

Перевірка

_520

  195

  325

 

Завдання 155.

Одиниці довжини в порядку зростання: 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км

Одиниці маси в порядку зростання: 1 г, 1 кг, 1 ц, 1 т

Одиниці часу в порядку зростання: 1 с, 1 хв, 1 год, 1 доба, 1 тиждень, 1 рік

Одиниці вартості в порядку зростання: 1 к., 1 грн.

 

Завдання 156.

5 м 40 см = 5 • 1 м + 40 см = 5 • 100 см + 40 см = 500 см + 40 см = 540 см

5 ц 20 кг = 5 • 1 ц + 20 кг = 5 • 100 кг + 20 кг = 500 кг + 20 кг = 520 кг

7 дм 3 см = 7 • 1 дм + 3 см = 7 • 10 см + 3 см = 70 см + 3 см  = 73 см

2 год З0 хв = 2 • 1 год + 30 хв = 2 • 60 хв + 30 хв = 120 хв + 60 хв = 180 хв

 

Завдання 157. Дії з іменованими числами

40 км + 265 км = 305 км

250 кг + 74 кг = 250 кг + 50 кг + 24 кг = 300 кг + 24 кг = 324 кг

13 год + 10 год = 23 год

 

173 м – 56 м = 173 м – (53 м + 3 м) = 173 м – 53 м – 3 м = 120 м – 3 м = 117 м

346 т – 60 т = 346 т - (100 т – 40 т) = 346 т – 100 г + 40 т = 246 т + 40 т = 286 т

25 хв – 17 хв = 25 хв – 20 хв + 3 хв = 5 хв + 3 хв = 8 хв

 

25 км • 2 = 50 км

52 кг • 4 = (50 кг + 2 кг) • 4 = 50 кг • 4 + 2 кг • 4 = 200 кг + 8 кг = 208 кг

5 год • 6 = 30 год

 

18 м : 3 = 6 м

24 т : 8 = 3 т

60 хв : 2 = 30 хв

 

Завдання 158.

+2 дм 5 см

  7 дм 2 см

  9 дм 7 см

_10 год 40 хв

   5 год 25 хв

   5 год 15 хв

+5 м 45 см

  3 м 55 см

  9 м 00 см

_45 т 2 ц

  13 т 0 ц

  32 т 2 ц

40 м 20 см • 2 = (40 м + 20 см) • 2 = 40 м • 2 + 20 см • 2 = 80 м + 40 см = 80 м 40 см

З год 10 хв • З = (3 год + 10 хв) • 3 = 3 год • 3 + 10 хв • 3 = 9 год + 30 хв = 9 год 30 хв

 

80 т 40 ц : 4 = (80 т + 40 ц) : 4 = 80 т : 4 + 40 ц : 4 = 20 т + 10 ц = 2 т 10 ц

35 грн 50 к. : 5 = (35 грн + 50 к.) : 5 = 35 грн : 5 + 50 к. : 5 = 7 грн + 10 к. = 7 грн 10 к.

Інші завдання дивись тут...