Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ

Завдання 200.

а) в одиниці:

1 дес. З од. = 10 од. + 3 од. = 13 од.

З дес. 4 од. = 30 од. + 4 од. = 34 од.

5 дес. 1 од. = 50 од. + 1 од. = 51 од.

7 дес. = 70 од.

б) у десятки:

3 сот. = 30 дес.

З сот. 2 дес. = 30 дес. + 2 дес. = 32 дес.

1 сот. 7 дес. = 10 дес. + 7 дес. = 17 дес.

5 сот. 20 од. = 5 дес. + 2 дес. = 7 дес.

 

Завдання 201. Ділення з остачею та перевірка

a = b • с + г, де а — ділене, b — дільник, с — частка, r — остача, причому r < Ь.

7 : 3 = 2 (ост. 1), бо 3 • 2 + 1 = 7

8 : 5 = 1 (ост. 3), бо 5 • 1 + 3 = 8

38 : 3 = 12 (ост. 2), бо 3 • 12 + 2 = 36 + 2 = 38

40 : 6 = 6 (ост. 4), бо 6 • 6 + 4 = 36 + 4 = 40

 

Завдання 202. Письмове ділення

_952 | 4  

 8     238

_15

 12

 _32

  32

   0

 

Завдання 203.

_822 | З  

 6    274

_22

 21

 _12

  12

    0

_985 | 5     

 5        197

_48

 45

 _35

  35

   0

 

_576 | 4       

 4         144

_17

 16

 _16

  16

   0

 

_952 | 7       

  7        136

_25

  21

  _42

    42

     0

 

Завдання 204. Учні четвертих класів за перший тиждень підклеїли в бібліотеці 286 книжок, за другий на 86 книжок більше, а за третій тиждень — у 2 рази менше, ніж за перших два тижні разом. Скільки всього книжок підклеєно учнями за три тижні?

Розв’язання.

1) 286 + 86 = 372 (кн.) – книжок підклеїли за другий тиждень.

2) 286 + 372 = 658 (кн.) – книжок підклеїли за перший і другий тиждень разом.

3) 658 : 2 = 329 (кн.) – книжок підклеєно за третій тиждень.

4) 658 + 329 = 987 (кн.) – всього книжок підклеєно за три тижні.

+286

    86

  372

+286

  372

  658

_658 | 2       

 6         329

 _5

   4

  _18

    18

     0

+658

  329

  987

 

 

Завдання 205. Першого дня учні нашого класу підклеїли 90 книжок, а другого у 3 рази більше, ніж першого. Третього дня залишилося підклеїти у 6 разів менше книжок, ніж першого та другого дня разом. Скільки книжок залишилося підклеїти третього дня?

Розв’язання.

1) 90 • 3 = 270 (кн.) – книжок підклеїли другого дня.

2) 270 + 90 = 360 (кн.) – книжок підклеїли за перший і другий день разом.

3) 360 : 6 = 60 (кн.) – книжок залишилося підклеїти третього дня.

Відповідь: 60 книжок залишилося підклеїти третього дня.

 

Завдання 206

х • 8 = 984

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 984 : 8

х = 123

 

2 • х = 580

х = 580 : 2

х = 290

 

456 : х = 8

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку

х = 456 : 8

х = 57

 

х : 5 = 193

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник

х = 193 • 5

х = 965

_984 | 8       

  8      123

_18

  16

  _24

    24

      0

_580 | 2      

  4       290

_18

  18

    0

 

_456 | 8    

  40     57

  _56

    56

      0

 

х 193

      5

   965

 

 

Завдання 207. У початкових класах навчається 336 учнів. Одна четверта всіх учнів четвертокласники. Скільки учнів в одному чет­вертому класі, якщо цих класів три і кількість учнів у них однакова?

Розв’язання.

1) 336 : 4 = 84 (уч.) – всього учнів четверокласників.
2) 84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 28 (уч.) – учнів у одному четвертому класі.

Відповідь: 28 учнів у одному четвертому класі.

 

Завдання 208.

_576 | 9    

  54      64

 _ 36

    36

      0

Перевірка, застосовуючи множення та віднімання.

    64

9|_ 576

      54

      _36

        36

          0

_392 | 7   

  35      56

 _42

   42

     0

Перевірка, застосовуючи множення та віднімання.

    56   

7 |_392

      35

      _42

        42

          0

 

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЦИФР ЧАСТКИ

Завдання 209

736 : 2 = 368

_736 | 2      

  6     368

_13

  12

  _16

    16

      0

 

Завдання 210.

490 : 2 = (400 + 80 + 10) : 2 = 400 : 2 + 80 : 2 + 10 : 2 = 80 + 20 + 5 = 425

370 : 2 = (200 + 160 + 10) : 2 = 100 + 80 + 5 = 185

520 : 4 = (400 + 120) : 4 = 100 + 30 = 130

 

Завдання 211.

_768 | 8___  

  72     96

 _ 48

    48

      0

_357 | 3     

 3       119

 _5

  3

 _27

  27

   0

_336 | 6    

  30      56

  _36

   36

    0

 

_210 | 6     

 18       35

 _30

   30

     0 

 

_441 | 7  

  42     63

  _ 21

    21

      0

 

 

Завдання 212. До шкільної їдальні привезли 28 кг білого хліба, це у 2 рази менше, ніж чорного. Одну четверту всього хліба з'їли учні початкових класів, решту старшокласники. Скільки кі­лограмів хліба з'їли старшокласники?

Розв’язання.

1) 28 • 2 = 56 (кг) – чорного хліба привезли.

2) 28 + 56 = 84 (кг) – всього хліба привезли.

3) 84 : 4 = 21 (кг) – хліба з'їли учні початкових класів.

4) 84 – 21 = 63 (кг) – хліба з'їли учні старших класів.

Відповідь: 63 кілограми хліба з'їли учні старших класів.

Поцікався, скільки привозять хліба до вашої їдальні за 1 тиждень та склади і розв'яжи свою задачу.

На один день у шкільній їдальні потрібно а кг хліба. Скільки хліба привозять у їдальню за 1 тиждень?

Розв’язання.

1 тиждень = 7 днів

1) а • 7 (кг) – хліба привозять у шкільну їдальню за 1 тиждень.

 

Завдання 213. Поділи круг на 4 рівні частини. Зафарбуй кожну четверту частину іншим кольором. Скільки радіусів і скільки діамет­рів зображено в крузі? Скільки четвертин у цілому?

Розв’язання.

4 радіуси, 2 діаметри.

У цілому крузі 4 четвертини.

 

Завдання 214

(173 + 262) : 5 = 87

+173

  262

  435

_435 | 5     

  40      87

  _35

    35

     0

(471 – 315) • 6 = 936

_471

  315

  156

х156

      6

  936

(1000 – 48) : 8 = 119

_1000

     48

   952

_952 | 8       

  8        119

 _15

    8

  _ 72

     72

       0

 

Завдання 215. Відстань до школи Богдан подолав за 9 хв, зробивши 891 крок, а Данило робить до школи лише одну третину та­ких кроків. Скільки кроків зробив Данило і скільки часу він був у дорозі, якщо за 1 хв він робить стільки ж кроків, як Богдан?

Розв’язання.

1 спосіб.

1) 891 : 3 = 297 (к.) – кроків зробив Данило.

2) 9 : 3 = 3 (хв.) – хвилин був у дорозі Данило (у 3 рази менше хвилин, ніж Богдан).

2 спосіб.

1) 891 : 9 = 99 (к.) – кроків за 1 хвилину.

2) 891 : 3 = 297 (к.) – кроків зробив Данило.

3) 297 : 99 = 297 : (9 • 11) = 297 : 9 : 11 = 33 : 11 = 3 (хв.) – хвилин був у дорозі Данило (у 3 рази менше хвилин, ніж Богдан).

Відповідь: 297 кроків зробив Данило за 3 хв.

Інші завдання дивись тут...