Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ

Завдання 216. 306 : 3 = (300 + 6) : 3 = 300 : 3 + 6 : 3 = 100 + 2 = 102

_306 | 3   

 3     102

 _0

  0

  _6

   6

   0

 

Завдання 217.

_505 | 5   

 5     101

 _0

  0

  _5

   5

   0

Письмове ділення за планом:

1. Назви перше неповне ділене (5).

2. Визнач кількість цифр частки (3).

3. Поділи перше неповне ділене на дільник (5 : 5 = 1).

4. Запиши першу ліворуч цифру частки (1).

5. Помнож дільник на число, записане в частці (5 • 1 = 5).

6. Відніми цей добуток від першого неповного діленого (5 – 5 = 0).

7. Порівняй остачу з дільником (перевір правильність добо­ру першої цифри частки) (0 = 0).

8. Назви друге неповне ділене (0).

9. Поділи друге неповне ділене на дільник (0 : 5 = 0).

10. Запиши другу ліворуч цифру частки (0).

11. Помнож дільник на число, записане в частці (5 • 0 = 0).

12. Відніми цей добуток від першого неповного діленого (0 – 0 = 0).

13. Порівняй остачу з дільником (перевір правильність добо­ру другої цифри частки) (0 = 0).

14. Назви третє неповне ділене (5).

15. Поділи третє неповне ділене на дільник (5 : 5 = 1).

16. Запиши другу ліворуч цифру частки (1).

17. Помнож дільник на число, записане в частці (5 • 1 = 5).

18. Відніми цей добуток від першого неповного діленого (5 – 5 = 0).

19. Порівняй остачу з дільником (перевір правильність добо­ру третьої цифри частки) (5 = 5).

Перевірка.

х 101

     5

  505

 

Завдання 219. У декілька ящиків поклали по 9 кг яблук, усього 675 кг. Скільки ящиків для цього використали?

675 кг – це по 9 кг ? ящиків

Розв’язання.

Нехай х (ящ.) – кількість ящиків, складемо рівняння

х • 9 = 675

х = 675 : 9

х = 75 (ящ.) – ящиків використали.

Відповідь: 75 ящиків використали.

 

Завдання 220.

а + а = а   для а = 0 (0 + 0 = 0)

х : х = 1    для будь-яких х (х = х)

у : 1 = у   для будь-якого у

а + а = а + 5  для а = 5 (5 + 5 = 5 + 5)

0 : а = 0  для будь-якого а ≠ 0, бо на 0 ділити не можна.

а • 1 = 0 для а = 0 (0 • 1 = 0)

а – а = 0   для будь-якого а

1 • b = b   для будь-якого b

b • 1 = b   для будь-якого b

а + 0 = 0  для а = 0 (0 + 0 = 0)

а • 3 = а   для а = 0 (0 • 3 = 0)

а • k = 0   для а = 0 або k = 0

 

Завдання 221.

315 • 3 < 462 : 3 (хибна, 945 > 154)

252 : 3 > 324 : 4  (істина, 84 > 81)

 

315 • 2 = 462 + 370 (хибна, 630 ≠ 832)

32 • 5 < 41 • 4  (істина, 70 < 164)

 

609 : 3 = 700 – 497  (істина, 203 = 203)

 

609 : 3 < 210      (істина, 203 < 210)

х 315

     3

  945

х 315

     2

  630

+ 462

   370

   832

_462 | 3  

 3     154

_16 

 15

 _12

  12

   0

_252  | 3 

 24     84

 _12

  12

   0

 

х 41

   4

 164

_609 | 3     

 6     203

 _0

  0

  _9

   9

   0

_ 700

  497

  203

 

_ 324 | 4 

  32    81

    _4

     4

     0

 

Завдання 222. На комп'ютері за чотири години можна набрати 28 сторінок тексту. За скільки годин можна набрати 84 сторінки тексту, якщо працювати в такому самому темпі?

Розв’язання.

1 спосіб.

1) 28 : 4 = 7 (стор.) – сторінок можна набрати за 1 год.

2) 84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 12 (год.) – потрібно часу.

2 спосіб.

1) 84 : 28 = 84 : ( 4 • 7) = 84 : 4 : 7 = 21 : 7 = 3 (рази) – у стільки разів більше треба набрати сторінок.

2) 4 • 3 = 12 (год) – потрібно часу.

Відповідь: за 12 год можна набрати 84 сторінки тексту.

 

На комп'ютері за 4 години можна набрати 28 сторінок тексту. Скільки сторінок тексту можна набрати за 12 годин такої ж роботи?

Розв’язання.

1) 28 : 4 = 7 (стор.) – сторінок можна набрати за 1 год.

2) 7 • 12 = (10 + 2) • 7 = 84 (стор.) – сторінок можна набрати за 12 год.

Відповідь: 84 сторінки можна набрати за 12 годин.

 

Завдання 223. Побудуй відрізок завдовжки 3 см 5 мм. Якою буде довжина 7 таких відрізків?

Розв’язання.

3 см 5 мм = 35 мм

1) 35 • 7 = (30 + 5) • 7 = 210 + 35 = 245 (мм) = 24 см 5 мм – довжина 7 таких відрізків.

Відповідь: 24 см5 мм.

 

Вправа 224. До навчального року батьки придбали тобі 15 зошитів у клі­тинку, по b грн кожний, і 20 зошитів у лінійку, по d грн кожний. Скільки коштувала вся покупка?

Розв’язання.    15b + 20d

1) 15 • b (грн.) – вартість зошитів у клітинку.

2) 20 • d (грн.) – вартість зошитів у лінійку.

3) 15b + 20d (грн.) – коштувала вся покупка.

 

Завдання 225.

а : 1 = a : b для b = 1 і будь-якого а (а : 1 = а : 1)

а • 1 = а   для будь-якого а

а • 0 = 0   для будь-якого а

а • 0 = а   для а = 0 (0 • 0 = 0)

а + k = а для k = 0 і будь-якого а (а + 0 = а)

b – k = b для k = 0 і будь-якого b (b – 0 = b)

 

ДІЛЕННЯ ВИДУ 424 : 4. ВИДИ КУТІВ

Завдання 226.

_424 | 4   

 4        106

 _24

  24

   0

1. Перше неповне ділене — 4 сотні.

2. У частці буде 3 цифри.

3. Перша цифра частки 1.

4. Друге неповне ділене — 2 дес., 2 дес. не поділяться на 4 так, щоб отримати десятки (2 < 4). 2 : 4 = 0 (ост. 2). У частці 0, 0 дес.

5. Третє неповне ділене 24.

6. Третя цифра частки 6.

 

Завдання 227.

Другий автомобіль проїхав на 46 км менше, ніж перший. Яку відстань проїхав кожен автомобіль, якщо загальний шлях дорівнював 368 км?

Розв’язання.

1 спосіб.

1) 368 – 46 = 322 (км) – однакова відстань для двох автомобілів.

2) 322 : 2 = (200 + 120 + 2) = 161 (км) – відстань другого автомобіля.

3) 161 + 46 = 207 (км) – відстань першого автомобіля.

2 спосіб.

1) 368 + 46 = 414 (км) – подвійна відстань першого автомобіля.

2) 414 : 2 = 207 (км) – відстань першого автомобіля.

3) 207 – 46 = 161 (км) – відстань другого автомобіля.

Відповідь: 207 км проїхав перший автомобіль, 161 км – другий автомобіль.

 

Завдання 228.

_436 | 4  

 4     109

 _36

  36

   0

_756 | 7     

 7     108

 _56

  56

   0

_460 | 2     

 4     230

 _6

  6

  0

_933 | 3   

 9     311

 _3

  3

  _3

   3

   0

_535 | 5      

 5     107

 _35

  35

   0

_832 | 8  

 8     104

 _32

  32

   0

_460 | 4   

 4     115

 _6

  4

 _20

  20

   0

_880 | 5  

 5     176

_38

 35

 _30

  30

   0

 

Завдання 229.

х + 37 = 107 • 9

х + 37 = 963

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

х = 963 – 37

х = 926

 

х • 7 = 800 – 177

х • 7 = 623

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 623 : 7

х = 89

 

х – 232 = 96 • 8

х – 232 = 768

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

х = 768 + 232

х = 1000

 

8 • х = 477 + 379

8 • х = 856

х = 856 : 8

х = 107

 

х : 5 = 1000 – 855

х : 5 = 145

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник

х = 145 • 5

х = 725

 

992 : х = 720 : 90

992 : х = 8

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку

х = 992 : 8

х = 124

 

Завдання 230.

1) Якщо невідоме число збільшити в 3 рази, то отримаємо добуток чисел 306 і 2. Знайди невідоме число.

Розв’язання.

х • 3 = 306 • 2

х • 3 = 612

х = 612 : 3

х = 204

 

2) Частка невідомого числа і числа 7 дорівнює частці чисел 400 і 10. Знайди невідоме число.

Розв’язання.

х : 7 = 400 : 10

х : 7 = 40

х = 40 • 7

х = 280

 

Завдання 231. У мене було кілька пакетів серветок, по 100 штук у пакеті, а всього серветок було стільки, скільки їх у 4 пакетах, по 200 серветок. Скільки було в мене пакетів серветок?

Розв’язання.

Нехай х (п.) – було пакетів, 100 • х (с.) – всього серветок, 200 • 4 (с.) – всього серветок. Складемо рівняння.

100 • х = 200 • 4

100 • х = 800

х = 800 : 100

х = 8 (п.) – пакетів було.

Відповідь: було 8 пакетів.

 

Завдання 232.

Схожі фігури, тим, що вони є кутами.

Кути відмінні своє величиною: АВС – гострий кут, МОР – прямий кут, SТY – тупий кут.

 

Завдання 233.

_384 | 4    

 36    96

 _24 

  24

    0

_423 | 3   

 3     141

 _12

  12

   _3

    3

    0

_774 | 6      

 6     129

_17

 12

 _54

  54

   0  

_516 | 6  

 48    86

 _36

  36

   0

 

Завдання 235. Мобільний телефон коштував 640 грн. Під час акції його ціна знизилася на 1/8 його ціни. Скільки коштує мобільний телефон тепер?

Розв’язання.

1) 640 : 8 = 80 (грн.) – на стільки знизилася ціна.

2) 640 – 80 = 640 – 40 – 40 = 560 (грн.) – коштує мобільний телефон тепер.

Відповідь: 560 гривень коштує мобільний телефон тепер.

Інші завдання дивись тут...