Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО

Завдання 249.

Розрядні одиниці: 1, 10, 100
Розрядні числа: 28, 20, 50, 90, 120, 400

 

Завдання 250.

а) 3 • 1 = 3

1 • 30 = 30

8 • 10 = 80

10 • 5 = 50

20 • 10 = 200

35 • 10 = 350

6 • 100 = 600

100 • 6 = 600

14 • 10 = 140

10 • 74 = 740

б) 338 : 1 = 338

760 : 1 = 760

20 : 10 = 2

30 : 10 = 3

330 : 10 = 33

760 : 10 = 76

200 : 100 = 2

300 : 100 = 3

350 : 100 = 3 (ост. 50)

470 : 100 = 4 (ост. 70)

35 : 10 = 3 (ост. 5)

47 : 10 = 4 (ост. 7)

 

Завдання 251.

30 = 3 • 10

70 = 7 • 10

90 = 9 • 10

200 = 2 • 100

500 = 5 • 100

800 = 8 • 100

 

Завдання 252.

36 • 20 = 36 • (2 • 10) = (36 • 2) • 10 = 72 • 10 = 720

 

Завдання 253.

х 18

   40

 720

х 25

    30

  750

х 28

    20

   560

х 4

   200

   800

 

Завдання 254.

m • (n • m) = (m • m) • n

 

Завдання 255. На кожному з 12 поверхів будинку по 20 квартир, а на пер­шому й останньому – по 16. Скільки квартир у цьому 14-по­верховому будинку?

Розв’язання.

1) 20 • 12 = 240 (кв.) – всього квартир на 2 – 13 поверхах.

2) 16 • 2 = 32 (кв.) – квартир на першому та останньому поверхах.

3) 240 + 32 = 272 (кв.) – квартир у будинку.

Відповідь: 272 квартири в будинку.

 

Завдання 256.

248 • 3 – 19 • 20 = 364

1) 248 • 3 = 744

2) 19 • 20 = 380

3) 744 – 380 = 364

 

320 : 10 + 16 • 40 = 672

1) 320 : 10 = 32

2) 16 • 40 = 640

3) 32 + 640 = 672

 

(17 • 30 – 190) : 10 = 32

1) 17 • 30 = 510

2) 510 – 190 = 320

3) 320 : 10 = 32

 

(594 : 9 + 34) • 8 = 800

1) 594 : 9 = 66

2) 66 + 34 = 100

3) 100 • 8 = 800

 

24 • 15 + 21 • 30 = 990

1) 24 • 15 = 360

2) 21 • 30 = 630

3) 360 + 630 = 990

 

903 : 3 – 444 : 4 = 190

1) 903 : 3 = 301

2) 444 : 4 = 111

3) 301 – 111 = 190

 

Завдання 257. У двоповерховому будинку проживає 29 чоловік, а в дев'ятиповерховому у З0 разів більше. На скільки жи­телів більше в дев'ятиповерховому, ніж у двоповерховому будинку?

Розв’язання.

1) 29 • 30 = 870 (ж.) – жителів у дев'ятиповерховому будинку.

2) 870 – 29 = 841 (ж.) – на стільки більше жителів у дев'ятиповерховому будинку, ніж у двоповерховому.

Відповідь: на 841 жителів більше у дев'ятиповерховому будинку, ніж у двоповерховому.   

 

Завдання 258. Доповни висловлення, щоб вони були істинними.

1 см у 100 разів коротший від 1 м (1 м = 100 см).

1 кг у 100 разів легший від 1 ц (1 ц = 100 кг)

1 дм у 10 разів довший від 1 см (1 дм = 10 см)

1 дм у 100 разів довший від 1 мм (1 дм = 100 мм)

1 см у 10 разів довший від 1 мм (1 см = 10 мм)

 

Завдання 259. У магазин привезли 40 ящиків яблук, по 9 кг у кожному. До обіду продали 17 ящиків яблук. Скільки кілограмів яблук залишилося продати?

Розв’язання.

1 спосіб.

1) 40 – 17 = 23 (ящ.) – ящиків залишилось.

2) 9 • 23 = 9 • (20 + 3) = 207 (кг) – кілограмів яблук залишилось продати.

2 спосіб.

1) 9 • 40 = 360 (кг) – кілограмів яблук привезли.

2) 9 • 17 = 9 • (10 + 7) = 153 (кг) – кілограмів яблук продали.

3) 360 – 153 = 207 (кг) – кілограмів яблук залишилося продати.

Відповідь: 207 кілограмів яблук залишилося продати.

 

Завдання 260.

24 • 29 = 24 • (30 – 1) = 24 • 30 – 24 • 1 = 720 – 24 = 696

16 • 49 = 16 • (50 – 1) = 16 • 50 – 16 = 800 – 16 = 784

19 • 22 = 22 • 19 = 22 • (20 – 1) = 22 • 20 – 22 • 1 = 440 – 22 = 418

14 • 71 = 14 • (70 + 1) = 14 • 70 + 14 • 1 = 980 + 14 = 994

 

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО

Завдання 261.

80 : 20 = 4

120 : 20 = 6

80 : 40 = 2

140 : 20 = 7

100 : 50 = 2

140 : 70 = 2

100 : 20 = 5

150 : 30 = 5

 

Завдання 262.

84 : 20 = 4 (ост. 4), бо 20 • 4 + 4 = 84

93 : 30 = 3 (ост. 3), бо 30 • 3 + 3 = 93

85 : 40 = 2 (ост. 5), бо 40 • 2 + 5 = 85

68 : 30 = 2 (ост. 8), бо 30 • 2 + 8 = 68

120 : 50 = 2 (ост. 20), бо 50 • 2 + 20 = 120

65 : 20 = 3 (ост. 5), бо 20 • 3 + 5 = 65

109 : 20 = 5 (ост. 9), бо 20 • 5 + 9 = 109

47 : 20 = 2 (ост. 7), бо 20 • 2 + 7 = 47

 

Завдання 263.

720 : 20 = 36

 

Завдання 264.

_780 | 30     

  60       260

_180

 180

    0

_840 | 60   

  60      140

_240

 240

    0

_920 | 40  

 80       230

_120

  120

     0

_620 | 20  

 60       31

 _20

  20

   0

 

Завдання 265. Для школи куплено З0 енергозберігаючих електроламп на суму 630 грн. Яка ціна однієї такої лампи? Скільки кошту­ють 45 ламп?

Розв’язання.

1) 630 : 30 = 21 (грн.) – ціна лампи.

2) 21 • 45 = 945 (грн.) – коштують 45 ламп.

Відповідь: 945 гривень коштують 45 ламп.

 

Завдання 266. Електролампа (лампа розжарювання звичайна) коштує 5 грн. Скільки коштує 30 таких ламп? Скільки таких ламп можна купити на 105 грн ? А енерго­зберігаючих (за даними попередньої задачі)?

Розв’язання.

1) 5 • 30 = 150 (грн.) – коштують 30 звичайних ламп.

2) 105 : 5 = 21 (л.) – звичайних ламп можна купити.

3) 21 • 30 = 630 (грн.) – коштують 30 енергозберігаючих електроламп.

4) 105 : 21 = 5 (л.) – енергозберігаючих ламп можна купити.

 

Завдання 267. За таблицею обчисли річну економію в грошах при заміні електролампи звичайної на енергозберігаючу.

Види ламп

Ціна

Вартість спожитої електроенергії за рік

Загальна вартість (витрати грошові)

Різниця (економія)

Звичайна

5 грн

75 грн

? (80)

на ? (40)

у ? (2)

Енерго­зберігаюча

21 грн

19 грн

? (40)

Розв’язання.

1) 5 + 75 = 80 (грн.) – загальні грошові витрати при звичайних лампах.

2) 21 + 19 = 40 (грн.) – загальні грошові витрати при енергозберігаючих лампах.

3) 80 – 40 = 40 (грн.) – на стільки економія.

4) 80 : 40 = 2 (рази) – у стільки разів економія.

 

Завдання 268.

47 • 20 = (40 + 7) • 20 = 40 • 20 + 7 • 20 = 800 + 140 = 940

940 : 20 = (800 + 140) : 20 = 800 : 20 + 140 : 20 = 40 + 7 = 47

12 • 70 = (10 + 2) • 70 = 10 • 70 + 2 • 70 = 700 + 140 = 840

840 : 70 = (700 + 140) : 70 = 700 : 70 + 140 : 70 = 10 + 2 = 12

270 : 30 = 270 : (10 : 3 ) = 270 : 10 : 3 = 27 : 3 = 9

250 : 50 = 250 : 10 : 5 = 25 : 5 = 5

720 : 80 = 72 : 8 = 9

720 : 90 = 72 : 9 = 8

 

Завдання 269. До шкільної їдальні привезли 8 бідонів молока, по 40 л у кож­ному. Одну двадцяту всього молока випили першокласники, решту виділили на 4 страви порівну. На скільки літрів менше випили першокласники, ніж пішло на одну страву?

Розв’язання.

1) 40 • 8 = 320 (л) – молока привезли.

2) 320 : 20 = (200 + 120) : 20 = 16 (л.) – молока випили першокласники.

3) 320 – 16 = 304 (л) – молока залишилося на 4 страви (решта молока).

4) 304 : 4 = (280 + 24) : 4 = 76 (л.) – молока пішло на 1 страву.

5) 76 – 16 = 60 (л) – на стільки літрів менше випили першокласники, ніж пішло на одну страву.

Відповідь: на 60 літрів менше випили першокласники, ніж пішло на одну страву.

 

Завдання 270.

Інші завдання дивись тут...