Інші завдання дивись тут...

Завдання 530

20 000 + 1000 = 21 000

20 000 + 5000 = 25 000

40 000 + 8000 = 48 000

40 000 + 20 000 = 60 000

40 000 – 20 000 = 20 000

70 000 – 10 000 = 60 000

40 000 – 5000 = 35 000

50 000 – 3000 = 47 000

80 000 – 80 000 = 0

б) 10 тис. + 10 тис. + 10 тис. + 10 тис. + 10 тис. + 10 тис. + 10 тис. + 10 тис. +

+ 10 тис. + 10 тис. = 10 тис.  10 = 100 тис.

 

Завдання 531

1 сот. = 100 од.

3 сот. = 300 од.

6 сот. = 600 од.

7 сот. = 700 од.

200 = 2 сот.

400 = 4 сот.

400 = 4 сот.

800 = 8 сот.

Завдання 532

Скільки тисяч? 10 тис.

Десять десятків тисяч або 1 сотня тисяч, тобто 100 тисяч.

100 тис. = 100 000

200 тис. = 200 000

300 тис. = 300 000

400 тис. = 400 000

500 тис. = 500 000

600 тис. = 600 000

700 тис. = 700 000

800 тис. = 800 000

900 тис. = 900 000

1000 тис. =1 000 000

 

Завдання 533

1000 тисяч — це мільйон.

1000 тис. = 1 млн

1000 тис. = 1 000 000

1 млн = 1 000 000

  

Завдання 534

2 сот. тис. = 200 тис. = 200 000

2 сот. тис. = 200 тис. = 200 000

4 сот. тис. = 400 тис. = 400 000

6 сот. тис. = 600 тис. = 600 000

3 сот. тис. = 300 тис. = 300 000

7 сот. тис. = 700 тис. = 700 000

 

Завдання 535 

Розглянь нумераційну таблицю

а) Одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч.

б) 724 – сімсот двадцять чотири724 = 7 сот. 2 дес. 4 од. (у числі 3 цифри)

724000 – сімсот двадцять чотири тисячі. 724 000 = 7 сот. тис. 2 дес. тис. 4 од. тис.

 

Завдання 536

Числа шостого розряду в порядку їх зростання:

100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000

 

Завдання 537

200 + 400 = 600

700 – 300 = 400

200  3 = 600

600 : 3 = 200.

Завдання 538

200 тис. + 400 тис. = 600 тис.

20 000 + 400 000 = 420 000
700 тис. – 30 тис. = 670 тис.
700 000 – 30 000 = 670 000
100 000 + 500 000 = 600 000
600 000 + 200 000 = 800 000
800 000 – 300 000 = 500 000
900 000 – 400 000 = 500 000

 200 000 • 3 = 600 000

300 000 • 2 = 600 000
700 000 : 1 = 700 000
800 000 : 4 = 200 000
Завдання 539

Якщо a = 100, тоді   3 + a = 100 • 3 + 100 = 400

Якщо a = 200, тоді  3 + a = 200 • 3 + 200 = 800

Якщо a = 10 000, тоді  3 + a = 10 000 • 3 + 10 000 = 40 000

Якщо a = 100 000, тоді  3 + a = 100 000 • 3 + 100 000 = 400 000

 

Завдання 540

Три екскаватори, працюючи з однаковою продуктивністю, за 4 робочі дні викопали 984 м рову для прокладання газопроводу. Скільки метрів рову викопають два екскаватори за 5 робочих днів?

Короткий запис

3 екс., 4 дн. — 984 м

2 екс., 5 дн. — ?

Розв’язання

1) 984 : 4 = 246 (м) – викопали 3 екскаватори за 1 день

2) 246 : 3 = 82 (м) – викопав 1 екскаватор за 1 день

3) 82 • 2 = 164 (м) – викопають 2 екскаватори за 1 день

4) 164 • 2 = 328 (м)

Відповідь: викопають 328 метрів рову два екскаватори за 5 робочих днів.

 

Завдання 541

Легковий автомобіль за 3 год проїхав 225 км, а вантажний за 4 год — 272 км. Який транспортний засіб рухався швидше й на скільки кілометрів за 1 год більше?

Машини
Відстань

Час

Швидкість

На скільки більша

Легковий
225 км

3 год

?

?

Вантажний

272 км

4 год

?

Розв'язання

1) 225 : 3 = 75 (км/год) – швидкість легкового автомобіля

2) 272 : 4 = 68 (км/год) – швидкість вантажного автомобіля

3) 75 – 68 = 7 (км/год)

Відповідь: на 7 км/год більша швидкість легкового автомобіля, ніж вантажного.

 

Завдання 542

1) Якщо а = 448, b = 552, тоді а + b : 4 = 448 + 552 : 4 = 448 + 138 = 586

2) Якщо с = 44, d = 900, тоді 17 • с – d : 10 = 17 • 44 – 900 : 10 = 748 - 90 = 658

 

Завдання 543

Батькові 40 років, мама на 4 роки молодша від батька, а син у 4 рази молодший від матері. На скільки років батько старший від сина?

Розв'язання

1) 40 – 4 = 36 (р.) – років мамі.

2) 36 : 4 = 9 (р.) – років синові.

3) 40 – 9 = 31 (р.)

Відповідь: батько старший від сина на 31 рік.

Склади подібну задачу про членів твоєї сім’ї, родини.

Дідусеві 70 років, бабуся на 4 роки молодша від дідуся, а внук у 6 рази молодший від бабусі. На скільки років дідусь старший від внука?

Розв'язання

1) 70 – 4 = 66 (р.) – вік бабусі.

2) 66 : 6 = 10 (р.) – вік внука.

3) 70 – 10 = 60 (р.)

Відповідь: дідусь старший від внука на 60 років.

 

Завдання 544

Пари чотирикутників відрізняються між собою:
а) довжиною сторін (квадрат, прямокутник);
б) величиною кутів (ромб, квадрат);
в) довжиною сторін і величиною кутів (прямокутник, трапеція).

Інші завдання дивись тут...