Інші завдання дивись тут...

Завдання 577

Багатоцифрові числа – це числа, які записуються більш, ніж однією цифрою.
Одноцифрові числа: 1, 5, 9
Двоцифрові числа: 10, 15, 90
Трицифрові числа: 101, 515, 999
Багатоцифрові числа: 123456, 987654, 59490.

 

Завдання 578

а) 439439 (чотириста тридцять дев’ять тисяч чотириста тридцять дев’ять), 80 356 (вісімдесят тисяч триста п’ятдесят шість)

б) Розрядів має кожне число: 439 439 (6 розрядів), 80 356 (5 розрядів).

    Класів має кожне число: 439 439 (2 класи), 80 356 (2 класи).

в) Нуль у записі другого числа означає відсутність розряду одиниць тисяч.

г) 439 439 > 80 356

 

Завдання 579

Запиши за допомогою цифр 3 і 0 усі можливі чотирицифрові числа. Яке з них найбільше?

Таких чисел 8: 3333, 3330, 3303, 3300, 3033, 3030, 3003,  3000

Найбільше число: 3333

 

Завдання 580

Скільки цифр потрібно для запису числа, яке має найбільшим розрядом десятки тисяч? 5 цифр

Скільки цифр потрібно для запису числа, яке має найбільшим розрядом сотні тисяч? 6 цифр

Числа: 99 999, 999 999

99 999 < 999 999

 

Завдання 581 Подай числа у вигляді суми розрядних доданків.

723 = 700 + 20 + 3
804 = 800 + 4
4250 = 4000 + 200 + 50
63049 = 60000 + 3000 + 40 + 9
504213 = 500000 + 4000 + 200 + 10 + 3
620000 = 600000 + 20000

 

Завдання 582
7832 = 7000 + 800 + 30 + 2 
65948 = 60 000 + 5000 + 900 + 40 + 8

 

Завдання 583

7 тис. і 2 сот. = 7 200

9 тис. і 250 = 9 250

40 тис. і 8 тис. = 48 000

3 тис. і 20 = 3 020

4 тис. і 5 дес. = 4 050

5 тис. і 4 дес. = 5 040

Завдання 584

а) 135 тис. 794 од. = 135 794 (сто тридцять п’ять тисяч сімсот дев’яносто чотири)

б) 40 тис. 250 од. = 40 250 (сорок тисяч двісті п’ятдесят)

в) 263 од. II класу і 471 од. І класу = 263 471 (двісті шістдесят три тисячі чотириста сімдесят один)

г) 8 тис. 309 од. = 8 309 (вісім тисяч триста дев’ять)

 

Завдання 585

Загальна протяжність кордонів України шість тисяч дев’ятсот дев’яносто три кілометри, з них сухопутних — п’ять тисяч шістсот тридцять вісім кілометрів.
Яка довжина морської ділянки кордону України?
Розв'язання
6993
  5638
  1355 (км)
Відповідь: довжина морської ділянки кордону України 1355 кілометрів.

 

Завдання 586
7000 + 300 = 7300
7000 + 35 = 7035
40000 + 5000 = 45000
300000 + 10000 = 310000
2000 • 4 = 8000
30000 • 2 = 60000
100000 • 5 = 500000
200000 • 3 = 600000
80000 – 20000 = 60000
13000 – 3000 = 10000
125000 – 5000 = 120000
8100 – 8000 = 100
6000 : 2 = 3000
40000 : 10 = 4000
70000 : 7 = 10000
80000 : 4 = 20000

Завдання 587

(209 : 19 – 51 : 17)  45=360 

_209 | 19

 19     11

 _19

   19

     0

_51 | 17 

  51     3

    0

 

11 - 3 = 8

_45

   8

360

12  (684 : 38) + 248 : 4=278

_684 | 38

 38     18

_304

  304

     0

х 12
   18
   96  
  12 
  216 

_248 | 4

 24    62

   _8

     8

      0

+216

    62

  278

(664 – 484) : 15  56 = 672
_664
  484
  180

_180 | 15

  15    12

  _30

    30

      0

х 12

   56

   72

  60 

  672

630 : (992 – 947)  66 = 924
_992
  947
   45

_630 | 45

  45    14

 _180

   180

      0

х 14

   66

   84

  84 

  924

Завдання 588 

3 км 500 м = 3500 м
5 км 010 м = 5010 м
12 км 890 м = 12890 м
4 м 6 дм = 46 дм
4 м 6 дм = 460 см
4 м 6 дм = 4600 мм
17 м 30 см = 173 дм
17 м 30 см = 1730 см
17 м 30 см = 17300 мм

Завдання 589

На першій ділянці лісу росте приблизно 8 тис. дерев, на другій — на 1 тис. менше, а на третій — стільки, скільки на першій і другій ділянках разом. Скільки всього дерев росте на трьох ділянках?

Короткий запис

— 8 тис.

II — ?, на 1 тис. менше, ніж на I

III — ?, стільки, скільки на I і II разом

Разом на I, II і III — ?

Розв'язання

1) 8 тис. – 1 тис. = 7 тис. (д.) – на ІІ ділянці
2) 8 тис. + 7 тис. = 15 тис. (д.) – на ІІІ ділянці
3) 8 тис. + 7 тис. + 15 тис. = 30 тис. (д.)
Відповідь: на трьох ділянках росте 30 тисяч дерев
.

 

Завдання 590

4 000 + 2 000 = 6 000

25 000 + 3 000 = 28 000

300 000 + 50 000 = 350 000

320 000 + 5 000 = 325 000

80 000 – З0 000 = 50 000

75 000 – 5 000 = 70 000

120 000 – 100 000 = 20 000

700 000 – 100 000 = 600 000

8 тис. • 5 = 40 тис.

10 тис. • 2 = 20 тис.

25 тис. • 3 = 75 тис.

200 тис. • 4 = 800 тис.

40 тис.: 5 = 8 тис.

50 тис. : 5 = 10 тис.

75 тис. : 3 = 25 тис.

120 тис. : 4 = 30 тис. 

Завдання 591

На рисунку 3 кути: АВС, СВD, АВD

Добудували ще один промінь так, щоб утворився тупий кут.

Інші завдання дивись тут...