Інші завдання дивись тут...

ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО СПОСОБОМ ОКРУГЛЕННЯ

Завдання 313. Кожне число розташоване між найближчими круглими числами: 20, 22, 30; 40, 47, 50; 90, 98, 100; 130, 131, 140; 240, 249, 250; 500, 501, 510; 750, 756, 760;, 990, 999, 1000.

 

Завдання 314. Числа округлені до найближчого круглого числа:

52 ≈ 50

322 ≈ 320

322 ≈ 300

28 ≈ 30

288 ≈ 290

288 ≈ 300

25 ≈ 30

735 ≈ 740

785 ≈ 800

 

Завдання 315. Ділення із застосуванням округлення: 294 : 49 ≈ 300 : 50 = 6

 

Завдання 316. Обчислення способом округлення.

219 : 73 ≈ 210 : 70 = 3

282 : 47 ≈ 300 : 50 = 6

384 : 48 ≈ 400 : 50 = 8

 

Завдання 317. Для школи придбали 4 столи, по 192 грн кожний, і на таку саму суму 12 парт. Яка ціна парти?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 192 • 4 = 768 (грн) – вартість столів.

2) 768 : 12 = 64 (грн) – ціна парти.

2 спосіб

Нехай х (грн) – ціна парти, тоді х • 12 (грн) – вартість парт. Складемо рівняння

х • 12 = 192 • 4

х • 12 = 768

х = 768 : 12

х = 64 (грн) – ціна парти.

Відповідь: 64 гривень.

 

Завдання 318.

472 : 59 = 8

348 : 58 = 6

423 : 47 = 9

х   49

     18

 +392

   49  

   882

 

Завдання 319.

48 • 9 < 48 • 10    (добуток менший там, де менший множник)

53 • 12 > 53 • 11  (добуток більший там, де більший множник)

 

392 : 49 < 392 : 8     (частка менша там, де більший дільник)

240 : 48 > 240 : 120 (частка більша там, де менший дільник)

 

350 + 240 > 349 + 239  (сума більша там, де більші доданки)

350 – 240 = 349 – 239   (якщо зменшуване та від’ємник збільшити на деяке число, то різниця не зміниться).

 

Завдання 320. До шкільної їдальні привезли 3 мішки рису, по 32 кг в кож­ному, і 5 мішків гречаної крупи, по 25 кг в кожному. За тиждень використали 24 кг рису та З0 кг гречаної крупи. Скільки кілограмів крупів залишилося в їдальні?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 32 • 3 = 96 (кг) – рису привезли.

2) 25 • 5 = 125 (кг) – гречаної крупи привезли.

3) 96 + 125 = 221 (кг) – всього круп привезли.

4) 24 + 30 = 54 (кг) – всього круп використали.

5) 221 – 54 = 167 (кг) – всього круп залишилося.

2 спосіб

1) 32 • 3 = 96 (кг) – рису привезли.

2) 25 • 5 = 125 (кг) – гречаної крупи привезли.

3) 96 – 24 = 72 (кг) – рису залишилося.

4) 125 – 30 = 95 (кг) – гречаної крупи залишилося.

5) 72 + 95 = 167 (кг) – всього круп залишилося.

Відповідь: 167 кілограмів круп залишилося.

 

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Завдання 322768 : 24 = 32

 

Завдання 323.

_ 768 | 48  

  48      16

_268

  268

      0

_ 943 | 41  

   82       23

  _123

    123

       0

_  943 | 23 

    92       41

    _23

      23

        0

_ 832 | 32 

   64       26

  _192

    192

        0

   

Завдання 324. Ширина прямокутника 28 см, що стано­вить 1/5 його довжини. Який периметр цього прямокутника?

Розв’язання.

1) 28 • 5 = 140 (см) – довжина прямокутника.

2) (28 + 140) • 2 = 336 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 336 сантиметрів.

 

Обернена задача. Довжина прямокутника 140 см. Ширина становить 1/5 його довжини. Який периметр цього прямокутника.

Розв’язання.

1) 140 : 5 = 28 (см) – ширина прямокутника.

2) (28 + 140) • 2 = 336 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 336 сантиметрів.

 

Обернена задача. Периметр прямокутника 336 см, а його ширина дорівнює 28 см. Знайди довжину прямокутника.

Розв’язання.

1) 336 : 2 = 168 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини).

2) 168 – 28 = 140 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: 140 сантиметрів.

 

Обернена задача. Периметр прямокутника 336 см, а його довжина дорівнює 140  см. Знайди довжину прямокутника.

Розв’язання.

1) 336 : 2 = 168 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини).

2) 168 – 140 = 28 (см) – ширина прямокутника.

Відповідь: 28 сантиметрів.

 

Завдання 325. За 15 пеналів заплатили 630 грн. Скільки коштують 20 та­ких пеналів? Якою буде вартість пеналів, куплених для твого класу?

Розв’язання.

1) 630 : 15 = 42 (грн) – ціна пеналу.

2) 42 • 20 = 840 (грн) – вартість 20 таких пеналів.

3) 42 • 30 = 1260 (грн) – вартість пеналів, куплених для класу.

Відповідь: 840 гривень, 1260 гривень.

 

Завдання 326. У першому альбомі 216 колекційних марок наклеєно порівну на 18 сторі­нок. У другому альбомі — 375 марок, причому на кожній сторінці наклеє­но на 3 марки більше, ніж у першо­му альбомі. Скільки всього сторінок займають марки в обох альбомах?

Розв’язання.

1) 216 : 18 = 12 (м.) – марок на 1 сторінці в першому альбомі.

2) 12 + 3 = 15 (м.) – марок на 1 сторінці в другому альбомі.

3) 375 : 15 = 25 (стор.) – сторінок у другому альбомі.

4) 18 + 25 = 43 (стор.) – всього сторінок займають марки в обох альбомах.

Відповідь: 43 сторінки займають марки в обох альбомах.

 

Завдання 327. Ділення складених іменованих чисел на число.

6 м 56 см : 4 = 1 м 64 см 

Пояснення: 6 м 56 см = 656 см, 656 см : 4 = 164 см, 164 см = 1 м 64 см)

 

Завдання 328.

1 дм : 5 = 10 см : 5 = 2 см

2 дм : 4 = 20 см : 4 = 5 см

9 м 72 см : 4 = 972 см : 4 = 243 см = 2 м 43 см

 

Завдання 329. За 12 ручок заплатили 180 грн. Скільки пеналів можна ку­пити за 756 грн, якщо пенал дорожчий від ручки на 27 грн?

Розв’язання.

1) 180 : 12 = 15 (грн) – ціна ручки.

2) 15 + 27 = 42 (грн) – ціна пеналу.

3) 756 : 42 = 18 (п.) – пеналів можна купити.

Відповідь: 18 пеналів можна купити.

 

Завдання 330. До дитячої лікарні завезли 180 кг яблук у 15 однакових ящиках. Груш привез­ли 72 кг, причому в кожному ящику їх було на 4 кг менше, ніж яблук. Скільки ящиків з фруктами завезли до дитячої лікарні?

Розв’язання.

1) 180 : 15 = 12 (кг) – яблук у одному ящику.

2) 12 – 4 = 8 (кг) – груш в одному ящику.

3) 72 : 8 = 9 (ящ.) – ящиків з грушами привезли.

4) 15 + 9 = 24 (ящ.) – ящиків з фруктами привезли ло дитячої лікарні.

Відповідь: 24 ящики з фруктами привезли до дитячої лікарні.

 

Завдання 331

_ 675 | 45 

   45      15

 _225

   225

      0

Перевірка:

_675 | 15 

 60      45

 _75

   75

     0

Перевірка:

х  45

   15

+225

  45  

  675

 

Завдання 332.

1 м – 4 см = 100 см – 4 см = 96 см

1 м – 4 дм = 10 дм – 4 дм = 6 дм

1 м – 4 мм = 100 мм – 4 мм = 996 мм

 

1 кг : 2 = 1000 г : 2 = 500 г   

1 кг : 4 = 1000 г : 4 = 250 г  

1 кг : 50 = 1000 г : 50 = 20 г

 

1 ц : 4 = 100 кг : 4 = 25 кг

1 ц : 5 = 100 кг : 5 = 20 кг

1 т : 500 = 1000 кг : 500 = 2 кг

 

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ

Завдання 333.

47 : 6 = 7 (ост. 5), бо 6 • 7 + 5 = 42 + 5 = 47

52 : 7 = 7 (ост. 3), бо 7 • 7 + 3 = 49 + 3 = 52

 

85 : 4 = 21 (ост. 1), бо 4 • 21 + 1 = 84 + 1 = 85

36 : 24 = 1 (ост. 12), бо 24 • 1 + 12 = 24 + 12 = 36

 

48 : 10 = 4 (ост. 8), бо 10 • 4 + 8 = 40 + 8 = 48

48 : 15 = 3 (ост. 3), бо 15 • 3 + 3 = 45 + 3 = 48

 

76 : 10 = 7 (ост. 6), бо 10 • 7 + 6 = 70 + 6 = 76

13 : 2 = 6 (ост. 1), бо 2 • 6 + 1 = 12 + 1 = 13

 

Завдання 334. Ділення з остачею.

2 : 5 = 0 (ост. 2)

3 : 8 = 0 (ост. 3)

4 : 10 = 0 (ост. 4)

7 : 9 = 0 (ост. 7)

9 : 13 = 0 (ост. 9)

5 : 6 = 0 (ост. 5)

7 : 15 = 0 (ост. 7)

15 : З0 = 0 (ост. 15)

 

Завдання 335.

1) 24 = 5 • 4 + 4 = 20 + 4 (4 – неповна частка, 4 – остача).

43 = 8 • 5 + 3 = 40 + 3 (5 – неповна частка, 3 – остача)

73 = 10 • 7 + 3 = 70 + 3 (7 – неповна частка, 3 – остача)

2) Остача під час ділення числа на 5? 1, 2, 3, 4

Остача під час ділення числа на 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Остача під час ділення числа на 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Остача під час ділення числа на 99? 1, 2, …, 97, 98

 

Завдання 336.

24 • 15 + 5 = 360 + 5 = 365

 

Завдання 337.

_847 | 30        

 60       28 (ост. 7)

_247

  240

     7

_930 | 20       

  80      46 (ост. 10)

_130

  120

    10

_418 | 34 

  34       12 (ост. 10)

  _78

    68

    10

_438 | 27 

  27      16 (ост. 6)

_168

  162

      6

 

Завдання 338. За значенням першого виразу записати результати ділення в другому і третьому виразах.

296 : 37 = 8       299 : 37 = 8 (ост. 3)       300 : 37 = 8 (ост. 4)

 

Завдання 339.

Назва товару

Ціна

Кількість

Вартість

Лялька

43 грн

12

?

Машинка

35 грн

?

?, на 9 грн більша

Для дитячого садка купили 12 ляльок по ціні 43 грн і декілька машинок по ціні 35 грн. Скільки купили машинок, якщо за них заплатили на 9 грн більше, ніж за ляльки?

Розв’язання.

1) 43 • 12 = 516 (грн) – заплатили за ляльки (вартість ляльок).

2) 516 + 9 = 525 (грн) – заплатили за машинки (вартість машинок).

3) 525 : 35 = 15 (штук) – машинок купили.

Відповідь 15 машинок купили.

 

Завдання 340. Ділення з остачею.

_425 | 7  

  42      60 (ост. 5)

    _5

     0

     5

_425 | 26  

  26       16 (ост. 9)

_165

  156

      9

_425 | 73  

  365      5 (ост. 60)

    60

_734 | 5  

  5        146 (ост. 4)

_23

  20

    34

    30

      4

_734 | 32  

  64      22 (ост. 30)

  _94

    64

    30

_734 | 82  

  656     8 (ост. 78)

    78

 

Завдання 341. У кіоску продано 25 наборів простих олівців, по 12 грн кож­ний, і 46 наборів кольорових олівців, по 15 грн кожний. Яка вартість проданого товару?

Назва товару

Ціна

Кількість

Вартість

Набір простих олівців

12 грн

25

?

Набір кольорових олівців

15 грн

46

Розв’язання.

1) 12 • 25 = 300 (грн) – вартість наборів простих олівців.

2) 15 • 46 = 690 (грн) – вартість наборів кольорових олівців.

3) 300 + 690 = 990 (грн) – вартість проданого  товару.

Відповідь: 990 гривень вартість проданого товару.

Інші завдання дивись тут...