Інші завдання дивись тут...

ПАЛЕТКА. ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ ПАЛЕТКОЮ

Завдання 676. Довжина класної кімнати 10 м, ширина на 4 м коротша. У класі навчається З0 учнів. Яка площа класної кімнати припадає на одного учня?

Розв'язання

1) 10 – 4 = 6 (м) – ширина класної кімнати.

2) 10 • 6 = 60 (м2) – площа класної кімнати.

3) 60 : 30 = 2 (м2) – площі класної кімнати припадає на 1 учня.

Відповідь: 2 м2 площі класної кімнати припадає на 1 учня.

 

Завдання 677. Площу геометричної фігури можна визначити за допомогою палетки.

 

Завдання 678. За допомогою палетки знайти площу восьмикутника.

2. Цілих квадратів 5.

3. Половини квадратів теж 4, ці половини утворюють 2 ці­лих квадрата.

4. Додаю 5 + 2 = 7 (см2)

Відповідь: площа восьмикутника 7 см2

 

Завдання 679.

(1800 + 305) • 7 = 2105 • 7 = 14735

(1800 + 305) • 7 = 1800 • 7 + 305 • 7 = 12600 + 2135 = 14735

(700 + 1400) : 7 = 2100 : 7 = 300

(700 + 1400) : 7 = 700 : 7 + 1400 : 7 = 100 + 200 = 300

(4213 – 974) • 6 = 3239 • 6 = 19434

(4213 – 974) • 6 = 4213 • 6 – 974 • 6 = 25278 – 5844 = 19434

(3582 – 462) : 6 = 3120 : 6 = 520

(3582 – 462) : 6 = 3582 : 6 – 462 : 6 = 597 – 77 = 520

(215 + 451) • З = 666 • 3 = 1998

(215 + 451) • 3 = 215 • 3 + 451 • 3 = 645 + 1353 = 1998

(216 + 351) : З = 567 : 3 = 189

(216 + 351) : 3 = 216 : 3 + 351 : 3 = 72 + 117 = 189

 

Завдання 680.

За 3 накопичувачі заплатили 120 грн. Скільки гривень заплатять за три диски з іграми, якщо ціна куплених товарів однакова?

Ціна

Кількість

Вартість

однакова

3 шт.

120 грн

6 шт.

?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 120 : 3 = 40 (грн) – ціна товару.

2) 40 • 6 = 240 (грн) – заплатять за диски.

2 спосіб

1) 6 : 3 = 2 (рази) – у стільки більше дисків.

2) 120 • 2 = 240 (грн) – вартість дисків.

Відповідь: 240 гривень заплатять за диски.

 

Два рулони паперу мають однакову довжину. Площа паперу в рулоні  шириною 5 дм дорівнює 350 дм2. Яка площа паперу в рулоні шириною 10 дм?

Довжина прямокутника

Ширина

Площа

Однакова

5 дм

350 дм2

10 дм

?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 350 : 5 = 70 (дм) – площа паперу в першому рулоні.

2) 70 • 10 = 700 (дм2) – площа паперу в другому рулоні.

2 спосіб

1) 10 : 5 = 2 (рази) – у стільки раз більша ширина паперу в другому рулоні.

2) 350 • 2 = 700 (дм2) – площа паперу в другому рулоні.

Відповідь: 700 дм2.

 

Завдання 681.

1) У кожному рядку приблизно 4 квадрати, таких рядків 5, тому

4 • 5 = 20 (квадратів) = 20 (см2) – площа жовтої фігури.

2) 4 • 4 = 16 – цілих квадратів. 4 половини квадратів, що дорівнює 2 квадратам.

16 + 2 = 18 (квадратів) = 18 (см2) – площа рожевої фігури.

 

Завдання 682. Накресли квадрат зі стороною 5 см та прямокутник зі сторо­нами 7 см і 3 см. Знайди периметр і площу цих фігур. Порівняй їх.

Розв'язання.

1) Р = 5 см • 4 = 20 см – периметр квадрата.

2) S = 5 см • 5 см = 25 см2 – площа квадрата.

3) Р = (7 см + 3 см) • 2 = 20 см – периметр прямокутника.

4) S = 7 • 3 = 21 см2 – площа прямокутника.

Периметри рівні, площа квадрата більша.

 

Завдання 683. Господарі квартири за січень використали 3 000 л гарячої води, а за лютий 4 000 л. Вартість гарячої води за січень була на З0 грн меншою, ніж за лютий. Яка вартість гарячої води за січень і лютий разом?

Розв'язання

30 грн = 3000 к.

1) 4000 – 3000 = 1000 (л) – на стільки менше води використали в січні.

2) 3000 : 1000 = 3 (к.) – ціна води.

3) 3000 + 4000 = 7000 (л) – всього води використали.

4) 7000 • 3 = 21000 (к.) = 210 (грн) – вартість гарячої води за два місяці.

Відповідь: вартість гарячої води за два місяці.

 

Завдання 684

6000 : 3 = 200 (хибна)

3000 : 6 = 50 (хибна)

1500 • 30 = 4500 (хибна)

2300 • 20 = 460 (хибна)

15700 – 8800 = 6900 (істина)

14890 + 8914 = 22804 (хибна)

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ЧИСЛО

Завдання 685

1) Площа прямокутника 36 дм2, його довжина 9 дм. Яка ширина прямокутника?

1) 36 : 9 = 4 (см2) – ширина прямокутника.

Відповідь: 4 см2 ширина прямокутника.

2) Площа квадрата 36 м2. Добери довжину сторони цього квадрата.

36 м2 = 6 м • 6 м

Відповідь: 6 м довжина квадрата.

3) Площа прямокутника 40 см2. Якими завдовжки можуть бути його сторони (у сантиметрах)?

40 см2 = 10 см • 4 см

40 см2 = 8 см • 5 см

40 см2 = 20 см • 2 см

 

Завдання 686

379 • 44 = 16676

35 м • 4 = 140 м

865 • 7 = 6055

35 м2 • 6 = 210 м2

13045 • 2 = 26090

130 км • 5 = 650 км

6 582 • З0 = 197460

130 км2 • 8 = 1040 км2

 

Завдання 687

а) 2 м 48 см • 4 = 9 м 92 см

б) 3 м2 5 дм2 • 5 = 15 м2 25 дм2

 

Завдання 688. Маса дрохви одного з найкрупніших птахів України 18 кг 300 г. Яка маса п'ятьох таких птахів? У скільки разів (приблизно) дрохва важча від курки (2 кг), від гуски (3 кг)?

Розв'язання.

18 кг 300 г = 18300 г

2 кг = 2000 г

3 кг = 3000 г

1) 18300 • 5 = 91500 (г) = 91 кг500 г – маса п’ятьох дрохв.

2) 18300 : 2000 ≈ 9 (разів) – у стільки разів важча дрохва від курки.

3) 18300 : 3000 ≈ 6 (разів) – у стільки разів важча дрохва від гуски.

 

Завдання 689. Равлик за три години проповз 18 м. За пер­ші дві години він проповз 12 м, причому за першу годину він подолав шлях удві­чі більший, ніж за другу. Скільки метрів шляху долав равлик кожної години?

Розв'язання.

1) 18 – 12 = 6 (м) – метрів проповз за третю годину.

2) Якщо за першу годину равлик долав шлях удвічі більший, ніж за третю, то на першу годину припадає 2 частини, на другу – 1 частина, тоді

12 : 3 = 4 (м) – метри припадає на 1 частину усього шляху за перші дві години.

4 • 2 = 8 (м) – метрів проповз за першу годину.

4 • 1 = 4 (м) – метрів проповз за другу годину.

Відповідь: 8 м за першу годину, 4 метри за другу годину, 6 метрів за третю годину.

 

Завдання б90

5 т 4 ц • 2 = (5 т + 4 ц) • 2 = 10 т + 8 ц = 10 т 8 ц

60 кг 300 г • 4 = (60 кг + 300 г) • 4 = 60 кг • 4 + 300 г • 4 = 240 кг + 1200 г =

= 240 кг + 1000 г + 200 г = 240 кг + 1 кг + 200 г = 241 кг 200 г

З км 200 м • 2 + 4 км : 2 = 6 км 400 м + 2 км = 8 км 400 м

9 дм 5 см • 3 – 1 м 2 дм = 27 дм 15 см – 1 м 2 дм = 2 м 8 дм 5 см – 1 м 2 дм = 1 м 6 дм 5 см

 

Завдання 691 Для приготування компоту в шкільній їдальні використа­ли груші, яблука і цукор. Яблук узяли в 3 рази більше, а цукру в 2 рази більше, ніж груш. Усього складових узя­ли 12 кг. Скільки кілограмів груш, яблук і цукру використали?

Розв'язання.

1 спосіб

Нехай х (кг) – груш взяли, тоді 3х (кг) – яблук узяли, 2х (кг) – цукру узяли. Складемо рівняння

х + 3х + 2х = 12

6х = 12

х = 12 : 6

х = 2 (кг) – груш узяли.

2х = 2 • 2 = 4 (кг) – цукру взяли.

3х = 2 • 3 = 6 (кг) – яблук узяли.

2 спосіб

Узяли 3 частини яблук, 2 частини цукру, 1 частину груш, тоді

12 : 6 = 2 (кг) – груш узяли (кілограмів припадає на 1 частину).

2 • 2 = 4 (кг) – цукру взяли (кілограмів припадає на 2 частини).

2 • 3 = 6 (кг) – яблук взяли (кілограмів припадає на 3 частини).

Відповідь: 2 кг груш, 4 кг цукру, 6 кг яблук.

 

Завдання 692. Скільки цеглин у кожній палеті?

а) 7 • 4 • 3 = 28 • 3 = 84 (ц.) – цеглин у першій палеті

б) 5 • 5 • 5 = 25 • 5 = 125 (ц.) – цеглин у другій палеті.

Інші завдання дивись тут...