Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Завдання 729

320 : 5 = 64

3200 : 5 = 320 • 10 : 5 = (320 : 5) • 10 = 64 • 10 = 640

320 : 10 = 32

32 000 : 5 = 320 • 100 : 5 = 320 : 5 • 100 = 64 • 100 = 6400

32 000 : 50 = 3200 : 5 = 10 • 320 : 5 = 10 • 64 = 640

 

Завдання 730

1//4 від 1 т = 1 т : 4 = 1000 кг : 4 = 250 кг

1/3 від 1 год = 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

1/5 від 1 ц = 1 ц : 5 = 100 кг : 5 = 20 кг

1/4 від 1 год = 1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв

1/10 від 2 кг = 2 кг : 10 = 2000 г : 10 = 200 г

1/60 від 3 хв = 3 хв : 60 = 3 • 60 с : 60 = 3 с

1/6 від 3 хв 54 с = 3 хв 54 с : 6 = (180 с + 54 с) : 6 = 30 с + 9 с = 39 с

 

Завдання 731. Периметр прямокутника ABCD дорівнює 20 см, а його площа 24 см2. Які сторони в цього прямокутника?

Розв'язання.

1) 20 : 2 = 10 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини).

2) 10 см = 6 см + 4 см – сторони прямокутника, бо

6 • 4 = 24 (см2) – площа прямокутника довжиною 6 см і шириною 4 см.

Треба побудувати прямокутник ABCD довжиною 6 см і шириною 4 см.

 

Завдання 732

_1440 | 6  

  12         240

  _24

    24

      0

Перевірка

х 240

     6

 1440

_1224 | 6  

  12       204

    _24

      24

        0

Перевірка

х 204

       6

 1224

_1005 | 5  

  10        201

     _5

       5

       0

Перевірка

х 201

       5

 1005

_121212 | 4   

 12            30303

   _12

     12

       _12

         12

           0

Перевірка

х 30303

           4

 121212

 

Завдання 733. Розшифруй: запиши букви в порядку зменшення значень виразів.

Н 277036 – 275059 = 1977

О 108032 : 8 = 13504

Р (118118 + 775576) : З = 893694 : 3 = 297898

И 58128 : 7 = 8304

Д 1059 • 9 = 9531

А 4059 : 9 = 451

297898, 13504, 9531, 8304, 1977, 451

РОДИНА

_277036

  275059

     1977

_108032 | 8   

   8             13504

 _28

   24

   _40

     40

      _32

        32

          0

+ 118118

   775576

   893694

_4059 | 9   

  36        451 

  _45 

    45

       _9

         9

         0

_893694 | 3   

  6             297898

_29

  27

  _23

    21

    _26

      24

      _29

        27

        _24

          24

            0

х 1059

         9

   9531

_58128 | 7   

 56           8304

 _21

   21

     _28

       28

         0

 

 

Завдання 734

Якщо а = 720, b = 360, тоді а : 5 – b : 5 = (а – b) : 5 = (720 – 360) : 5 = 360 : 5 = (300 + 50 + 10) : 5 = 60 + 10 + 2 = 72

Якщо m = 10, n = 5, тоді 17 • m – 17 • n = 17 • (m – n) = 17 • (10 – 5) = 17 • 5 = 85

 

Завдання 735. Один кран за 4 год може наповнити во­дою бак місткістю 6000 л, а два крани, відкритих одночасно, наповнять цей бак за 3 год. Скільки літрів води за 1 год ви­тікає з іншого крану?

1) 6000 : 4 = 1500 (л) – води за 1 год витікає з першого крану.

2) 6000 : 3 = 2000 (л) – води за 1 год витікає з двох кранів разом.

3) 2000 – 1500 = 500 (л) – води за 1 год витікає з іншого крану.

Відповідь: 500 літрів води витікає за 1 год з іншого крану.

 

Завдання 736. За допомогою палетки знайди приблизну площу.

а) трикутник ABC має 4 цілих квадрати, 6 нецілих ≈ 3 цілих, тоді

4 + 3 = 7 (см2) – площа трикутника.

б) трикутник DEF має 6 цілих квадратів, 6 нецілих ≈ 3 цілих, тоді

6 + 3 = 9 (см2) – площа трикутника.

в) трикутник МОР має майже 4 цілих квадратів, 8 нецілих ≈ 4 цілих, тоді

4 + 4 = 8 (см2) – площа трикутника.

г) чотирикутник PRST має 4 цілих квадрати, 6 нецілих ≈ 3 цілих, тоді

4 + 3 = 7 (см2) – площа трикутника.

 

Завдання 737. Скільки потрібно тритонних вантажних машин для переве­зення 20 т цегли на будівництво?

Розв'язання

20 : 3 = 6 (ост. 2)

Відповідь: потрібно 7 тритонних машин.

 

Завдання 738.

7461 : 3 - 1722 : 3 = (7461 – 1722) : 3 = 1913

7200 : 800 • 3504 = 9 • 3504 = 31536

_7461

 1722

 5739

_5739 | 3   

 3          1913

_27

  27

    _3

      3

       _9

         9

         0

х 3504

         9

 31536

716 • 4 + 716 : 4 = (716 + 716) = 3043

х 716

       4

 2864

_716 | 4   

 4        179

_31

 28

   36

   36

     0

+ 2864

     179

   3043

(18734 – 15845) • 8 = 23112

_ 18734

   15845

     2889

х 2889

         8

 23112

 

Завдання 739. Івасик задумав число, збільшив його у 2 рази, до результату додав 170 й отримав 550. Склади й запиши і рівняння. Знайди задумане число.

Розв'язання.

Нехай х – задумане число. Складемо рівняння

х • 2 + 170 = 550

х • 2 = 550 – 170

х • 2 = 380

х = 380 : 2

х = 190 – задумане число

Інші завдання дивись тут...