Інші завдання дивись тут...

ШВИДКІСТЬ. ПРИКЛАДИ ШВИДКОСТЕЙ

Завдання 740

Об'єкти від найповільнішого до найшвидшого: равлик, черепаха, людина, велосипедист, автомобіль, поїзд, літак, ракета.

 

Завдання 741. Велосипедист проїхав 36 км за 3 год. З якою швид­кістю їхав велосипедист?

Розв'язання.

36 : 3 = 12 (км/год) – швидкість велосипедиста.

Відповідь: 12 км/год.

 

Завдання 742

Автомобіль – 70 км/год (сімдесят кілометрів за годину)

Велосипедист – 6 км/год (шість кілометрів за годину)

Пішохід – 3 км/год (три кілометри за годину)

Черепаха – 5 м/хв (п’ять метрів за хвилину)

 

Завдання 743. З туристичної бази виїхали 2 велосипедисти. Швидкість першого велосипедиста 12 км/год, а другого — 15 км/год.

1) Хто рухався швидше (хто рухався з більшою швидкістю)?

Швидше рухався другий велосипедист, бо за 1 год він проходив 15 км.

2) На скільки кілометрів більше проїжджав за 1 годину дру­гий велосипедист, ніж перший (на скільки більша швидкість другого велосипедиста, ніж першого)?

15 – 12 = 3 (км/год) – на стільки кілометрів більше проїжджав за 1 годину дру­гий велосипедист, ніж перший.

 

Завдання 744. Відстань між Ужгородом та Івано-Франківськом 280 км. Коли автобус, який їхав з Ужгорода, зупинився, водій пові­домив пасажирам, що до Івано-Франківська ще залишило­ся їхати 2 год зі швидкістю 65 км/год. На якій відстані від Ужгорода зупинився автобус?

Розв'язання

1 спосіб

Нехай х (км) – відстань, на якій зупинився автобус, 65 • 2 (км) – подолана відстань, складемо рівняння

х + 65 • 2 = 280

х + 130 = 280

х = 280 – 130

х = 150 (км) – відстань, на якій зупинився автобус.

2 спосіб

1) 65 • 2 = 130 (км) – подолана відстань.

2) 280 – 130 = 150 (км) – відстань, на якій зупинився автобус.

Відповідь: 150 км.

 

Завдання 745

1) Швидкість автобуса, якщо він за 2 год проїхав 100 км

100 : 2 = 50 (км/год)

2) Швидкість велосипедиста, який проїхав 45 км за 3 год

45 : 3 = 15 (км/год)

3) Швидкість поїзда, який подолав 480 км за 8 год

480 : 8 = 60 (км/год)

4) Швидкість теплохода, якщо він за 2 год пройшов 48 км

48 : 2 = 24 (км/год)

5) Швидкість Землі по орбіті, якщо вона за 4 с проходить 120 км

120 : 4 = 30 (км/с)

 

Завдання 746. Перший ав­тонавантажувач за 6 год навантажив 72 т піску, а працюючи разом з другим автонавантажувачем цю масу піску вони можуть навантажити за 3 год. Яка продуктивність праці дру­гого автонавантажувача за 1 год?

Розв'язання

1) 72 : 3 = 24 (т/год) – продуктивність праці двох навантажувачів.

2) 72 : 6 = 12 (т/год) – продуктивність праці першого навантажувача.

3) 24 – 12 = 12 (т/год) – продуктивність праці другого навантажувача.

Відповідь: 12 т/год

 

Завдання 747

200180 – 315 • 50 + 11222 = 195652

1) 315 • 50 = 15750

2) 200180 – 15750 = 184430

3) 184430 + 11222 = 195652

 

702000 : 900 + 28100 – 1305 = 27575

1) 702000 : 900 = 7020 : 9 = 780

2) 780 + 28100 = 28880

3) 28880 – 1305 = 27575

 

(1040 – 318) • 4 – 1040 = 1848

1) 1040 – 318 = 722

2) 722 • 4 = 2888

3) 2888 – 1040 = 1848

 

12630 : (1000 – 970) = 421

1) 1000 – 970 = 30

2) 12630 : 30 = 421

 

12630 • (1000 – 970) = 378900

1) 1000 – 970 = 30

2) 12630 • 30 = 378900

 

6966 : 9 + 6966 • 9 = 63468

1) 6966 : 9 = 774

2) 6966 • 9 = 62694

3) 774 + 62694 = 63468

 

ОБЧИСЛЕННЯ ШВИДКОСТІ. КУЛЯ

Завдання 748

а) Швидкість пішохода, якщо за 1 хв він пройшов 50 м

50 : 1 = 50 (м/хв)

б) Швидкість равлика, який проповз за 1 год 3 м

3 : 1 = 3 (м/год)

в) Швидкість легкової машини, яка за 1 год проїжджає 100 км

100 : 1 = 100 (км/год)

г) Швидкість горобчика, який за 2 хв пролетів 1 000 м

1000 : 2 = 500 (м/хв)

 

Завдання 749. За 5 год потяг пройшов 400 км. З якою швидкістю рухався потяг?

Розв'язання

1) 400 : 5 = 80 (км/год) – швидкість потяга.

Відповідь: 80 км/год

 

Завдання 750

Тварина

Швидкість (v)

Час руху

Відстань

Черепаха

?

6 хв

24 м

Верблюд

?

2 год

50 км

Заєць

?

48 м

Знайти швидкість черепахи, якщо вона долає 24 м за 6 хв.

24 : 6 = 4 (м/хв) – швидкість черепахи.

Знайти швидкість верблюда, якщо він долає 50 км за 2 год.

50 : 2 = 25 (км/год) – швидкість верблюда.

Знайти швидкість зайця, якщо він долає 48 м за 4 с.

48 : 4 = 12 (м/с) – швидкість зайця.

 

Завдання 751

s = 140 м

t = 7 хв

v – ?

Швидкість буде виражена у м/хв

 

Завдання 752

300 • 5 > (300 : 2) • 5  (добуток більший там, де більший множник)

300 • 5 = 100 • 5 • 3    (100 • 5 • 3 = 100 • 3 • 5 = 300 • 5) 

230 • 4 < 200 • 4 + 33 • 4   (200 • 4 + 33 • 4 = (200 + 33) • 4 = 233 • 4)

280 • 6 = 300 • 6 – 20 • 6     (300 • 6 – 20 • 6 = (300 – 20) • 6 = 280 • 6)

 

500 : 10 < (500 : 10) • 2  (такий добуток більший за частку)  

400 : 20 > 400 : 40      (частка більша там, де менше ділене)

600 : 3 < (600 • 2) : З  (частка менша там, де менше ділене)

600 : 3 > (600 : 2) : З  (частка більша там, де більше ділене)

 

Завдання 753.

1) Об'ємні геометричні фігури: куля. Плоскі геометричні фігури: коло, круг.

2) Форму кулі мають предмети: глобус, м’яч, горох, диня, також кавун, помідор, яблуко, Сонце, планети, голова людини, ялинкова прикраса (кулька).

 

Завдання 754

54 ц 70 кг : 5 = 5470 кг : 5 = 1094 кг = 10 ц 94 кг

З т 24 кг : 6 = (30 ц + 24 кг) : 6 = 5 ц 4 кг

15 грн 50 к. • 8 = (15 грн + 50 к.) • 8 = 120 грн + 400 к. = 120 грн + 4 грн = 124 грн

136 грн 80 к. : 9 = 13680 к. : 9 = 1520 к. = 15 грн 20 к.

 

Завдання 755 Сашко за 10 с пробіг 40 м, а Юрко за 20 с подолав 60 м. У кого з хлопчиків швидкість більша і на скільки?

Розв'язання

1) 40 : 10 = 4 (м/с) – швидкість Сашка.

2) 60 : 20 = 3 (м/с) – швидкість Юрка.

3) 4 – 3 = 1 (м/с) – на стільки більша швидкість Сашка, ніж Юрка.

Відповідь: на 1 м/с більша швидкість Сашка, ніж Юрка.

 

Завдання 756 Практична робота на тему «Визначення власної швидкості».

За 10 с пройшов 10 м

10 : 10 = 1 (м/с)

Оскільки 1 хв = 60 с, тому 

1 • 60 = 60 (м/хв)

 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Завдання 757.

1) Черепаха повзла з 10 год З0 хв до 10 год 40 хв, по­долавши при цьому 50 м. З якою швидкістю вона рухалася?

Розв'язання

1) 10 год 40 хв – 10 год 30 хв = 10 хв – час у дорозі.

2) 50 : 10 = 5 (м/хв) – швидкість черепахи.

2) Зелена морська черепаха, щоб відкласти яйця на рідному пляжі, пропливла 24 км за 8 год. Якою була швид­кість черепахи?

1) 24 : 8 = 3 (км/год) – швидкість черепахи у воді.

 

Завдання 758. До школи Данилко проходить 800 м за 10 хв, а Богданчик 900 м за 9 хв. У кого з хлопчиків швидкість більша і на скільки? Хто з них живе далі від школи, хто ближче? Хто витрачає більше часу на дорогу до школи?

Розв'язання

1) 800 : 10 = 80 (м/хв) – швидкість Данилка.

2) 900 : 9 = 100 (м/хв) – швидкість Богданчика.

3) 100 – 80 = 20 (м/хв) – на стільки більша швидкість Богданчика, ніж Данилка.

4) Від школи дальше живе Богданчик (900 м), ближче – Данилко (800 м).

5) На дорогу більше часу витрачає Данилко (10 хв), менше – Богданчик (9 хв).

 

Завдання 759

Овочі

Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

Помідори

однакова

6

48 кг

Огірки

?

56 кг

У магазин привезли 48 кг помідорів у 6 ящиках та 56 кг огірків. Скільки привезли ящиків огірків, якщо маса ящиків однакова?

Розв'язання

1) 48 : 6 = 8 (кг) – маса 1 ящика.  

2) 56 : 8 = 7 (ящ.) – ящиків огірків привезли.

Відповідь: 7 ящиків огірків привезли.

 

Завдання 760

а) З 15 кг яблук виходить 7 л яблучного соку. Скільки кілограмів яблук необхідно, щоб отримати 21 л соку?

15 кг яблук – 7 л соку

? кг яблук – 21 л соку

Розв'язання

1) 21 : 7 = 3 (рази) – у стільки разів більше треба соку.

2) 15 • 3 = 45 (кг) – яблук треба взяти.

Відповідь: 45 кілограмів яблук треба взяти.

 

б) З 15 кг яблук виходить 7 л яблучного соку. Скільки літрів соку можна отримати з З0 кг яблук?

15 кг яблук – 7 л соку

30 кг яблук – ? л соку

Розв'язання.

1) 30 : 15 = 2 (рази) – у стільки більше разів взяли яблук.

2) 7 • 2 = 14 (л) – соку можна отримати.

Відповідь: 14 літрів соку можна отримати.

 

Завдання 761

(326 + 274) • 5 = 600 • 5 = 3000

(300 + 40) • 7 = 2100 + 280 = 2380

 

(1100 + 2200) : 3 = 3300 : 3 = 1100

(9000 – 600) : 3 = 3000 – 200 = 2800

 

182 • 3 + 118 • 3 = (182 + 118) • 3 = 300 • 3 = 900

794 • 5 – 594 • 5 = (794 – 594) • 5 = 200 • 5 = 1000

 

Завдання 762

а) За 10 робочих днів муляр отримав 2 800 грн зарплати. Яку зарплату отримав муляр за 9 робочих днів, якщо щоденна оплата однакова?

Розв'язання.

1) 2800 : 10 = 280 (грн) – зарплата за 1 робочий день.

2) 280 • 9 = 2520 (грн) – зарплата за 9 робочих днів.

Відповідь: 2520 гривень отримав муляр за 9 робочих днів.

б) За 10 робочих днів муляр отримав 2 800 грн зарплати. Якою буде його зарплата за 19 робочих днів?

Розв'язання. Вираз (2800 : 10) • (10 + 9)

1) 2800 : 10 = 280 (грн) – зарплата за 1 робочий день.

2) 280 • 19 = 280 • (10 + 9) = 5320 (грн) – зарплата за 19 робочих днів.

 

Завдання 763

1. Маса пакету борошна 2 кг, а хлібини – 1 кг. На скільки кілограмів маса трьох пакетів борошна більша від маси чотирьох хлібин?

Розв'язання

1) 2 • 3 = 6 (кг) – маса 3 пакетів борошна.

2) 1 • 4 = 4 (кг) – маса 4 хлібин.

3) 6 – 4 = 2 (кг) – на стільки більша маса 3 пакетів борошна від маси 4 хлібин.

2. Маса пакету борошна 2 кг, а хлібини – 1 кг. У скільки разів маса двох хлібин менша від маси трьох пакетів борошна?

Розв'язання

1) 2 • 3 = 6 (кг) – маса 3 пакетів борошна.

2) 1 • 2 = 2 (кг) – маса 2 хлібин.

3) 6 : 2 = 3 (рази) – у стільки разів маса 2 хлібин менша від маси 3 пакетів борошна.

 

Завдання 764

«На око» периметр трикутника АВС найбільший.

АВ + ВD + DA – периметр трикутника АВD

АВ + ВС + СА – периметр трикутника АВС

СD + DВ + ВС – периметр трикутника ВСD

Інші завдання дивись тут...