Інші завдання дивись тут...

Завдання 402

х 23

   45

 115

 92  

1035

х  230

   45

  115

  92  

 10350 

х 23

  450

 115

 92   

10350

х 230

  450

 115

 92    

103500

Завдання 403, 404

х 254

    39

 2286

 762 

 9906

х 8150

    34

 3260

2445   

271100

х  2384

      45

  11920

  9536  

 107280

х 354

    420

   708

1416   

148680

Завдання 405

У Насті в 3 рази більше марок, ніж у Галі, а разом у них 160 марок. Скільки марок має кожна дівчинка? Для розв’язання задачі скористайся схемою.

Розв'язання

1-й спосіб

Нехай у Галі х марок, тоді у Насті – (3 • х) марок. Складемо рівняння:

х + 3 • х = 160

х • (1 + 3) = 160

х • 4 = 160

х = 160 : 4

х = 40 (м.) – марок у Галі.

3 • х = 3 • 40 = 120 (м.) – марок у Насті.

2-й спосіб

Якщо в Насті у 3 рази більше марок, ніж у Галі, тоді умовно можна вважати, що у Насті 3 частини марок, у Галі – 1 частина.

1) 3 + 1 = 4 (частини) – усього марок в дівчат.

2) 160 : 4 = 40 (м.) – марок у Галі (одна частина).

3) 40 • 3 = 120 (м.) – марок у Насті (три частини).

Відповідь: у Насті 120 марок, у Галі 40 марок.

 

Завдання 406

Маса собаки в 5 разів, або на 16 кг, більша від маси кота. Яка маса собаки і кота разом?

Розв'язання

1) 5 – 1 = 4 (ч.) – на стільки частин

2) 16 : 4 = 4 (кг) – маса кота

3) 4 • 5 = 20 (кг) – маса собаки

Відповідь: маса собаки 20 кг, маса кота 4 кг.

 

Завдання 407 Порядок дій

200  (180 – 90) – (190 – 80)  100 = 18000 – 11000 = 7000 

30  (210 – 70) + 140  73 = 30 • 140 + 10220 = 14420

2944 : 4 + 2112 : 8 = 1000

1746 : (5 + 4)  6 = 1746 : 9  6 = 194  6 = 1164

х 73

  140

 292

 73   

10220

х 140

    30

   4200

+10220

   4200

  14420

_2944 |  4 

 28      736

_10

  10

    _2

      2

      0

_2112 |  8 

 16      264

 _51

   48

   _32

     32

       0

+ 736

   264

  1000

_1746 |  9 

   9     194

  _84

    81

    _36

      36

        0

х 194

     6

 1164

Завдання 408

Із 15 кг яблук виходить 7 л яблучного соку. Скільки кілограмів яблук необхідно, щоб отримати 21 л соку? Скільки літрів соку можна отримати з 30 кг яблук?

Короткий запис

15 кг  7 л

 21 л

30 кг  ?

Розв'язання

1) 21 : 7 = 3 (р.) – у стільки разів більше соку

2) 15  3 = 45 (кг) – потрібно яблук

3) 30 : 15 = 2 (р.) – у стільки разів більше яблук

4) 30 : 2 = 15 (л) – отримають соку

Відповідь: потрібно 45 кг; отримають 15 літрів соку.

 

Завдання 409 Порядок дій

(13748 + 24528) : 7 – 42  24 = 4460

+13748

  24528

  38276

_38276 |  7   

 35        5468

 _32

   28

   _47

     42

     _56

       56

         0

х 42

   24

 168

 84  

1008

_ 5468

  1008

  4460

73  25 + 46  54 – 4309  1 = 0

х 73

   25

 365

146  

1825

х 46

   54

 184

230  

2484

+1825

  2484

  4309

_4309

  4309

      0

800 – 280 : 7 + 240 = 800 – 40 + 240 = 760 + 240 = 1000 

3200 : (80 : 4) – 420 : 42 = 3200 : 20 – 420 : 42 = 160 – 10 = 150 
Завдання 410

Сума трьох чисел 1700. Сума першого і другого чисел — 1164, а сума другого і третього — 1065. Знайди ці числа. Виконай схему для розв’язання задачі.

Розв'язання

Короткий запис

I, II, III  1700

I, II  1164

II, III  1065

 ?, II  ?, III  ?

Розв'язання

1) _1700

     1065

       635 – перше число

2) 1164

     635

     529 – друге число

3) 1065

     529

     536 – третє число

Відповідь: перше число 635, друге число 529, третє число 536.

Завдання 411

Яку найменшу кількість однакових паличок потрібно взяти, щоб скласти три правильні шестикутники, у яких рівні сторони? Зваж, що відповідь «18 паличок» неправильна.

Розв'язання

1) 5 • 3 = 15 (ст.) – всього сторін у трьох п’ятикутників.

2) 15 – 3 = 12 (п.) – потрібно паличок

Відповідь: 12 паличок.

Інші завдання дивись тут...