Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 856

_7255 | 5    

  5          1451

_22

  20

  _25

    25

      _5

        5

        0

_17301 | 3  

 15          5767

 _23

   21

   _20

     18

     _21

       21

         0

_1500 | 6  

  12       250

  _30

    30

      0

36000 : 9 = 4000

 

 

Завдання 857 Способи ділення круглих чисел

I спосіб

24000 : 800 = 240 сот. : 8 сот. = 240 : 8 = З0

27000 : 9000 = 27 тис. : 9 тис. = 27 : 9 = 3

4200 : 60 = 420 дес. : 6 дес. = 420 : 6 = 70

II спосіб

24000 : 800 = 24000 : (8 • 100) = (24000 : 100) : 8 = 240 : 8 = З0

27000 : 9000 = 27000 : (9 • 1000) = (27000 : 1000) : 9 = 27 : 9 = 3

5600 : 80 = 5600 : (8 • 10) = (5600 : 10) : 8 = 560 : 8 = 70

 

Завдання 858

_52000 | 40  

 40         1300  

_120

  120

      0

Перевірка

х 1300

    40

  52000

 

Завдання 859

_1200 | 80  

   80       15

 _400

   400

       0

_76000 | 400

  400        190

_3600

  3600

       0

_16200 | 60  

  120       270

  _420

    420

        0

_125000 | 500

  1000         250

  _2500

    2500

         0

 

Завдання 860. З Житомира і Кіровограда, відстань між якими 407 км, одночасно назустріч виїхали автобус зі швидкістю 70 км/год і вантажна машина зі швидкістю 50 км/год. Чи зустрінуться вони, будучи в дорозі 3 год? Яка відстань буде між автобу­сом і вантажною машиною через 3 год?

Розв'язання

1 спосіб. Вираз 407 – (70 + 50) • 3

1) Якою буде швидкість зближення автобусів?

70 + 50 = 120 (км/год)

2) Яку відстань подолають автобуси за 3 год?

120 • 3 = 360 (км)

3) Чи зустрінуться автобуси, будучи в дорозі 3 год?

Не зустрінуться, бо 360 < 407

4) Яка відстань буде між автобу­сом і вантажною машиною через 3 год?

407 – 360 = 47 (км)

2 спосіб. Вираз 407 – (70 • 3 + 50 • 3)

1) Яку відстань проїде перший автобус за 3 год?

70 • 3 = 210 (км)

2) Яку відстнь проїде другий автобус за 3 год?

50 • 3 = 150 (км)

3) Яку відстань проїдуть два автобуси за 3 год?

210 + 150 = 360 (км)

4) Чи зустрінуться автобуси, будучи в дорозі 3 год?

Не зустрінуться, бо 360 < 407

5) Яка відстань буде між автобу­сом і вантажною машиною через 3 год?

407 – 360 = 47 (км)

 

Завдання 861. Рівняння

а) Сума числа х і різниці чисел 29104 і 21705 дорівнює 50000

х + (29104 – 21705) = 50000

х + 7399 = 50000

х = 50000 – 7399

х = 42601

б) Якщо від 10000 відняти задумане число, то дістанемо частку чисел 8800 і 4

10000 – х = 8800 : 4 

10000 – х = 2200

х = 10000 – 2200

х = 7800

 

Завдання 862. Від пристані одночасно в протилежних напрямках відійшли 2 теплоходи. Швидкість першого теплохода 35 км/год, а другого 42 км/год. Якою буде відстань між ними через 5 год?

Розв'язання

1 спосіб

1) 35 + 42 = 77 (км/год) – швидкість віддалення теплоходів.

2) 77 • 5 = 385 (км) – відстань між теплоходами через 5 год.

2 спосіб

1) 35 • 5 = 175 (км) – відстань першого теплохода.

2) 42 • 5 = 210 (км) – відстань другого теплохода.

3) 175 + 210 = 385 (км) – відстань між теплоходами через 5 год.

3 спосіб.

1) 35 + 42 = 77 (км) – відстань між теплоходами через 1 год.

2) 77 • 5 = 385 (км) – відстань між теплоходами через 5 год.

Відповідь: 385 кілометрів буде відстань між теплоходами через 5 годин.

 

Завдання 863

х*24

   2*

162*

6*8

****

_***6 | 3

 12       *5*

 _1*

   **

     _*

      *

      0

_49*38 | 9

 **        *4**

 _**

   36

   _7*

    **

    _1*

      **

        0

х 324

     25

 1620

 648 

 8100

_1356 | 3   

 12        452

 _15

   15

      _6

        6

        0

_49338 | 9   

  45          5482

  _43

    36

    _73

      72

      _18

        18

          0

 

ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ОСТАЧЕЮ

Завдання 864. Висота найвищої вершини Українських Карпат гори Говерли 2061 м. Скільки десятків, сотень, тисяч метрів міс­тить ця висота?

У числі 2061 всього 206 десятків

У числі 2061 всього 20 сотень

У числі 2061 всього 2 тисячі

 

Завдання 865.

_20870 | 30  

 180        695 (ост. 20) 

  _287

    270

    _170

      150

        20 (остача)

 

Завдання 866

_20810 | 3

 18        6936 (ост. 2)

 _28

   27

   _11

       9

     _20

       18

         2 (ост.)

Перевірка

х 6936

         3

 20808

 

+ 20808

           2

   20810

_14562 | 70  

 140         208

   _562

     560

        2 (ост.)

Перевірка

х 208

      70

 14560

 

+ 14560

           2

   14562

_37576 | 9  

 36          4175 (ост. 1)

 _15

     9

   _67

     63

     _46

       45

         1 (ост.)

Перевірка

х 4175

         9

 37575

 

+ 37575

           1

   37576

_208184 | 30  

 180          6939 (ост. 14)

 _281

   270

   _118

       90

     _284

       270

        14 (ост.)

Перевірка

х 6939

         30

 208170

 

+ 208170

           14

   208184

 

Завдання 867

200 • 50 = 2 • 100 • 5 • 10

70 • 360 = 70 • 300 + 70 • 60

3500 : 70 = (35 : 7) • (100 : 10)

7800 : 10 = 7000 : 10 + 800 : 10

 

Завдання 868. Двом друкаркам потрібно надрукувати З0 сторінок тексту. За три години спільної роботи вони впоралися із завданням. Якою була продуктивність праці другої друкарки, якщо перша друкувала по 4 сторінки за годину?

Розв'язання

1) 4 • 3 = 12 (стор.) – сторінок надрукувала перша друкарка.

2) 30 – 12 = 18 (стор.) – сторінок надрукувала друга друкарка.

3) 18 : 3 = 6 (стор.) – продуктивність праці другої друкарки.

Відповідь: 6 сторінок за 1 годину друкувала друга друкарка.

 

Сторінка 869. Сума трьох доданків дорівнює 11591. Сума другого і третьо­го доданків 7817.  Знайди ці доданки, якщо перший дода­нок менший від другого на 41.

Розв'язання

1) 7817 – 41 = 7776 – подвійний перший доданок.

2) 7776 : 2 = 3888 – перший доданок.

3) 3888 + 41 = 3929 – другий доданок.

4) 11591 – 7817 = 3774 – третій доданок.

Відповідь: 3888 дорівнює перший доданок, 3929 дорівнює другий доданок, 3774 дорівнює третій доданок.

 

Завдання 870 3 двох сіл, відстань між якими 6 км750 м, одночасно назустріч один одному виїхали 2 велосипедисти. Швидкість першого велосипедиста 200 м/хв, а швидкість другого 250 м/хв. Чи зустрінуться велосипедисти через 10 хв? Яка буде між ними відстань? За скільки хвилин велосипедисти зустрінуться?

Розв'язання.

6 км750 м = 6750 м

1 спосіб

1) 200 + 250 = 450 (м/хв.) – швидкість зближення велосипедистів.

2) 450 • 10 = 4500 (м) – відстань проїхали велосипедисти за 10 хв.

3) 6750 > 4500  велосипедисти не зустрінуться через 10 хв.

4) 6750 – 4500 = 2250 (м) – відстань між велосипедистами через 10 хв.

5) 6750 : 450 = 15 (хв.) – час зустрічі велосипедистів.

2 спосіб.

1) 200 • 10 = 2000 (м) – відстань проїхав перший велосипедист за 10 хв.

2) 250 • 10 = 2500 (м) – відстань проїхав другий велосипедист за 10 хв.

3) 2000 + 2500 = 4500 (м) – відстань проїхали велосипедисти за 10 хв.

4) 6750 > 4500  велосипедисти не зустрінуться через 10 хв.

5) 6750 – 4500 = 2250 (м) – відстань між велосипедистами через 10 хв.

6) 6750 : 450 = 15 (хв.) – час зустрічі велосипедистів.

 

Завдання 871. Кількість цифр у частці

При діленні числа 25680 на число 80 для першого неповного діленого 256 отримаємо одну цифр і ще залишилося дві цифри, разом у частці 3 цифри

_12552 | 4  

  12         3138

   _5

     4

   _15

     12

     _32

       32

         0

_7668 | 9   

 72        852

 _46

   45

   _18

     18

       0

_25760 | 70  

 210         368

 _476

   420

   _560

     560

         0

 

Інші завдання дивись тут...