Інші завдання дивись тут... 

§ 7. ТЕПЛОВІ ПОЯСИ НА ЗЕМЛІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИРОДУ.

Теплові пояси.

Перевір себе.

1. Чому природні умови в різних місцях земної кулі не однакові? Вісь Землі завжди нахилена в одну сторону. Рухаючись навколо сонця сонячне проміння падає під на поверхню під різним кутом. На екваторі сонячне проміння падає на Землю майже прямовисно, тому там жаркий клімат, а біля полюсів - тільки ковзає по ній, практично не нагріваючи снігову поверхню.

2. Назви й покажи на карті теплові пояси Землі. Який з них найбільш спекотний? Поясни чому. На поверхні нашої планети виокремлюють п'ять основних теплових поясів: два холодних (полярних), два помірних, один тропічний: Північний полярний пояс, Північний помірний пояс, Тропічний пояс, Південний помірний пояс, Південний полярний пояс. Тропічний пояс є найбільш спекотним.

3. Чим можна пояснити, що холодні пояси розміщені ближче до полюсів Землі? Земля має форму кулі й нахилена під таким кутом, що на полюсах проміння ковзає по поверхні.

4. У яких теплових поясах спостерігаються пори року? У Помірних теплових поясах.

5. За допомогою карти теплових поясів з’ясуй, у якому тепловому поясі розміщена Україна. Україна розміщена в Північному помірному поясі.

Інші завдання дивись тут...