Інші ГДЗ дивись тут...

 

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

"Природознавство 4 клас" Т.Г. Гільберт, Т.В. Сак

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 року 

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!!

Сторінки 4 - 6 § 1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ У ПРИРОДІ

Сторінки 7 - 8 § 2. УЯВЛЕННЯ ДАВНІХ ЛЮДЕЙ ПРО ЗЕМЛЮ І ВСЕСВІТ

Сторінки 8 – 10 § 3. СОНЯЧНА СИСТЕМА, ЇЇ СКЛАД

Сторінки 10 – 12 § 4. СОНЦЕ - ЗОРЯ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ТІЛО СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Сторінки 13 – 14 § 5. ПЛАНЕТИ – ГІГАНТИ

Сторінки 14 – 16 § 6. ПЛАНЕИ ЗЕМНОЇ ГРУПИ

Сторінки 16 – 19 § 7. ТЕПЛОВІ ПОЯСИ НА ЗЕМЛІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИРОДУ

Сторінки 19 – 22 § 8. ЗЕМЛЯ. ДОБОВИЙ І РІЧНИЙ РУХ ЗЕМЛІ

Сторінки 22 – 24 § 9. ЗОРІ. СУЗІР'Я. ВЕЛИКА ТА МАЛА ВЕДМЕДИЦІ. ПОЛЯРНА ЗОРЯ

Сторінки 24 – 26 § 10. МОЛОЧНИЙ ШЛЯХ - НАША ГАЛАКТИКА. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ВСЕСВІТ

Сторінки 27 – 29. § 11. ГОРИЗОНТ. СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ

Сторінки 29 - 32. § 12. ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СОНЦЯ, КОМПАСА ТА МІСЦЕВИХ ОЗНАК

Сторінки 32 - 35. § 13. ПЛАН МІСЦЕВОСТІ 

Сторінки 36 - 38. § 14. МАСШТАБ

Сторінки 38 - 40. § 15. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА.УМОВНІ ЗНАКИ НА КАРТІ

Сторінки 41 - 43. § 16. ЗАСЕЛЕНІСТЬ ЛЮДИНОЮ ЗЕМЛІ. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЇЇ ЗМІНА

Сторінки 43 - 47. § 17. МАТЕРИКИ, ОКЕАНИ І ЧАСТИНИ СВІТУ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

Сторінки 47 - 51. § 18. ПРИРОДА ОКЕАНІВ. ТИХИЙ ОКЕАН

Сторінки 51 - 55. § 19. АТЛАНТИЧНИЙ, ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ТА ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАНИ

Сторінки 55 - 57. § 20. ЄВРАЗІЯ - НАЙБІЛЬШИЙ МАТЕРИК

Сторінки 57 - 62. § 21.РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ЄВРАЗІЇ

Сторінки 62 - 65. § 22. АФРИКА - НАЙСПЕКОТНІШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ

Сторінки 65 - 71. § 23.РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ АФРИКИ

Сторінки 71 - 74. § 24. ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Сторінки 74 - 77. § 25. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Сторінки 78 - 80. § 26. ПІВДЕННА АМЕРИКА

Сторінки 80 - 85. § 27. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

Сторінки 85 - 88. § 28. АВСТРАЛІЯ - НАЙСУХІШИЙ МАТЕРИК

Сторінки 88 - 93. § 29. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ АВСТРАЛІЇ

Сторінки 94 - 96. § 30. АНТАРКТИДА - НАЙХОЛОДНІШИЙ МАТЕРИК

Сторінки 96 - 100. § 31. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ АНТАРКТИДИ

Сторінки 101 - 103. § 32. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ. КАРТА УКРАЇНИ

Сторінки 103 - 106. § 33. ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ УКРАЇНИ І СВОГО КРАЮ

Сторінки 107 - 109. § 34. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ЇХ ВИДИ

Сторінки 110 - 112. § 35. ПРИРОДНЕ ПАЛИВО ТА ЙОГО ЗАПАСИ В УКРАЇНІ

Сторінки 113 - 116. § 36. ВОДОЙМИ УКРАЇНИ

Сторінки 116 - 119. § 37. ОЗЕРА ТА БОЛОТА, ОХОРОНА ВОДОЙМ

Сторінки 119 - 124. § 38. ЧОРНЕ МОРЕ

Сторінки 124 - 128. § 39. АЗОВСЬКЕ МОРЕ

Сторінки 128 - 131. § 40. ҐРУНТИ УКРАЇНИ, ЇХ ОХОРОНА

Сторінки 132 - 134. § 41.ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ. КАРТА ПРИРОДНИХ ЗОН

Сторінки 134 - 139. § 42. МІШАНІ ЛІСИ (ПОЛІССЯ)

Сторінки 139 - 142. § 43. ЛІСОСТЕП

Сторінки 142 - 146. § 44. СТЕП

Сторінки 146 - 151. § 45. ГОРИ КАРПАТИ

Сторінки 151 - 155. § 46. КРИМСЬКІ ГОРИ

Сторінки 155 - 161. § 47. ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ КАРПАТ І КРИМСЬКИХ ГІР

Сторінки 162 - 163. § 48. ТІЛА І РЕЧОВИНИ

Сторінки 163 - 165. § 49. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИН ТА ЇХНЯ ЗМІНА

Сторінки 165 - 167. § 50. БУДОВА РЕЧОВИН

Сторінки 167 - 169. § 51. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

Сторінки 170 - 172. § 52. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН І ГАЗІВ

Сторінки 176 - 32. § 53. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ

Інші ГДЗ дивись тут...