Інші завдання дивись тут... 

§1. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ

Науки про природу

Перевір свої знання.

1. Доповни перелік наук про природу: біологія, географія, хімія, ... .

Астрономія, фізика, екологія. 

2. Заповни таблицю відомостями про природничі науки за зразком:

Назва науки Що вивчає наука
Фізика зміни, що відбуваються з тілами природи
Астрономія небесні тіла
Біологія організми та їхню різноманітність
Географія планету Земля
Хімія речовини, що входять до складу тіл, і перетворення одних речовин на інші.
Екологія зв'язки організмів між собою та з навколишнім середовищем

3. Підготуй невеличку розповідь про те, як людина використовує знання про природу в повсякденному житті.

Астрономи за допомогою телескопів, штучних супутників, міжпланетних станцій у обсерваторіях дізнаються про віддалені від Землі небесні тіла, завчасно довідуються про настання сонячного чи місячного затемнення тощо.

Біологи вивчають зовнішню і внутрішню будову організмів, умови їхнього життя, зміни, що відбуваються в організмах, необхідні для збереження видів живих істот, охорони довкілля.

Географи досліджують земну поверхню, погоду, океани і моря, народи, які населяють Землю, поширення видів рослин і тварин на нашій планеті, для створення карт, прогнозів погоди, бережного відношення до природних ресурсів.

Фізики досліджують різноманітні зміни з тілами, на основі яких будують прилади та механізми у техніці.

Хіміки досліджують склад, будову, властивості, добування і застосування різних речовин для застосування речовин, які є у природі, а також створення нових речовини з наперед заданими властивостями.

Екологи допомагають захистити організми від негативного впливу природних явищ і господарської діяльності людини.

4*. Користуючись довідковими виданнями та Інтернетом, добери цікаву інформацію про одну з природничих наук (про її історію, або якесь її відкриття, або про те, як люди використовують її знання у своєму житті). Презентуй її в класі.

 

Практичне заняття. Ознайомлення з різними типами довідкових видань з природничих наук.

Мета: вчитися знаходити потрібну інформацію в довідкових виданнях з

природничих наук.

Завдання 1. Ознайомся зі словником біологічних термінів. На його сторінках знайди і прочитай інформацію про листок рослини. Тепер ознайомся зі словником географічних термінів. Відшукай відомості про одне з тіл природи.

Завдання 2. Ознайомся з однією з природничих енциклопедій. На її сторінках подано наукову інформацію, вміщено таблиці, схеми. Відшукай в енциклопедії відомості про одне з тіл природи.

Завдання 3. Ознайомся з географічним атласом. З’ясуй, що в ньому міститься. Знайди на його сторінках і розглянь фізичну карту України. Що на ній зображено?

Завдання 4. Ознайомся з атласами-визначниками рослин і тварин. Зверни увагу на те, що міститься в таких атласах. Поміркуй, чому такі атласи називають визначниками.

Завдання 4. Ознайомся з атласами-визначниками рослин і тварин. Зверни увагу на те, що міститься в таких атласах. Поміркуй, чому такі атласи називають визначниками.

Дай відповіді на запитання:

Що міститься в словниках біологічних і географічних термінів?

Словники пояснюють тлумачення термінів певної галузі знань.

Яку інформацію містять енциклопедії? 

Енциклопедії містять цікаву інформацію по певній тематиці.

Що міститься в географічному атласі, а що – в атласі-визначнику? 

Географічний атлас – систематизований набір географічних карт. 

Атлас – визначник – це набір малюнків, таблиць та опис для визначення об'єктів певної  галузі знань.

Яке призначення розглянутих довідкових видань?

Дати можливість користувачу дізнатися більше про певну тематику.

Інші завдання дивись тут...