Інші завдання дивись тут... 

§ 3. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ

Обладнання.

Перевір свої знання.

1. Назви лабораторне обладнання для вивчення природи.

Лабораторне хімічне обладнання: 

• мірний циліндр, мірний стакан, мензурка (має поділки, тому ним відміряють потрібний об'єм рідини);

• колба, хімічний стакан, пробірка (поділок не має, тому використовують для зберігання рідин, приготування розчинів речовин у воді, виконання дослідів з речовинами);

• лійка (наливають рідину акуратно без розбризкування);

• піпетка (набирають невеликі об'єми рідини);

• скляна паличка (для помішування);

• порцелянова чашка (для випарювання рідини з розчинів);

• порцелянова ступка (для подрібнення речовини);  

• лабораторний штатив (у штативі пробірок зберігають скляні пробірки, у лабораторному ставлять чи кріплять обладнання)

• ложечка (для твердих сипучих речовин);

• фільтр (нещільні пористі матеріали, через які просочується рідина, але не проникають частинки твердого компонента суміші для фільтрування, наприклад, папір, тканина, вата)

2. Наведи приклади вимірювальних приладів (застосовують для отримання кількісних результатів) і поясни, що ними вимірюють.

Вимірювальний прилад Що вимірюють Основні одиниці вимірювання
терези, ваги масу т, ц, кг, г 
годинник час год, хв, сек
секундомір час сек
термометр температура °С
Лінійка, метр, рулетка, штангенциркуль, мікрометр лінійний розмір (довжину, висоту, ширину) км, дм, см,мм
транспортир кут °
спідометр швидкість км/год, м/с

3. Назви збільшувальні прилади.

До збільшувальних приладів належать лупа, підзорна труба, бінокль, мікроскоп (для вивчення дуже малих об'єктів) та телескоп, радіотелескоп (для вивчення дуже великих об'єктів).

4. Допиши речення:

а) Лінійка призначена для вимірювання довжини , а годинник - для вимірювання часу;

б) Щоб виміряти об'єм води, можна скористатися мензуркою.

5. Знайди і виправ помилки в реченні: Лінійні розміри тіл вимірюють термометром, а об'єм - годинником. 

Лінійні розміри тіл вимірюють лінійкою, метром, рулеткою, косинцем, а об'єм - мензуркою, мірним стаканом, мірним циліндром

Допоможуть дорослі

Поцікався у своїх рідних, які вимірювальні прилади вони використовують і з якою метою. Склади перелік побутових вимірювальних приладів і здійсни вимірювання за допомогою одного з них. Одержані результати вимірювань запиши в зошит.

Вимірювальний прилад Що вимірюють Результати вимірювання
Побутова вага масу 2 кг
термометр кімнатний температуру 22 °С
годинник час 10 с
лінійка довжину 5 см

Практичне заняття. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів.

Мета: ознайомитися з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів, провести вимірювання з його використанням.

Завдання 1. Розглянь запропоновані вчителем вимірювальні прилади і з’ясуй ціну поділки для кожного з них.

Завдання 2. Зваж монети вартістю 5 і 50 копійок. Виміряй довжину і ширину твого учнівського столу, відстань від нього до вікна. Виміряй час, за який ти прочитаєш наведені в завданні 3 запитання.

Завдання 3. Запиши в зошиті відповіді на такі запитання:

Яким приладом зважували монети? Терезами.

За допомогою якого приладу вимірювали розміри тіл і відстані між ними (довжину і ширину твого учнівського столу, відстань від нього до вікна)? Метром.

Яким приладом вимірювали час, за який ти прочитаєш наведені в завданні 3 запитання, на цьому практичному занятті? Секундоміром.

Інші завдання дивись тут...