Інші завдання дивись тут...

§ 10. ЯВИЩА ПРИРОДИ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ

Явища природи

Фізичні явища

Перевір свої знання.

1. Назви основні явища природи.

Основні явища природи - біологічні, фізичні, хімічні.

2. Наведи приклади біологічних явищ.

Турбота про новонароджених малят, приліт птахів навесні, об'єднання вовків у зграю, розмноження, ріст і розвиток організмів, цвітіння рослин, падолист, запліднення рослин.

3. Чим фізичні явища відрізняються від хімічних?

У хімічних явищах, на відміну від фізичних, відбувається перетворення одних речовин на інші.

Фізичним явищам властиві зміни агрегатного стану речовини, розмірів і форми тіла, положення тіл одне відносно одного, при цьому нові речовини не утворюються.

4. Розподіли явища в наведеному переліку на біологічні, фізичні, хімічні: котиться м'яч, висихає білизна, пливе качка, горить свічка, цвіте барвінок, гримить грім, скисає молоко, проростає насінина.

Біологічні явища (явища в живій природі) Фізичні явища (зміни агрегатного стану речовини, розмірів і форми тіла, положення тіл одне відносно одного) Хімічні явища (відбувається перетворення одних речовин на інші)
пливе качка, цвіте барвінок, проростає насінина. котиться м'яч, висихає білизна, гримить грім,   скисає молоко, горить свічка 

5. Наведи приклади: а) явищ природи, пов'язаних зі зміною сезонів; б) явищ природи, що повторюються.

а) міграція птахів, падолист, мусони, приливи, снігопад, цвітіння рослин.

б) зміна пір року, зміна дня і ночі, блискавка, грім, кольори у веселці, з  дитинчатами відбуваються ті самі біологічні явища, що й з батьками. 

6.* За наведеним у параграфі планом склади в зошиті опис виготовлення і запуску паперового літака.

Для впорядкування спостереження слід визначити мету спостереження і фіксувати перебіг подій (змін, що відбуваються)  за певним. 

Явища природи описують за певним планом.

План опису План дії
1. Зміна форми тіла. Беремо аркуш паперу
2. Зміна лінійних розмірів. Складаємо літак
3. Зміна кольору. Не змінив колір
4. Зміна запаху. Без запаху
5. Зміна агрегатного стану. Не змінився агрегатний стан (твердий)
6. Зміна положення тіла. Рух вверх, горизонтально, вниз 
7. Чи зникли одні речовини і чи утворилися інші? Речовини не змінилися

Інші завдання дивись тут...