Інші завдання дивись тут...

§ 14. ХІМІЧНІ ЯВИЩА, АБО ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Явища природи

Гниття та горіння

Перевір свої знання.

1. Що називають хімічним явищем? Яку іншу назву хімічних явищ ти знаєш?

Зміни, унаслідок яких руйнуються одні й утворюються інші речовини, називають хімічними явищами, або хімічними реакціями.

2. У чому полягає головна відмінність між фізичними та хімічними явищами? Наведи приклади.

Фізичні явища: механічні, звукові, теплові, світлові, магнітні, електричні не супроводжуються руйнуванням одних й утворенням інших речовин.

3. Які ознаки свідчать про те, що відбулося хімічне явище?

Виділення газу (дослід 1), утворення осаду, зміна кольору (корозія металів - поява іржі, у процесі гниття), поява світла і тепла під час взаємодії речовин (горіння), поява запаху (гниття).

4. Назви ознаки горіння та умови, за яких воно відбувається.

Горіння - хімічні явища, що супроводжуються виділенням світла,  тепла, диму. 

Більшість реакцій горіння - це взаємодія простих і складних речовин з киснем, щоб відбулося горіння, необхідні дві умови:

• вільний доступ повітря;

• речовина починає горіти, якщо її температура досягає температури займання речовини (металевий посуд на плиті не згорить, поліетиленовий посуд одразу плавиться і горить, бо для речовини поліетилену температура полум'я плити вища за температуру займання поліетилену).

5*. До фізичних чи хімічних явищ належать: а) виготовлення цвяхів із заліза; б) поява іржі на залізному виробі; в) скисання молока; г) приготування з молока масла? Відповідь обґрунтуй. 

а) фізичне явище 

б) хімічне явище (зміна кольору)

в) хімічне явище (утворення нової речовини)

г ) хімічне явище (утворення нової речовини)

6*. За якими ознаками гниття відносять до хімічних явищ?

Гниття - природний і закономірний хімічний процес перетворення органічних речовин на інші органічні та неорганічні речовини (утворення гумусу ґрунту, гниття опалого листя). 

Умови гниття: вологість, недостатній доступ повітря, мікроорганізми.

Ознаки гниття: зміна кольору (темніє), поява тепла.

Інші завдання дивись тут...