Інші завдання дивись тут...

§ 23. АСТРОНОМІЯ - НАУКА ПРО ВСЕСВІТ.

Астрономія.

Перевір свої знання

1. Що вивчає наука астрономія?

Небесні тіла Всесвіту, їхню будову, походження і взаємодію між собою.

2. Які існували моделі світу? У чому полягали відмінності між ними?

Геоцентрична модель світу грецького ученого Клавдія Птолемея: нерухома Земля розташована в центрі Всесвіту, а навколо неї обертаються планети, Сонце, Місяць, а Зорі обмежують Всесвіт. 

Геліоцентрична модель світу польського ученого Миколи Коперніка: Сонце є центром, навколо якого обертається Земля та інші планети. 

3. Кого з дослідників Всесвіту ти знаєш? Який їхній внесок у його вивчення?

Тіхо Браге спостерігав рух планет, Йоганн Кеплер відкрив закони руху планет, Галілео Галілей за допомогою збудованого ним телескопа зробив багато астрономічних відкриттів, Фрідріх Бессель у Німеччині визначив відстань до однієї із зір у сузір'ї Лебідь, російський астроном Василь Струве – відстань до зорі Веги, Томас Гендерсон - до зорі Альфи в сузір'ї Кентавра. 

4. Які методи дослідження використовують в астрономії?

Спостереження, моделювання, порівняння.

Інші завдання дивись тут...