Інші завдання дивись тут...

§ 28. РУХИ ЗЕМЛІ. ПОРИ РОКУ.

День і ніч.

Пори року.

Перевір свої знання.

1. Що називають: а) добою; б) роком?

Доба – час повного обертання Землі навколо своєї осі (24 години). 

Рік – час повного оберту Землі навколо Сонця (365,25 діб). 

2. Чому день змінює ніч?

Земля обертається навколо своєї осі (на освітленій Сонцем частині триває  день, тоді на протилежній – ніч). 

3. Поясни, чому відбувається зміна пір року.

Земна вісь нахилена завжди в один бік, тому при русі Землі навколо Сонця сонячні промені падають на Північну й Південну півкулі під різним кутом (по-різному освітлюють і нагрівають). 

4. Чи існує відмінність у тривалості дня і ночі на території України влітку й узимку?

У Північній півкулі, а отже, і в Україні, 22 червня найдовший день (день літнього сонцестояння), найкоротший 22 грудня (день зимового сонцестояння).

5*. Поясни нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі протягом дня і року.

Нерівномірність сонячного світла, а відповідно і тепла, спостерігається, бо земна вісь нахилена завжди в один бік, тому сонячні промені падають на Землю під різним кутом (найбільше освітлення, а відповідно тепло, де проміння падає під прямим кутом).

У червні вісь Землі нахилена до Сонця (у Північній  півкулі літо), у грудні вісь Землі похилена від Сонця (у Північній півкулі зима).

Біля екватора день дорівнює ночі і не відчувається зміна пір року.

На Північний і Південний полюси сонячні промені протягом року падають похило, тому там завжди дуже холодно (інколи температура сягає -80 °С). У червні на Північному полюсі триває літо і полярний день, у грудні – зима і  полярна ніч.

Сторінка природодослідника. У різні години дня Сонце не лише по-різному освітлює тіла на Землі, а й нагріває їх теж неоднаково. Переконайся в цьому на досліді, провівши його сонячного дня. Тобі знадобляться 4 монети, вартістю 25 копійок. В обід, коли Сонце посилає прямі промені і здається розташованим прямо над головою, поклади одну монету на добре освітленому місці, а другу тримай у тіні. Через півгодини візьми обидві монети в руку. Наскільки відчутною є різниця між теплом, яке поширюється на руку від кожної з монет? 

Монета на сонці дуже нагрілась, тому значна різниця температур.

Дослід повтори через 3 години. Більшою чи меншою стала різниця між теплом у другому випадку? 

Меншою, оскільки монета на сонячній стороні не так сильно нагрілась.

Чи змінилося розташування Сонця на небі? Як саме?

Сонце змістилось до заходу, не є прямо над головою.

Інші завдання дивись тут...