Інші завдання дивись тут...

§ З0. ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ, ДОГЛЯД ЗА ҐРУНТОМ.

ґрунт.

Перевір свої знання.

1.Які властивості мають ґрунти? Наведи приклади ґрунтів з різними властивостями.

Властивості ґрунтів - родючість, колір, склад, здатність утримувати воду.

Назва родючість колір Склад Здатність утримувати воду
чорнозем висока Чорний Багато гумусу достатньо вологий
піщані малородючі Сірувато-жовті переважає пісок (понад 90%) не затримується
глинисті малородючі жовтий Багато глини (понад 40 %), достатньо гумусу Затримується, стає в'язким, після висихання – щільним  та твердим
каштанові Достатньо родючі з додатковим поливом червоний Достатньо гумусу, багато домішків Феруму Не затримується, потрібен додатковий полив
солончаки малородючі сірі Підвищений вміст солі утримують

2. Що таке родючість ґрунту?

Родючість ґрунту - це його здатність забезпечувати рослини поживними речовинами.

3. Які умови необхідні для забезпечення високої родючості ґрунту?

Вміст поживних речовин, наявність достатньої кількості води й повітря.

4*. Склади розповідь про те, як ти розумієш вислів «Земля - годувальниця». Запиши свою розповідь у зошит.

Верхній шар Землі вкритий ґрунтом, який ми називаємо землею. Він забезпечує життя рослин. Рослини не тільки забезпечують дихання тварин та людей, їх також споживають. Тому й кажуть, що земля – годувальниця.

Допоможуть дорослі. У дорослих родичів чи знайомих, які вирощують кімнатні рослини або мають присадибну ділянку, поцікався, як вони доглядають за ґрунтом, і запропонуй їм свою допомогу.

Догляд за ґрунтом передбачає розпушування (щоб зберегти вологу і наситити ґрунт повітрям), полив (корені рослин вбирають поживні речовини лише в розчиненому вигляді), внесення поживних речовин у вигляді органічних (гній, пташиний послід, торф), неорганічних добрив (азотні, калійні, фосфорні мінеральні добрива), зелених добрив (заорані в ґрунт бобові рослини).

Попрацюйте в групах. Підготуйте міні-проект на тему «Професія дощового черв'яка». Користуючись довідковими виданнями з природознавства, доберіть інформацію про те, як дощовий черв'як підвищує родючість ґрунту, яке це має значення для рослин і людини.

Дощові черв'яки мешкають у ґрунтовому середовищі. Вони пристосувались прокладати в ґрунті ходи, пропускаючи його і рештки відмерлих рослин через свій кишечник. Ґрунт не тільки поповнюється органічними речовинами, а стає більш пористим. В нього краще проникає вода і повітря. А це має величезне значення для людини. З підвищенням родючості створюються гарні умови для життя рослин, які забезпечують дихання тварин і людей. Рослини є кормом для тварин. Люди ж використовують як тварин, так і рослини. 

Сторінка природодослідника. Виконай завдання. З'ясуй, як добрива впливають на ріст і розвиток рослин. Для цього тобі знадобляться завчасно вирощені у двох посудинах з ґрунтом молоді рослини квасолі, тверда чи рідка поживна суміш добрив, які продають у магазинах, або сухий пташиний послід. 

Дія 1. Розбав поживну суміш водою, як зазначено на етикетці, чи зроби витяжку із пташиного посліду. Для цього 5 г сухого пташиного посліду залий 1 л води і постав у тепле місце на 7-10 днів. Перед підживленням рослин суміш удвічі розбав водою.

Дія 2. У кожній посудині залиш по 4 – 5 приблизно однакових молодих рослин квасолі. В одній посудині підживи ґрунт приготованою сумішшю, в іншій - не підживлюй.

Дія 3. Поливай рослини одночасно однаковою кількістю води та розпушуй ґрунт.

Дія 4. Веди щоденні спостереження за ростом рослин в обох посудинах, фіксуй помічені зміни, порівнюй їх. Зроби висновки про вплив добрив на ріст рослин.

У посудині квасоля значно виросла, листки більші, рівні, зелені. 

Інші завдання дивись тут...