Інші завдання дивись тут...

§ 35. ОРГАНІЗМ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. КЛІТИННА БУДОВА ОРГАНІЗМІВ.

Організми.

Перевір свої знання.

1. Перелічи ознаки, за якими організми відрізняються від тіл неживої природи.

Організми мають клітинну будову й такі властивості: ріст, розвиток, живлення, дихання, розмноження, подразливість, а також обмін речовин і перетворення енергії, вони швидко змінюються.

2. Яке значення для організмів має живлення?

Завдяки живленню в організм з їжею надходять поживні речовини, вони розщеплюються на простіші білки, жири, вуглеводи для побудови власного тіла, виділяється енергія, організм росте, рухається.

3. Яка роль кисню в диханні організмів?

Кисень потрібен для розщеплення органічних сполук, при цьому утворюються вуглекислий газ і вода й вивільняється енергія на ріст, розвиток, розмноження, утворення білків, жирів і вуглеводів.

4. Про які властивості організмів ідеться в таких реченнях: а) 3 маленькою жолудя виріс могутній дуб; б) Вовк полює на зайця; 

в) У ставку пливе карась?

а) розвиток та ріст

б) живлення

в) активний рух та дихання 

5. З чого складаються живі організми?

Усі живі організми складаються з клітин.

6. На які групи поділяють організми за кількістю клітин у їхньому складі? Наведи приклади організмів кожної групи.

За кількістю клітин організми поділяються на одноклітинні (хлорела, хламідомонада, інфузорія-туфелька, амеба, мукор) та багатоклітинні (птахи, звірі, гриби, квіткові рослини, дерева, риби, трави).

Попрацюйте в групах. Доведіть, що рослини і тварини - живі організми.

Тварини і рослини мають клітинну будову, вони ростуть (збільшується ріст, маса), розвиваються (з маленьких перетворюються на дорослих), живляться (для цього одні полюють, інші пасуться), дихають (вдихають кисень), розмножуються (народжують собі подібне потомство), непотрібні речовини виділяють у навколишнє середовище, їм властивий обмін речовин і перетворення енергії, швидко змінюються, до їхнього складу входять органічні речовини. Вони рухливі, відповідають певною дією на подразник.

Сторінка природодослідника. Виконай завдання. Проведи спостереження за основними властивостями організмів.

Дія 1. Визнач представника живої природи, за яким будеш спостерігати. Це може бути пташка, яку ти підгодовуєш, домашня тварина або кімнатна рослина.

Дія 2. Спостерігай за властивостями організму і поведінкою обраного

представника живої природи.

Дія 3. Результати спостережень запиши в зошиті.

Кошеня росте (збільшується розміром і масою), розвивається (стає кішкою), харчується ( спочатку материнським молоком, згодом полюванням добуває їжу), дихає, розмножується (доросла кішка народжує кошенят), непотрібні речовини виділяє у навколишнє середовище (проситься за двері). Тварина має складну поведінку.

Інші завдання дивись тут...