Інші завдання дивись тут...

§ 44. ҐРУНТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО МЕШКАНЦІ.

Ґрунтове середовище.

Перевір свої знання.

1. Які умови існування організмів у ґрунтовому середовищі? Як до них пристосовані різні організми?

Умови існування організмів у ґрунтовому середовищі:

• властива висока щільність, бо усе заповнене ґрунтом ускладнює переміщення;

• недостатня кількість світла;

• мало кисню, з глибиною він зменшується;

• достатньо води;

• достатньо неорганічних і органічних речовин;

• незначні коливання температури.

• особливістю ґрунтового середовища є наявність речовин у різних агрегатних станах (часточки ґрунту містять речовини в твердому стані, є рідка вода і газоподібне повітря).

2. Чому ґрунтове середовище нерівномірно заселене організмами?

Загалом кисень та поживні речовини зосереджені в гумусі – верхньому шарі ґрунту, різні ґрунти мають різний вміст гумусу, найбільше організмів у чорноземі.

3. Що допомагає кроту жити в ґрунті?

Пристосування крота: риючі передні кінцівки форми лопаток з міцними кігтями, вивернуті назовні долоні для відкидання землі, полегшує рух вперед та назад   овальна форма тіла (конусоподібна голова плавно переходить в тулуб) та коротке м'яке хутро.

Додаток.

Розповідь про крота...

4. Чому дощові черв'яки є постійними мешканцями ґрунту, а в наземно-повітряному середовищі жити не можуть?

Зволожені покриви дощового черв'яка потрібні для дихання тварини атмосферним  киснем, що знаходиться між частинками ґрунту. Вони чутливі до висихання, у спеку переміщуються в глиб ґрунту.

5. Наведи приклади корисних і шкідливих зв'язків між мешканцями ґрунту.

Бактерії розкладають органічні речовини до неорганічних, які вбирають коренями рослини; дощові черв'яки поїдають личинки шкідливих комах. 

Кроти поїдають дощових черв'яків, підгризають корені культурних рослин. 

б*. Користуючись додатковими джерелами інформації (довідниками, енциклопедіями, Інтернет-ресурсами), підготуй повідомлення про будь-яку тварину - мешканця ґрунтового середовища за планом: 1) назва тварини, 2) де мешкає, 3) які особливості будови тіла забезпечують пристосування тварини до середовища, 4) як пристосована до руху (якщо тварина рухається), 5) які пристосування має для добування їжі

1) Дощовий черв'як;

2) ґрунтове середовище;

3) видовжене тіло, вертке, вкрите слизом;

4) видовжене тіло зі маленькими щетинками, якими він чіпляється за часточки ґрунту;

5) через кишечник пропускає ґрунт з поживними речовинами.

Попрацюйте в групах. Поясніть, чому і від кого слід охороняти дощових черв'яків. Створіть перелік заходів, які допоможуть захистити дощових черв'яків від різних чинників неживої і живої природи, а також діяльності людини.

Користь від дощового черв'яка: розпушує ґрунт, збагачує органічними речовинами. Слід охороняти від кротів, діяльності людей.

Заходи.

1. За допомогою шуму виганяти крота зі своєї земельної ділянки.

2. Забезпечувати достатній полив у посушливий сезон.

3. Уберегти ґрунт від надмірного внесення мінеральних добрив.

4. Не зловживати гербіцидами.

5. Вносити органічні добрива.

Інші завдання дивись тут...

 • Вітілік Черкас
  Дуже допомогло по природі з домашкою :)
  ура дякую
  4 травня 2018 16:40
 • Оля
  Дякую
  27 березня 2019 17:57