Інші завдання дивись тут...

§ 48. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХНЄ ВИРІШЕННЯ.

Екологічні проблеми.

Превір свої знання.

1. Що є джерелами забруднення навколишнього середовища?

Промислові підприємства, транспорт, побутове сміття, гербіциди, нафтові розливи у водоймах, пожежі, стихійні явища.

2. Наведіть приклади наслідків забруднення навколишнього середовища.

• погіршення здоров'я людей 

• глобальне потепління

• кислотні дощі

• озонові дірки

• збільшення кількості непридатної для пиття води

• вимирання певних видів рослин і тварин (приблизно за 300 років на Землі безповоротно зникли сотні видів рослин і тварин)

• збільшення земель із пустельним ландшафтом

• погіршення якості питної води

• зменшення площ ґрунтів через масштабні забудови

• зменшення площі лісових насаджень

•  знищення ґрунтів через видобуток корисних копалин

• збіднення ґрунтів через внесення надмірної кількості мінеральних добрив та речовин, призначених для знищення бур'янів і шкідливих комах тощо;

• зсуви ґрунту через надмірне видобування корисних копалин;

• тумани-смоги над великими промисловими містами.

3. Поясніть, яких заходів вживають люди, щоб подолати екологічні проблеми.

• Приймаються закони щодо збереження природи від забруднень унаслідок господарської діяльності людини.

• Визначено допустиму кількість окремих шкідливих речовин у воді та повітрі, що можуть потрапити в довкілля з різних підприємств. 

• Спеціальні державні установи стежать за вмістом шкідливих речовин, працівники беруть проби ґрунту, води і повітря, досліджують їхній склад. 

• На підприємствах впроваджується безвідходне виробництво (наприклад, відходи доменного шлаку металургійного заводу може служити сировиною для виробництва будівельних матеріалів під назвою «шлакоблоки»).

• Будуються підприємства по переробці побутового сміття.

• Конструктори створюють нові покоління двигунів, що менше забруднюють повітря.

• Будують і використовують сонячні батареї та вітрові електростанції.

• Використання біопалива (горючі гази та рідини, одержані на спеціальних заводах зі стебел рослин, при згоранні не утворюються шкідливі для організмів речовини).

• Екологічні питання піднімаються на міжнародному рівні.

Попрацюйте в групах. З'ясуйте, які важливі екологічні проблеми існують у вашій місцевості. Візьміть посильну участь у їхньому вирішенні.

Інші завдання дивись тут...