Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 17

Завдання 1. Всі слова правильно поділено для переносу з рядка в рядок.

А піль-ги, Дем-'ян, май-ор, я-вір 

Б ро-льова, паль-ма, Мар'-яна, ра-йон 

В ку-курудза, за-в'язь, ві-льний, знай-омий

 

Завдання 2. Слово до фразеологізму летіти стрімголов.

А хвилюватися 

Б мчати 

В сперечатися

 

Завдання 3. Відмінок виділеного іменника (виросло чим? суничками).

Під маленькими ялинками

У смарагдовій траві

Літо виросло суничками – 

То по одній, то по дві.      (Ліна Костенко)

А орудний 

Б родовий 

В знахідний

 

Завдання 4. Визнач, з яким словом пов'язаний прикметник ніжні (з іменником голівки).

З-під торішнього темного листя пробиваються ніжні голівки блакитних пролісків.

А пробиваються ніжні 

Б голівки ніжні 

В проліски ніжні

 

Завдання 5.  Всі слова – займенники  

А ми, перед, тобі              (перед – прийменник)

Б тебе, над, ними             (над – прийменник)

В мене, їм, ти

 

Завдання 6. Підкресли числівники, у кінці яких пишеться знак м'якшення 

8 (вісім), 9 (дев'ять), 7 (сім), 10 (десять), 14 (чотирнадцять), 17 (сімнадцять), 30 (тридцять), 60 (шістдесят), 56 (п'ятдесят шість), 67 (шістдесят сім), 75 (сімдесят п'ять).

8, 9, 7, 10, 14, 17, 30, 60, 56, 67, 75.

 

Завдання 7. Устав пропущені закінчення прикметників. Поряд у дужках познач відмінок і рід цих прикметників (це легко визначається за іменниками, зв'язаними із відповідними прикметниками).

До пізнього (Р.в., ч.р.) вечора палало на горі вогнище. Воно виблискувало яскравим (Ор.в., с.р.) сяйвом на верховітті могутнього (Р.в., с.р.) дерева.

 

Завдання 8. Розповідь на тему «Моя майбутня професія».

Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Текст-розповідь.

Чому мені подобається професія лікаря. Текст-розповідь. 

Чому мені подобається професія лікаря. Текст-розповідь.

Чому мені подобається професія лікаря. Текст - міркування.

Професія перукар. Текст-розповідь. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 18

Завдання 1. Всі слова правильно поділено для переносу з рядка в рядок. 

А кольо-рова, дош-ка, Ва-лер'ян, га-йок 

Б під-ставка, бур-'ян, май-ор, О-ля 

В чи-танка, пер-ехід, сві-тлина, бой-овий

 

Завдання 2.  Слово для заміни фразеологізму обвести навколо пальця. 

А заморитися 

Б замислитися 

В обдурити

 

Завдання 3. Визнач відмінок виділеного іменника.

Чорногуз поклонився

Лугам і садам

Відлітаючи в Африку,

Пакував чемодан.               (Ліна Костенко)

А називний 

Б родовий 

В знахідний  (відповідає на питання що?, але не є головним членом речення)

 

Завдання 4. З яким словом пов'язаний прикметник кудлата.

На сонячну лісову галявину вивела кудлата ведмедиха своїх маленьких ведмежат. 

А кудлата галявина            

Б кудлата вивела 

В кудлата ведмедиха

 

Завдання 5.  Займенники 1-ї особи змінюються за... 

А відмінками і родами 

Б числами і родами 

В числами і відмінками

 

Завдання 6. Спиши речення, узгоджуючи числівники з іменниками. Запиши числівники словами.

Група туристів складалася із 60 (особа). Спортивний одяг видали 50 (турист). У нашому класі 35 (учень).

Група туристів складалася із шістдесяти осіб. Спортивний одяг видали п'ятдесятьом туристам. У нашому класі тридцять п'ять учнів.

 

Завдання 7. Добери до прикметників з поданих словосполучень антоніми. Допиши з ними вирази.

старе дерево – молоде дерево

старий зошит – новий зошит

стара газета – свіжа газета

 

Завдання 8. Розповідь «Моя улюблена книга»

Моя улюблена книга. Розповідь за словами у підручнику. Текст - розповідь.

Твоя перша книга, яка запам’яталась тобі. Текст – розповідь.

Інші завдання дивись тут...

 

Загрузка...