Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Українська література 5 клас Коваленко Л.Т."

І. Дай усну відповідь на запитання

1. Який твір називають літописом?

Літопис — це оповідання, у якому розповідь велася за роками (літами).

2. Поясни походження назви літопис.

Від слів літо,  з давньоруської мови означає рік, та писати.

3. Навіщо писали літописи?

Записували життя та  походи князів, щоб прославити та їхні діяння. 

4. Як називається найдавніший літопис нашого народу?

«Повість временних літ»

5. Хто такий Нестор Літописець?

Чернець Києво-Печер¬ського монастиря.

6. Чому літописи є історичними та літературними пам'ятками нашого народу?

Літописи є історичною пам'яткою, бо за ними сучасні вчені дізнаються про те, чим жили наші предки в стародавні часи. 

Літописи є літературною пам'яткою, бо написані яскравою та емоційною мовою, мають художні засоби, містять твори усної народної творчості (народні перекази, легенди, прислів'я та приказки тощо).

7. Які літописні оповідання ти знаєш?

Про заснування Києва, про княгиню Ольгу, про хрещення Русі Володимиром, про Ярослава Мудрого, про Святослава.

8. У якій легенді розповідається про виникнення міста Києва?

«Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь»

9. Про яких давньоруських князів ти читав/читала в літописі?

Святослава, Олега, Володимира, Ярослава.

10. Які риси характеру князів прославляли літописи?

Мужність, відважність, далекоглядність, наполегливість.

11. Про якого давньоруського князя розповідається в літописі «Повість временних літ» та у творі Олександра Олеся «Княжа Україна»?

Ярослава Мудрого

12. Коли відбувалися події в драматичному творі «Микита Кожум'яка»?

У княжі часи.

13. Кого автор прославляє в цьому творі?

Народного героя Кожум'яку.

14. Якими рисами характеру наділений Микита Кожум'яка?

Сильний, відважний, працьовитий, спритний, добрий.

15. Яка головна думка драматичного твору «Микита Кожум'яка»?

Бути патріотом своєї батьківщини.

 

II. Вибери одну відповідь

1. Про давньоруських князів Святослава, Володимира, Ярослава Мудрого розповідається у творі

а) «Про правду і кривду»

б) «Повість временних літ»

в) «Микита Кожум'яка»

г) «Білгородський кисіль»

 

2. Казав «іду на ви» перед боєм давньоруський князь

а) Володимир

б) Ярослав

в) Святослав

г) Ігор

 

3. Вибрав християнську віру для свого народу давньоруський князь

а) Олег

б) Володимир

в) Ярослав

г) Святослав

 

4. Похвалу книгам висловлено в літописному оповіданні

а) «Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь»

б) «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва»

в) «Розгром Ярославом печенігів»

г) «Початок великого будівництва в Києві»

 

5. Про Київську Русь та її князів розповідає у своєму творі «Княжа Україна»

а) Іван Франко

б) Галина Малик

в) Василь Симоненко

г) Олександр Олесь

 

6. Силу народу в боротьбі з ворогом прославляє твір

а) «Ох»

б) «Микита Кожум'яка»

в) «Прийом у запорожців»

г) «Про правду і кривду»

 

III. Продовж речення

1. Літопис відрізняється від легенди тим, що .... 

Літопис пам'ятка письмової творчості, записувалась за роками, розказує про реальні діяння князів.

2. За легендою, місто Київ заснували .... 

Кий, Щек, Хорив.

З. Море сліз, ми не бачилися вже сто років — у цих прикладах використано художній засіб....

гіпербола..

4. Про минуле нашого народу, давньоруських князів Олександр Олесь написав поетичну книгу ....

«Княжа Україна»

5. Драматичним називається твір, який ....

написаний для постановки на сцені.

Інші завдання дивись тут...