Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Українська література 5 клас Коваленко Л.Т."

ДРАМАТИЧНИЙ ТВІР І ЙОГО ПОБУДОВА

У прозовому автори часто вводять оповідача-героя, який сам діє або є свідком події та розповідає про почуте й побачене, але не є дійовим персонажем твору. 

Автор він пише від імені оповідача — «Я», або «Ми», або «Ми з другом». 

Драматичний твір - це твір, написаний у формі мови персонажів і ремарок для вистави на сцені. 

Репліка -  слова дійової особи, з якими вона звертається до іншої дійової особи. Репліки, дії (на сцені вони можуть співати чи танцювати), міркування наодинці вголос про щось важливе, ремарки розкривають картину життя та характери дійових осіб. 

Ремарки – додаткові зауваження й пояснення в драматичному творі, які  допомагають творцям театральної вистави правильно зрозуміти, як поставити твір на сцені, а читачеві — уявити героїв та їхні дії, міміку, жести. Ремарки в тексті завжди виділено іншим шрифтом. 

У драматичному творі нема мови оповідача, тобто автор майже не помітний: він описує вигляд сцени, іноді додає короткі портрети дійових осіб або вставляє зауваження, наприклад, з якою інтонацією герой говорить, які рухи робить тощо. 

Драматичний твір поділяється на дії, кожна нова дія відбувається в іншому місці або в ній беруть участь інші особи. Тому зовнішній вигляд сцени має відповідати подіям.

 

Драма-казка в чотирьох картинах «МИКИТА КОЖУМ'ЯКА»

Сторінки 181-182 (2013) / 166-167 (2013)

Поміркуй над прочитаним.

1 (2013) / 1 (2018) Зміст якої народної казки нагадує тобі драматичний твір - «Микита Кожум'яка»?

КИРИЛО КОЖУМ'ЯКА.

      Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва змій, і щороку посилали йому дань: давали або молодого парубка, або дівчину.

      Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав княвь свою дочку в дань змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То змій її й полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається раз у нього:

      — Чи є,— каже,— на світі такий чоловік, щоб тебе подужав?

      — Є,— каже,— такий — у Києві над Дніпром... Як вийде на Дніпро мочити кожі (бо він кожум'яка), то не одну несе, а дванадцять разом, і як набрякнуть вони водою з Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них, чи витягне-то він їх? А йому байдуже: як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно.

      Князівна і взяла собі те на думку й думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись? А при ній не було ні душі,— тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала-думала, а далі і написала до отця.

      — От так і так,— каже,— у вас, тату, є в Києві чоловік, на ймення Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить мене, бідну, з неволі! Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово! Я за нього і за вас буду довіку богу молитися.

      Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка.

      — Татусю, татусю! — кажуть.— Чи бачиш — голубок від сестриці прилетів!

      Князь перше зрадів, а далі подумав-подумав та й засумував:

      — Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину!

      А далі приманув до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку. Читає, аж дочка пише: так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину.

      — Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою?

      — Є, князю. Живе над Дніпром.

      — Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав?

      Ото сяк-так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері зо страхом та й злякались. Дивляться, аж сидить сам Кожум'яка долі, до них спиною, і мне руками дванадцять кож, тільки видно, як коливає отакою білою бородою! От один з тих посланців: «Кахи!»

      Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки трісь! Обернувся до них, а вони йому в пояс:

      — От так і так: прислав до тебе князь із просьбою...

      А він і не дивиться: розсердився, що через них та дванадцять кож порвав.

      Вони знов давай його просити, давай його благати. Стали навколішки... Шкода! Просили-просили та й пішли, понуривши голови.

      Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина.

      — Чи не послати нам іще молодших?

      Послали молодших — нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть. Так розібрало його за ті кожі.

      Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, то й сам Кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже:

      — Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя.

      — Давайте ж,— каже,— мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель!

      Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до змія.

      А змій йому й каже:

      — А що, Кирило? Прийшов битися чи миритися?

      — Де вже мириться? Битися з тобою, з іродом проклятим!

      От і почали вони биться — аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве, що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве. А він його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить,— так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напиться, та вскочить у воду, щоб прохолодиться трохи, то Кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти Кожум'яки, то він його булавою тільки луп! Що розженеться, то він, знай, його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились-бились — аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило змія ще лучче, як коваль леміш у горні: аж пирхає, аж захлинається, проклятий, а під ним земля тільки стогне.

      А тут у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, жде, що то буде! Коли ж зміюка — бубух! Аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками: «Слава тобі, господи!»

      От Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того-то часу і почало зваться те урочище в Києві, де він жив, Кожум'яками.

 

2 (2013) 2 (2018) Про яку подію в житті країни ти дізнаєшся на початку твору? Про боротьбу князя з татарською ордою.

 

3 (2013) 3 (2018) Як до вимоги Змія забрати Князівну ставляться Князь, Княгиня, Князівна і Дівчина в першій картині твору? Чи схожі їхні погляди? Підтвердь відповідь рядками з твору.

К н я г и н я.

Покинь свої химерні мрії 

І в очі правді подивись: 

Прийшла черга — і смерть надії, 

І не змагайся і корись... 

Оттак колись черга настане, 

І згину я, і згинеш ти... 

Д і в ч и н а.

Всьому на світі край свій є...

Княгине! Серце моє чує, 

Що Змія лицар той уб'є. 

К н я з ь.

Невже у нас немає мужа 

Палкого серцем, молодого, 

Який би зваживсь на двобій, 

Невже не знайдеться нікого 

В державі нашій молодій?!

К н я з і в н а (входить). 

Хай я згину в пащі Змія, 

Та в мені живе надія, 

Що загине й він колись, 

І потоки людських сліз 

Згодом висохнуть росою... 

 

4 (2013) 4 (2018) Князь перед зібранням воєвод вигукує: «Ні, до зброї, до двобою!...

Підніму я весь народ!». Чи вперше доводиться Князеві проявляти свою хоробрість? Прочитай підтвердження відповіді у творі.

Коли орда в степах кипіла 

І він з мечем і на коні 

Літав орлом між ворогами, 

А кров червоними квітками 

Цвіла на дикім бур'яні. 

 

5 (2013) 5 (2018) Який інтерес — особистий чи громадський — спонукає Князя боротися проти Змія?

Що черга дочці,— байдуже, 

Хай моя Княгиня туже, 

Все дарма... Але неволі 

Мусим крикнути: «Доволі!», 

Досить вам зубів і лап! 

Хто не бореться, той раб!

 

6 (2013) 6 (2018) Чи допомогли воєводи Князеві порадою, як звільнити країну від Змія? Які думки висловлювали воєводи? Підтвердь відповідь уривками з твору.

I В о є в о д а.

Мусим ми скоритись долі — 

Вітром гнеться й дуб у полі.

***

II В о є в о д а.

Гнулись ми, та досить гнутись: 

Час до вітру обернутись!..

***

III В о є в о д а.

Правда! Час підставить груди: 

Хай що буде, те і буде! 

Мусить статися двобій.

***

IV В о є в о д а.

Хай загине лютий Змій!

***

V В о є в о д а.

Мусить край настати Змію! 

 

7 (2013) 7 (2018) Князь каже воєводам після зібрання: 

Але є ще в нас орли,

Та не тут, не в цій палаті, 

А в мужицькій простій хаті!

Кого Князь називає орлами? 

Сміливих та сильних людей з народу.

 

8 (2013) 8 (2018) Що з розповіді Діда ти дізнаєшся про зовнішність і риси характеру Микити Кожум'яки? Прочитай підтвердження своїх слів у творі.

Микита молодий і сильний. За характером запальний, добрий, розумний, хоробрий, працьовитий, проте вередливий. 

Всі сини мої, панове, 

Молоді, міцні, здорові, 

А найменший — щось страшне! 

Вже з трьох літ боров мене!.. 

Раз колись коня мій син 

Перекинув через тин...

А сердитий !, тільки слово — 

І скипів, і вже готово! 

Що підвернеться під руку,— 

Все потрощить, як макуху! 

Скажеш: «Сину, час вставати» — 

І тікай, тікай із хати, 

Бо, що трапиться на очі, 

Те тобі й на спину скоче! 

Сміх і сльози... Чулий, добрий, 

І розумний, і хоробрий, 

І всіх любить нас, либонь, 

А зачепиш — як огонь! 

 

9 (2013) 9 (2018) Які казкові магічні цифри вжито в цій частині твору? Наведи приклади. 

«Лишає він тобі три дні... За три дні відповідь я дам...», «Вже з трьох літ боров мене!.. », «Шли дванадцять посланців», 12 парубків, 12 дідів, 12 дітей. 

 

10 (2013) 10 (2018) Поясни, чому драматичний твір починається з переліку дійових осіб. Чи обов'язкова ця частина в драматичному творі? Яка її роль у творі?

Драматичні твори пишуть для вистави на сцені, тому мусить починатися з переліку дійових осіб. Вона допомагає постановнику вистави ознайомитись з  персонажами, щоб підібрати акторів.

 

11 (2013) 11 (2018) У тексті деякі речення виділено іншим шрифтом, наприклад: Велика світлиця в палатах Князя. За столами сидять воєводи. Чому автор пише їх іншим шрифтом?

Ремарки (додаткові зауваження й пояснення в драматичному творі, які  допомагають творцям театральної вистави правильно зрозуміти, як поставити твір на сцені, а читачеві — уявити героїв та їхні дії, міміку, жести) в тексті завжди виділено іншим шрифтом. 

 

12 (2013) 12 (2018) Наведи по два—три приклади реплік і ремарок у прочитаній частині твору.

Репліки.

Ах, не минути долі злої...

Хм! Посланець?!. Від Змія...  Клич. 

Що, пішов? 

Ремарки.

Дівчина, угледівши на порозі Князя, виходить. 

Входить Джура. 

(Виходить).

 

13 (2013) 13 (2018) Як на твою думку, розгортатимуться події у творі далі? Перевір свої здогадки, прочитавши продовження драматичної казки.

Микита переможе змія (як у народній казці чи билині).

 

Збагачуй своє мовлення.

1 (2013) 1 (2018) На початку твору ти читаєш: 

Сумний наш Князь,

Лягли йому на чоло хмари... 

Чоло — лоб. Вираз лягли хмари на чоло означає засмутитися, а стала сполука слів бити чолом має значення вітати когось, висловлюючи пошану або просити когось щось виконати. Уведи ці вирази в речення.

Б'ю я Князеві чолом, 

Б'ю чолом і воєводам.

 

2 (2013) 2 (2018) Яке значення слова палкий у наступних реченнях? 

Значення  Речення
 Сповнений енергії, пристрасті  Невже у нас немає мужа

Палкого серцем, молодого... (Олександр Олесь)

 Дуже яскраву барву (переважно, жовту і червону)  У гаю далекім, в гущавині пишній, 

Квіти гранати палкі розцвітають (Леся Українка)

 Дуже теплий день  День був палкий, гарячий (Панас Мирний)

3 (2013) 3 (2018) Про Посланця від Змія у творі сказано: Такий він чорний, як та ніч!.. рочитай, які лексичні значення має слово чорний:

• колір сажі, вугілля;

• який передвіщає горе, страждання;

• важка робота, часто пов'язана з брудом.

Яке із цих значень має слово чорний у тексті? Свою відповідь обґрунтуй. 

Має значення, що він передвіщає горе і страждання. 

За що кров з нас смокче Змій? 

 

4 (2013) 4 (2018) У творі читаємо:

Дід там... справу пильну має, 

Хоче Князю щось сказати.

Яке значення в реченні має виділене слово? Добери до нього синоніми і перевір свою відповідь за Словничком синонімів.

Пильний — терміновий, негайний, нагальний, невідкладний.

 

Сторінка 188-189 (2013) / 171 (2018)

Поміркуй над прочитаним.

1 (2013) Яку цікаву деталь про Микиту Кожум'яку ти дізнався/дізналася з розмови його братів?

Таку руку має він,

Наш найменший брат, Микита.

Не з заліза — з криці лита!

Переміг би він один...

 

2 (2013) Який інтерес — особистий чи громадський — змусив Микиту воювати зі Змієм? Прочитай підтвердження своїх думок у тексті.

Громадський інтерес: не хоче платні за перемогу.

Особистий інтерес: перевірити свої сили.

Скарбів, діти, я не хочу... 

Що б робив я з скарбом тим?! 

Йдіть скажіть ясному Князю, 

Що іду я на двобій, 

Що поміряюсь я з гадом, 

Хоч і дужий, кажуть, Змій. 

 

3 (2013) Як поводився Микита з посланцями від Князя? Про що свідчить така його поведінка?

Микита послухався тільки дітей, бо їх він любив.

 

4 (2013) 1 (2018) Який найнапруженіший епізод у казці? Перекажи його близько до тексту.

Г о н е ц ь (вбігає). 

Люди добрі! Лихо в нас! 

Прилетів на крилах гад! 

І Князівну вкрав з палат!..

Всі наче закам'яніли.

 

5 (2013) 2 (2018) Чому автор не показує читачеві бій Микити Кожум'яки зі Змієм?

Бо про бій усе відомо з розмов у юрбі.

 

6 (2013) 3 (2018) Чи може в реальному житті людина мати таку силу, як Микита Кожум'яка? Чому автор наділяє свого героя надзвичайною силою?

У літературному творі певні якості героїв можуть бути зображені перебільшено. Гіпербола — це художнє перебільшення. Автора захоплює мужність народного героя.

 

7 (2013) 4 (2018) Назви п'ять прикметників, які відображають риси характеру  Микити Кожум'яки.

Сильний, працьовитий, добрий, впертий, відважний,

 

8 (2013) 5 (2018) Які важливі питання порушує Олександр Олесь у творі?

Добром перемагати зло, відважно боронити свій край, бути працьовитим, цікавитись минулим.

 

9 (2013) 6 (2018) Що прославляє, а що засуджує автор у творі?

Автор прославляє відважність та патріотизм народних героїв, засуджує поневолення та несправедливість.

 

7 (2018) Сформулюй тему твору. Зображення боротьби та перемоги Микити Кожум'яки (добра)  над  Змієм (злом). 

 

10 (2013) 8 (2018)  Доведи, що твір Олександра Олеся «Микита Кожум'яка» сучасний і нині.

Донині триває боротьба за справедливість, патріоти захищають країну від лихих зазіхань.

 

Збагачуй своє мовлення.

У казці читаємо: 

Погляньте: Змій зваливсь! 

Це, мабуть, добре вшкварив

Яке з наведених нижче лексичних значень має виділене в реченні слово?

• Енергійно, завзято виконати що-небудь: заспівати, затанцювати.

• Несподівано настати, розпочатися (про мороз, холод, спеку, дощ).

• Сильно вдарити.

Сильно вдарити.

 

Добери до слова вшкварити синоніми. Відповідь перевір за Словничком синонімів. Зверни увагу, що слово вшкварити та його синоніми вживають переважно в розмовному мовленні.

Вшкварити — ударити, стукнути, відважити, припечатати, загилити, зацідити, вгатити, угріти, уперіщити.

 

Домашнє завдання.

1 (2013) / 1 (2018)  1. Склади план драматичного твору «Микита Кожум’яка».

 

2. За планом перекажи зміст твору спочатку стисло, а потім докладно.

 

Ти — творча особистість.

Проведіть у класі обговорення інсценізації. Визначте, якими способами глядачі в залі виявляють своє ставлення до переглянутої вистави.

Бурхливі оплески по закінченні вистави. Обговорення між собою у фойє.

Інші завдання дивись тут...