Інші завдання дивись тут...

Завдання 787
Вершини: М, Р, К
Сторони: МР, РК, КМ
Кути: ∠М, ∠Р, ∠К 

 

Завдання 788
Вершини: N, L, F
Сторони: NL, LF, FN
Кути: ∠N, ∠L, ∠F 

 

Завдання 789 
Вид кожного з трикутників: гострокутний, рівнобедрений, прямокутний, прямокутний рівнобедрений, рівносторонній, тупокутний рівнобедрений. 

 

Завдання 790
Обчисли периметри трикутників та суми кутів.

 

Завдання 791
Накресли довільний трикутник, виміряй його сторони і кути, обчисли периметр трикутника та суму його кутів.

Розв'язання

Накреслили рівносторонній трикутник зі сторонами 3 см

P = 3 см + 3 см + 3 см = 9 см  периметр трикутника.

60° 60° + 60° 180°  сума кутів.

Відповідь: 9 см, 180°.

 

Завдання 792
Накресли трикутник ABC, у якого AB = 4 см, а AC = 5 см. Виміряй сторону BC та знайди периметр трикутника.
Короткий запис
АВ = 4 см
АС = 5 см
ВС =  6 см 5 мм
Р  ?

Розв'язання

P = 4 см + 5 см + 6 см 5 мм = 15 см 5 мм 

Відповідь: периметр трикутника 15 см 5 мм.

 

Завдання 793
Побудуй трикутник FLP, у якого ∠LPF = 105°. Знайди міри двох інших кутів цього трикутника.

Розв'язання

180° – 105° 75°  міри двох інших кутів.

Відповідь: 75°.

 

Завдання 794
1) Накресли трикутник DEK, у якого DE = 3 см, а EK = 5 см. Виміряй сторону DK та знайди периметр трикутника.
2) Побудуй трикутник ABC, у якого ∠ABC = 70°. Знайди міри двох інших кутів цього трикутника.

Розв'язання

180° – 70° 110°  міри двох інших кутів.

Відповідь: 75°.

 

Завдання 795
Кожна сторона рівностороннього трикутника дорівнює 5 см. Знайди його периметр.

Розв'язання

• 3 15 (см)  периметр трикутника.

Відповідь: 15 см.

 

Завдання 796
Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 36 см. Знайди сторону трикутника.

Розв'язання

36 : 12 (см)  сторона трикутника.

Відповідь: 12 см.

 

Завдання 797
Перша сторона трикутника дорівнює 25 см, друга — удвічі більша за першу, а третя — на 10 см менша від другої. Знайди периметр трикутника.
Короткий запис
— 25 cм
II — ?, у 2 рази більше, ніж I
III — ?, на 10 cм менше, ніж II
Периметр — ? 

Розв'язання

1) 25 • 2 50 (см)  довжина II сторони трикутника.

2) 50  10 40 (см)  довжина III сторони трикутника.

3) 25 + 50 + 40 115 (см)  периметр трикутника.

Відповідь: 115 см.

 

Завдання 798
Перша сторона трикутника дорівнює 18 см, друга — 24 см, а третя коротша від другої на 5 см. Знайди периметр трикутника.
Короткий запис
— 18 cм
II — 24
III — ?, на 5 cм менше, ніж II
Периметр — ? 

Розв'язання

1) 24  5 19 (см)  довжина III сторони трикутника.

2) 18 + 24 + 19 61 (см)  периметр трикутника.

Відповідь: 61 см.

 

Завдання 799
Периметр земельної ділянки трикутної форми дорівнює 1200 м. Довжина однієї сторони ділянки 380 м, іншої — 570 м. Обчисли довжину третьої сторони.

Розв'язання

1) 380 + 570 950 (см)  сума двох сторін трикутника.

2) 1200  950 250 (см)  довжина третьої сторони.

Відповідь: 250 см.

 

Завдання 800
Периметр трикутника дорівнює 25 см. Дві сторони трикутника — по 9 см. Знайди третю його сторону.

Розв'язання

1) 9 • 2 18 (см)  довжина двох сторін трикутника.

2) 25  18 7 (см)  довжина третьої сторони.

Відповідь: 7 см.

 

Завдання 801
Одна сторона трикутника дорівнює 48 дм, друга — a дм, а третя — b дм. Склади буквений вираз для обчислення периметра трикутника та знайди його, якщо a = 42, b = 57.
Розв'язання
Вираз: 48 + а + b
Якщо a = 42, b = 57, тоді 48 + а + b = 48 + 42 + 57 = 147 (дм)  периметр трикутника.
Відповідь: 147 дм.

 

Завдання 802
Один кут трикутника дорівнює 60°, інший — 40°. Знайди градусну міру третього кута трикутника.
Розв'язання
180°   (60° + 40°) = 180°  100° = 80°  міра третього кута.
Відповідь: 80°.

 

Завдання 803
Один кут трикутника дорівнює 40°. Знайди суму двох інших кутів цього трикутника.
Розв'язання
180°   40° = 140°  сума двох інших кутів цього трикутника.
Відповідь: 140°.

 

Завдання 804
1) Один кут трикутника дорівнює 50°, другий на 10° більший за перший. Знайди градусну міру третього кута трикутника.
Короткий запис
— 50°
II — ?, на 10° більший, ніж I
III — ?
Розв'язання

1) 50° + 10° = 60°  величина II кута.

2) 50° + 60° 110° – величина I i II кутів разом.

3) 180°   110° = 70°  величина III кута.
Відповідь: 70°.
2) Один з гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 15°. Знайди градусну міру другого кута цього трикутника.
Розв'язання
180°   90°   15° = 75°  величина другого кута цього трикутника.
Відповідь: 75°.

 

Завдання 805 Накресли:
1) різносторонній гострокутний трикутник;
2) різносторонній тупокутний трикутник;
3) рівнобедрений прямокутний трикутник.

 

Завдання 806
1) Знайди периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 10 дм, а бічна сторона — 8 дм.
Розв'язання
10 + 8 + 8 = 26 (дм)  периметр рівнобедреного трикутника.
Відповідь: 26 см.
2) Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 40 см, а його основа — 18 см. Знайди бічну сторону трикутника.
Розв'язання
(40  18) : 2 = 22 : 2 = 11 (см)  бічна сторона трикутника.
Відповідь: 11 см.

 

Завдання 807
Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 42 см, а його бічна сторона — 15 см. Знайди основу трикутника.
Розв'язання
42 – 15 • 2 = 42  30 = 12 (см)  основа трикутника.
Відповідь: 12 см.

 

Завдання 808
Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 30 см, а бічна сторона — а см. Склади вираз для обчислення основи трикутника. Обчисли його, якщо а = 11.
Розв'язання
Вираз: 30 – а • 2 
Якщо а = 11, тоді 30 – а • 2 = 30 – 11 • 2 = 30 – 22 = (см)  основа трикутника.
Відповідь: 8 см.

 

Завдання 809
Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 16 см, а периметр — P см. Склади вираз для обчислення бічної сторони трикутника. Обчисли, якщо P = 40.
Розв'язання
Вираз: (Р – 16) : 2 
Якщо Р = 40, тоді (Р – 16) : 2 = (40 – 16) : 2 = 24 : 2 = 12 (см)  бічна сторона трикутника.
Відповідь: 12 см.

 

Завдання 810
1) дві сторони якого — 3 см і 4 см, а кут між ними — 80°;
2) одна сторона якого дорівнює 6 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, дорівнюють 50° і 70°.

 

Завдання 811
1) одна сторона якого дорівнює 5 см, а кути, що прилягають до неї, дорівнюють 100° і 30°;
2) дві сторони якого — 7 см і 3 см, а кут між ними — 50°.

 

Завдання 812
Одна сторона трикутника на 2 см менша від другої і на 3 см менша від третьої. Знайди сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 35 см.
Розв'язання
х + х + 2 + х + 3 = 35
3х = 30
х = 30 : 3
х = 10 (см)  перша сторона трикутника.
10 + 2 = 12 (см)  друга сторона трикутника.
10 + 3 = 13 (см)  третя сторона трикутника.
Відповідь: 10см, 12 см, 13 см.

 

Завдання 813
Одна сторона трикутника удвічі коротша від другої і на 8 см коротша від третьої. Знайди довжину сторін трикутника, якщо його периметр дорівнює 48 см.
Розв'язання
х + 2х + х + 8 = 48
3х = 30
х = 30 : 3
х = 10 (см)  перша сторона трикутника.
10 + 2 = 12 (см)  друга сторона трикутника.
10 + 3 = 13 (см)  третя сторона трикутника.
Відповідь: 10  см, 12 см, 13 см.

 

Завдання 814
Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 45 дм, а основа удвічі коротша від бічної сторони. Знайди довжину сторін трикутника.
Розв'язання
2х + 2х + х = 45
5х = 45
х = 45 : 5
х = 9 (дм)  довжина основи.
 9 = 18 (дм)  довжина бічних сторін.
Відповідь: 9 дм, 18 дм, 18 дм.

 

Завдання 815
Знайди довжину сторони рівностороннього трикутника, якщо вона на 42 см менша за периметр трикутника.
х + х + х  х = 42
2х = 42
х = 42 : 2
х = 21
Відповідь: 21 см.

 

Завдання 816
1) 12 см, 5 см і 7 см; Не існує трикутник
2) 15 дм, 12 дм і 9 дм; Існує трикутник
3) 8 см, 3 см і 13 см? Не існує трикутник

 

Завдання 817
1) 5 дм, 7 дм і 13 дм; Не існує трикутник
2) 2 м, 3 м і 5 м; Не існує трикутник
3) 4 см, 5 см і 8 см? Існує трикутник

 

Завдання 818
Зображено 8 трикутників і 12 трикутників.

 

Завдання 819
Два верстальники отримали від замовниці 260 сторінок рукопису. Перший заверстав 120 сторінок, а решту — другий. За цю роботу перший верстальник отримав від замовниці на 300 грн менше, ніж другий. Скільки отримав за свою роботу перший верстальник і скільки — другий, якщо оплата за верстку однієї сторінки у них однакова?

Розв'язання

1) 260 – 120 140 (с)  зверстав другий верстальник.

2) 140  120 20 (с)  на стільки більше сторінок зверстав другий верстальник.

3) 300 : 20 15 (грн)  за верстку 1 сторінки.

4) 15  120 1800 (грн)  отримав перший верстальник.

5) 15  140 2100 (грн)  отримав другий верстальник.

Відповідь: 1800 грн, 2100 грн.

 

Завдання 820
Склади задачу до кожного з малюнків і розв’яжи її за допомогою рівняння.

 

Завдання 821
Ігор прокинувся о 7.30. Йому знадобилося 10 хв, щоб умитися, 8 хв, щоб поснідати, 9 хв на прибирання кімнати, 7 хв на повторення вірша, 12 хв на дорогу до школи. Скільки вільного часу залишилося в Ігоря до початку уроку, якщо навчання починається о 8.30?

Розв'язання

1) 10 хв + 8 хв + 9 хв + 7 хв + 12 хв = 46 хв  витрачає часу.

2) 7 год 30 хв + 46 хв = 7 год 76 хв = 8 год 16 хв  весь час.

3) 8 год 30 хв – 8 год 16 хв 14 (хв)  вільний час в Ігоря до початку уроку.

Відповідь: 14 хвилин.

 

Завдання 822
Ірини та Сашка разом 17 наклейок, у Ірини і Тетяни — 15 наклейок, а в Тетяни і Сашка — 20 наклейок. Скільки наклейок у всіх трьох разом?