Завдання 646
Промені:  AK, AT є доповняльними променями.
Промені : BM, BT, BP, доповняльні промені відсутні

 

Завдання 647
Промені KA, KC, KD, KB, пари доповняльних променів: KA, KB і KC, KD

 

Завдання 648 
Накресли два різних промені AM і AN.

 

Завдання 649
Познач дві точки і проведи через них пряму.

 

Завдання 650
Відрізки: AB, AK
Прямі: DT
Промені: BC, AC, KD, KT, KM, AM

 

Завдання 651
Відрізки: KL, LM, KM
Прямі: KM
Промені: Kl, KM, LK, MK

 

Завдання 652
Познач точку і за допомогою лінійки проведи дві різні прямі, які проходять через цю точку.

 

Завдання 653
Накресли промінь з початком у точці A. Відклади на ньому від точки A один за одним чотири відрізки по 2 см кожний.

 

Завдання 654
Дивись малюнок 17.5.

 

Завдання 655
Накресли пряму, познач на ній три точки. Виміряй усі відрізки, що при цьому утворилися.

 

Завдання 656 Чи правильно, що:
1) точка D належить відрізку AC; Не правильно
2) точка D належить променю AC; Правильно
3) точка C лежить між точками B і D; Правильно
4) точка D належить прямій AB; Правильно
5) промені BA і CD — доповняльні; Не правильно
6) точка B належить і променю AC, і променю CA? Правильно

 

Завдання 657
Точки P, M, N, K належать прямій a, а точки  T, F не належать.

 

Завдання 658
Накресли промінь з початком у точці A та познач на ньому довільну точку B. Відклади на промені відрізок AK = 5 см та виміряй відрізок BK.

 

Завдання 659 Чи перетинаються:
1) пряма AB і відрізок CD; Не перетинаються
2) пряма AB і промінь CD; Не перетинаються
3) пряма AB і промінь DC; Перетинаються
4) прямі AB і CD; Перетинаються
5) промені AB і TO; Не перетинаються
6) промені AB і OT? Перетинаються

 

Завдання 660
Дві прямі, які перетинаються, ділять площину на 4 частини.

 

Завдання 661
Дві прямі, які не перетинаються, є паралельними і ділять площину на 3 частини.

 

Завдання 662
Познач у зошиті точки A, В і C, які не лежать на одній прямій. Через кожні дві з них проведи пряму.
Таких прямих є три: АВ, ВС, СА

 

Завдання 663
Накресли два промені так, щоб їх спільною частиною:
1) була точка;  
2) був відрізок.

 

Завдання 664
Два промені з початком в одній і тій самій точці Aділять площину на 2 частини.

 

Завдання 665
Накресли промінь AB. Побудуй доповняльний до AB промінь. На кожному промені від його початку відклади відрізок завдовжки 4 см 5 мм. Яка відстань між двома крайніми точками на цьому малюнку?
Розв'язання
4 см 5 мм + 4 см 5 мм = 9 (см)
Відповідь: відстань між точками АВ 9 сантиметрів.

 

Завдання 666
Накресли пряму CD, промінь МK і відрізок AB так, щоб пряма CD перетинала промінь МK і відрізок AB, а промінь МK не перетинався з відрізком AB.

 

Завдання 667
Накресли пряму CK, промінь AE і відрізок MN так, щоб пряма CK перетинала відрізок MN і не перетинала промінь AE, а промінь AE перетинав відрізок MN.

 

Завдання 668
На прямій позначено точки A, B і C, причому AB = 40 см, BC = 30 см. Яка відстань між точками A і C?
1-й випадок:
АC = AB + BC = 40 см + 30 см = 70 см
2-й випадок:
АС = АВ  ВС = 40 см - 30 см = 10 см

 

Завдання 669
Села K, L і M розташовані вздовж прямолінійного шляху. На мапі KL = 4 см, LM = 6 см. Яка відстань на мапі може бути між селами K і M?
1-й випадок:
KM = KL + LM = 4 см + 6 см = 10 см
2-й випадок:
KM = LM  KL = 6 см - 4 см = 2 см

 

Завдання 670
Якщо a = 1107, b = 978, тоді a + a : 9 – b = (1107 + 1107 : 9) – 978 = (1107 + 123) – 978 = 1230 – 978 = 252

 

1) 12 хв 37 с + 35 хв 42 с = 47 хв 79 с = 47 хв + (60 с  + 19 с) = 48 хв 19 с
2) 7 хв 13 с – 5 хв 19 с = 6 хв 73 с – 5 хв 19 с = 1 хв 54 с
3) 15 год 42 хв + 12 год 17 хв = 27 год 59 хв
4) 4 год 15 хв – 59 хв = 3 год 75 хв – 59 хв = 3 год 16 хв

 

Завдання 672
Під час сушіння гриби втрачають 87/100 своєї маси. Скільки сушених грибів отримають з 2 кг 500 г свіжих?
Розв'язання
2 кг 500 г = 2500 г
1) 2500 : 100  87 = 25 • 87 = 2 175 (г)  маса, що втрачається при сушінні.
2) 2 500 – 2 175 = 325 (г)  маса грибів, що отримають.
Відповідь: 325 грам.

 

Завдання 673
Усі натуральні числа від 1 до 60 записано в ряд. Скільки разів у цьому ряді повториться цифра 5?
Розв'язання
5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
Відповідь: 16 разів