Завдання 847
Рівні між собою прапорці: А i D та F, B i E, C i G

 

Завдання 848
Накресли відрізок МK. Виміряй його довжину і накресли рівний йому відрізок PL.
PL = 5 см
Завдання 849
Дано відрізок CD. Виміряй його довжину та накресли рівний йому відрізок AB.

 

Завдання 850 
Дано кут ABC . Виміряй його градусну міру і накресли кут MNK, що дорівнює куту ABC.

 

Завдання 851
Накресли кут ROP. Виміряй його градусну міру і накресли кут ABC, що дорівнює куту ROP.

 

Завдання 852
Аркуші одного зошита рівні.

 

Завдання 853
Накресли дві рівні між собою фігури, що складаються з трьох клітинок зошита, і одну, їм не рівну, яка теж складається з трьох клітинок зошита.

Завдання 854

Накресли три фігури, кожна з яких складається з п’яти клітинок зошита, так, щоб дві фігури були рівні між собою, а третя їм не рівна.

 

Завдання 855
∆ABC = ∆DEF, АВ = DE, ВС = EF.

∠А =∠D,  ∠B = ∠E, ∠C = ∠F 

 

Завдання 856
PQR = KLM, ∠P = ∠K, ∠Q = ∠L.

PR = KM, QR = LM

 

Завдання 857

1) трикутники рівні:

2) прямокутники рівні.

Завдання 858

Відомо, що ABC = KLM, ∠А = ∠K, ∠B = ∠L, ∠C = 40°, LM = 5 см, KM = 4 см. Знайди довжини сторін ВС і АС трикутника ABC та градусну міру кута М трикутника KLM.
Розв'язання
ВС = LM = 5 см; AC = KM = 4 см; ∠M = ∠C = 40°

 

Завдання 859
Відомо, що MNL = ABC, MN = AB, NL = BC, ∠N = 20°, ∠M = 50°, AC = 8 см. Знайди довжину сторони ML трикутника MNL та градусні міри кутів A і B трикутника ABC.
Розв'язання
ML = AC = 8 см; ∠A = ∠M = 50°; ∠B = ∠N = 20°

 

Завдання 860
Прямокутники ABCD і KLMN між собою рівні. Периметр прямокутника ABCD дорівнює 40 см, KL = 8 см. Знайди довжини сторін прямокутника ABCD.
Розв'язання 

40 : 2 – 8 = 12 (см) – довжина іншої сторони прямокутника KLMN і АВСD.

Відповідь: 8 cм і 12 см.

 

Завдання 861
Чи існує прямокутник з периметром 18 см такий, що його можна поділити на 2 рівних між собою квадрати? Існує.
Розв'язання 

Обчисли периметр цих квадратів.

3 • 4 = 12 (см)  периметр цих квадратів.

 

Завдання 862
1) 211 + 173 + 789 = (211 + 789) + 173 = 1000 + 173 = 1173 
2) 517 + 321 + 179 + 283 = (517 + 283) + (321 + 179) = 800 + 500 = 1300
3) 50  17  2 = 50 • 2 • 17 = 100 • 17 = 170
4) 25   11 • 4  7 = (11 • 7) • (25 • 4) = 77 • 100 = 7700

 

Завдання 863
Знайди за схемами невідомі значення величини (продуктивність праці обох робітників однакова):

1) Розв'язання

1) 4 + 5 = 9 (дн.) – всього днів.

2) 405 : 9 = 45 (д.) – виготовляють за 1 день.

3) 45 • 4 = 180 (д.) – виготовив перший робітник.

4) 45 • 5 = 225 (д.) – виготовив другий робітник.

Відповідь: 180 деталей, 225 деталей.

2) Розв'язання

1) 238 : 7 = 34 (д.) – виготовляють за 1 день.

2) 34 • 8 = 272 (д.) – виготовив другий робітник.

3) 238 + 272 = 510 (д.) – всього деталей.

Відповідь: 510 деталей.

3) Розв'язання

1) 288  120 = 168 (д.) – виготовив перший робітник.

2) 120 : 5 = 24 (д.) – виготовляють за 1 день.

3) 168 : 24 = 7 (дн.) – днів працював перший робітник.

Відповідь: 168 деталей, 7 днів.

 

Завдання 864
Мар’яна придбала 3 олівці по 5 грн 50 к. та 2 ручки. Скільки коштує одна ручка, якщо з 50 грн дівчинка отримала 17 грн 90 к. решти?

Розв'язання

50 грн = 5000 к., 17 грн 90 к. = 1790 к., 5 грн 50 к. = 550 к.

1) 550  3 = 1650 (к.) – заплатила за олівці.

2) 5000  1790 = 3210 (к.) – заплатила за покупку.

3) 3210  1650 = 1560 (к.) – заплатила за ручки.

4) 1560 : 2 = 780 (к.) = 7 грн 80 к. – коштує ручка.

Відповідь: 7 грн 80 к.

 

Завдання 865

1) 1 525 896 : 6 =

= 254316

 

 

2

5

4

3

1

6

2) 1 228 476 : 23 =

= 53412

 

5 3 4 1 2

О

Н

І

Р

К

Ь

О

С

Л

Ч

И

2

5 4 3 1 6 1 2 3 4 5

К

О Р І Н Ь Ч И С Л О

Інші завдання дивись тут...