Інші завдання дивись тут ...

Самостійна робота № 11. Звичайні дроби. Порівняння дробів. Правильні і неправильні дроби.

Варіант 1.

Завдання 1.  Серед дробів 5/17, 10/17, 2/17, 3/17 вкажи найбільший.

Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою) більшим (меншим) є дріб, у якого більший (менший) чисельник (число над дробовою рискою).

А 5/17

Б 10/17

В 2/17

Г 3/17

Завдання 2. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок

8 клітинок. Познач точки, які відповідають дробам 5/8; 1/8; 8/8; 11/8.

Завдання 3. Велосипедист проїхав 48 км за три години. За першу годину він проїхав 5/16 усієї відстані, а за другу — 7/24 усієї відстані. Скільки кілометрів проїхав велосипедист за третю годину?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 48 : 16 • 5 = 15 (км) – відстань за першу годину.

2) 48 : 24 • 7 = 14 (км) – відстань за другу годину.

3) 15 + 14 = 29 (км) – відстань за дві години разом.

4) 48 – 29 = 19 (км) – відстань за третю годину.

2 спосіб

1) 48 : 16 • 5 = 15 (км) – відстань за першу годину.

2) 48 : 24 • 7 = 14 (км) – відстань за другу годину.

3) 48 – 15 – 14 = 19 (км) – відстань за третю годину.

Відповідь: за третю годину велосипедист проїхав 19 км.

Завдання 4. Один з доданків дорівнює З0 і становить 5/6 суми. Знайди другий доданок.

Розв’язання.

Якщо доданок 30 уже становить дріб 5/6 від суми, тоді

1) 30 : 5 • 6 = 36 – сума.

2) 36 – 30 = 6 – другий доданок.

Відповідь: 6

 

Варіант 2.

Завдання 1. Серед дробів 5/17, 10/17, 2/17, 3/17 вкажи найменший.

Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою) більшим (меншим) є дріб, у якого більший (менший) чисельник (число над дробовою рискою).

А 5/17

Б 10/17

В 2/17

Г 3/17

Завдання 2. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок

9 клітинок. Познач точки, які відповідають дробам 7/9, 1/9, 14/9, 9/9

Завдання 3. Файл у 40 сторінок принтер надрукував за 3 хв. За першу хвилину він надрукував 7/20 файлу, за другу – 3/8 файлу. Скільки сторінок надрукував принтер за третю хвилину?

1 спосіб

1) 40 : 20 • 7 = 14 (с.)  – сторінок надрукував за першу хвилину.

2) 40 : 8 • 3 = 15 (с.) – сторінок надрукував за другу хвилину.

3) 14 + 15 = 29 ( с.) – сторінок надрукував за дві хвилини разом.

4) 40 – 29 = 11 (с.) – сторінок надрукував за третю хвилину.

2 спосіб.

1) 40 : 20 • 7 = 14 (с.)  – сторінок надрукував за першу хвилину.

2) 40 : 8 • 3 = 15 (с.) – сторінок надрукував за другу хвилину.

3) 40 – 14 – 15 = 11 (с.) – сторінок надрукував за третю хвилину.

Відповідь: за третю хвилину принтер надрукував 11 сторінок.

Завдання 4. Один з доданків дорівнює З6 і становить 3/4 суми. Знайди другий доданок.

Якщо доданок 36 уже становить дріб 3/4 від суми, тоді

1) 36 : 3 • 4 = 48 – сума.

2) 48 – 36 = 12 – другий доданок.

Відповідь: 12

 

Варіант 3

Завдання 1. Серед дробів 4/13; 2/13; 8/13, 5/13 вкажи найменший.

Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою) більшим (меншим) є дріб, у якого більший (менший) чисельник (число над дробовою рискою).

А 4/13

Б 2/13

В 8/13

Г 5/13

Завдання 2. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок

10 клітинок. Познач точки, що відповідають дробам 3/10, 1/10, 10/10, 13/10

Завдання 3. У крамниці за три дні було продано 36 коробок цукерок. У п'ятницю було продано 2/9 усіх коробок, у суботу – 5/12, а решту - у неділю. Скільки коробок цукерок продали у неділю?

1 спосіб

1) 36 : 9 • 2 = 8 (к.)  – коробок продано в п’ятницю.

2) 36 : 12 • 5 = 15 (к.) – коробок продано в суботу.

3) 8 + 15 = 23 ( к.) – коробок продано в п’ятницю та суботу разом.

4) 36 – 23 = 13 (к.) – коробок продано в неділю.

2 спосіб

1) 36 : 9 • 2 = 8 (к.)  – коробок продано в п’ятницю.

2) 36 : 12 • 5 = 15 (к.) – коробок продано в суботу.

3) 36 – 8 - 15 = 13 (к.) – коробок продано в неділю.

Відповідь: у неділю було продано 13 коробок цукерок. 

Завдання 4. Один з доданків дорівнює З0 і становить 3/5 суми. Знайди другий доданок. 

Якщо доданок 30 уже становить дріб 3/5 від суми, тоді

1) 30 : 3 • 5 = 50 – сума.

2) 50 – 30 = 20 – другий доданок.

Відповідь: 20

 

Варіант 4

Завдання 1. Серед дробів 4/13, 2/13, 8/13, 5/13 вкажи найбільший.

Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою) більшим (меншим) є дріб, у якого більший (менший) чисельник (число над дробовою рискою).

А 4/13

Б 2/13

В 8/13

Г 5/13

Завдання 2. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 7 клітинок. Познач точки, що відповідають дробам 1/7, 7/7, 12/7, 5/7 

Завдання 3. Книжку в 56 сторінок Олесь прочитав за три дні. У перший день він прочитав 3/8 книжки, у другий – 5/14. Скільки сторінок прочитав Олесь у третій день?

1 спосіб

1) 56 : 8 • 3 = 21 (с.)  – сторінок прочитав першого дня.

2) 56 : 14 • 5 = 20 (с.) – сторінок надрукував другого дня.

3) 21 + 20 = 41 ( с.) – сторінок прочитав за два дні. 

4) 56 – 41 = 15 (с.) – сторінок прочитав третього дня.

2 спосіб

1) 56 : 8 • 3 = 21 (с.)  – сторінок прочитав першого дня.

2) 56 : 14 • 5 = 20 (с.) – сторінок надрукував другого дня.

3) 56 – 21 – 20 = 15 (с.) – сторінок прочитав третього дня.

Відповідь: у третій день Олесь прочитав 15 сторінок. 

Завдання 4. Один з доданків дорівнює 20 і становить 2/5 суми. Знайди другий доданок. 

Якщо доданок 20 уже становить дріб 2/5 від суми, тоді

1) 20 : 2 • 5 = 50 – сума.

2) 50 – 20 = 30 – другий доданок.

Відповідь: 30

Інші завдання дивись тут ...