Інші завдання дивись тут ...

Самостійна робота № 14. Округлення чисел. Додавання і віднімання десяткових дробів.

Варіант 1.

Завдання 1. На скільки число 14 більше за число 2,72?

А 12,28

Б 11,28

В 11,38

Г 12,38

_14,00

   2,72

  11,28

 

Завдання 2 Округли

1) до десятих: 6,723 ≈ 6,7

2) до сотих: 7,896 ≈ 7,90 

3) до десятків: 515,7 ≈ 516

Завдання 3. Розв'яжи рівняння 

(х – 5,37) + 4,23 = 9,2

х – 5,37 = 9,2 – 4,23

х – 5,37 = 4,97

х = 4,97 + 5,37

х = 10,34

_9,20

  4,23

  4,97

 

 

+4,97

  5,37

 10,34

 

 

Відповідь: 10,34

Завдання 4. Як зміниться сума двох чисел, якщо один з доданків збільшити на 9,1, а інший зменшити на 5,2?

Розв’язання.

1 спосіб

Нехай а + b – сума, тоді нова сума дорівнює 

(а + 9,1) + (b – 5,2) = а + 9,1 + b – 5,2 =

(а + b) + (9,1 – 5,2) = (а + b) + 3,9

_9,1

  5,2

  3,9

2 спосіб

Нехай с – деяка сума. Якщо доданок збільшити на 9,1, то сума збільшиться на стільки ж, матимемо с + 9,1. Якщо доданок зменшити на 5,2, то нова сума зменшиться на стільки ж, матимемо (с + 9,1) – 5,2 = с + 3,9

Відповідь: сума збільшиться на 3,9. 

 

Варіант 2.

Завдання 1. На скільки число 4,72 менше від числа 16?

А 12,28

Б 11,28

В 11,38

Г 12,38

_16,00

   4,72

 11,28

Завдання 2 Округли

1) до сотих 7,798 ≈ 7,80

2) до десятих: 6,351 ≈ 6,4

3) до сотень: 1213,7 ≈ 1200

Завдання 3. Розв'яжи рівняння 

8,3 – (х – 4,49 ) = 5,47

х – 4,49 = 8,3 – 5,47  

х – 4,49 = 2,83

х = 2,83 + 4,49

х = 7,32

_8,30

 5,47

 2,83

 

 

+2,83

  4,49

  7,32

 

 

Відповідь: 7,32

Завдання 4. Як зміниться сума двох чисел, якщо один з доданків зменшити на 4,7, а інший збільшити на 6,2?

Розв’язання.

1 спосіб.

Нехай а + b – сума, тоді нова сума дорівнює 

(а – 4,7) + (b + 6,2) = а – 4,7 + b + 6,2  =

(а + b) + (6,2 – 4,7) = (а + b) + 1,5

_6,2

 4,7

 1,5

2 спосіб.

Нехай с – деяка сума. Якщо доданок зменшити на 4,7, то сума зменшиться на стільки ж, матимемо с – 4,7. Якщо доданок збільшити на 6,2, то нова сума збільшиться на стільки ж, матимемо (с – 4,7) + 6,2 = с + 6,2 – 4,7 = с + 1,5

Відповідь: сума збільшиться на 1,5. 

 

Варіант 3. 

Завдання 1. На скільки число 5,27 менше від числа 17? 

А 12,83

Б 12,73

В 11,73

Г 11,83

_17,00

   5,27

  11,73

 

Завдання 2. Округли

1) до десятих: 7,351 ≈ 7,4

2) до сотих: 1,197 ≈ 1,20

3) до сотень: 1439,3 ≈ 1400

Завдання З. Розв'яжи рівняння

7,34 + (х – 4,85) = 9,3.

х – 4,85 = 9,3 – 7,34

х – 4,85 = 1,96

х = 1,96 + 4,85

х = 6,81

_9,30

  7,34

  1,96

 

 

+1,96

  4,85

  6,81

 

 

Відповідь: 6,81

Завдання 4. Як зміниться сума двох чисел, якщо один з доданків зменшити на 5,8, а другий збільшити на 9,2?

Розв’язання.

1 спосіб

Нехай а + b – сума, тоді нова сума дорівнює 

(а – 5,8) + (b + 9,2) = а – 5,8 + b + 9,2  =

(а + b) + (9,2 – 5,8) = (а + b) + 3,4

_9,2

 5,8

 3,4

2 спосіб

Нехай с – деяка сума. Якщо доданок зменшити на 5,8, то сума зменшиться на стільки ж, матимемо с – 5,8. Якщо доданок збільшити на 9,2, то нова сума збільшиться на стільки ж, матимемо (с – 5,8) + 9,2 = с + 9,2 – 5,8 = с + 3,4

Відповідь: сума збільшиться на 3,4 

 

Варіант 4. 

Завдання 1. На скільки число 15 більше за число 3,27?

А 12,83

Б 12,73

В 11,73

Г 11,83

_15,00

   3,27

 11,73

 

Завдання 2. Округли

1) до сотих: 5,297 ≈ 5,30

2) до десятих: 4,73 ≈ 4,7

3) до десятків: 1735,8 ≈ 1740

Завдання З. Розв'яжи рівняння

9,2 – (х – 3,73) = 3,29.

х – 3,73 = 9,2 – 3,29

х – 3,73 = 5,91

х = 5,91 + 3,73

х = 9,64

_9,20 

 3,29

 5,91

 

 

+5,91

  3,73

  9,64 

 

 

Відповідь: 9,64

Завдання 4. Як зміниться сума двох чисел, якщо один з доданків збільшити на 7,3, а другий зменшити на 4,5?

Розв’язання.

1 спосіб

Нехай а + b – сума, тоді нова сума дорівнює 

(а + 7,3) + (b – 4,5) = а + 7,3 + b – 4,5 =

(а + b) + (7,3 – 4,5) = (а + b) + 2,8

_7,3

 4,5

 2,8

2 спосіб.

Нехай с – деяка сума. Якщо доданок збільшити на 7,3, то сума збільшиться на стільки ж, матимемо с + 7,3. Якщо доданок зменшити на 4,5, то нова сума зменшиться на стільки ж, матимемо (с + 7,3) – 4,5 = с + 2,8

Відповідь: сума збільшиться на 2,8. 

Інші завдання дивись тут ...