Інші завдання дивись тут...

Завдання 316 Множення чисел
1) 32  29 = 29  32 Переставна властивість
2) 6  (4  27) = (6  4)  27 Сполучна властивість

 

Завдання 317 Обчисліть:
1) 5  17  2 = 5 • 2 • 17 = 10 • 17 = 170
2) 9  20  5 = 20 • 5 • 9 = 100 • 9 = 900
3) 25  6  4 = 25 • 4 • 6 = 100 • 6 = 600
4) 7  16  0  8 = 0

 

Завдання 318 Обчисліть зручним способом:
1) 5  472  2 = 5 • 2 • 472 = 10 • 472 = 4720
2) 4  316  25 = 25 • 4 • 316 = 100 • 316 = 31600
3) 357  20  5 = 20 • 5 • 357 = 100 • 357 = 35700
4) 8  108  125 = 125 • 8 • 108 = 1000 • 108 = 108000
5) 259  250  4 = 250 • 4 • 259 = 1000 • 259 = 259000
6) 5  7  9  20 = (5 • 20) • (7 • 9) = 100 • 63 6300

 

Завдання 319
1) 2  17  50 = 2 • 50 • 17 = 100 • 17 = 1700
2) 53  125  8= 125 • 8 • 53 = 1000 • 53 = 53000
3) 5  77  4  5 = 5 • 4 • 5 • 77 = 20 • 5 • 77 = 100 • 77 = 7700

 

Завдання 320 Порівняйте вирази
1) 256  37 < 38  256
2) 25  36  4 > 25  4  35

Завдання 321 Спростіть вираз:

1) 8  2  b = 16b
4) 3х  2у= 6xy
2) 9х  3 = 27x
5) а  4b  8 = 32ab
3) 15  4а = 60a
6) х  2  4у  z = 8xyz

Завдання 322

1) 4  c  5 = 20c
2) 7  4b = 28b
3) x  2  5y = 10xy

Завдання 323

На 5 автомобілів завантажили по 40 ящиків товару, маса кожного з яких дорівнює 37 кг. Знайдіть масу всього товару.

Розв'язання

37  40 • 5 = 7400 (кг) – маса товару.
Відповідь: 7400 кілограмів.

 

Завдання 324
У саду є п’ять ділянок, на кожній з яких є 14 рядів яблунь, по 25 дерев у кожному. Скільки всього яблунь у саду?

Розв'язання

25  14 • 5 = 1750 (д.) – всього яблунь в саду.
Відповідь: 1750 дерев.

 

Завдання 325
Щоб викласти підлогу на кухні, тато купив 8 упаковок плитки. Одну з таких упаковок зображено на рисунку 20. Знайдіть вартість покупки, якщо одна плитка коштує 35 грн.

Розв'язання

1) • 8 = 56 (пл.) – всього плит.
2) х 56
      35
     280
    168 
    1960 (грн) – вартість покупки.
Відповідь: 1960 гривень.

 

Завдання 326
Магазин продав 15 коробок кексів, одну з яких зображено на рисунку 21. Скільки гривень заплатили покупці за ці кекси, якщо один кекс коштує 8 грн? Розв'язання
 6 • 15 = 720 (грн) – заплатили за ці кекси.
Відповідь: 720 гривень.

 

Завдання 327 Обчисліть зручним способом:
1) 72  25 = 72 • (5 • 5) = (72 • 5) • 5 = 360 • 5 = 1800
2) 96  500 = 96 • (5 • 100) = (96 • 5) • 100 = 480 • 100 = 48000
3) 72  125 = 72 • (5 • 5 • 5) = (72 • 5) • 5 • 5 360 • 5 • 5 = 1800 • 5 = 9000
4) 18  25  14 = 18 • (2• 14) = 18 • 350 = 6300
5) 42  6  250 = 42 • (6 • 250) = 42 • 1500 = 63000
6) 5  36  18  25 = ( 36)  (18  25) = 180 • 450 = 81000

 

Завдання 328
1) 12  25 = 12 • (5 • 5) = (12 • 5) • 5 = 60 • 5 = 300
2) 42  50 = 42 • (5 • 10) = (42 • 5) • 10 = 210 • 10 = 2100
3) 125  24 = 125 • (8 • 3) = (125 • 8) • 3 = 1000 • 3 = 3000
4) 48  500 = 48 • (5 • 100) = (48 • 5) • 100 = 240 • 100 = 24000
5) 7  28  250 = • 28 • (25 • 10) = (• 25) • (28 • 10) = 175 • 280 = 49000
6) 25  9  5  16 = (25 • 9) • (5 • 16) = 225 • 80 = 18000

 

Завдання 329
Запишіть число 120 у вигляді добутку трьох різних одноцифрових чисел. 
• • 10 = 120

 

Завдання 330 Спростіть вираз і знайдіть його значення.
1) Якщо a = 4, b = 25, то 2a  9b  5 = 90ab = 90 • 4 • 25 = 90 • 100 = 9000
2) a = 15, b = 2, то 2a  9b  5 = 90ab = 90 • 15 • 2 90 • 30 = 2700

 

Завдання 331
Якщо x = 7, то  5x  3 = 60x = 60 • 7 = 420

 

Завдання 332
Швейна фабрика закупила m сувоїв сукна, по 30 м у кожному. Знайдіть вартість усього сукна, якщо 1 м сукна коштує k грн.

Розв'язання

 30 • m 30km (грн) – вартість усього сукна.
Відповідь: 30km гривень.

 

Завдання 333
За одну годину станок виготовляє 48 деталей. Скільки деталей виготовлять n таких станків за t год?

Розв'язання

48  n • t (д.) – виготовлять деталей.
Відповідь: 48nt деталей.

 

Завдання 334 Скількома нулями закінчується значення добутку:
1) 10 перших натуральних чисел; 2 нулями.
Бо містять добуток 2 • 5 = 10 і множник 10 
2) 25 перших натуральних чисел? 6 нулями.
Бо міститься добутки 2 • 5 = 10, • 25 = 100, 14 • 15 = 210 і множники 10, 20

 

Завдання 335
Скількома нулями закінчується значення добутку 20 перших натуральних чисел? 4 нулями.
Бо міститься добутки 2 • 5 = 10, 1• 15 = 210 і множники 10, 20

 

Завдання 336
Відвідуваність новоствореного сайту за перші 5 днів була такою: за перший день — 16 відвідувачів, а за кожний  наступний — у 5 разів більше, ніж за попередній. Скільки користувачів відвідали сайт п’ятого дня?

Розв'язання

1) 16  5 80 (в.) – другого дня.
2) 80  5 400 (в.) – третього дня.
3) 400  5 2000 (в.) – четвертого дня.
4) 200  5 10 000 (в.) – п'ятого дня.
Відповідь: 10 000 відвідувачів.

 

Завдання 337
На дошці в ряд записано 5 чисел: перше число — 125, а кожне наступне у 4 рази більше за попереднє. Знайдіть п’яте число.

Розв'язання

1) 125  4 500 – друге число.
2) 500  4 2000 – третє число.
3) 2000  4 8000– четверте число.
4) 8000  4 32 000 – п'яте число.
Відповідь: 32 000.

 

Завдання 338
Чи обов’язково значення добутку десяти послідовних натуральних чисел закінчується цифрою 0? Завжди, бо один із множників дорівнює 10.

 

Завдання 339
У відрі 10 л молока. Потрібно за допомогою трилітрової банки і семилітрового бідона розділити молоко так, щоб у відрі та бідоні було по 5 л молока. Як це зробити?
Посудини
Переливання
10 л (відро)
3
3
6 6 9 9 2 2 5
3 л (банка)
3
3 1 1 3
7 л (бідон)
7
4
4
1
1
7
5
5

Вправи для повторення

Завдання 340
Обчисліть добуток числа 32 та суми чисел 348 і 152.
32 • (348 + 152) = 32 • 500 = 16000

 

Завдання 341 Обчисліть:
1) 115 320 – 99 518 = 15802
2) 1517 + 9148 + 983 = (1517 + 983) + 9148 = 2500 + 9148 = 11648

 

Завдання 342
У магазин завезли 120 кг яблук, груш на 30 кг менше, а слив — половину маси яблук і груш разом. Скільки кілограмів слив завезли в магазин?

Розв'язання

1) 120  30 90 (кг) – груш.
2) 90 + 120 210 (кг) – яблук і груш разом.
3) 210 : 2 105 (кг) – слив.
Відповідь: 105 кілограмів.

 

Завдання 343
Автомобіль проїхав 300 км за 5 год. За скільки годин він проїде таку саму відстань, збільшивши швидкість на 15 км/год?

Розв'язання

1) 300 : 5 60 (км/год) – швидкість спочатку.
2) 60 + 15 75 (км/год) – швидкість потім.
3) 300 : 75 4 (год) – час потім.
Відповідь: 4 години.