Інші завдання дивись тут...

Завдання 376 Прочитайте вирази та подайте їх у вигляді добутку:
Двадцять п'ять в квадраті це — 252 = 25 • 25
Ем в квадраті це — m2 = m • m
Вісім в кубі це — 83 = 8 • 8 • 8
Це в кубі це — c3 = c • c • c

 

Завдання 377 Подайте у вигляді квадрата чи куба добуток:
1) 15 • 15 = 152
2) 5 • 5 • 5 = 53
3) b • b = b2
4) х • х • х = x3

Завдання 378 Обчисліть:

1) 02 = 0 • 0 = 0

12 = 1 • 1 = 1

22 = 2 • 2 = 4

32 = 3 • 3 = 9

42 = 4 • 4 = 16

52 = 5 • 5 = 25

62 = 6 • 6 = 36

72 = 7 • 7 = 49

82 = 8 • 8 = 64

92 = 9 • 9 = 81

102 = 10 • 10 = 100

2) 03 = 0 • 0 • 0 = 0

13 = 1 • 1 • 1 = 1

23 = 2 • 2 • 2 = 8

33 = 3 • 3 • 3 = 27

43 = 4 • 4 • 4 = 64

Завдання 379 Укажіть порядок дій при знаходженні значення виразу:

1) 5  32 – 42 Піднесення до степеня, множення, додавання 
2) (8 – 2)3 + 8  12. Віднімання, піднесення до степеня, множення, додавання 

 

Завдання 380 Заповніть таблицю.
а
12
14
16
18
20
25
50
100
а2
144
196
256
324 400 625 2 500 10 000
 
х 12
   12
   24
  12 
  144
х 14
   14
   56
  14 
  196
х 16
   16
   96
  16 
  256
х 18
   18
 144
 18 
 324
х 20
   20
   400
х 25
   25
 125
 50 
 620
х 50
   50
   2500
х 100
   100
   10000

Завдання 381 Знайдіть квадрати чисел:

112 = 121 
132 = 169 
152 = 225
172289
192= 361
752 = 5625 
х 11
   11
   11
  11 
  121
х 13
   13
   39
  13 
  169
х 15
   15
   75
  15 
  225
х 17
   17
 119
 17 
 289
х 19
   19
 171
 19 
 361
х  75
    75
  375
 525 
 5625

Завдання 382 Знайдіть куби чисел:

83 = 8 • 8 • 8 = 64 • 8 = 512

123 = 12 • 12 • 12 = 144 • 12 = 1 728

303 = 30 • 30 • 30 = 900 • 30 = 27 000 

 

Завдання 384 Обчисліть:
1) 36 + 52 = 36 + 25 = 61
2) 4 • 33 = 4 • 27 = 108
3) 43  62 = 64  36 = 28
4) (7 + 5)2 + 84 = 122 + 84 = 144 + 84 = 228
5) (2 • 3)3  16 = 63  16 = 216  16 = 200
6) (72  25) • 4 = (49  25) • 4 = 24 • 4 = 96

 

Завдання 385
1) 122  53 = 144 – 125 = 19
2) 36 + (9  5)336 + 4336 + 64 = 100
3) 2 • (82  49) = 2 • (64  49) = 2 • 15 = 30

 

Завдання 386 Обчисліть:
1) 105 • 23 + (37  15)2  91 = 105 • 8 + 222  91 = 840 + 484  91 = 1 233
2) (19  7)3 + 2 • 152  519 =  123 + 2 • 225  519 = 144 + 450  519 = 75
3) 15 • (2 • 5)2 + (32  12)315 • 102 + 20315 • 100 + 8 000 = 8 115
4) (3 • 4)2 • 25  51 • 43 = 122 • 25  51 • 64 = 144 • 25  3 264 = 3 600  3 264 = 336

 

Завдання 387
1) (25  10)2 + 5 • 43  82 = 152 + 5 • 64  64 = 225 + 320  64 = 481
2) 173 + (29  11)2  2 • 63 = 173 + 182  2 • 63 = 173 + 324  2 • 216 = 497  432 = 65

 

Завдання 388
Трьом учням і трьом ученицям роздали картки з рівностями (рис. 22). Допоможіть їм установити, правильною чи неправильною є рівність.
1) 32 + 42 = 52 Правильна32 + 42 = 9 + 16 = 25, 25 = 25, 25 =25
2) 62 + 82 = 102 Правильна62 + 82 = 36 + 64 = 100, 102 = 100
3) 23 + 33 = 43 Неправильна23 + 33 = 8 + 27 = 35, 43= 64
4) 42 + 52 = 62 Неправильна. 42 + 52 = 16 + 25 = 41, 62 = 36
5) 52 + 122 = 132 Правильна. 52 + 122 = 25 + 144 = 169, 13= 169
6) 52 + 102 = 53 Правильна. 52 + 102 = 25 + 100 = 125, 53 = 125

 

Завдання 389 Знайдіть значення виразу:
1) Якщо b = 7, то b2 – 4 = 72 – 4 = 49 – 4 = 45
2) Якщо х = 4, то x3 + x2 = 43 + 42 = 64 + 16 = 80
3) Якщо а = 16; b = 6,  то a2 – b2 = 162 – 62 = 256 – 36 = 220
4) (а + b)3, Якщо а = 12; b = 8, то (a + b)3 = (12 + 8)3 = 203 = 8 000

 

Завдання 390 
1) Якщо m = 5, то m3 – m2 = 53 – 52 = 125 – 25 = 100
2) Якщо а = 9; b = 12, то a2 + b2 = 92 + 122 = 81 + 144 = 225

 

Завдання 391 Запишіть числовий вираз і знайдіть його значення:
1) різниця квадратів чисел 11 і 9; 112 – 92 = 121 – 81 = 40
2) сума кубів чисел 3 і 4; 33 + 43 = 27 + 64 = 91
3) квадрат суми чисел 12 і 19; (12 + 19)2 = 312 = 961
4) різниця куба числа 8 і квадрата числа 14. 83 – 142 = 512 – 196 = 316

 

Завдання 392 Запишіть числовий вираз і знайдіть його значення:
1) сума квадратів чисел 5 і 15; (5 + 15)2 = 202 = 400
2) різниця кубів чисел 6 і 2; 63 – 23 = 216 – 8 = 208
3) квадрат різниці чисел 21 і 12. (21 – 12)2 = 92 = 81

 

Завдання 393 Порівняй
1) квадрат суми чисел 9 і 4 чи сума квадратів цих чисел;
(9 + 4)2 > 92 + 42
(9 + 4)2 = 132 = 169, 92 + 42 = 81 + 16 = 97, 169 > 97
2) квадрат різниці чисел 9 і 4 чи різниця квадратів цих чисел?
(9 — 4)2 < 92 – 42
(9 — 4)2 = 52 = 25, 92 – 42 = 81 – 16 = 65, 25 < 65

 

Завдання 394
У пакеті лежать 4 жовті яблука та 8 червоних. Яку найменшу кількість яблук потрібно дістати з пакета, не заглядаючи в нього, щоб серед них обов’язково були два яблука різних кольорів? 9 яблук.
Міркуємо так. Якщо будуть попадатися тільки червоні яблука, то перше жовте попадеться тільки після того, як в пакеті не залишиться жодного червоного яблука. Тоді, щоб обов’язково були яблука двох кольорів, потрібно дістати 9 яблук.

 

Вправи для повторення
Завдання 395 Письмове ділення

_408 | 4   

  4      102

   _8

     8

     0

_612 | 51  

  51      12

 _102

   102

      0

 

_713 | 31 

  62     23

  _93

    93

      0

 

Завдання 396
У скільки разів число 144 більше за число 6?
Розв'язання 

_144 | 6   

  12      24

  _24

    24

      0

Відповдіь: у 24 рази.

 

Завдання 397
Маса семи однакових цукерок дорівнює 119 г. Знайдіть масу однієї цукерки.
Короткий запис
7 ц  119 г
1 ц.  ?
Розв'язання 

_119 | 7   

   7     17 (г.) – маса однієї цукерки.

  _49

    49

      0

Відповдіь: 17 грам.

 

Завдання 398
Туристи йшли протягом 3 год 35 хв, далі 25 хв відпочивали, після чого за 2 год 15 хв дійшли до кінцевого пункту. У скільки разів час відпочинку коротший від часу руху?
Розв’язання
1) 3 год 35 хв + 2 год 15 хв =  5 год 50 хв – час руху 
2) 5 год 50 хв : 25 хв = (60 хв • 5 + 50 хв) : 25 хв = 350 хв : 25 хв = 14
Відповідь: у 14 разів.