Інші завдання дивись тут...

Завдання 519 Які з наведених записів є рівняннями:
1) 5x + 9
2) 4x – 9 = 15
3) 14 + 5 = 19
4) x – 3 = 0

Завдання 520

 – 2  5
 = 5

 – 4  5

Завдання 521

1) 7 • 7 = 49
2) 5 • 7 + 15  40

3) 56 : 7 = 8

Завдання 522 Розв’яжіть рівняння

1) х + 7 = 10
   х = 10  7
   х = 3
2) х  5 = 11
   х = 11 + 5
   х = 16
3) 20  х = 9
      х = 20  9
      х = 11
4) х • 2 = 12
    х = 12 : 2
    х = 6
5) х : 6 = 5
    х = 5 • 6
    х = 30
6) 15 : х = 3
    х = 15 : 3
    х = 5

Завдання 523 Чи мають корені рівняння:

1) 5x = 0
    х = 9 : 5
    х = 0
2) x  0 = 2
Ні

3) 5 : x = 0

Ні

Завдання 524

11) 20 – (8 + 2) = 10 Так
2) 48 : (8 – 2) = 8 Так

Завдання 525

1) 32 – 5 • 5  17 Ні
2) (5 + 23) : 7 = 4 Так

Завдання 526 Розв’яжіть рівняння:

1) x + 25 = 48

   x = 48 – 25

   x = 23

2) 36 + x = 53

    x = 53 – 36

    x = 17

3) 45 – x = 19

    x = 19 + 45

    x = 64

4) x – 41 = 39

   x = 39 + 41

   x = 80

5) x • 6 = 72

   x = 72 : 6

   x = 12

6) 16x = 256

    x = 256 : 16

    x = 16

7) x : 4 = 15

   x = 15 • 4

   x = 60

8) 126 : x = 9

    x = 126 : 9

    x = 14

9) x : 12 = 0

    x = 0

Завдання 527 Розв’яжіть рівняння:

1) x + 23 = 51
   x = 51 – 23
   x = 28
2) 54 – x = 31
    x = 54 – 31
    x = 23
3) x – 16 = 8
   x = 8 + 16
   x = 24
4) 5x = 205
    x = 205 : 5
    x = 41
5) x : 6 = 6
   x = 6 • 6
   x = 36
6) 64 : x = 4
    x = 64 : 4
    x = 16

Завдання 528

1) x – 312 = 189

    x = 189 + 312

    x = 501

    501 – 312 = 189

    189 = 189

2) 324 : x = 12

    x = 324 : 12

    x = 27

    324 : 27 = 12

    12 = 12

3) 48 x = 3 456

    x = 3 456 : 48

    x = 72

    48 x = 3 456

    3 456 = 3 456

Завдання 529 

1) 262 + x = 400

   x = 400 – 262

   x = 138

   262 + x = 400

   400 = 400

2) x : 21 = 72

   x = 72 • 21

   x = 1 512

   1 512 : 21 = 72

   72 = 72

Завдання 530

1) 2х + 6х = 104

   8х = 104

   х = 104 : 8

   х = 13

2) 12х  8х = 96

   4х = 96

   х = 96 : 4

   х = 24

3) 9х + 3x + 8x = 60

   20x = 60

   x = 60 : 20

   x = 3

4) 43x – 15x – 14x = 98

    14x = 98

    x = 98 : 14

    x = 7

Завдання 531

1) 7x + 5x = 60

   12x = 60

    x = 60 : 12

    x = 5

2) 14x + 7x – 3x = 108

    18x = 108

    x = 108 : 18

    x = 6

Завдання 532

Ніна задумала число, зменшила його на 22 й одержала 14. Яке число задумала Ніна? Розв’яжіть задачу за допомогою рівняння.

Розв'язання

Нехай х – задумане число, тоді

x – 22 = 14

x = 14 + 22

x = 36

Відповідь: Ніна задумала число 36.

 

Завдання 533
Олег задумав число, збільшив його на 34 й одержав 50. Яке число задумав Олег? Розв’яжіть задачу за допомогою рівняння.
Розв'язання
Нехай х – задумане число, тоді
x + 34 = 50
x = 50 – 34
x = 16
Відповідь: Олег задумав число 16.

 

Завдання 534
1) 15 + (y – 25) = 86
    y – 25 = 86 – 15
    y – 25 = 71
    y = 71 + 25
    y = 96
2) 70 – (z + 3) = 36
   z + 3 = 70 - 36
   z + 3 = 34
   z = 34 – 3
   z = 31
3) 18 + (56 – x) = 36
   56 – x = 36 – 18
   56 – x = 18
   x = 56 – 18
   x = 38
4) (x + 2) • 8 = 96
    x + 2 = 96 : 8
    x + 2 = 12
    x = 12 – 2
    x = 10
5) (y – 12) : 7 = 9
    y – 12 = 9 • 7
    y – 12 = 63
    y = 63 + 12
    y = 75
6) 104 : (26 – x) = 4
    26 – x = 104 : 4
    26 – x = 26
    x = 26 – 26
    x = 0

Завдання 535

1) 59 + (7 + x) = 99
    7 + x = 99 – 59
    7 + x = 40
    x = 40 – 7
    x = 33
2) (83 – y) – 46 = 17
    83 – y = 17 + 46
    83 – y = 63
    y = 83 – 63
    y = 20
3) 4(18 – z) = 56
   18 – z = 56 : 4
   18 – z = 14
   z = 18 – 14
   z = 4
4) 84 : (x + 9) = 7
   x + 9 = 84 : 7
   x + 9 = 12
   x = 12 – 9
   x = 3

Завдання 536

1) 3 • 8y = 72
   8y = 72 : 3
   8y = 24
   y = 3
2) 7 • 4y • 25 = 1 400
    4y • 175 = 1 400
    4y = 1 400 : 175
    4y = 8
    y = 8 : 4
    y = 2
3) 5y + 9y – 7y + 3 = 52
   7y + 3 = 52
   7y = 52 – 3
   7y = 49
   y = 49 : 7
   y = 7
4) 38y – 12y + 14y – 21 = 59
   40y – 21 = 59
   40y = 59 + 21
   40y = 80
   y = 80 : 40
   y = 2

Завдання 537

1) 5x • 6 = 120
   5x = 120 : 6
   5x = 20
   x = 20 : 5
   x = 4
2) 33x – 5x – 16x + 8 = 80
   12x + 8 = 80
   12x = 80 - 8
   12x = 72
   x = 72 : 12
   x = 6
3) 5y + 9y – 7y + 3 = 52
   7y + 3 = 52
   7y = 52 – 3
   7y = 49
   y = 49 : 7
   y = 7
4) 38y – 12y + 14y – 21 = 59
   40y – 21 = 59
   40y = 59 + 21
   40y = 80
   y = 80 : 40
   y = 2

Завдання 538

1) x • 5 + 18 = 198
   5x + 18 = 198
   5x = 198 – 18
   5x = 180
   x = 180 : 5
   x = 36
2) x : 5 – 48 = 42
   x : 5 = 42 + 48
   x : 5 = 90
   x = 90 • 5
   x = 450
3) 42 – 3x = 18
   3x = 42 – 18
   3x = 24
   x = 24 : 3
   x = 8
4) 15 + 36 : x = 24
    36 : x = 24 – 15
    36 : х = 9
    x = 36 : 9
    x = 4

Завдання 539

1) 54 – 7y = 19
    7y = 54 – 19
    7y = 35
    y = 35 : 7
    y = 5
2) 42 : x + 17 = 24
    42 : x = 24 – 17
    42 : x = 7
    x = 42 : 7
    x = 6

Завдання 540

Суму числа 24 i невідомого числа збільшили в 6 разів й одержали 180. Знайдіть невідоме число. Розв’яжіть задачу за допомогою рівняння.

Розв'язання

Нехай х – невідоме число, тоді

(24 + x) • 6 = 180
24 + x = 180 : 6
24 + x = 30
x = 30 – 24
x = 6
Відповідь: невідоме число 6.

 

Завдання 541
До невідомого числа додали 2, суму помножили на 5 і одержали 35. Знайдіть невідоме число. Розв’яжіть задачу за допомогою рівняння.

Розв'язання

Нехай х – невідоме число, тоді

(x + 2) • 5 = 35

x + 2 = 35 : 5

x + 2 = 7

x = 7 – 2

x = 5

Відповідь: невідоме число 5.

 

Завдання 542
Якщо невідоме число зменшити в 4 рази й до результату додати 50, то одержимо 82. Знайдіть невідоме число.

Розв'язання

Нехай х – невідоме число, тоді

(x : 4) + 50 = 82
x : 4 = 82 – 50
x : 4 = 32
x = 32 • 4
x = 128
Відповідь: невідоме число 128.

 

Завдання 543 Розв’яжіть рівняння
1) 800 : (56 – 8x) = 25
   56 – 8x = 800 : 25
   56 – 8x = 32
   8x = 56 – 32
   8x = 24
   x = 24 : 8
   x = 3
2) 4(6x + 16) – 128 = 320
   24x + 64 – 128 = 320
   24x = 320 – 64 + 128
   24x = 384
   x = 384 : 24
   x = 16
3) 350 – 2(80 – 2x) = 250
   350 – 160 – 4x = 250
   334 – 4x = 250
   4x = 334 – 250
   4x = 84
   x = 84 : 4
   x = 21
4) (160 : x + 52) : 3 = 20
    160 : x + 52 = 20 • 3
    160 : x + 52 = 60
    160 : x = 60 – 52
    160 : x = 8
    x = 160 : 8
    x = 20

Завдання 544

1) 6(50 – 3x) = 30
   300 – 18x = 30
   18x = 300 – 30
   18x = 270
    x = 270 : 18
    x = 15
2) 70 + 3(4x – 6) = 112
    3(4x – 6) = 112 – 70
    3(4x – 6) = 42
    12x – 18 = 42
    12x = 42 + 18
    12x = 60
    x = 60 : 12
    x = 5

Завдання 545 Знайдіть значення х, для якого значення виразу:

1) 24 – (x – 2) дорівнює 18;
    24 – (x – 2) = 18
    x – 2 = 24 – 18
    x – 2 = 6
    x = 6 + 2
    x = 8 
2) (x – 25) : 10 дорівнює 9.
   (x – 25) : 10 = 9
    x – 25 = 9 • 10
    x – 25 = 90
    x = 90 + 25
    x = 115

Завдання 546 Знайдіть значення х, для якого значення виразу:

5(x – 2) дорівнює 40.

5(х  2) = 40

5х  10 = 40

5х = 40 + 10

5х = 50

х = 50 : 5

х = 10

 

Завдання 547 Знайдіть таке значення а, щоб число х = 8 було коренем рівняння:
1) а + 2х = 60
   а + 2 • 8 = 60
   а + 16 = 60
   а = 60  16
   а = 44
2) х : (а – 8) = 2
   а  8 = 8 : 2
   а  8 = 4
   а = 4 + 8
   а = 12

Завдання 548 Знайдіть таке значення а, щоб число x = 4 було коренем рівняння:

45 – (а + x) = 20

45  (а + 4) = 20

а + 4 = 45  20

а + 4 = 25

а = 25  4

а = 21

 

Завдання 549
У 5 малих і 2 великих коробках є разом 54 олівці, а в 2 малих і 5 великих — 72 олівці. Скільки олівців є в 5 малих і 5 великих коробках разом?
Розв'язання
1) 72 + 54 = 126 (ол.) – у 7 великих і 7 малих коробках.
2) 126 : 7 = 18 (ол.) – у 1 великій та 1 маленькій коробці.
3) 18 • 5 = 90 (ол.) – в 5 великих та 5 маленьких коробках.
Відповідь: 90 олівців.

 

Вправи для повторення
Завдання 550 Порівняйте іменовані величини:
1) 3 кг 250 г < 3 500 г, бо 3 кг 250 г  = 3250 г
2) 4 год 20 хв > 250 хв, бо 4 год 20 хв = 260 хв

 

Завдання 551
Якщо х = 6, то x – (10 – x) = x – 10 + x = 2х – 10 = 2 • 6 – 10 = 12 – 10 = 2

 

Завдання 552
Вікторія заплатила за цукерки x грн, а за печиво — на 4 грн менше. Знайдіть вартість покупки. х + (х  4) (грн).

 

Завдання 553
Сергій назбирав x грибів, а тато — утричі більше. На скільки більше грибів назбирав тато, ніж Сергій? 3x – х = 2х (гр.)